Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Noua Ordine Mondială
Noua Ordine Mondială Email
Luni, 01 Octombrie 2012 16:48

 

      Majoritatea convulsiilor sociale ce au măcinat Europa şi întreaga lume din perioada modernă şi contemporană au la bază un plan ţesut încă din Evul Mediu. La jumătatea Evului Mediu, Petrus de Bosco preconiza federalizarea tuturor ţărilor creştine într-un singur stat care trebuia să poarte denumirea de ,,Republica Christiana“. Această teorie a fost cuprinsă în tratatul ,,De Recuperatione Terrae Sancte“. După primul Război Mondial apare Societatea Naţiunilor, prima formă prestatală a unei noi ordini mondiale. Ceva mai încoace preşedintele american Wilson, exponentul şi purtătorul de cuvînt al unei hotărîri luate de Alianţa Universală Israelită înainte de primul război mondial în vederea construirii post-belice avea în vedere două mişcări sioniste: iudeo-bolşevismul şi iudeo-capitalismul. După ,,tîrgul de vite“ de la Yalta acest lucru a fost cît se poate de evident. Evreul Lewy Bing vorbea despre un ,,Tribunal Suprem evreiesc care să conducă lumea cu biciul“.

 

 

 

 


Republica, o invenţie masonică
 

 

     Prima iniţiativă a planului desăvîrşirii unei noi ordini mondiale a fost inventarea unei forme statale care să răstoarne tradiţiile tuturor popoarelor clădite pe fundamentul credinţei creştine. Regii, domnitorii, ,,unşii lui Dumnezeu“ trebuia să fie înlocuiţi cu preşedinţii liber-cugetători. Separarea puterii politice de Biserică a fost tot o cacialma fracmasonă. În anul 1884 ,,L' almanach des francmasons“ stipula: ,,Cînd Republica va fi stabilită peste tot în bătrîna Europă, ea va forma Statele Unite ale acestui vechi continent“.

Iluminaţii din Bavaria
 

     În anul 1770 evreul Adam Weischaupt trimis să-şi facă iniţierea la iezuiţi devine discipolul filosofului evreu Mendelssohn. Bancherul Rotschild îi trasează sarcina să înfiinţeze ordinul ,,Iluminaţilor Bavarezi“ cu scopul de a pregăti cadrele necesare unei ,,Noi Ordini Mondiale“ adică ale Republicii Mondiale condusă din umbră de finanţa internaţională aflată în mîna marilor bancheri evrei.

Guvernul Mondial
 

     Revoluţiile din Franţa, Rusia, Germania, mişcările de la 1848, cele două războaie mondiale, războiul rece precum şi pregătirea războiului împotriva islamului au fost create în laboratoarele francmasoneriei. George Bush, ucenicul sioniştilor evrei, a dat startul în anul 1990 cînd a invadat Golful Persic. Ştirile lacrimogene şi idilice cu ,,teroriştii musulmani“ care se aruncă în aer masacrînd ,,oameni nevinovaţi“ fac parte din planul de manipulare a societăţii. De fapt ce îi împinge pe aceşti oameni să se arunce în aer? Întreaga lume a deplîns America după atentatele de la World Trade Center din anul 2001, dar despre masacrele împotriva indienilor nu se mai pomeneşte nimic. America nu este campioana democraţiei ci ,,desfrînata Babilonului“ despre care scrie Sfîntul Ioan în Apocalipsă: ,,După aceea, am văzut alt înger pogorîndu-se din cer, avînd putere mare, şi pămîntul s-a luminat de slava lui. Şi a strigat cu glas puternic şi a zis: ,,A căzut, a căzut Babilonul cel mare şi a ajuns locaş demonilor, puşcărie tuturor duhurilor necurate şi colivie tuturor păsărilor spurcate şi urîte omului. Pentru că vinul aprinderii şi al curviei ei au băut toate neamurile şi împăraţii pămîntului cu ea au curvit şi neguţătorii lumii din mulţimea desfătărilor ei s-au îmbogăţit. Am auzit apoi, alt glas din cer, zicînd: Ieşiţi din ea, poporul meu, ca să nu vă împărtăşiţi din păcatele ei şi să nu luaţi din bătăile ei. Daţi-i înapoi precum v-a dat şi ea şi după faptele ei cu măsură îndoită, îndoit măsuraţi-i; în potirul în care v-a turnat; turnaţi-i de două ori...“ (Apocalipsa, 18, 1-6)

 

 

 
 
 

Băncile, instrumentul Ocultei
 

 

     Aproape toţi marii bancheri ai lumii sînt francmasoni cu ştate vechi şi au contribuit din umbră la crearea Ligii Naţiunilor, O.N.U. la impunerea limbii engleze ca limbă internaţională oficială. Francmasoneria tinde să-şi subordoneze întreaga omenire prin intermediul băncilor. Vaticanul a fost deja subordonat prin ,,Banca Vaticanului“ au fost create F.M.I, Banca Mondială, Bank of International Settlement etc. Lansarea ,,Convenţiei Liberului Schimb“ are în vedere subordonarea statelor mai puţin dezvoltate prin aceste organisme financiar-economice supra-statale. S-au mai înfiinţat o serie de organisme precum NAFTA-un teritoriu economic al întregii Americi de Nord. În anul 1993 s-a înfiinţat zona mondială de comerţ GATT. Există deja ,,Convenţia Zonei Pacificului“ APEC. Oculta manevrează preşedinţii statelor prin noile găselniţe cum ar fi ,,Uniunea Europeană“ care nu sînt altceva decît etape ale Republicii Universale.

,,O turmă şi un păstor...“
 

     De cîteva sute de ani încoace se ţese un plan de reinterpretare satanică a formulei evanghelice ,, o singură turmă, un singur păstor“ La data de 17 februarie 1949 James P. Werburg, fiul bancherului Paul Werburg, declara: ,,...marea problemă a timpului nostru nu este dacă putem crea o lume unitară, ci dacă această lume poate fi creată prin mijloace paşnice, vom avea un guvern mondial indiferent că vrem sau nu. Problema este doar dacă acest guvern va fi instaurat prin consens sau cucerire“ Prinţul Bernahardt, soţul reginei Iuliana a Olandei, a creat Bilderbergerii. Unele surse menţioneasză că dictatorul Nicolae Ceauşescu ar fi fost mason cu gradul 33 în loja ,,Propaganda Due“. Casa Poporului ar fi fost proiectată în Bucureşti pentru a instala aici guvernul ,,Noii Ordini Mondiale“. Dar este în popor o zicală: ,,Nu este pentru cine se pregăteşte ci pentru cine se nimereşte“. Veridicitatea acestei informaţii nu este sigură dar un lucru este cert: Nicolae Ceauşescu a fost unul dintre cei mai mari conducători ai României şi un mare patriot. Dacă ar fi făcut parte dintr-o anume Lojă a fost în interes naţional, aşa cum au făcut diplomaţii Români la Conferinţa de Pace de la Paris din anul 1920. Ceea ce a construit el ,,şleahta“ de tîlhari aflată la conducerea ţării în perioada post-decembristă nu este în stare nici măcar ,,să zugrăvească“ aşa cum a afirmat fiul său Nicu, iradiat în închisoare de serviciile secrete. ,,Frontul Salvării Naţionale“ a fost făcut din cozile de popor care au trădat interesul naţional. ,,Agenturile străine“ despre care vorbea fostul conducător al României au fost reale şi faptul că el a fost asasinat în ziua de Crăciun trebuie să ne dea de gîndit. Nimic nu scriu despre acest lucru manualele de istorie prefabricate de jigodiile puse în slujba Ocultei. O perioadă diplomaţii României au mers pe conceptul: ,,Fă-te frate cu dracul pînă treci puntea“ dar din păcate dracul este atît de negru şi puntea atît de lungă încît nu mai vezi unde se termină.

Despre drăgălăşeniile revoluţiilor
 

     Se trîmbiţează în gura mare că la data de 14 iulie 1789 s-a abolit absolutismul în Europa. Ia să vedem puţin cum a fost abolit acest ,,absolutism“: ,,...A doua zi după 14 iulie 1791, nobilii, în masă, au luat drumul exilului în ţările vecine, organizînd coaliţii împotriva revoluţionarilor. În aceste condiţii ,,Adunarea Legislativă“ întrunită la 1 octombrie 1791 declară emigranţii şi catolicii (N.R- valabil pentru toţi creştinii) duşmanii săi, decretînd în 27 mai 1792 deportatea preoţilor refractari, iar regele refuzînd sancţionarea acestor decrete, guvernul trecu de la Adunarea Legislativă la Iacobini. Comuna insurecţională a fost o dictatură vestită prin masacrele din 2-6 septembrie. La ordinul lui Marat (N.R- alt francmason ordinar ) au fost ucişi în închisorile Franţei timp de patru zile 300 de preoţi, 2 episcopi şi mulţi regalişti ca duşmani interni...Convenţia se reuni în 21 septembrie 1792, aboli regalitatea, proclamă Republica, arestă şi puse pe regele Ludovic al XVI-lea sub acuzaţia de conspiraţie împotriva libertăţii naţiunii şi atentat împotriva siguranţei statului; executîndu-l pe eşafod în duminica din 21 ianuarie 1793 (N.R- o altă zi sfîntă, ce curios!), el primi moartea cu resemnare şi curaj creştin. Execuţia regelui duse în exterior la formarea unei coaliţii a statelor puternice europene împotriva Franţei, iar în interior la insurecţia regaliştilor şi a catolicilor, războiul Vendeii. Pentru a bara această dublă ameninţare, Convenţia ridică o armată de 300.000 de oameni între 18-45 de ani şi institui guvernul revoluţionar; a predat întreaga sa putere Comitetului Salvării publice, format din 12 membri, condus la început de Danton şi apoi de sinistrul Robespierre, ajutat din 10 iulie 1793 de Comitetul Siguranţei generale (N.R- Frontul Salvării Naţionale nu vă spune nimic?) şi Tribunalul Revoluţionar, ambele la Paris; primul era vestit cu cercetarea suspecţilor, al doilea cu judecarea lor, fără audiere de martori, fără drept de apel. În provincie, comisarii făceau listele suspecţilor şi aplicau legile Convenţiei. Acest regim al teroarei, desfăşurat între mai 1793 pînă la thermidor 1794 (27 iulie), data căderii lui Robespierre, a avut ca primă victimă Biserica catolică franceză, preoţii refractari, pentru care prescriseră Jurămîntul de libertate-egalitate, sub pedeapsa deportării în Guyana. Dar, cum vasele engleze păzeau apele, cele franceze nu puteau pleca din porturile Bordeaux, Lorient, Nantes, Rocheford, aşa că preoţii şi credincioşii aruncaţi în calele vaselor vechi franceze, fiindcă oficiau pe ascuns Sfînta Liturghie, muriră cu miile, asfixiaţi, dar şi de ciumă; de asemenea peste 40.000 emigrară în Anglia, Germania, Spania. Un număr de suplicieni, cu superiorul lor M.Emery, ajunseră în Statele Unite, întemeind dieceza catolică din Baltimore...“ (Pr. prof. doctor Ioan M.Bota, Istoria Bisericii Universale şi a Bisericii Româneşti de la origini pînă astăzi). Napoleon Bonaparte, pe lîngă numeroasele greşeli pe care le-a făcut, are totuşi meritul de a repus Biserica în drepturi. De fapt el şi-a spălat păcatele pe patul de moarte spunînd: ,,Mor în religia catolică, apostolică şi romană în care m-am născut“. Istoricul Gheorghe Eminescu se întreabă: Sînt oare cuvintele unui ateu care în faţa misterului morţii este cuprins de teamă şi incertitudine? Nu! Fără îndoială nu. Tema morţii nu l-a stăpînit niciodată, cu atît mai puţin cînd o dorea. El refuza conştient toate medicamentele, spunîndu-i lui Antommarchi: Anglia reclamă cadavrul meu, nu vreau s-o fac să aştepte. Dar primele cuvinte din testament aveau ca destinatar Franţa şi Franţa era catolică. De altfel, cum spune Octave Aubry, ,,el a combătut biserica, dar n-a fost ostil spiritului ei“ pe care-l credea necesar ordinii sociale“ (Gheorghe Eminescu, Napoleon Bonaparte)

Papus şi ţarul Nicolae
 

     ,,...Însă, în ultimele trei veacuri, paradisul necromanţiei a fost Rusia ţaristă. Pe malul Nevei, la curtea ţaristă de la Petersburg, găseau primire călduroasă toţi magicienii, toţi necromanţii, toţi magnetizatorii şi taumaturgii, toţi prezicătorii viitorului din lume. Aceştia erau consilieri imperiali. Rasputin, cîştigat de spionajul german, a fost ultimul şi cel mai abject dintre toţi. Faimosul misticism rusesc a degenerat în magie şi ezoterism. Tragicele evenimente care s-au petrecut în Rusia la începutul secolului al XX-lea cu urmările pe care le-au avut asupra întregii omeniri, nu pot fi explicate decît pe acest fond obscur de magie, spiritism, ocultism, conflicte între diferitele loji masonice. E vorba de revoluţia din 1906 şi cea din 1917. Iată ce ne povesteşte ambasadorul Franţei în Rusia înainte şi în timpul Primului Război Mondial. Maurice Paleologue, în cartea sa ,,Memorii asupra prăbuşirii ţarismului“. În anul 1900 sosea la Petersburg renumitul magician Papus, care şi-a cîştigat o clientelă imensă, devenind confidentul ţarului şi al ţarinei. Numele adevărat al lui Papus era Encausse Gerard, spaniol de origine, întemeietorul Ordinului masonic Martinist. Medic de profesie, şi-a luat numele de Papus. În lumea demonilor, Papus este numele unui diavol medic. Pe lîngă medicină Papus a practicat magia, ocultismul, necromanţia, lucruri învăţate mai ales în călătoriile sale în India. ...Mobilizat în Primul Război Mondial ca medic ofiţer, a murit în 1916 în urma rănilor primite în război...Situaţia în Rusia era dezastruoasă: revolte, banditism, masacre, incendii. Ţarul era disperat. Nu ştia ce atitudine să ia....Papus, primit imediat la curte, după o scurtă discuţie cu ţarul şi ţarina, a organizat pentru a doua zi o mare ceremonie de magie şi necromanţie. La această liturghie secretă, în afară de ţar şi ţarină, a mai asistat doar un tînăr ofiţer. Maestrul spiritual, cum era numit Papus, a reuşit să cheme fantoma prea piosului ţar Alexandru al III-lea...Nicolae al II-lea l-a întrebat cu sfială pe tatăl său dacă trebuie să reacţioneze sau nu împotriva curentului revoluţionar care ameninţa Rusia. Fantoma i-a răspuns: Trebuie, coste ce-o costa, să zdrobeşti revoluţia în faşă, dar ea va renaşte într-o zi şi va fi cu atît mai violentă cu cît reprimarea de azi va trebui să fie mai severă. Nu importă! Curaj, fiul meu! Continuă să lupţi! Între timp ce ţarul stătea încremenit în urma prevestirii făcută de tatăl său, Papus l-a asigurat că dispune de puteri magice pentru îndepărtarea catastrofei, dar că vrăjile sale nu vor mai avea nici o putere în momentul în care el va muri. Apoi a executat cu toată solemnitatea riturile magice“ (Pr. Claudiu Dumea, Îngeri şi diavoli). Papus s-a stins din viaţă ulterior şi s-a declanşat ,,dansul dracilor“. Se ştie soarta tragică de care a avut parte întreaga familie a naivului ţar Nicolae. Cu aceste evenimente Oculta îşi pune în aplicare planul ioudeo-bolşevismului. (Ştefan Botoran)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 157 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

3.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4659808

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare