Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Un colţ din România dus în inima Italiei
Un colţ din România dus în inima Italiei Email
Marţi, 17 Iunie 2014 10:11

 

 

Şapte ani de curs de limbă, cultură şi civilizaţie românească în şcolile din Italia Profesoara Angela Nicoară din Făgăraş este primul dascăl care a predat cursul LCCR în Italia

     De şapte ani, la şcolile din Italia cuvîntul, graiul şi cultura românească sînt studiate la grădiniţă, gimnaziu şi liceu. În programa şcolară italiană a fost inclus ca obiect de studiu ,,Limba, cultura şi civilizaţia românească" (LCCR), iar multe din instituţiile şcolare din regiunile Italiei au susţinut proiectul LCCR care a avut la bază un protocol de colaborare între ministerele de învăţămînt din Italia şi România. Prin susţinerea directorilor de şcoli, cursul cu predare în limba română a făcut ca la nivelul fiecărui oraş comunitatea românească să fie acceptată şi apreciată la adevărata ei valoare. Cadre didactice specializate reuşesc de 7 ani să le insufle copiilor români născuţi sau ajunşi cu familiile în peninsulă dragostea pentru limba română şi pentru tradiţiile româneşti. Primul dascăl român care a stabilit o relaţie cu şcolile din Roma pentru copiii români, pe cînd Institutul Limbii Române nu iniţiase proiectul LCCR, a fost profesoara Angela Nicoară. Încă din 2004, cu trei ani înaintea oficializării cursului, Angela Nicoară a implementat cu succes un proiect de limbă şi cultură română la o şcoală din Ladispoli. În timp a reuşit să promoveze cursul LCCR împreună cu elevii săi la nivel de ambasade, conducerea oraşelor, presa italiană şi românească, în universităţi. Astăzi, în fiecare şcoală în care funcţionează cursul LCCR predat de Angela Nicoară se aude zilnic Imnul României, iar la toate activităţile culturale extraşcolare organizate se pot auzi versuri şi cîntece dedicate limbii române. ,,În limba ta" semnată de poetul George Vieru este cea mai cunoscută poezie în comunitatea românescă din Ladispoli sau Civitavechia pentru că elevii profesooarei Angela Nicoară ţin s-o recite întotdeauna smulgînd lacrimile părinţilor care duc dorul pămîntului românesc. Dacă la început s-au înscris şi au urmat cursul elevii de gimnaziu, de acum părinţii români au solicitat profesoarei să înfiinţeze grupe şi pentru copiii mai mici, la grădiniţă, dar şi pentru cei care sînt liceeni. Copiii români vin cu plăcere la cursurile de limbă română şi nu lipsesc de la nicio activitate extraşcolară. Sînt organizate cu migală evenimente culturale la care elevii şi părinţii lor se implică pînă la cele mai atente detalii. ,,Dacă nu era acest curs, sărbătorile Crăciunului şi ale Învierii, erau pentru noi, zile obişnuite. Dar aşa, la şcoală le sărbătorim ca în ţară, cu colinde, cîntece, preparate româneşti, dans. Simţim altfel sărbătorile alături de copiii noştri. Şi italienii participă alături de noi şi astfel ne cunosc obiceiurile şi cultura" spun încîntaţi părinţii elevilor români.
     Evenimente precum, 1 şi 8 Martie, Ziua copilului, încheierea anului şcolar sînt prilej de sărbătoare pentru elevi şi părinţi. De la evenimentele organizate nu lipsesc dascălii italieni, directorii de şcoli, părinţii elevilor italieni, oficialii oraşului care de multe ori pun sălile de festivităţi din primărie la dispoziţia elevilor români. Prof. Angela Nicoară a venit în sprijinul elevilor editînd revista ,,Monitorul" prin care sînt promovate cursul, proiectele elevilor şi activităţile extracurs. La şcoala din Ladispoli a fost organizată Biblioteca ,,Ion Codru Drăguşanu" de către prof. Angela Nicoară în care fondul de carte românească este pus la dispoziţia elevilor şi părinţilor. O festivitate specială a fost organizată la acest sfîrşit de an şcolar cu ocazia împlinirii a 7 ani de curs LCCR. Părinţii şi-au surprins copiii şi pe dascălii şcolii cu un imens tort, dar şi u preparate româneşti.

Istoria cursului LCCR

 
     Proiectul privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească (LCCR) în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene se desfăşoară în Italia din anul 2007.
     În acest an şcolar, proiectul se derulează în Italia, Belgia- Comunitatea Franceză, Olanda şi Spania.
     Documentul care a stat la baza demarării proiectului în Italia este Declaraţia comună de intenţie a Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi a Ministrului Instrucţiei Publice din Italia, semnată în 25 august 2007, la Rimini.
     Obiectivul proiectului este păstrarea identităţii lingvistice şi culturale a copiilor de origine română care trăiesc în afara graniţelor ţării, promovarea limbii, culturii şi a tradiţiilor româneşti.
     LCCR este un curs opţonal, extracurricular, care se adresează în principal elevilor de origine română înscrişi în unităţi de învăţământ italiene, dar şi altor elevi interesaţi de învăţarea limbii române, de cunoaşterea culturii şi a civilizaţiei româneşti.
     Cursul este structurat în format de 2 ore pe săptămână, pentru toate nivelurile de învăţământ preuniversitar, de la preşcolar la învăţământ liceal şi este predat de cadre didactice calificate. Partea română selectează personalul care predă cursul, asigură plata activităţilor desfăşurate şi dotează cursul cu materialele didactice necesare. Constituirea grupelor cade în sarcina cadrului didactic. O grupă este formată, în medie, din 15 elevi de nivele şi vârste apropiate, iar în cazul preşcolarilor se acceptă şi grupe cu minim 7 copii. Partenerii străini asigură condiţiile logistice pentru desfăşurarea cursului în sălile de clasă din şcoli, prin promovarea cursului în rândul elevilor şi prin implicarea cadrului didactic român în activităţile şcolii. De asemenea, în vederea organizării anului şcolar, autorităţile educaţionale italiene transmit Institutului Limbii Române listele cu şcolile care doresc să adere la proiect.
     Evoluţia proiectului în Italia a fost una ascendentă. Astfel, dacă în anul 2007, cursul se desfăşura în 3 regiuni, cu 250 de copii înscrişi, în acest an şcolar avem peste 3 500 de elevi care frecventează cursul, înscrişi în 189 de grupe, din Regiunile Lazio, Piemont, Lombardia, Umbria, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana şi Veneto, iar cursul este predat de 40 de cadre didactice.
     Toate procedurile şi activităţile proiectului se desfăşoară în colaborare cu misiunile diplomatice ale României din ţările partenere.

 

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

Şapte ani de dialog şi pasiune
 

 

     ,,În aceste zile se încheie şi al şaptelea an al proiectului Internaţional de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească. Amintim 2007 ca un an istoric pentru învăţămîntul românesc, an în care limba română devine o limbă de şcolarizare şi disciplină de studiu în afara graniţelor ţării. Început ca un proiect ce urmăreşte menţinerea bilingvismului în rîndul populaţiei migrante şi ca element de bogăţie culturală, cu trecerea anilor s-a adaptat la exigenţele copiilor în şcoli. În acest an şcolar proiectul se adresează tuturor copiilor de la grădiniţă la liceu mai ales pentru că mulţi dintre ei sunt născuţi în Italia cu cel puţin un părinte român. Participarea la curs a fost mulţumitoare. Ladispoli este singurul oraş în care cursuri de limba şi cultura română se desfăşoară în trei instituţii de învăţămînt din teritoriu. Regret însă decizia cu care Institutul Ladispoli 3 nu mai găzduieşte cursul după patru ani în care a funcţionat cu succes. Am avut plăcerea să lucrez în acest an cu 144 de copii de grădiniţă din cinci clase de la C. Melone şi Ladispoli I şi cu 97 elevi de la şcoala primară şi gimnazială organizaţi în şase grupe. Astăzi vor fi înmînate diplomele, adeverinţele de studii şi premiile speciale pentru elevii merituoşi. Vor fi încununaţi elevii din clasa I, respectand astfel o veche tradiţie care şi astăzi este păstrată şi respectată în România. A devenit un obicei sărbătorirea Zilei Internaţionale a Copilului, 1 iunie, în aula Consiliului local din Ladispoli. In Italia se sărbătoreşte Ziua drepturilor copiilor 20 noiembrie, zi în care şi elevii urează La multi ani Directorului Scolii Corrado Melone pentru ziua aniversară.
     După experienţa anilor trecuţi am reuşit să mărim numărul activităţilor extracurs. Amintim serbările de Crăciun, 8 martie, Paşti în toate şcolile, participările la diferite alte proiecte propuse în POF cum ar fi serbări, laboratoare, mai- luna lecturii, acţiunea din 20 noiembrie, colaborarea la realizarea cărţii Basm românesc, participarea la proiectul de cercetare a bilingvismului italo-român condus de Universitatea suedeză din Lunds. A fost mărit numarul cărţilor în limba română şi bilingve în biblioteca "Ion Codru Drăguşanu" care funcţioneaă în şcoala G. Falcone din donaţii de la Ministerul românesc.
     Toată munca noastră a fost posibilă cu ajutorul dat de autorităţile competente. Multumim tuturor şi fiecăruia în parte pentru susţinere şi dialog. Mulţumesc tuturor elevilor pentru entuziasmul şi spontaneitatea cu care au participat şi părinţilor lor pentru ajutor, prezenţă şi afecţiune.
Modelele de inscrierile pentru anul scolar urmator le puteti gasi on-line pe blogul: dialogand-o.blogspot.it La mulţi ani copiilor şi un viitor mai bun! Vacanta placuta tuturor!" a fost prezentarea făcută de profesoara Angela Nicoară la sfîrşitul anului şcolar 2013-2014, cînd s-au sărbătorit şi 7 ani de curs LCCR, în prezenţa elevilor, părinţilor, profesorilor colegi şi a autorităţilor italiene locale.

Sette anni di dialogo e passione
 

     ,,In questi giorni si conclude il settimo anno del progetto internazionale Lingua, cultura e civiltŕ romena nelle scuole. Voglio qui ricordare il 2007 come un anno storico per l'insegnamento della lingua romena: č stato allora infatti che questa lingua č divenuta parte integrante di un percorso di scolarizzazione ed una disciplina di studio anche al di fuori della Romania. Iniziato come un progetto che mira al mantenimento del bilinguismo nelle popolazioni migranti e un elemento di arricchimento culturale, con il passare del tempo questo progetto č stato adattato alle esigenze riscontrate nelle scuole. Adesso si rivolge a tutti i bambini, dall'infanzia al liceo, soprattutto perché molti di loro sono nati in Italia da almeno un genitore romeno. La partecipazione al corso durante quest'anno č stata, mi sembra si possa dire basandosi su fatti concreti, molto soddisfacente. Ladispoli rimane l'unica cittŕ in cui i corsi di lingua e cultura romena sono ospitati in tre istituti comprensivi. Esprimo ancora oggi il mio rammarico per la decisione dell'Istituto Ladispoli 3 di non ospitarlo piů dopo 4 anni di svolgimento. Ho avuto il piacere quest'anno di lavorare con 144 bimbi dell'infanzia di cinque classi della C. Melone e IC Ladispoli I e 97 allievi della primaria e medie della Ilaria Alpi, Corrado Melone e Ladispoli 1, disposti in sei gruppi. Esprimo la mia soddisfazione per l'apertura e l'ospitalitŕ dimostrata dell'I C Civitavecchia 2 dove abbiamo implementato il Progetto LCCR e abbiamo lavorato con 2 gruppi. Gli obbiettivi proposti dal programma didattico interdisciplinare sono stati raggiunti. Oggi saranno consegnati i diplomi, gli attestati, i premi speciali agli allievi meritevoli. Saranno incoronati i bambini della prima elementare, cosě rispettiamo un'antica tradizione che viene ancora conservata in Romania. E' diventata una tradizione qui nell'Aula Consiliare di Ladispoli festeggiare oggi anche la Giornata Internazionale del Bambino che per molti paesi, tra cui la Romania, si celebra il 1 giugno. In Italia si celebra la Giornata dei diritti del fanciullo il 20 novembre, giorno in cui i anche i ragazzi della Melone fanno gli auguri di buon compleanno al loro caro Preside. Con l'esperienza degli anni precedenti abbiamo aumentato le iniziative extrascolastiche. Ricordiamo le recite di Natale, l'8 marzo e la Pasqua in tutte le scuole, le partecipazioni ai diversi progetti proposti ed inseriti nei POF degli istituti: laboratori, maggio il mese della lettura, la manifestazione di 20 novembre, collaborazione alla realizzazione del libro "Fiaba romena", la partecipazione alla ricerca sul bilinguismo italo-romeno nelle scuole guidata dall'Universitŕ svedese di Lunds. E' aumentato il numero dei libri romeni e bilingue della Biblioteca "Ion Codru Dragusanu" che funziona nella scuola "G. Falcone" grazie alle donazioni del Ministero romeno.
     Tutto il nostro lavoro č stato reso possibile dal supporto che ci č stato dato dalle autoritŕ competenti. A tutti ed a ciascuno un particolare ringraziamento per il sostegno ed il dialogo. Ringraziamo tutti gli alunni per la loro spontanea e entusiasta partecipazione, i loro genitori per il notevole coinvolgimento, presenza ed affetto.
modelli di l'iscrizione per il prossimo anno scolastico potete trovarli giŕ on-line sul blog: dialogand-o.blogspot.it
Auguri a tutti i bimbi per un futuro migliore! Buone vacanze a tutti!" Angela Nicpoară, profesor LCCR.

Basmul românesc, proiect al Institutului ,,Eudoxiu Hurmuzachi"
 

     Elevii de la cursul de limbă, cultură şi civilizaţie românească au participat în acest an şcolar la proiectul propus de Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" din Bucureşti pentru românii de pretutindeni numit ,,Basm românesc". Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" a lansat acest proiect cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor în 1 iunie 2013, la Palatul Copiilor din Bucureşti, cu scopul ca pe durata unui an să stimuleze elevii români de pretutindeni să conceapă împreună un basm. Un argument al unităţii lor identitare, indiferent de locul în care trăiesc. Basmul a plecat din Bucureşti, unde a fost scrisă prima filă. Apoi, copiii din Madrid, Tomelloso, La Solana - Castilla la Mancha, Coslada, San Pedro del Pinatar - Murcia, Gijón - Asturia, Pamplona, (Spania), Seregno - Lombardia, Mantova, Verona, Toscana, Ladispoli, Civitavecchia (Italia), Bruxelles, Mons (Belgia), Atena (Grecia), Cernăuţi (Ucraina), Belgrad, Veliko Gradiste, Petrovac, Cuprija, Bobovo, Valea Moravei (Serbia), Chişinău (Republica Moldova) au completat povestea universală a copilului român de astăzi, oriunde s-ar afla. O poveste educativă, cu tâlc contemporan, adresată copiilor de toate vârstele care demonstrează că esenţa românească transcende generaţiile prin valori morale: binele, dreptatea, frumosul, adevărul. Basmul făcut de copiii români este acum publicat sub egida Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni şi a fost lansat la Bucureşti în ziua de 28 mai la Bookfest Junior, parte a Târgului Internaţional de Carte Bookfest 2014, ca ultimă etapă a proiectului cu acelaşi nume. ,, Noi, coordonaţi de profesoara noastră Angela Nicoară, am participat la realizarea paginii 15 din cartea "Basm românesc" iar fiecare vom primi gratuit de la Bucureşti un exemplar al volumului" explică elevii români din Italia care au participat la concurs cu creaţia lor. Elevii profesoarei Angela Nicoară s-au întrecut pe ei şi au reuşit să creeze partea din basm impusă. S-au evidenţiat elevii: Bendorfean Paula Adriana, clasa a IV-a, Şcoala Giovanni Falcone, Ladispoli- Italia, Danciu Roberta, clasa a VI-a, Şcoala Fumaroli, Ladispoli-Italia, Antoce Izabela, clasa a VI- a, Şcoala Fumaroli -Italia, Hazaparu Denis Roberto, Clasa a VI-a, Şcoala Odescalchi, Ladispoli - Italia, Dumea Claudiu Sebastian, clasa a VII-a, Şcoala Odescalchi, Ladispoli - Italia, Mătăşăl Elisabeta, clasa a VI-a, Lcoala Manzi, Civitavecchia-Italia.

Basmul elevilor români din Italia
 

     ,,-Dacă Împăratul basmelor aşteaptă ajutorul nostru atunci trebuie să ne grăbim, zise Aaron cu pumnii strânşi, roşu în obraji şi cu o privire ageră. Au mai rămas doar două zile. Zile în care trebuie să ajungem la castelul din Împărăţia Basmelor, să descoperim noile planuri viclene ale lui Mass-Media cel rău şi apoi să-l convingem cu vorba sau cu fapta că lumea basmelor a fost şi va rămâne nepieritoare. Basmul este pentru cei mici cât şi pentru cei mari miracolul care-i uneşte şi le luminează sufletul. În lumea basmelor se regăsesc şi bogaţii şi săracii iar acea lume va inspira mereu viitorul perfecţionist.
Vântul şi gândul lor zburau în acelaşi timp de poveste.
-Eu înţeleg că poate tebuie să-l convingem pe Stăpânul Mass-Media de rolul său pozitiv pe care poate să-l aibă în transmiterea basmelor, zise într-un târziu Făt-Frumos, privind atent şi întrebător pe fiecare dintre tovarăşii de drum.
- Va fi greu de convins unul care e pornit să distrugă…adaugă Aaron. Apoi, după o scurtă pauză continuă:
-Fiecare dintre noi va încerca cu Flacăra vorbitoare să oglindească dorinţa de a nu fi distrusă Impărăţia Basmelor. Numai dacă nu vom avea rezultatul dorit vom folosi Marea Armă, le răspunse încă o dată cu multă siguranţă în vorbă.
Aşa hotărâţi şi mai uniţi ca nicicând întrezăreau tărâmurile minunatei Împărăţii a Basmelor, pusă în aceste zile la grele încercări".

,, Gli alunni del corso di lingua, cultura e civiltŕ romena hanno partecipato quest'anno scolastico al progetto proposto dall'Istituto "Eudoxiu Hurmuzescu" per i romeni nel mondo chiamato "Storiella romena". L' Istituto "Eudoxiu Hurmuzescu" ha presentato questo progetto in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini nel 1 giugno 2013 a Palazzo del Bambino a Bucarest, con l'obiettivo che durante a un anno stimoli gli allievi romeni nel mondo a realizzare una fiaba, un argomento della loro identitŕ, indipendentemente dal luogo dove vivono. Cosi loro sono un' unica classe, un unico battito di cuore, una testimonianza viva che le frontiere non esistono. La Fiaba č partita da Bucarest dove e stata scritta la prima pagina. Poi hanno proseguito i bambini di Madrid, Tomelloso, La Solana, Coslada, San Pedro, Gijon, Pamplona in Spagna, poi Seregno, Mantova, Verona, Ladispoli, Civitavecchia in Italia, Bruxel, Mons in Belgio, Atena in Grecia, Cernauti in Ucraina, Belgrad, Veliko, Petrovac, Cuprija, Bobovo, Valea Moravei in Serbia, Chisinau in Moldova hanno completato la storia universale del bimbo romeno di oggi. Siamo riusciti a fare una storia educativa, con una saggezza contemporanea per i bambini di tutte l'etŕ e quale dimostra l'essenza dei valori romeni da generazioni: il bene, la giustizia, il bello,la veritŕ. La fiaba realizzata dai bambini romeni e stata pubblicata dall'Istituto "Eudoxiu Hurmuzachi" per i romeni del mondo mercoledě 28 maggio alla Fiera Internazionale del libro 2014, come ultima tappa del progetto.
,,Noi gli allievi del corso, coordinati dalla nostra professoressa Angela Nicoara abbiamo realizzato la 15° pagina del libro e ognuno riceverŕ gratuitamente un volume a scuola".

Copiii români, obiect de studiu la Universitatea din Suedia
 

     ,,Noi, elevii de la cursul de limbă, cultură şi civilizaţie românescă am fost ţinta unui alt proiect internaţional care are ca obiectiv cultivarea bilingvismului de la vîrsta şcolară şi preşcolară.
     Centrul de limbă şi literatură al Universităţii suedeze din oraşul Lunds ne-a propus o colaborarea la programul ,,Dobîndirea cunoştinţelor bilingve ale limbilor romanice". Am fost aleşi noi pentru că îndeplinim criteriile necesre cercetării pentru că studiem în şcoală atît limba română cît şi italiană. Obiectivul studiului este cercetarea bilingvismul italo-românesc şi apropierea învăţării limbilor la didactica acestora cu îmbogăţirea materialului didactic necesar. Au raspuns cu rezultate optime elevii de la grădiniţă şi de la clasa I de la Şcoala Fumaroli din Ladispoli" se declară mîndri elevii de la Şcoala Fumaroli din Ladispoli.

,,Noi , gli allievi del corso di lingua, cultura e civiltŕ romena siamo stati anche la mira di un progetto internazionale con l'obiettivo apprendimento bilingue dall'etŕ prescolare. Il centro di lingue e letterature dell'Universitŕ di Lund, in Svezia ci ha proposto una collaborazione al programma di ricerca dal titolo "Lacquisizione bilingue delle lingue romanze". Siamo stati scelti noi perche soddisfacciamo i criteri scientifici necessari alla valutazione su bambini esposti sia al romeno che all'italiano o sin dalla nascita o dall'inserimento scolastico. Lo scopo dello studio č la ricerca su bilinguismo italo-romeno, avvicinare la ricerca sull'apprendimento delle lingue alla didattica delle lingue e miglioramento del materiale didattico.
Hanno risposto con ottimi risultati i bambini dell'Infanzia e della I B elementare della Scuola Fumaroli".

Colaborare la superlativ
 

     Directorii de la şcolile din Ladispoli (,,Corrado Melone"- prof. Riccardo Agresti) şi din Civitavecchia 2 (prof. Roberto Mondelli) au atras mulţumirile elevilor, părinţilor şi ale profesoarei Angela Nicoară pentru implicarea şi buna colaborare în desfăşurarea cursurilor LCCR şi a activităţilor extracurs pe parcursul anului şcolar. Au fost cei care au înţeles importanţa păstrării tradiţiilor şi limbii române pentru copiii stabiliţi în afara graniţelor ţării de origine, astfel încurajînd şi susţinînd activităţile şcolare şi extraşcolare propuse de profesoara de curs Angela Nicoară pentru elevii români. ,, Mulţumiri speciale domnului Director general de la Institutul de Invatamant "Corrado Melone" din Ladispoli pentru deschiderea spre dialogul intre cele două culturi şi popoare inrudite. Mulţumiri personale şi din partea elevilor, părinţilor şi autorităţilor româneşti pentru modul deosebit cu care se desfasoară cursul în aceste şcoli.
     Mulţumiri Directorului din Institutul Scolar Civitavecchia 2, prof. Roberto Mondelli pentru sprijinul, deschiderea tuturor şcolilor pentru cultura românească" a spus prof. Angela Nicoară. (Lucia Baki)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 165 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

8.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4660789

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare