Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Legendele Ţării Făgăraşului
Legendele Ţării Făgăraşului Email
Luni, 07 Noiembrie 2011 19:17

 

 

  Frumuseţiile, obiceiurile, tradiţiile, obiectivele, istoria Ţării Făgăraşului vor fi promovate printr-un proiect finanţat de Ministerul Dezboltării şi Turismului    Evenimentul de lansare al proiectului s-a desfăşurat în aula Academiei Mănăstirii Brîncoveanu de la Sîmbăta de Sus

     Numele Ţării Făgăraşului are şanse mult mai mari să fie auzit pe plan naţional şi internaţional. Şi asta datorită asociaţiei intercomunitare înfiinţată în urmă cu doi ani în care şi-au unit interesele 18 comunităţi făgărăşene. Iniţiativa înfiinţării Centrul Regional Pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului "Ţara Făgăraşului" a aparţinut primarilor comunelor făgărăşene şi cel al oraşului Victoria. Edilii acestor comunităţi locale au ţintit astfel dezvoltarea economică a Ţării Făgăraşului prin dezvoltarea de proiecte în toate domeniile, de la cultură, la turism pînă la industrie şi agricultură. Un prim succes al membrilor asociaţi în Centrul regional se referă la promovarea turismului, un proiect finanţat prin programul REGIO al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în valoare de 10 miliarde de lei vechi. Sîmbătă, 5 noiembrie 2011, s-a desfăşurat primul eveniment de anvergură al asociaţiei. Este vorba despre evenimentul de lansare al proiectului REGIO de promovare a turismului în Ţara Făgăraşului. Începînd cu ora 13.00 în Aula Academiei de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sîmbîta de Sus au fost prezenţi toţi factorii implicaţi în proiectul REGIO.      Evenimentul s-a deschis cu o conferinţă de presă în care beneficiarul proiectului a descris scopul noului proiect. După care reprezentanţii celor 18 comunităţi membre în asociaţie şi-au prezentat intenţiile, specificul comunelor şi obiectivele proprii. Preşedintele Centrului regional, Gheorghe Sucaciu, primarul comunei Drăguş, a făcut oficiile de gazdă alături de un moderator. Rînd pe rînd, primarii prezenţi şi-au prezentat frumuseţiile locului. Comuna Cârţişoara prin primarul Dorin Magda a ţinut să prezinte cel mai cunoscut obiectiv, ,,Transfăgărăşeanul“, muzeul satului ,,Badea Cârţan“, dar şi legenda haiducului Andrei Budac. Comuna Arpaş prin primarul Mircea Bucur a scos în evidenţă unicitatea comunităţii prin rezervaţia naturală de la Arpaşul de Sus, turbăria şi marmotele, dar şi obiectivele istorice vechi de sute de ani, cetatea dacică de la Arpaş sau biserica ortodoxă din Arpaşul de Jos. Primarul Gheorghe Cristian a făcut cunoscut ştrandul renumit din Victoria şi clubul Salvamont care are o istorie de peste o jumătate de secol. Primarul comunei Drăguş a ţinut să fie promovat prin proiect labirintul de porumb, cel mai nou obiectiv al comunei, unic în Europa, pista de ski, obiceiurile şi tradiţiile satului, Buzduganul, ceata de feciori şi tradiţia cojocăritului. Primarul comunei Recea, Gheorghe Lazea, a scos în evidenţă şi a cerut să fie prinse în proiect zonele turistice din comună: Valea Dejaniului şi mănăstirea Dejani, zona turistică Berivoi şi mănăstirea de la poalele munţilor. Unele dintre cele mai frumoase obiective aparţin comunei Şinca, primarul Victor Bârlez prezentîndu-le în toată spendoarea lor: mănăstirea rupestră de la Şinca Veche, moara de la Ohaba, staţiunea balneoclimaterică de la Peşani, cetatea dacică de la Şinca, muzeul Radocea de la Bucium şi complexul de pensiuni de la Şercăiţa. Primarul comunei Părău, Mihai Popeneciu, a impus cele două biserici de la Veneţia cu vechime de trei secole şi obiceiurile de Paşti şi Crăciun. Dumitru Flucuş, primarul de la Şinca Nouă, s-a axat mai mult pe calitatea umană a făgărăşenilor. ,,Oameni dîrzi, curajoşi, cu iniţiativă, acestea sînt calităţile care ne recomandă ca Ţară a Făgăraşului. Nu doar obiectivele ci omul. Sîntem o naţie aparte, specială şi cu asta trebuie să ne mîndrim“ a spus primarul de la Şinca Nouă. Comuna Şoarş, aşezată pe malul drept al Oltului, a fost reprezentată la eveniment de primarul Ioan Piticaş care a cerut să nu fie omise biserica fortificată de la Rodbav şi cetatea dacică de la Felmer. Obiceiurile frumoase ale comunităţii din Viştea au fost susţinute de primarul comunei Florin Ioani. Acesta a prezentat cea mai veche biserică din Ţra Făgăraşului care se află în reşedinţa de comună, Viştea de Jos. Comuna Mândra a fost reprezentată de Alina Zară care a scos în evidenţă specificul comunei. ,,O colecţie inedită de pînze în rame, este pretextul de la care porneşte povestea Muzeului de Pînze şi Poveşti din Mândra. O casă veche, de la începuturile lui 1900, aflată pe strada Toderiţei, la nr 137. Cu zona de expunere, cu ateliere de creaţie suveniruri şi fashion românesc autentic, cu zona food amenajată în căsuţa de peste curte unde funcţioneză vechiul cuptor de pîine, cu camera de poveşti, cu o carte poştala specială in loc de bilet de intrare, care poate să fie scrisă şi trimisă pe loc, oriunde în lume. Cu Shura Chic - o şură special amenajată pentru expoziţii şi evenimente. Cu o grădină tradiţională şi cu o multţme de poveşti frumoase“ a descris Alinazară proiectul muzeului. A amintit şi de rezistenţa anticomunistă din Ţara Făgăraşului, perioadă istorică dominată de comunişti care a marcat zona în veacul trecut. La eveniment au participat reprezentanţii consiliilor judeţene din Braşov şi Sibiu şi senatorul de Ţara Făgăraşului, Marian Rasaliu.

Descrierea proiectului
 

     Proiectul ,,Promovarea potenţialului turistic antropic şi natural în Ţara Făgăraşului " a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.Axa prioritară ,,Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", ,Domeniul major de intervenţie 5.3: Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică". Valoarea totală a proiectului este de 1.000.284,69 lei, din care valoare totală eligibilă 803.181,20 lei; valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Rurală 682.704,02 lei; valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 104.413,56 lei; cofinanţare eligibilă a beneficiarului 16.063,62; valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia 4.340,00 lei. Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv pînă la data de 26.05.2013.
     Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea integrată a turismului din Ţara Făgăraşului avînd in vedere cîteva atuuri cum ar fi faptul că acest areal se află în centrul României, fiind marginit la sud de Munţii Făgăraş şi Perşani, şi la nord, nord-est, de limitele sudice ale platoului Tîrnavelor, fiind străbătută de la est la vest de cursul viguros al Oltului .Comunităţile cuprinse în acest areal fac parte din două judeţe, respectiv din judeţul Braşov: oraşul Victoria şi comunele Drăguş, Viştea, Sîmbăta de Sus, Ucea, Voila, Lisa, Beclean, Recea, Hârseni, Mândra, Şercaia, Şinca Nouă, Şinca, Şoarş, Părău, iar din judeţul Sibiu comunele Arpaş şi Cîrţişoara.

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Obiectivele proiectului
 

- Promovarea potenţialului turistic din Ţara Făgăraşului prin îmbunătaţirea imaginii acestei regiuni în scopul de a creşte atractivitatea sa pentru turişti şi afaceri.
- Creşterea număruluii de turişti în zonă cu aproximativ 16 % pînă la finele anului 2015, din care 2-3 % turişti străini.
- Construirea unui portal web pentru promovarea zonei Ţara Făgăraşului şi asigurarea serviciilor necesare pentru funcţionarea , promovarea şi actualizarea acestuia.
- Realizarea unui CD de prezentare a zonei, care va fi multiplicat în 23.000 copii şi care va include o secţiune i-audio ghid destinată prezentării audio a obiectivelor turistice din zona promovată, secţiune care va fi descărcabilă şi de pe portalul web.
- Diseminarea informaţiei prin intermediul unui set de tipărituri : harta traseelor turistice din Ţara Făgăraşului realizată în 32.400 exemplare şi broşuri care vor cuprinde ghidul turistic al zonei în 32.400 exemplare.
- Pentru realizarea materialelor de promovare se va avea în vedere şi realizarea în prealabil a unui portofoliu de fotografie cuprinzaind 1000 fotografii, cu fotografii realizate pentru toate comunităţile din zonă, pe toată perioada anului şi vizînd obiective din domenii turistice, istorice, geografice şi de tradiţie locală.
- Toate materialele realizate vor fi puse la dispoziţia turiştilor în mod gratuit, prin intermediul Centrelor de Informare şi Promovare a Turismului, al agenţiilor de turism, al birourilor de turism precum şi al administraţiilor publice locale.

Beneficiile proiectului
 

     Beneficiarii acestui proiect sînt turiştii români şi străini, comunităţile cuprinse în acest proiect precum şi administraţiile publice locale ale acestora. Beneficiile directe ale proiectului constau în faptul ca turiştii vor avea posibilitaţi moderne de informare privind oferta turistică, iar administraţiile publice locale vor avea o bază de date actualizată privind infrastructura turistică din zonă.
     Beneficiile indirecte constau în crearea premiselor unei dezvoltări durabile şi unitare a tururor formelor de turism în concordanţă cu resursele turistice existente în zonă şi totodată în crearea şi dezvoltarea unor produse turistice de calitate care să motiveze cererea turistică şi să vină în întîmpinarea aşteptărilor consumatorilor.
     Concomitent, se crează posibilitaţile de dezvoltare a infrastructurii de transport, cazare, alimentatie, agrement şi servicii .Nu în ultimul rînd, vor creşte investiţiile în domeniile adiacente ale turismului, se vor crea noi locuri de muncă, vor creşte veniturile populaţiei locale şi implicit calitatea vieţii, iar la nivelul administraţiilor locale vor creşte veniturile din activităţile de turism .

Istoricul Centrului
 

     Centrul Regional Pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului "Ţara Făgăraşului" s-a constituit prin voinţa administraţiilor locale ale localităţilor Victoria, Drăguş, Viştea, Sîmbăta de Sus, Ucea, Voila, Lisa, Beclean, Recea, Hârseni, Mândra, Şercaia, Şinca Nouă, Şinca, Şoarş, Părău-localitaţi din judetul Braşov şi Arpaş, Cârţişoara- localităţi din judeţul Sibiu. Scopul înfiinţării acestei asociaţii a fost de a promova şi sprijini dezvoltarea durabilă a regiunii sub toate aspectele sale: economice, sociale, culturale în principal prin promovarea şi susţinerea turismului şi a tuturor activităţilor complementare acestuia.
     Centrul Regional Pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului ,,Ţara Făgăraşului" este o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, de drept privat şi de utilitate publică. Este persoana juridică infinţată în anul 2008 conform Legii 215/2001 a administraţiei publice locale republicată.
     Centrul Regional Pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului ,,Ţara Făgăraşului" îşi desfaşoară activitatea avînd la bază strategiile deja elaborate la nivel naţional şi regional, obiectivele cele mai importante fiind atragerea de fonduri pentru finanţarea proiectelor de investiţii ale membrilor asociaţiei în vederea unei dezvoltari durabile a zonei ,,Ţara Făgăraşului".

Centrul va promova turismul
 

     Unul dintre obiectivele Centrului este promovarea zonei ca destinaţie turistică unitară. În acest sens s-a depus spre finanţare proiectul "Promovarea potenţialului touristic, antropic şi natural în Ţara Făgăraşului" care a fost finanţat prin contractul nr 1544/26.05. 2011 cu 1.000.284,69 lei. Conform proiectului se vor realiza: harta traseelor turistice, portofoliu de fotografie, broşuri, portal de informaţii turistice, CD-uri de prezentare a zonei, I-audio ghid. Centrul îşi doreşte ca zona "Ţara Făgăraşului " să se dezvolte unitar , să devină o destinaţie turistică unde vizitatorii să găsească o ofertă de agrement diversificată în orice sezon.

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 144 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

2.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4660800

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare