Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Adevăr sau şarlatanie?
Adevăr sau şarlatanie? Email
Luni, 14 Noiembrie 2011 19:08

 

 

     Atunci cînd omul este în nevoi, în sărăcie, măcinat de boală sau cînd are probleme de orice fel singura mîngîiere pe care o caută vine doar de la divinitate. Fie el credincios sau un ateu convins îşi ridică atunci privirea spre cer căutîndu-l pe Dumnezeu sau bătătoreşte drumurile spre biserici şi mănăstiri sau alte locurile declarate sfinte unde s-au semnalat apariţii miraculoase, moaşte sau icoane făcătoare de minuni. Astfel de practici au existat din vremuri îndepărtate şi există şi astăzi. Cît adevăr există în astfel de practici poate fi descoperit doar de cei care ajung în situaţii disperate şi care şi-au găsit alinarea sau rezolvarea problemelor folosind o astfel de cale. Nu trebuie însă ignorat faptul că la polul opus s-au găsit întotdeauna persoane, grupuri, culte sau curente care s-au folosit de disperarea oamenilor şi i-au atras spre astfel de metode ,,divine“ pentru averi şi profituri uriaşe de bani. Istoria este pigmentată cu astfel de situaţii, acestea fiind de cele mai multe ori cauzele izbucnirii războaielor, a scindării Bisericii, a împărţirilor teritoriale sau ale sferelor de influenţă. Astăzi există în toate colţurile lumii prooroci, preoţi sau pastori cu har, vindecători, practicanţi de yoga sau alte practici ezoterice. Toţi declară că sînt puşi în slujba omului pentru a-l ajuta şi a-l aduce aproape de Dumnezeu.

 S-a dovenit însă că printre aceştia mulţi sînt şarlatani care şi-au dus rolul la extreme punînd chiar viaţa oamenilor în pericol. Pentru a nu cădea în plasa unor astfel de oameni, este importantă credinţa fiecăruia. Mîntuitorul Iisus Hristos a explicat în numeroase pilde importanţa credinţei oamenilor. La Marcu 5: 18-20 se spune că un lepros i-a cerut lui Iisus să-l cureţe de lepră: Doamne dacă vrei poţi să mă curăţeşti. Iisus s-a atins de el şi lepra s-a vindecat. Tot la Marcu se arată că un grup de oameni l-au căutat pe Iisus pentru a le vindeca un prieten imobilizat la pat. Văzîndu-l Iisus pe bolnav, l-a vindecat pe loc pentru credinţa acelora. Credinţa femeii cananeence a dus la vindecarea fiicei acesteia: ,,Mare este credinţa ta“ i-a spus Iisus. Monitorul de Făgăraş prezintă cîteva din locurile de pelerinaj căutate de oamenii ajunşi în situaţii dificile. Dacă este adevăr sau este şarlatanie, fiecare individ are puterea să discearnă, mai devreme sau mai tîrziu.

Apariţiile de la Fatima
 

     Unul dintre cele mai fantastice evenimente din întreaga istorie a fenomenelor „psi" este cel produs în Portugalia, la Fátima. Pe 13 mai 1917, trei copii păstori: Lucia dos Santos şi verii ei, Iacinta şi Francisco Marto, se aflau cu oile la păscut în apropiere de localitatea Fatima. La un moment dat, ei au văzut un fulger strălucitor la locul denumit Cova da Iris (grota Sfintei Irina). Copiii s-au apropiat de acel loc şi au văzut în mijlocul unei lumini orbitoare o femeie frumoasă. Apariţia le-a vorbit, cerîndu-le să se roage zilnic şi să revină în acelaşi loc în ziua de 13 a fiecărei luni. Copiii au ajuns acasă şi au povestit cele întîmplate părinţilor şi apropiaţilor lor. După trei luni, în ziua de 13 iulie 1917, numărul celor prezenţi la întilnirea cu apariţia a ajuns la 4500. Mulţimea care asista a auzit un zgomot violent, ca de explozie, şi a văzut un nor alburiu ridicîndu-se de lîngă un măslin. Cu această ocazie, ,,Doamna de Lumina", denumirea pe care copiii au dat-o apariţiei, a transmis Luciei trei mesaje profetice, dintre care unul secret, destinat Vaticanului. Primul mesaj anunţa sfîrşitul apropiat al primului război mondial. Totuşi oamenii au fost avertizaţi că pacea nu va dura mult timp dacă Rusia nu se va reconverti la creştinism. Mînia Domnului îi va pedepsi pe oameni cu un război şi mai cumplit în timpul pontificatului papei Pius al XI-lea care a murit în 1939, tocmai anul declanşării celui de-al doilea război mondial. Celălalt mesaj profetic conţinea anunţul că pe data de 13 octombrie 1917 se va produce un miracol. La 13 septembrie 1917, 30 000 de oameni au văzut un glob de lumină care a traversat valea de la est la vest şi s-a aşezat pe măslin. În jurul copacului s-a format un nor alb şi a plouat cu petale albe. După un timp, globul luminos s-a înălţat şi s-a deplasat în direcţia soarelui. Între timp, copiii au revăzut-o pe ,,Doamna de Lumină" care a repetat că pe 13 octombrie 1917 va produce un mare miracol. În ziua mult aşteptată 70.000 de oameni, din care făceau parte clerici, autorităţi civile, reporteri veniţi din mai multe ţări, în jurul prînzului, un fulger strălucitor a anunţat apariţia. Lucia dos Santos şi verii ei, au îngenuncheat în jurul măslinului şi au intrat în contact cu apariţia. În tot acest timp ploua foarte tare. După încetarea apariţiei, ploaia s-a oprit brusc şi norii negri s-au risipit. Pe cer a apărut un soare, sub forma unui disc argintiu, care a început să se rotească cu mare viteză, proiectînd fascicule intense de lumină roşie, galbenă, verde, albastră şi violet. În cadrul acestei manifestări soarele s-a oprit de trei ori şi tot de trei ori şi-a reluat dansul straniu şi fascinant. Apoi deodată, soarele a părut că se desprinde de boltă şi se deplasează spre pămînt. O căldură tropicală s-a revărsat asupra mulţimii care a început să alerge, să se roage, să plîngă, convinsă că a sosit sfîrşitul lumii. După un interval scurt soarele s-a îndepărtat, reluîndu-şi locul pe cer. Dansul soarelui a durat 10 minute şi fenomenul a fost urmărit pînă la o distanţă de 10 km, în timp ce la 50 km depărtare a fost perceput ca o lumină mare pe cer, în direcţia localităţii Fatima. În timpul acestui eveniment, la Fatima s-au produs vindecări miraculoase. Biserica romano-catolică a considerat fenomenul de la Fatima cel mai important miracol al timpurilor noastre. După mulţi ani fratele Michael, folosind textele călugărului Alonso şi mărturiile Luciei, a arătat ce curpinde şi a treia profeţie. Aceasta se referă la Spirit şi spiritualitate şi spune că în sînul Bisericii vor avea loc conflicte majore, credincioşii nu vor mai şti care dintre credinţe e cea adevărată, răul se va insinua chiar în inima Bisericii, şi preoţii vor deveni partizanii lui, predicând dogmele sale, fiind de aceea crunt pedepsiţi. La rândul lui, arhivarul de la Fatima, fratele Fuentes, spune: „Cel de-al treilea secret este cel pe care-l trăim astăzi". Astfel a treia profeţie de la Fatima anunţă prăbuşirea inevitabilă a papalităţii şi a Bisericii, din interiorul lor, prin intervenţia Mamei Divine.

Vindecările miraculoase de la Lourdes
 

    Lourdes este un oraş francez situat la poalele Munţilor Pirinei, la o altitudine de 420 m. Localitatea este străbătută de rîul Gave de Pau. În 1858 Bernadette Soubirous ar fi văzut în apropiere de „Grotta Massabielle” de mai multe ori pe Femeia în Alb, despre care a spus că este Sfânta Maria. Ulterior femeia din apariţie s-a prezentat ca fiind „Neprihănita Zămislire”. După mai multe apariţii din grotă a ţîşnit un izvor, iar Femeia în Alb i-a spus Bernadettei că pe acel loc să întemeieze o biserică. În zilele noastre această biserică este unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume pentru creştini, iar izvorului i se acordă puteri miraculoase de tămăduire a bolilor. Există nenumărate mărturii ale celor care s-au vindecat aici. La 8 decembrie 1933, Bernadette Soubrious este declarată sfîntă, iar trupul ei se află şi acum în conventul de la Neves, fiind intact după aproape 80 de ani. Lourdes este cel mai mare loc de pelerinaj din lume. Lumea a început să vină în procesiune în acest loc încă din timpul apariţiilor, în anul 1858. Dacă la prima apariţie din 11 februarie 1858 erau prezente trei persoane, la apariţia din 4 martie acelaşi an erau prezente în faţa grotei deja 20.000 de persoane. Autorităţile vremii s-au alarmat şi Prefectul districtului interzice accesul publicului la grotă. Împotriva acestei decizii intervine Împăratul Napoleon III, care dornic de popularitate, contramandează ordinul autorităţilor locale. În zilele noastre, Lourdes are aeroport, 30 de hoteluri, o bazilică subterană cu 20.000 de locuri şi 4-5 milioane de pelerini anual. Lourdes-ul a devenit celebru şi pentru vindecările miraculoase care se petrec acolo. Biroul medical de constatări de la Lourdes, format din peste 5000 de medici din peste 30 de ţări, a admis ca vindecări miraculoase numai 1200, iar autorităţile bisericeşti au admis numai 64. Lucrul cel mai important la Lourdes, aşa cum spun pelerinii, nu sunt vindecările fizice ci prezenţa fizică, palpabilă a Mamei cereşti. La Lourdes toată lumea plînge ca şi cum şi-ar vedea pentru prima dată mama. Mii şi mii de bolnavi întinşi pe brancardele lor, copii orbi, paralizaţi, rahitici strînşi la pieptul lor de mame sau de taţi disperaţi, sute de tineri şi tinere care ştiu că nu se mai pot ridica din pat toată viaţa. La Lourdes toţi îşi uită suferinţa. Nu toţi se întorc acasă vindecaţi, dar toţi se întorc cu speranţa şi bucuria în inimă. O tînără din Spania, paralizată de la jumătate în jos, spunea: „Am venit să mă vindec. Acum nu mă mai interesează. Nu aş fi crezut că există această bucurie pe care am găsit-o aici. Nu mai invidiez pe nimeni şi sunt atît de fericită încît cred că nu-i voi mai cere niciodată lui Isus să-mi vindece trupul“. Michel Favero din Italia povesteşte: „Cazul care m-a impresionat cel mai mult a fost acela al unui domn din Pau care a cerut să fie dus la grota de la Lourdes ca să moară cu Maica Domnului în faţa ochilor. A fost dus cu salvarea. Muribundul şi-a deschis ochii, i-a fixat plini de lumină şi de viaţă spre punctul atît de dorit, a zîmbit şi şi-a dat sufletul. Asta este Lourdes: un loc al speranţei, al bucuriei al videcărilor mai ales sufleteşti“.

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Apariţiile de la Mdjugorje
 

     Međjugorje este un oraş în partea vestică a Bosniei şi Herţegovinei, la aproximativ 25 de km sud-vest de Mostar, mai aproape de frontiera cu Croaţia. Numele „Međugorje” înseamnă „între munţi” şi desemnează aşezarea geografică a localităţii. Međugorje a devenit notoriu mai ales după anul 1981, cînd şase tineri au început să povestească despre viziunile lor, afirmînd faptul că o văd şi o aud pe Sfînta Fecioară Maria. Potrivit istoriei oficiale, totul a început în seara de 24 iunie 1981, cînd şase tineri cu vîrste cuprinse între 15 şi 17 ani, Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivanovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic şi Milka Pavlovic au urcat pe un deal din jurul orăşelului. La un moment dat, ei au văzut o femeie tînără cu un copil în braţe. Fără să spună vreun cuvînt, aceasta le-a făcut semn să se apropie însă tinerii speriaţi, nu au avut curajul să se îndrepte spre neobişnuita arătare. Dîndu-şi seama că femeia din vedenie este Fecioara Maria, a doua zi, primii patru tineri s-au reîntors pe deal, impreună cu alţi doi prieteni, Marija Pavlovic şi Jakov Colo. Cei şase adolescenţi au fost orbiţi de o rază de lumină, iar în faţă le-a apărut femeia din ajun, dar acum fără copil. Tinerii au îngenuncheat şi au început să se roage, după care Ivanka a intrat în dialog cu făptura. La finalul întîlnirii, femeia i-a binecuvîntat şi le-a spus că se vor întîlni din nou ziua următoare. A treia zi, femeia le-a mărturisit tinerilor că este Fecioara Maria şi a transmis un mesaj special pentru Marija: „Pacea trebuie să domnească între om şi Dumnezeu şi între toţi oamenii!”. Vestea despre viziunile tinerilor s-a răspîndit cu repeziciune, astfel că pe 28 iunie, 1981, la Medjugorje s-au adunat 15.000 de pelerini. Preotul parohiei, călugarul franciscan Jozo Zovko, i-a luat pe tineri sub aripa sa ocrotitoare, iar intîlnirile acestora cu Fecioara Maria au continuat. Uneori apariţiile durau două minute, alteori pînă la o oră. Cu timpul, vedeniile s-au înmulţit, iar Feciara Maria a început să se infăţişeze şi pelerinilor veniţi la Medjugorie, indiferent de vîrstă, educaţie sau modul lor de viaţă. Contactele dintre Femeia în Alb şi cei şase tineri au devenit tot mai complexe. Făptura din cealaltă lume li s-a arătat pe cîmpuri, în biserica parohiei sau în propriile case, transmiţîndu-le o avalanşă de sfaturi, mesaje şi avertismente pe care cei şase trebuiau să le spună mai departe pentru a le afla toţi oamenii. Cei şase au continuat să aibă întîlniri regulate cu Femeia în Alb de-a lungul ultimilor 25 de ani şi, după mărturisirile lor, în tot acest timp au existat doar cinci zile în care nu au vazut-o pe “Fecioara”. Ultima apariţie, din 25 iulie 2011 a adus şi ultimul mesaj al fecioarei către oameni: „Dragi copii, acest timp să fie pentru voi timp de rugăciune şi de tăcere. Odihniţi-vă trupul şi spiritul, să fie întru iubirea lui Dumnezeu. Copilaşilor, permiteţi-mi să vă conduc, deschideţi-vă inimile Duhului Sfînt, pentru că tot binele care e în voi să înflorească şi să aducă roade însutit. Începeţi şi sfîrşiţi ziua cu rugăciunea inimii. Mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea!” Unul dintre factorii care au contribuit la amplificarea notorietăţii fenomenului Medjugorie a fost şi rămîne faptul că aceşti şase tineri au afirmat că apariţia misterioasă le va dezvălui zece secrete care vor afecta întreaga omenire. Pînă în prezent, trei dintre „vizionari”, Mirjana, Ivanka şi Jakov, au spus că au primit toate cele zece mesaje, în timp ce Ivan, Marija şi Vicka au spus că au recepţionat doar nouă. Secretele au fost scrise pe un pergament special, conţinînd cronologia şi descrierea fiecărui eveniment. Acest document este păstrat în casa Mirjanei. Cei şase „vizionari” au spus că vor ajunge, în final, să cunoscă toate cele zece secrete, dar nici unul nu le-a divulgat. Au spus doar că ele conţin pedepse aspre pentru lume şi vor începe cît de curînd în timpul vieţii lor. Astfel, al treilea dintre secrete implică un semn supranatural vizibil şi permanent, frumos şi indestructibil, care va fi lăsat pe locul unde ar fi apărut pentru prima dată Fecioara Maria. Cei şase spun că au primit următorul mesaj: „Acest semn va fi dat ateilor. Voi, credincioşii, aveţi deja semne şi aţi devenit voi înşivă un semn pentru atei. Voi, credincioşii, nu trebuie să aşteptaţi mesajul pentru a vă converti: convertiţi-vă degrabă. Acest timp este un timp al graţiei pentru voi. Cînd semnul va veni, va fi prea tîrziu. Ca şi mamă, vă avertizez, pentru că vă iubesc. Secretele există. Copiii mei, nimic din toate acestea nu este cunoscut, dar atunci cînd vor fi cunoscute, va fi prea tîrziu. Întoarceţi-vă la rugăciune, nimic nu este mai important decît aceasta. Aş dori, dacă Domnul mi-ar permite, să vă dezvălui cîteva din aceste secrete, dar toate acestea pe care El le face pentru voi reprezintă deja o Graţie, ceea ce este aproape prea mult.” Mirjana, a mai spus că înainte cu zece zile de împlinirea primei şi celei de-a doua profeţii, va dezvălui detalii despre acestea preotului franciscan Petar Ljubicic din Medjugorje. Potrivit Mirjanei, părintele Ljubicic va posti şi se va ruga şase zile, iar cu trei zile înainte de producerea evenimentelor, preotul va face un anunţ public referitor la ceea ce urmeaza să se întîmple. După ce respectivele evenimente vor avea loc, cei care vor supravietui vor avea puţin timp la dispoziţie pentru a se converti.

John of Good
 

     În inima Braziliei trăieşte Joao Teixeira de Faria. Supranumit Joao de Deus sau John of Good sau Ioan al lui Dumnezeu. Un personaj misterios, care se consideră o simplă unealtă a lui Dumnezeu pe Pămînt. Şi-a construit faima prin faptul că îşi pune corpul la dispoziţie unor spirite cu puteri vindecătoare. În total, 33 de spirite ale unor oameni celebri, sfinţi catolici şi medici morţi cu secole în urmă, se încorporează în mediumul brazilian, transformîndu-l în cîteva secunde din om obişnuit în vindecător.
     Tot ce se întîmplă în Casa de Dom Inacio are în centru religia. Dumnezeu se află permanent pe buzele voluntarilor şi ale lui Joao de Deus, fapt care anulează îndoielile şi induce tuturor o stare de bine şi de încredere absolută. Centrul din Abadiânia este locul unui pelerinaj permanent. Oamenii vin din toate colţurile lumii. Brazilianul taie pe viu, fără durere şi face operaţii invizibile, pretinzînd că poate vindeca boli incurabile. Mărturiile unora care au trecut pe la el par să-i confirme spusele. Doar două-trei intervenţii fizice au loc într-o zi. Rana făcută după intervenţie sîngerează puţin şi se închide repede, fără complicaţii, deşi instrumentele sunt sterilizate doar în apa energizată. Au loc şi intervenţii invizibile. Bolnavii intră într-o transă spirituală şi nu sunt atinşi de nimeni, deşi cei mai mulţi spun că au simţit că mîini invizibile lucrează asupra locului în care au suferinţa.
     Joao Teixera de Farias spune că misiunea sa este de a-l respecta pe Dumnezeu şi nu pretinde că ar fi un vindecător, ci că Dumnezeu este Cel care vindecă. El mai spună că „scopul vindecării nu este neapărat evitarea morţii, ci eliminarea seminţelor bolii din corpul eteric şi cel sufletesc. Adevărata vindecare constă în găsirea scopului vieţii şi păstrarea curăţeniei sufletului. O parte importantă a tratamentului este meditaţia în camera fluxului de energie“. În acestă încăpere zeci de oameni se roagă şi meditează liniştiţi. Aici este locul unde enorma energie benefică pompată de spiritele divine îi ajută pe cei adunaţi să îşi lase deoparte gîndurile rele, să îşi deschidă inimile spre iertare şi compasiune, purificîndu-şi mintea pentru a primi ghidare spirituală în mod direct şi personal.

Minunea de la Maglavit
 

     În 1935, o ştire se răspîndea rapid nu numai prin ţară, dar şi dincolo de hotare. Unui cioban din comuna Maglavit aflată la 10 km de Calafat i s-a arătat însuşi Dumnezeu, sub forma unui bătran cu barbă, încredinţîndu-i misiunea să îndemne oamenii la pocăinţă. ,,Moşul" l-a sfătuit să ceară concursul preotului din sat, Nicolae Bobin, care s-ar bucura de toată cinstea în Impărăţia Cerurilor. După mai multe ezitări, după ce întîlnirea cu ,,Moşul" s-a repetat de mai multe ori, odată chiar cu doi martori, ciobanul Petrache Lupu s-a înfăţişat preotului. Asocierea cu preotul, care s-a simţit măgulit că însuşi Dumnezeu îi acordă atentţa Sa, avea să dea credibilitate povestirilor lui Lupu. Din ziua aceea, istoria comunei doljene şi viaţa ciobănaşului Petrache Lupu au cunoscut o evoluţie spectaculoasă. Satul a devenit repede loc de pelerinaj pentru credincioşii din imprejurimi şi pentru cei în suferinţă. Curînd, ei au început să sosească din toată ţara, dar şi din alte ţări, întrucît presa a exploatat evenimentul. Petrache Lupu, asistat de preotul Bobin, le oferea tuturor alinarea, datorită harului ce i s-a transmis din Ceruri. Pelerinii treceau smeriţi pe lîngă ciobănaş spre a fi binecuvîntaţi şi ascultau cuvîntările preotului Bobin: ,,Pocăiţi-vă, că se apropie împărăţia cerurilor şi va fi vai de cel găsit în păcate!". Petrache Lupu rostea şi el fraza lui. ,,Dacă nu vă pocăiţi, din steaua mare care vine de la Răsărit va curge mult sange pe pămîntul ăsta şi va fi foamete mare şi multă suferinţă". În timpul războiului, Petrache Lupu a fost dus cu avionul pe front, pînă la cotul Donului, pentru a sfinţi trupele române. Acolo, el a proorocit sfîrşitul războiului, spre spaima celor din jur: ,,Războiul va fi pierdut de noi, vom fi cotropiţi!".
     Pe locul unde i s-a arătat Dumnezeu lui Petrache Lupu a început construcţia unei mănăstiri, abandonată odată cu venirea comuniştilor. Materialele au fost furate şi numai o fundaţie în paragină rămăsese în anul 1992, cînd lucrările au fost reluate. Astăzi, vizitatorul are ocazia să admire clopotniţa bisericii de 38 de metri, concepută în stilul renaşterii, cea mai inaltă de acest fel din Romania. Regimul comunist a tratat cu brutalitate ,,fenomenul Maglavit". O vreme, cei aflaţi în nevoie, au mai venit în ascuns, iar ciobanaşul a avut imprudenţa să le prevestească despre ,,vorba cea mare" lăsată de "Moşu'", pe care urma să o facă publică la 14 septembrie 1952. Inainte de implinrea acestei date, la 1 august, o maşină a intrat în sat, iar Petrache Lupu a dispărut, cu maşină cu tot. De atunci a fost eliberat şi arestat mai tot timpul. Niciodată n-a mărturisit nimănui unde a fost dus, ce a fost întrebat, la ce a fost supus.
     S-a însinuat că Petrache Lupu ar fi bolnav psihic, dar, după ce a fost examinat de doctorii C.I.Parhon şi Gh. Marinescu, a fost găsit perfect sănătos. Trăieşte astăzi fiul lui Petrache Lpu şi are 70 de ani, dar nu deţine amintiri despre gloria tatălui său pentru că era atunci prea mic. Miracolul de la Maglavit nu poate fi nici confirmat, nici infirmat, şi nici nu ne putem indoi că va rămîne, pentru totdeauna, o enigmă.

Icoanele făcătoare de minuni
 

     Românii se declară, în general, nişte oameni credincioşi şi sînt atraşi de tot ceea ce le poate întări credinţa şi îi poate ajuta. În acest sens ei caută acele locuri în care primesc ajutor divin, biserici, mănăstiri, icoane făgătoare de minuni, apariţii divine. Icoanele se găsesc în toate bisericile şi mănăstirile, dar şi în fiecare casă şi reprezintă pentru oameni legătura cu divinitatea. Icoanele făcătoare de minuni care se găsesc în biserici şi mănăstiri sînt obiectele sfinte de care au nevoie şi pe care se bazează oamenii atunci cînd sînt în nevoi. Minunile înfăptuite de icoanele creştine sînt cunoscute şi consemnate de literatura patristică, păstrate şi transmise oral sau în scris în cultura popoarelor creştinătăţii, începînd cu victoria împăratului Bizanţului, Constantin cel Mare, asupra armatei imperiale a Romei. După adoptarea crucii ca simbol al creştinismului şi recunoaşterea puterii divine a acesteia în lupta cu forţele răului, a început moda icoanelor cu rol de patronaj civic, sportiv şi militar. Apoi icoanele au fost puse în pieţe, în faţa prăvăliilor, pe haine, în sigilii şi au pătruns în dormitoarele caselor. A luat o atît de mare amploare, încît s-a născut o mişcare iconoclastă ce a declanşat un război civil de aproape o sută de ani. Toate imaginile din sanctuare şi cămine au fost distruse începînd cu cea a lui Iisus Hristos din Chaldeea în anul 725, icoana protectoare a Constantinopolului, aşezată deasupra uşii de bronz a palatului imperial. A fost începutul mişcării iconoclaste care a fortat reformularea rolului icoanei creştine. Biserica ortodoxă a considerat începînd cu Ioan Damaschinul, cînd a luat atitudine în 730, ca imaginea Persoanei divine transmite energie prin materia icoanei în maniera unui sacrament. Părinţii Nichifor şi Toader Suditul au fost mari apărători ai icoanei, acordînd totul icoanei sub raportul ipostazei. Împărăteasa Teodora a Bizanţului în 835 a închis marele ciclu al ereziilor creştinismului prin punerea în drepturi a cultului icoanei, purificînd ortodoxia de erezii şi întărind-o definitiv. În urma războiului purtat de iconoclaşti aproape toate icoanele au fost distruse, însă prin restaurarea cultului o nouă artă bizantină izbucneşte, culminînd şi strălucind pînă la căderea Constantinpolului. Icoana a devenit obiect de cult prezent în fiecare casă, onorat cu candele şi lumînări şi în faţa căreia se fac rugăciuni, mătănii, semnul crucii, venerat în fiecare biserică, purtat la procesiuni publice, fiind sursa de miracole. Impresionează în biserici iconostasul care reprezintă un hotar între cele doua lumi, materiale si suprasensibile şi deschide cu icoanele de pe rama lui ferestre prin care poartă conştiinţa privitorului în lumea spirituală. Icoana trebuie făcută şi pictată de un iconar care alături de meşteşug şi talent să aibă o veritabilă experienţă sufletească şi o percepţie a lumii de dincolo pentru a fi capabil să sădească în lucrarea sa, icoana, germenele de energie duhovncească adus din vedenia sa. Ioanele pot fi de mai multe feluri: icoane biblice, bazate pe o realitate dată de cuvîntul lui Dumnezeu; icoane portret, bazate pe experienţa spirituală a altcuiva, comunicată oral sau în scris din timpuri apuse şi icoane revelate în urma experienţei proprii a iconarului, a unei vedenii sau a unei arătări din vis. La inceputul Renaşterii arta iconografiei s-a scindat, după ce o făcuse întîi Biserica creştină, în catolicism s-a trecut la pictura în ulei, atributul esenţial fiind senzualitatea imaginii picturale, în protestantism s-a trecut la gravură şi stampă, iar Biserica de Rasarit a continuat tradiţia bizantină. Icoanele făcătoare de minuni sînt ferestre către veşnicie şi prin contact cu lumea spirituală trimit ajutor miraculos în vindecarea sufletului. Icoana îi dă celui ce o contemplă într-o anumită stare sufletească forţa de a-i simţi esenţa duhovnicească şi atunci ea prinde viaţă şi lucrează după cum îi este rostul: depune mărturie pentru lumea suprasensbilă.

Comments
Comentariu nou Cautare
Vlad  - Adevar   |24-02-2015 02:09:48
Toate astea sunt adevarate ca sa nu mai zic de minunea de la Buenos Aires cand
ostia s-à trasformat in trip.Credeti in Dumnezeu,iubiti-l,rugativa duceti o
viata buna,iubitoare,iertatoare pentru a nu va pierde sufletul si pentru a primi
viata vesnica!
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 192 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

6.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4660730

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare