Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Naşterea Domnului, Crăciunul
Naşterea Domnului, Crăciunul Email
Marţi, 21 Decembrie 2010 14:09

 

,,Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru dînsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie“ ( Troparul Sărbătorii )

     Sîmbătă, 25 Decembrie a.c. creştinii din întreaga lume prăznuiesc Naşterea Domnului, cea mai fericită sărbătoare a creştinătăţii. Hristos a venit să înnoiască lumea, să dea jos vălul ignoranţei şi al mîndriei care l-a pierdut pe om şi l-a făcut să plece din Edenul pe care Dumnezeu i l-a pregătit. Iisus a venit să schimbe lumea învechită în legi dificile făcute de puternicii zilei; Iisus a revoluţionat gîndirea, a adus în istoria lumii un ,,cer nou“. Crăciunul este o poveste care nu se sfîrşeşte niciodată, o poveste despre un prunc care a băgat spaima într-un tiran şi a schimbat definitiv toată istoria omenirii; o poveste pe care bunicii o deapănă nepoţilor la gura sobei cînd pe fereastră se văd fulgii albi luminînd întunericul de afară, iar stelele lucesc pe cer ca nişte lămpaşe. Crăciunul face parte din noi, din viaţa noastră, din sufletul nostru. Fără Crăciun noi am fi săraci iar viaţa noastră pustie şi lipsită de sens. Povestea pruncului din Betleem a străbătut veacurile şi a luminat viaţa celor lipsiţi de ajutor, celor săraci, a celor orfani şi pertsecutaţi. Este o poveste ca toate poveştile din lume: cu personaje bune şi rele, cu bucurie şi tristeţe, cu lumini şi umbre dar există o diferenţă majoră între ea şi celelalte: este aievea, totul s-a întîmplat după cum ne mărturiseşte Scriptura.

Naşterea din ieslea animalelor
 

     În zilele împăratului August Israelul şi o mare parte din Palestina actuală făceau parte din Imperiul roman. Un ordin venit direct de la Roma prevedea ca toţi supuşii imperiului să fie luaţi în evidenţă, fiecare trebuia să meargă în locul în care s-a născut. Pe întreg teritoriul se puteau vedea convoaie întregi de oameni care mergeau din localităţile în care îşi duceau viaţa spre locurile de baştină. Într-un asemenea convoi de oameni se remarcau doi tineri: un bărbat cu înfăţişare plăcută ce nu trecea peste 47 de ani şi soţia sa care era de o frumuseţe neînchipuită. Erau Iosif şi Maria din Nazaretul Galileii. Mergeau în oraşul din care Iosif îşi trăgea obîrşia pentru a se înscrie pe listele autorităţilor. Frumoasa Maria trebuia să nască curînd. Acolo, în oraş, n-au găsit nici un han liber la care să tragă pentru că toate erau ocupate de numeroşii oameni veniţi aici pentru a se înscrie pe listele autorităţilor. Mariei i-a sosit vremea, iar Iosif era cuprins de îngrijorare. Nişte binevoitori i-au găsit la marginea oraşului un fel de grotă în care nişte păstori şi-au improvizat un grajd de vite. Acolo, în iesle, a început adevărata cronologie a istoriei. Evenimentele se vor data cu Î.Hr. şi D.Hr. adică ,,înainte de Hristos“ şi ,,după Hristos“

Magii de la Răsărit
 

     Tradiţia orală le-a reţinut şi numele celor trei magi: Baltazar, Melchior şi Gaşpar. Cine erau aceşti oameni misterioşi şi de unde veneau? Care era adevăratul lor statut social? Herodot, cel mai mare istoric al antichităţii, vorbea despre un trib al mezilor care îndeplineau o slujbă preoţească în Imperiul Persan iar profetul Daniel face referire la o clasă socială aparte de înţelepţi sau astrologi care interpretau visurile şi mesajele ce le primeau de la zeităţile lor. Ştim precis că aceşti magi erau atsrologi religioşi ne-evrei care din studiul mişcării astrelor au dedus naşterea unui mare rege iudeu. După ce au căutat să obţină informaţii de la autorităţile iudaice, ei au venit la Betleem să aducă omagii noului născut. Nu este sigur dacă ,,Răsăritul“ de unde au venit ei se referă la Arabia, la Babilon sau la vreo altă ţară. Cert este că ei au venit din acele împrejurimi chiar dacă locaţia nu se cunoaşte sigur. Au descoperit locul unde era pruncul ghidîndu-se după o stea şi i-au adus daruri: aur, tămîie şi smirnă. Aceste cadouri reprezintă de fapt simboluri ale regalităţii iar după acestea ne putem da seama şi de statutul social al acestor trei personaje. Chiar dacă făceau parte din tagma de savanţi ai antichităţii aceştia erau mai mult de atît: făceau parte din nişte familii regale, chiar colindele şi cîntecele noastre de Crăciun vorbesc despre ,,Cei trei crai de la Răsărit“. Ori în limbajul arhaic al strămoşilor noştri crai înseamnă prinţ, mai precis fiu de rege.

Steaua Betleemului
 

     Prinţii din deşerturile Arabiei s-au ghidat după o stea pentru a ajunge la Betleem. Corpurile cereşti au fost şi ele lucrarea lui Dumnezeu şi El s-a folosit de ele pentru a-şi transmite mesajele către oameni sau pentru a le descoperi. Magii nu au făcut altceva decît să se folosească de o conjunctură pusă la cale de Dumnezeu. Astronomii chinezi au înregistrat o supernovă în jurul datei potrivite pentru a fi ,,steaua magilor“. Supernovele, deşi sînt foarte rare în galaxia noastră pentru că nu a fost nici una de cînd s-a inventat telescopul, ar putea domina temporar cerul nopţii şi ar putea produce lumină mai multă decît toate celelalte stele împreună. Astfel episodul Naşterii Mîntuitorului este istoric fiind confirmat chiar şi de ştiinţă.

Păstorii
 

     Era o noapte senină şi răcoroasă în împrejurimile Betleemului, nimic nu ar fi prevestit ceva ieşit din comun. Cîţiva păstori stăteau adunaţi în jurul unui foc. Se încălzeau în timp ce-şi păzeau turmele. Dintr-o dată o lumină orbitoare i-a învăluit înfricoşîndu-i: un bărbat ce strălucea stătea în faţa lor, n-au mai văzut niciodată o astfel de fiinţă. ,,Mergeţi la marginea oraşului, acolo veţi găsi un prunc înfăşat care stă culcat într-o iesle. Nu mai pierdeţi timpul, duceţi-vă şi-l salutaţi pe Hristos, regele vostru care s-a născut astăzi“ a spus acesta după care a dispărut. Păstorii i-au urmat sfatul şi l-au găsit pe prunc întocmai după cum le-a spus îngerul răspîndind vestea în toate împrejurimile.

Irod
 

     Stătea pe tronul său şi era înveşmîntat cu multe haine căci era friguros. Era rece sala cea mare ca şi sufletul său. Medita îndelung la puterea pe care o deţinea cu ajutorul romanilor. Era Irod cel Mare din mîna căruia a ieşit portul din Cezareea, o capodoperă a lumii antice. Mare edificator de vestigii dar aspru şi nemilos cu ai săi. Cugeta la cei doi fii ai săi, Alexandru şi Aristobul, pe care-i ucisese ca să nu-i ia puterea. Această sete de putere a înnebunit multe minţi luminate ale lumii. Străjerul de la intrare îl anunţă de o vizită: ,,Cred că sînt nişte prinţi Înălţimea ta, dar au straie diferite de ale noastre şi nu poartă arme la ei“ îi spune acesta. Irod face semn cu mîna plictisit că pot să intre. ,,Unde este Împăratul iudeilor cel ce s-a născut? căci am văzut la răsărit steaua lui şi am venit să ne închinăm lui“ spune unul dintre ei. Irod turbează, sare de pe tron şi se plimbă nervos pe lîngă ei apoi se calmează. În minte îi vine un gînd: ,,Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre prunc şi dacă îl veţi afla vestiţi-mă şi pe mine, ca să viu şi eu să mă închin lui“ după care îşi cheamă apropiaţii la un sfat secret. Îi cheamă şi pe arhierei ca să-i tălmăcească toate profeţiile din scoarţă în scoarţă. ,,Unde este să se nască Hristos?“ îi întreabă el. ,,În Betleemul Iudeii, căci aşa este scris de profetul: Şi tu, betleeme, pămîntul Iudei, nu eşti deloc cel mai mic dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi povăţuitorul care va paşte pe poporul meu Israel“. Magii nu s-au mai întors la el să-i spună exact unde se află pruncul cu părinţii săi. Îşi cheamă generalii de seamă la sfat şi urlă la ei: ,,Omorîţi toţi pruncii de la doi ani în jos“. ,,Glas în Rama s-a auzit, plîngere şi tînguire multă; Rahil plîngea pe fiii săi şi nu voia să se mîngîie fiindcă nu mai sînt“ prevestea cu mult timp înainte Ieremia proorocul nenorocirea care se va abate asupra regatului lui Iuda. Copilaşii au fost smulşi de la sînul mamelor şi ucişi tocmai de cei care în mod normal trebuiau să-i apere. În peştera prefăcută lăcaş de vite se arată îngerul lui Iosif şi îi porunceşte: ,,Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui şi fugi în Egipt şi stai acolo pînă ce-ţi voi spune; fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l omoare“ Iosif nu se sperie, ascultă voinţa lui Dumnezeu şi-şi salvează familia. ( Ştefan Botoran )

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 179 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

10.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4660685

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare