Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Primii masoni din Transilvania
Primii masoni din Transilvania Email
Luni, 17 Septembrie 2012 16:50

 

 

Expoziţie inedită la Muzeul Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat" despre Loja Masonică sibiană Făgărăşenii vor putea vedea simboluri şi embleme ale francmasoneriei sibiene

     Vineri, 14 septembrie a.c. ora 13.00 a avut loc vernisajul Expoziţiei cu tematica ,,Obiecte Ale Lojei Masonice Sibiene ,,Sfîntul Andrei la Cele Trei Frunze de Nufăr (1767-1790)". Expoziţia este inedită atît prin tematică, dar şi prin colecţia expusă. ,,Piesele aparţin în totalitate Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu iar această expoziţie are loc în colaborare cu această instituţie. Noi vom expune 61 de piese care conţin embleme şi simboluri ale franc-masoneriei transilvănene. Este cea mai veche colecţie de însemne masonice din Europa aflată în custodia unui muzeu. Expoziţia a mai fost expusă şi la alte muzee din ţară“ a declarat Iulian Şchiopu,

 

muzeograf în cadrul Muzeului Ţării Făgăraşului ,,Valeriu Literat“. Făgărăşenii pot admira aceste piese inedite pînă în data de 28 septembrie, ultima zi a expoziţiei. Se presupune că la Făgăraş ar activa la ora actuală cel puţin două loji masonice.

Sibiul-cel mai important centru masonic din Transilvania 

     În secolul al XVIII-lea Sibiul devine cel mai important centru masonic din Transilvania prin activarea lojei ,,Sfîntul Andrei la cele trei frunze de nufăr“. Chiar dacă mai activau societăţi secrete pe tot cuprinsul Transilvaniei, loja de la Sibiu rămîne cea mai reprezentativă prin activitatea ei şi prin multi-naţionalitatea şi diversitatea confesională a membrilor. Din lojă au făcut parte 276 de fraţi masoni dintre care 147 catolici, 73 evanghelici, 8 ortodocşi şi 2 unitarieni. 77 dintre membri erau originari din diferite localităţi de pe tot cuprinsul Transilvaniei dar cei mai mulţi erau sibieni, în număr de 35. Loja din Sibiu a fost înfiinţată la data de 15 mai 1767 de opt tineri saşi deveniţi masoni în timpul studiilor universitare din Germania. Renaşterea umanistă a activat o nouă etapă în istorie marcată de aducerea în atenţia omenirii a literaturii şi culturii clasice din antichitatea antică greacă şi romană şi totodată o reacţie împotriva Bisericii Catolice. Scriitorii şi oamenii de cultură renascentişti au scos în evidenţă printre altele valoarea şi respectul pentru corpul uman în timp ce marea parte a reprezentanţilor instituţiei ecleziale era căzută în misoginism şi considera aplecarea spre corpul uman ca fiind ceva retrograd şi imoral. Boccacio a fost unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai umanismului despre care oficialii Vaticanului spuneau că ,,a tîrît Italia într-un bordel“. Inchiziţia a pus la index operele umaniştilor. Iluminismul modern a constituit o altă etapă în care s-au făcut progrese dar şi numeroase erori. În acest context socio-cultural încep să se activeze o serie de societăţi filantropice şi politice. Vîrtejul evenimentelor sociale de la 1848 din Europa atrage numeroşi intelectuali români spre lojile masonice. Conducătorul lojei ,,Sfîntul Andrei la cele trei frunze de nufăr-St.Andreas zu den drei Seeblatern“ a fost Simon Friedrich Edler von Baubnem (1741-1780), în grad de Maestru Scoţian. Ceilalţi membri fondatori erau la rîndul lor iniţiaţi în primele patru grade. Aceştia se numeau Johann Georg Eckhardt, născut în anul 1740 la Sebeş; Thomas Filtsch, născut în anul 1740 la Sibiu; Johann Hammer, născut în 1740 tot la Sibiu; Johann Christian Schmidt, născut la Sighişoara în anul 1739; Lucas baron von Hermannsfed, născut în anul 1741 la Cristian în apropiere de Sibiu; medicul Michael Gottlieb Neustodter şi Johann Michael Linzing, născut în 1740 la Sibiu. Întrucît pentru înfiinţarea lojei cifra obligatorie era de 9 membri registratorul Johann Michael von Ahlefeld născut în 1736 la Sibiu a devenit ultimul membru iniţiat de ceilalţi.

Desfiinţarea lojei de la Sibiu
 

     La data de 11 decembrie 1785 Iosif al II-lea a legiferat activitatea masonică prin ,,Patenta Imperială“ trecînd-o sub controlul statului. În perioada 31 decembrie 1785-22 martie 1786 loja îşi întrerupe activitatea pentru a se reorganiza în conformitate cu noua legislaţie imperială. La 22 martie 1790 se hotărăşte intrarea ,,în adormire“ prin aceasta se înţelege încetarea temporară a activităţii pentru ca la data de 6 iulie 1795 francmasoneria să fie interzisă printr-un alt ordin imperial pe întreg teritoriul Imperiului Habsburgic din cauza neîncrederii manifestate de Curtea de la Viena faţă de societăţile secrete. Nici loja de la Sibiu nu şi-a mai reluat activitatea ulterior.

 

 

 Scepticismul curţii de la Viena era îndreptăţit
 

     Absolutismul luminat, noul curent de deschidere iniţiat de monarhii austrieci, încuraja artele, literatura dar a început să fie precaut faţă de lojile masonice pentru că printre popoarele din imperiu plutea un ,,aer de libertate“ iar lojile masonice nu erau tocmai străine de acest lucru. Evenimentele uşlterioare care au măcinat Europa au îndreptăţit temerile curţii de la Viena în ceea ce privea lojile masonice pentru că acestea prin membrii ei au început să alimenteze sentimentul naţional şi social în vederea pregătirii unor mişcări populare de anvergură care aveau drept scop răsturnarea vechii ordini socilale şi înlocuirea cu o alta. În acest context apare capitalismul dar şi socialismul şi marxismul. Mai întîi Napoleon Bonaparte îi face să tremure de-a dreptul pînă la data de 18 iunie 1815 cînd ducele de Wellington îl înfrînge în apropierea satului belgian Waterloo. Napoleon a fost otrăvit pe Sfînta Elena, o insulă din mijlocul Pacificului, pentru ca monarhii ,,Sfintei Alianţe“ să doarmă liniştiţi dar liniştea lor nu a durat prea mult pentru că se vor confrunta cu un adversar care nu folosea cîmpul de luptă ci specula din umbră nemulţumirile naţionale şi sociale ale tuturor categoriilor de oameni. Valul de insurecţii din anul 1848 a constituit doar începutul pentru că Revoluţia franceză din anul 1789 dă prima lovitură iar primul război mondial şi momentul 1918 răstoarnă cu totul vechile orînduiri. Deşi monarhii Europei aveau lojile masonice în atenţie ei credeau că a le desfiinţa prin ordine imperiale înseamnă totul. Evoluţia ulterioară a istoriei Europei a demonstrat că şi-au făcut temele greşit. (Ştefan Botoran)

Începuturile francmasoneriei

     În ceea ce priveşte începuturile masoneriei discuţiile asupra acestui subiect sînt de-a dreptul interminabile dar ea în forma actuală s-a înfiinţat în anul 1717 cînd patru loji engleze s-au întrunit la Londra pentru a întemeia Marea Lojă a Angliei. În anul 1723 Anderson întocmeşte ,,Constituţiile“ acestei organizaţii pe baza Constituţiei mai vechi a lojilor de zidari din Anglia, organizaţii de care mai era doar numele pentru că în componenţa lor puteau să intre orice fel de oameni. Constituţiile lui Andersen constituie Legea fundamentală a franc-masoneriei. ,,La începutul secolului al XVIII-lea, toate grupările, forţele anticatolice-deiştii, materialiştii, liber-cugetătorii-se grupară într-o puternică asociaţie ce-şi luă numele de francmasonerie. La drept vorbind, francmasoneria are origini foarte îndepărtate, după unele legende chiar din timpul lui Hiram, arhitectul Templului lui Solomon, care şi-a împărţit muncitorii într-un corp de meseriaşi, în care masonii-adică zidarii-erau cei mai importanţi. După unele opinii serioase, originea francmasoneriei ar fi îndată după invazia popoarelor barbare, cînd acestea s-au aşezat definitiv în anumite regiuni europene. Atunci s-au ivit societăţi de masoni răspîndite în toată Europa şi au trecut la construirea caselor, palatelor, bisericilor şi, mai tîrziu, a acelor măreţe catedrale gotice care sînt gloria Evului Mediu. Francmasoneria era atunci o simplă grupare corporativă profesional, păstrînd secretele profesiei constructorilor, făcîndu-le cunoscute doar membrilor corporaţiei. Cum aceste asociaţii, în funcţie de serviciile publice pe care le-au adus, au obţinut fie de la papi, fie de la principi, anumite privilegii (între altele exceptarea de la impozite), muncitorii care făceau parte din această corporaţie au fost denumiţi franc masoni (zidari scutiţi de franci sau masoni scutiţi, dezrobiţi). Cu timpul, corporaţiile acestea, neavînd nici un rol, dispărură. Renasc în Anglia, după marele incendiu al Londrei (1666) Cînd însă reconstrucţiile au fost terminate, francmasoneria îşi pierdu caracterul profesional şi se transformă în societate filantropică şi politică; îşi luă ca insigne, embleme, în amintirea trecutului, instrumentele vechilor masoni (constructori): şorţul, echerul, compasul. Această asociaţie formă în 1717 marea lojă a Angliei, care deveni centrul liber-gînditorilor şi care primi constituţia ei de la un cleric englez, Anderson. Potrivit acestei constituţii, francmasonii onorează pe ,,Marele Arhitect al naturii“ adică creatorul ordinii naturale şi pe autorul ordinii lumii supranaturale. În mod aparent, ei nu urmăresc decît un scop moral şi filantropic; în realitate, ei vreau restaurarea ordinei religioase şi sociale. Francmasonii acceptă o religie filosofică împrumutată parţial de la creştinism, cu excluderea Revelaţiei divine, pe care o folosesc, în multe ţări, în asociaţii politice, care deţin sub tutela lor pe şefii de state în realizarea scopurilor lor masonice, folosindu-se de orice mijloace clandestine. Primirea unui membru nou se face după multe şedinţe de iniţiere, în care este pusă la încercare fidelitatea lui faţă de scopurile asociaţiei, apoi, chiar primit, el nu are drepturi egale cu restul membrilor, deoarece ei deţin diferite grade ierarhice, cel mai înalt fiind gradul 33. Ei îşi ţin şedinţele în aşa-zisele loji (ateliere, temple) conduse de un ,,venerabil“ Gradele de iniţiere sînt: ucenici, tovarăşi şi maeştri (francmasoni perfecţi)“ ( Pr.prof.dr.Ioan M.Bota, Istoria Bisericii Universale şi a Bisericii Româneşti, de la origini pînă astăzi“, Ed.Viaţa Creştină, Cluj-Napoca 2003 p. 341-342)

Cum se defineşte franc-masoneria
 

     Conform statutelor sale franc-masoneria se defineşte ca o ,,frăţie a oamenilor liberi“ şi nicidecum o societate secretă sau sectă: ,,În primul rînd Franc-masoneria este o frăţie a oamenilor liberi, indiferent de religie, sau clasa socială. Întemeiată pe principiul toleranţei, Masoneria se dezvoltă prin diversitatea sa confesională şi socială, spre atingerea unui ţel comun, urmarea propriului drum al fiecăruia din noi către perfecţionarea de sine. Cultivarea libertăţii celorlalţi este mai importantă decît cultivarea propriei libertăţi. În ceea ce priveşte libertatea celorlalţi nu numai că îţi poţi îmbogăţi propriile idei şi experienţe, dar, mai mult decît atît, e posibil să descoperim că propriile noastre certitudini nu mai sînt chiar atît de imuabile şi distincte. Sub nici o formă nu se caută să se ajungă la un sincretism între religii şi umanism, scopul fiind ca fiecare dintre noi să fim deschişi către orice cultură universală care a contribuit la evoluţia culturii întregii umanităţi. Respectînd libertatea celorlalţi se poate ajunge la descoperirea propriei libertăţi, făcînd abstracţie de toate structurile, obiceiurile, credinţele pe care le-am adoptat în mod inconştient. Omul este legat de foarte multe tradiţii naţionale şi religioase. În concluzie, nu se pune în discuţie negarea propriei credinţe, ci acceptarea credinţei celorlalţi în deplină cunoştinţă şi libertate...Franc-masoneria nu este o religie sau o sectă, ci o apropiere spirituală întemeiată pe libertatea fiecăruia şi toleranţă reciprocă. Se acceptă membri indiferent de clasa lor socială...Nu este o organizaţie ocultă din moment ce se sprijină numai pe ideile şi opiniile tuturor membrilor săi şi pe schimbul de experienţă tuturor fraţilor, prin folosirea uneltelor în mod simbolic“ (Sursa-Marea Lojă ,,Alpina“ Elveţia)

Francmasoni iluştri care au marcat istoria naţională
 

     Cu toate că este o organizaţie controversată, franc-masoneria s-a manifestat în istorie mai mult sau mai puţin vizibil incluzînd în rîndurile ei numeroşi intelectuali, scriitori, politicieni, diplomaţi, artişti chiar şi preoţi. Printre cei mai marcanţi masoni transilvăneni se numără Samuel von Brukenthal şi Alexandru Vaida Voevod, unul dintre cei mai marcanţi luptători ardeleni pentru emanciparea românilor din Transilvania.

Samuel von Brukenthal
 

     S-a născut în anul 1721 la Nocrich şi s-a stins din viaţă în anul 1803 la Sibiu. A fost un intelectual sas, jurist şi guvernator al Transilvaniei. Era pasionat de artă devenind unul dintre cei mai celebri colecţionari ai lumii şi fondatorul muzeului din Sibiu care îi poartă numele. Numele de familie era Brekner iar tatăl său, Michael Brekner, a fost înnobilat în anul 1724 primind numele nobiliar ,,von Brukenthal“. Mama sa, Susanna, provenea din familia aristocratică Conrad von Heydendorff. Familia fiind bogată îi oferă o educaţie conform standardelor. Astfel că studiile sale fiind polivalente: drept, filosofie, ştiinţe politice şi administrative la universităţile Halle şi Jena reuşind să pătrundă în cercurile înalte de la Berlin. În timpul studiilor devine membru al Lojei Masonice din Magdeburg. Parcurge cele mai importante trepte sociale devenind cancelar la Viena. În anul 1745 se întoarce la Sibiu fiind admis în cancelaria administraţiei locale pentru ca împărăteasa Maria Tereza să îl înalţe la rangul de baron în anul 1762. În anul 1777 ocupă cea mai mare funcţie a carierei sale politice-cea de guvernator al Transilvaniei. După moartea împărătesei Maria Tereza Samuel von Brukenthal cade în dizgraţia lui Iosif al II-lea şi se retrage din funcţie, totuşi îi este alocată o pensie anuală destul de frumuşică-4000 de guldeni. În anul 1779 construieşte palatul ce îi poartă numele găzduind acolo serate muzicale, galerii de artă, cabinet de stampe, bibliotecă, fiind cunoscut în epocă precum un Mecena al Transilvaniei. Pasiunea sa pentru artă face din Transilvania un nucleu spiritual de excepţie cunoscut în întreaga Europă. Dispune prin testament deschiderea Palatului ca muzeu. În anul 1817 acesta se deschide public devenind una dintre primele instituţii de acest gen din Europa. Tot în testament se stipula ca moştenirea sa să fie lăsată numai pe cale masculină pentru a nu se pierde. În anul 1867 Joseph Brukenthal a lăsat prin testament ca palatul să fie atribuit fundaţiei din cadrul Gimnaziului Evanghelic Sibiu. În anul 1872 se stinge din viaţă ultimul moştenitor astfel încît Gimnaziul preia totul.

Alexandru Vaida Voevod
 

( n.27 februarie 1872 la Bobîlna/Olpret-d.19 martie 1950, Sibiu )
     Om politic, medic, publicist şi lider marcant al Partidului Naţional Român-debutînd ca ferm susţinător al drepturilor românilor din Transilvania. de-a lungul carierei politice a desfăşurat trei mandate de Preşedinte al Consilului de Miniştri, ocupînd şi funcţiile de ministru de interne şi de externe. Spre sfîrşitul carierei îl sprijină în mod direct pe Carol al II-lea motiv pentru care îi părăseşte pe ţărănişti fondînd propriul partid, fiind numit şi consilier regal. Crol al II-lea l-a folosit din plin pe Alexandru Vaida Voeveod pentru a-şi consolida regimul.

Originea
 

     Alexandru Vaida Voeveod a făcut parte din elita intelighenţiei greco-catolice din Transilvania care a dat numeroşi luptători pentru drepturile naţiunii române alături de George Pop de Băseşti şi preotul Vasile Lucaciu supranumit şi ,,leul din Şişeşti“ Marele om politic a făcut parte dintr-o familie nobilă înrudită cu episcopii greco-catolici Ion Bob şi Ioan Lemeny. Bunicul său, Alexandru Bohăţel, a fost participant activ al Revoluţiei române de la 1848. Strămoşii săi se trăgeau din Gîrbou şi au fost înnobilaţi de către Gabriel Bethlen la data de 15 noiembrie 1627, motiv pentru care şi-a adăugat şi numele de Voeveod. tatăl său pe nume Dionisie Vaida a participat la mişcarea naţională a românilor transilvăneni iar vărul său primar preotul Gavril Vaida a fost bunicul mamei lui Corneliu Coposu.

Studiile
 

     Şcoala primară o face la Cluj continuîndu-şi studiile liceale la Bistriţa şi Braşov. Formarea intelectuală în mediul german îi permite să-şi continue studiile universitare la Viena, absolvind medicina. Aici devine membru al organizaţiei ,,România Jună“ coordonaţi fiind de juristul Aurel C. Popovici. Participau anual la sărbătorile Revoluţiei de la 1848. Era prezent permanent la conferinţele societăţii ,,Politische Gesellschaft“ unde ţineau prelegeri reputaţi profesori, ziarişti şi politicieni. Tot în perioada studiilor universitare se implică în mod direct în politică susţinînd campania electorală a lui Karl Lueger care a devenit în cele din urmă primar al Vienei din partea Partidului Creştin-Social. Doctrina creştin-socialismului i-a influenţat într-un mod profund gîndirea politică alimentîndu-i de asemenea anti-semitismul şi anti-liberalismul; fenomen petrecut la mai toţi intelectualii ce proveneau din mediul rural. Fără doar şi poate că educaţia şi Biserica şi-au pus puternic amprenta asupra acestui mod de a vedea lucrurile.

Cariera politică
 

     În anul 1891 elaborează cu un grup de colegi ,,Replica“ ca răspuns la ,,Memorialul“ studenţilor maghiari de la universităţile din Budapesta şi Cluj susţinînd: autonomia naţională, federalismul şi sepaparea românilor şi a ungurilor din punct de vedere politic-fiecare să aibă propriul teritoriu naţional în cadrul Imperiului Habsburgic. În anul 1893 îşi leagă soarta de Partidul Naţional Român, formaţiune ce îl va prpopulsa spre marea carieră politică, mai ales după ce aceasta va fuziona cu Partidul Naţional Ţărănesc după Marea Unire de la 1918. Participă în acelaşi an la Conferinţa Partidului Naţional Român al cărui preşedinte era Ion Raţiu şi la care se hotărăşte elaborarea unui ,,Memorandum“ al românilor adresat împăratului de la Viena. Programul susţinea revendicările românilor din Imperiu şi denunţa politica de asuprire naţională precum şi intoleranţa guvernului de la Budapesta. De menţionat este faptul că elaborarea acestui proiect a avut loc în casa lui Alexandru Bohăţel, bunicul lui Alexandru Vaida Voevod. Iuliu Coriolan a fost cel care a elaborat proiectul. Franz Joseph refură să primească delagaţia românească astfel încît semnatarii şi conducătorii ,,Memorandumului“ au fost trimişi în judecată. Alexandru Vaida va face parte din Comitetul Naţional care a ţinut locul celor întemniţaţi iar în timpul procesului de la Cluj apare semnătura sa alături de cea a preotului luptător Vasile Lucaciu. În aceeaşi perioadă îşi începe şi cariera de ziarist la ,,Dreptatea“ pentru ca în anul 1896 să-şi mobilizeze colegii de la Viena să pregătească manifestările împotriva ,,Mileniului“ sărbătoare a Ungariei care marca un mileniu de la stabilirea maghiarilor pe pămîntul românesc. Iniţiativa se bucură de sprijinul cercurilor naţionaliste austriece şi a presei vieneze. Au loc trei adunări de protest la Universitatea din Viena, în sala Wimberger şi în Prater. În anul 1899 îşi definitivează studiile şi practică medicina fiind în acelaşi timp unul dintre cei mai activi membri ai P.N.R. În ianuarie 1895 va avea loc o nouă Conferinţă a P.N.R. la Sibiu ce va aduce triumful noului val printre care se vor remarca Iuliu Maniu, Aurel Vlad şi Nicolae Comşa. Din anul 1905 va fi ales deputat în Parlamentul din Pesta pînă la marea Unire de la 1 decembrie 1918. La 29 septembrie/12 octombrie 1918 au loc lucrările Comitetului Executiv de la Oradea ale P.N.R. unde se hotărăşte ca naţiunea română din Austro-Ungaria ,,liberă de orice înrîurire străină“ să-şi aleagă ,,aşezarea ei printre naţiunile libere“ Hotărîrea a fost citită de Alexandru Vaida Voevod în Parlamentul din Budapesta la 5/18 octombrie 1918. La data de 1 decembrie 1918 participă la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia alături de cei 1228 delegaţi din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească care au votat rezoluţia Unirii. În acest sens Alexandru Vaida Voevod devine membru în Consiliul Dirigent pentru a pregăti unificarea administrativă cu Vechiul Regat al României făcînd parte din delegaţia care a adus regelui Ferdinand I rezoluţia Unirii spre ratificare. El va fi ales ministru de stat în primele guverne româneşti de după Unire. La alegerile din noiembrie 1919 P.N.R. va obţine 169 mandate de deputat şi 76 mandate de senator. La 25 noiembrie 1919 se formează Blocul Parlamentar iar la data de 1 decembrie 1919 este ales noul guvern al României condus de Alexandru Vaida Voevod care era totodată şi vicepreşedinte al P.N.R. Iuliu Maniu îşi păstrează funcţia de preşedinte al Consiliului Dirigent. La data de 29 decembrie Parlamentul ratifică legile care consfinţesc Marea Unire. La data de 10 ianuarie 1920 Vaida Voevod pleacă în străinătate pentru recunoaşterea internaţională a actelor Unirii rămînînd în locul său Ştefan Cicio Pop. Manevrele politice ale lui Brătianu vor determina însă ulterior căderea guvernului. În anul 1926 (10 octombrie) are loc fuziunea între P.N.R şi P.N.Ţ. În prima parte a guvernului ţărănist Vaida Voevod va ocupa portofoliul de ministru de interne (10 noiembrie 1928-8 octombrie 1930) La data de 6 iunie 1932 P.N.Ţ. revine la putere cu Alexandru Vaida Voevod ca prim-ministru. În acelaşi an se accentuează contradicţiile între Carol al II-lea şi Maniu.

Evenimente agitate pe scena politică
 

     Începînd din 10 martie 1933 va începe o acidă campanie mediatică împotriva lui Maniu în legătură cu afacerea Skoda, acesta fiind acuzat că a semnat la 17 martie 1930 cu firma cehoslovacă Skoda un contract dăunător ţării. Maniu vrea să se apere mai ales în faţa atacurilor care îi aveau în spate pe Carol al II-lea şi amanta acestuia Elena Lupescu dar guvernul Vaida îi cenzurează discursurile. Iuliu Maniu demisionează la data de 2 aprilie 1938 din funcţia de Preşedinte al P.N.Ţ. La data de 9 noiembrie, Vaida Voeveod, susţinător pe faţă al lui Carol al II-lea demisionează la rîndul său din P.N.Ţ şi fondează propriul partid ,,Frontul Românesc“ Între 20 ianuarie şi 22 iunie 1940 Carol îl numeşte la conducerea ,,Frontului Renaşterii Naţionale“ unica organizaţie politică de stat.

Intrarea în Francmasonerie
 

     Se pare că intrarea lui Alexandru Vaida Voevod în farnc-masonerie a fost dictată tot de interesele naţionale. În acest sens au fost păstrate unele documente şi studii efectuate de Horia Nistorescu Bălceşti. George Damian spune că pasul a fost făcut cu aprobarea lui Brătianu care dorea să-şi pregătească din timp un înlocuitor capabil şi cu legături folositoare la Paris. Evenimentele se vor derula pe fondul unor momente delicate pentru ţară întrucît Brătianu reuşise să enerveze toate marile puteri care se pare că aveau un alt plan pentru România. În acest context tulbure ajunge delegaţia românească la Conferinţa de Pace de la Paris. Membrii din delegaţia română au fost: avocatul Voicu Niţescu; Mihail Şerban licenţiat în agronomie la Halle şi doctor în drept, conferebţiar universitar la Iaşi; avocatul arădean Gheorghe Crişan, inginerul inventator şi pionier al aviaţiei mondiale Traian Vuia, diplomatul Caius Brediceanu din Lugoj, consilier al Ministerului Afacerilor Externe al României şi Alexandru Vaida Voevod. Unii istorici susţin că şi poetul Ion Pillat ar fi făcut parte din delegaţie. Diplomaţii români au fost primiţi în Loja pariziană ,,Ernest Renan“ ce număra peste 100 de membri dintre care 11 erau jurnalişti, ceea ce explică presa favorabilă României la Conferinţa de Pace. Cererea de iniţiere a românilor datează din data de 14 mai 1919-dată la care au izbucnit primele neînţelegeri între români şi marile puteri. La data de 8 mai 1919 Alexandru Vaida Voevod a cerut conform uzanţelor masonice în lipsa cazierului judiciar un certificat din partea Legaţiei Române la Paris din care rezulta că nu suferise nici o condamnare. După primirea cererii Maestrul venerabil al Lojii ,,Ernest Renan“ o transmite la 24 mai 1919 cu recomandarea: ,,Îmi permit să vă atrag atenţia binevoitoare asupra caracterului excepţional şi cu totul special al acestei cereri. Aceşti profani nu sînt decît de puţină vreme la Paris. Ei se vor reîntoarce după încheierea definitivă a păcii în România unde societăţi secrete funcţionează dar franc-masoneria nu există, şi unde, admişi în Ordinul nostru, ei se vor grăbi să constituie unul sau mai multe ateliere afiliate Marelui Orient al Franţei. Cererea lor este însoţită de certificatul de onorabilitate cu caracter oficial, echivalentul cazierului juridic. În plus, însuşi caracterul misiunii lor diplomatice îi pune la adăpost de orice suspiciune. Pe de altă parte, şederea lor la Paris constituie pentru anchetatori un element de care trebuie ţinut seama, căci nu ne putem gîndi în a proceda la altă informare decît la un interogatoriu cît de profund cît ar fi posibil. În sfîrşit, apropierea plecării lor ar face poate imposibilă iniţierea lor, dacă ar trebui să se respecte strict şi în mod scrupulos termenele impuse de regulamentul general în ceea ce priveşte data depunerii cererii şi cea a iniţierii lor“. La data de 28 iulie 1919 are loc audierea lui Alexandru Voevod iar la o zi după aceea Marele maestru în persoana lui Marcel Huart al Lojii E.N. îl anunţă pe ministrul român că numeroasa adunare i-a fost în întregime favorabilă astfel încît primirea în franc-masonerie a fost votată în unanimitate. Numeroase dintre întîlnirile şi discuţiile românilor acceptaţi în franc-masonerie cu membrii societăţii au rămas secrete, un secret pe care l-au dus cu ei în mormînt. Acelaşi Marcel Huart îl sfătuieşte pe Alexandru Vaida Voeveod să se întîlnească oficial cu senatorul Mascurand care prezida Comitetul republican al Comerţului Industriei şi Agriculturii în vederea unor raporturi de succes între Franţa şi România.

,,...Un mare moft..."
 

     Vaida Voevod avea să vorbească pe larg despre apartenenţa sa la Masonerie în perioada negocierilor pentru realizarea României Mari într-un articol publicat în anul 1937 de ziarul Curentul: „Eu am văzut multe în viaţă şi pe toate le-am studiat cu ochii mei, nu din auzite. Am fost şi francmason. Eram cu Ionel Brătianu la Paris şi pentru că majoritatea delegaţilor la conferinţa păcii erau masoni a trebuit, de circumstanţă, să îmbrac şi eu pielea lor”. În acelaşi articol, Vaida Voevod mai spunea: „Francmasoneria română a fost şi a rămas un mare moft. Nu se achitau taxe, nu se aduna membrii în număr reglementar spre a ţine şedinţe… Concluzia este: din 1920 am rupt orice legătură cu loja Ernest Renan, din Paris, singura lojă unde mersesem în condiţiile arătate şi din care lojă, în 1923 am fost radiat, după ce din 1920 nu mai dădusem nici un semn de viaţă pentru ei şi nu mai achitasem nici taxele reglementare. Nu am mai fost în altă lojă franceză. În francmasoneria română n-am fost niciodată”. Pe de altă parte, mărturiile lui Vaida Voevod cu privire la despărţirea sa de masonerie par să fie puse la îndoială. Astfel, carnetul de mason („Carte d’identite maconnique”) al lui Vaida Voievod e timbrat şi ştampilat pe trei semestre din anul 1921. O altă dovadă în această direcţie este scrisoarea pe care Vaida a primit-o din partea Cabinetului Venerabilului Lojei Ernest Renan şi care este trimisă de la Paris la 22 februarie 1928. Va urma. (Ştefan Botoran)

Masoni celebri

Nicolae Balcescu (1819-1852). Om politic, istoric, economist, scriitor şi gânditor democrat-revoluţionar.

Mihail Kogalniceanu (1817-1891)
Istoric, scriitor, publicist şi om politic. A fost de mai multe ori ministru: de Interne, de Externe şi prim-ministru. Şi-a legat numele de secularizarea averilor mănăstireşti şi de reforma agrară înfăptuite pe vremea principelui mason A.I. Cuza, şi de actul proclamării independenţei de stat a României (9 mai 1877), pe timpul principelui Carol I de Hohenzollern (şi el mason). A fost printre primii membri aleşi ai Academiei Române (1868).

Vasile Alecsandri (1818 sau 1821-1890)
Scriitor şi om politic. Participă la Revoluţia de la 1848, precum şi la Unirea Moldovei cu Ţara Românească, în 1859, îndeplinind apoi mai multe misiuni diplomatice în Italia (1859) şi Franţa (1885-1890). A condus revista România Literară (1855). A fost membru al unei Loji din Iaşi (1857).

Ion C. Bratianu (1821-1891)
Om politic. De mai multe ori ministru şi prim-ministru. Participă la Revoluţia de la 1848, face parte din Divanurile Ad-hoc (1857), este membru al Partidului Liberal (din 1860) şi fondator al Partidului Naţional Liberal (1875), ministru de Finanţe (1866), de Interne (1867, 1876) şi de Razboi (1867), prim-ministru (1881). Fondează, în 1857, Loja Steaua Dunării. A participat la acţiunea de înlăturare de la conducerea ţării a domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

Bogdan-Petriceicu Hasdeu (1838-1907)
Scriitor, lingvist, folclorist şi istoric. Membru al Societăţii Academice Române şi vice-preşedinte al Academiei Române în perioada 1885-1906.

Titu Maiorescu (1840-1917)
Critic literar, estetician şi om politic. În 1863 a fondat la Iaşi Societatea literară "Junimea". Pana în 1914 a fost preşedintele Partidului Conservator. Intră în Loja ieşeană "Steaua României", la 26 noiembrie 1866, iar după cateva luni, la 11 februarie 1887, primeşte gradele de Companion şi Maestru, tot în aceasta lojă.

Nicolae Titulescu (1882-1941)
Om politic şi diplomat de talie internaţională. Numit şi "Cavalerul Păcii mondiale". Nu se cunosc locul şi data iniţierii sale, efectuată probabil când se afla la studii în Franţa.

Mihail Sadoveanu (1880-1961)
Scriitor şi om politic. Între 1927 şi 1930 a fost Venerabilul Lojii ieşene "Dimitrie Cantemir", iar din 1932 al Lojii "Moldova", din acelaşi oraş. Între 1930 şi 1935 a îndeplinit şi următoarele demnităţi masonice: Mare Maestru Adjunct al Marii Loji Naţionale din România (MLNR), Pro Mare Maestru al MLNR, Mare Maestru al MLNR şi Mare Maestru al Francmasoneriei Române Unite. Fratele său, Vasile Sadoveanu, de profesie inginer agronom, a fost, de asemenea, mason.

Sever Frentiu (1931-1997)
Născut în anul 1931, la Săcuieni, judetul Bihor. A urmat cursurile Institutului de Arte din Cluj. În 1961 devine preşedintele filialei Uniunii Artiştilor Plastici din Arad. Este iniţiat în Franc-Masonerie în 1992, iar în 1994 devine Maestru Venerabil al Lojii Nomine, iar în anul 1995 este ales Mare Maestru al Marii Loji Naţionale din Romania.

Rene Descartes (1595-1650)
Filozof şi savant francez,unul dintre întemeietorii filozofiei epocii moderne.

Isaac Newton (1642-1727)
Matematician, fizician şi astronom englez, prieten al pastorului Desaguliers. Membru şi preşedinte al "Societăţii Regale Britanice de Ştiinte", unde a fost coleg cu Elias Ashmole. Concepţia sa a fost adoptată ulterior de masonii englezi. Cavaler Rosicrucian.

Voltaire (1694-1778)
Pseudonimul anagramă al lui Francios-Marie Arouet, gânditor şi scriitor iluminist francez. Încă din 1764, Voltaire îşi indreaptă atacurile impotriva Bisericii şi împotriva Francmasoneriei, care nu i se par fundamental diferite (...).

Benjamin Franklin (1706-1790)
Fizician, filozof, economist şi om politic american

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)
Poet, scriitor, gânditor şi om de ştiinţă german. Iniţiat la 23 iunie 1780 în Loja "Amalia zu den drei Rosen" din Weimar.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Compozitor austriac. Autor al peste 600 de lucrări muzicale. Iniţiat la 14 decembrie 1784 în Loja "Binefacerea" din Orientul de Viena, care a fuzionat mai târziu cu Loja "Noua Speranţă Încoronată

George Washington (1732-1799)
General şi om politic american. Primul preşedinte al S.U.A. (1789-1797). Între 4 noiembrie 1752 şi 4 august 1753 a primit primele trei grade masonice în "The lodge of Fredericks" (actualmente, nr.4 din Virginia). Marea Loja a Pennsylvaniei îi acorda titlul de Mare Maestru la 20 decembrie 1779, iar după numai 7 zile va fi ales Mare Maestru al Marii Loji Nationale.. Piatra de fundament a Capitoliului a pus-o după ritualul masonic, mistria folosită cu acest prilej fiind reutilizată în 1923, când s-a pus piatra de temelie la Memorialul care-i poartă numele.

Mark Twain (1835-1910)
Pseudonimul lui Samuel Langhorne Clemens, romancier şi umorist american, cel care a pus bazele literaturii moderne în S.U.A. Iniţiat în 1861 în Loja "Steaua polara nr.71" din Orientul de Saint Louis, unde i-au fost acordate primele trei grade.

Joseph Rudyard Kipling (1865-1936)
Poet şi romancier englez. Laureat al Premiului Nobel pentru Literatura în 1907. Gândirea masonică a lui Kipling este ilustrată în faimosul său poem "Loja Mama", precum şi în unele fragmente din lucrările sale.

Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)
Om politic britanic. Începand din 1906 a fost de mai multe ori din ministru şi de două ori prim-ministru al Marii Britanii (1940-1945 şi 1951-1955). Unul dintre iniţiatorii coaliţiei antihitleriste. Pentru opera sa principală, Memorii asupra celui de-al doilea razboi mondial, a primit Premiul Nobel pentru Literatura în anul 1953.

Francois Mitterand (1916-1995). Om politic francez. Licenţiat în Litere şi Doctor în Drept. Constantin Badea spunea ca "Francois Mitterand a condus festivităţile celei de-a 200-a aniversări a Revoluţiei franceze, care de data aceasta, în 1989, s-a recunoscut clar, ba chiar s-a subliniat ca a fost organizată de Francmasoneria Franceză"

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 188 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

10.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4660709

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare