Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Generalii României din ultimele opt decenii
Generalii României din ultimele opt decenii Email
Marţi, 02 Decembrie 2014 11:43

 

 

Motto: ,,Ofiţerul trebuie să fie sclavul onoarei şi datoriei militare” Gen. I.C.Brătianu

     Cînd vorbim de generalii de armată ne ducem involuntar cu gîndul la Ion Antonescu şi nicidecum la vreun general din zilele noastre precum Dumitru Cioflină, Mircea Chelaru sau Eugen Bădălan. Antonescu reprezintă onoarea şi demnitatea militarului pus în slujba ţării. A stat în faţa armelor cu fruntea sus şi atunci cînd plutonul de execuţie a primit comanda ,,foc" uzînd de o sentinţă dată de un pseudo complet de judecată. Precum mareşalul Ion Antonescu sînt puţini generali de armată pe care istoria ni prezentă ca atare. După schimbarea regimului, Armata a fost subordonată PCR/ului, iar militarii vremii şi-au primit gradele mult mai uşor. Lăcătuşi, ospătari, tractorişti, mecanici, muncitori necalificaţi au devenit generali de armată chiar şi la vîrste de pînă la 40 de ani ceea ce nu se întîmpla în regimul din urmă. La evenimentele din Decembrie 1989 generalii de armată ai regimului comunist au fost reactivaţi cu scopuri bine stabilite resimţite de poporul român ieşit în stradă. S-a tras în mulţime, a curs sînge nevinovat, iar vinovaţii n-au fost pedepsiţi. Au fost însă recompensaţi cu grade şi onoruri. Pe unii dintre ei îi găsim implicaţi în diverse ,,afaceri" scandaloase postdecembriste. La 25 de ani de la evenimentele din Decembrie 1989 Monitorul de Făgăraş face o incursiune în istoria avansărilor în gradul de general de armată din ultimeme opt decenii. În perioada 1941- 2014 au fost avansaţi la gradul de general de armată (amirali şi chestori generali) un număr de 77 militari după cum explică col. (r) Remus Macovei.

 

 


Generalii de armată ai monarhiei
 

 

     La 26 iunie 1941 cînd au început acţiunile militare împotriva URSS în Armata Română activau 585.930 militari şi exista un singur general de armată, Ion Antonescu (avansat la 5 februarie 1941) care a devenit mareşal după 21 august 1941. Comandant al Armatei era Regele Mihai care deţinea gradul de mareşal avansat fiind la 10 mai 1941). Pe timpul campaniei din Est la 18 iulie 1942 comandantul Armatei a III –a Petre Dumitrescu este avansat general de armată. În toamna anului 1944, pe timpul campaniei împotriva Germaniei, la care Armata Română va participa cu efective de 336.334 militari, vor fi avansaţi generali de armată : Gheorghe Avramescu (comandantul Armatei a IV-A), Constantin Sănătescu (Prim- ministrul României), Gheorghe Mihail (Şeful Marelui Stat Major) şi Vasile Atanasiu (Comandantul Armatei I-a). Ulterior, după terminarea războiului, pînă la abolirea monarhiei, vor mai fi avansaţi în gradul de general de armată Lascăr Mihail, comandantul Armatei a IV-a (30 noiembrie 1946) şi Racoviţă Mihail, comandantul Armatei I-a (1 aprilie 1946). În gradul de amiral este avansat Bărbuneanu Petre, subsecretar de stat al Marinei în cadrul Ministerului de Război (8 iunie 1945). Prin urmare în perioada 21iunie 1941- 9 mai 1944 acţiunile Armatei Române pe frontul de est şi vest au fost conduse de doar 6 generali de armată. Toţi cei 9 generali de armată au fost decoraţi cu Ordinul ,,Mihai Viteazu” , cel mai înalt ordin militar românesc, care se acorda pe timp de război pentru fapte de arme excepţionale în faţa inamicului.Aceşti generali au participat pe parcursul unor cariere militare de excepţie, la campaniile militare ale celui de al doilea război balcanic, ale primului şi celui de al doilea război mondial. Primul grad de general a fost obţinut la vîrste cuprinse între 47-51 ani, după 27- 30 ani de carieră militară, pe parcursul cărora au comandat plutoane, companii, batalioane, regimente sau au fost încadraţi pe funcţii echivalente. Trei dintre ei au îndeplinit funcţii de ataşaţi militari astfel: Ion Antonescu (1922-1924 la Paris şi 1924-1926 la Londra); Constantin Sănătescu (1928-1930 la Londra) şi Petre Dumitrescu (1930-1935 la Paris şi Bruxelles). Cei nouă generali de corp de armată au fost avansaţi la gradul de generali de armată la vîrste cuprinse între 57 şi 64 ani, după 36- 43 ani de carieră militară, după ce au comandat brigăzi, divizii, corpuri de armată şi armate. La data avansării toţi erau în activitate. Din cauza implicării în politică Ion Antonescu (devenit conducător al statului la 6 septembrie 1940) şi Constantin Sănătescu (numit prim - ministru la 23 august 1944) nu au comandat eşalonul armată. Acuzaţi că au făcut parte din ,,camarila” regelui Carol al II- lea, generalul Gheorghe Mihail şi contra-amiralul Bărbuneanu Petre, la 6 septembrie 1940, au fost trecuţi în rezervă, ei fiind reactivaţi imediat după 23 august 1944. Singurul general care va primi două stele într-un singur an este Gheorghe Mihail, care imediat după 23 august 1944 este avansat general de corp de armată, probabil compensaţie pentru anii cît a fost trecut în rezervă şi pentru sprijinul dat la reuşita loviturii de stat, iar în noiembrie 1944 este avansat general de armată. Generalul de divizie Mihail Lascăr la 22 noiembrie 1942, după o rezistenţă eroică la Cotu Donului, a fost luat prizonier în U.R.S.S. În perioada 22 niembrie 1942 - 12 aprilie 1945, a fost prizonier de război în lagărele Kranogor, Suzdal, Ivanov şi Lagarul special nr. 48, rezervat generalilor. Contribuie la formarea Diviziei de voluntari ,,Horia, Cloşca şi Crişan”, cu care se va reîntoarce în ţară în iulie 1945, fiind reîncadrat în armata română la 15 august 1945. Niciunul dintre ei nu a acumulat averi considerabile.

Generalii arestaţi şi executaţi de comunişti
 

     Soarta unora dintre aceşti generali, reprezentînd elita armatei române, va fi tragică.
- Generalul de armată Gheorghe Avramescu va fi asasinat, la 3 martie 1945, de către agenţii NKVD, în condiţii neelucidate nici pînă astăzi.
- Mareşalul Ion Antonescu, arestat la 23 august 1944, va fi judecat şi condamnat la moarte după un simulacru de proces, rămas în istorie sub denumirea de ,,Procesul marii trădări naţionale”. Va fi executat la 1 iunie 1946 în curtea penitenciarului Jilava.
- Generalul de armată Mihail Racoviţă, după ce a căzut în dizgraţia autorităţilor comuniste, va fi arestat la 2 iunie 1950 şi condamnat ,, la muncă silnică pe viaţă pentru crime de război”. Va muri în penitenciarul Sighet la 28 iunie 1954.
- Generalul de armată Gheorghe Mihail, va fi arestat la 20 ianuarie 1948, fiind condamnat la 12 ani ,,detenţie riguroasă pentru activitate intensă împotriva clasei muncitoare”. Va fi deţinut în penitenciarele Piteşti, Ocnele Mari, Sighet şi Jilava. Va fi eliberat înainte de termen la 10 octombrie 1957.
- Generalul de armată Petre Dumitrescu a fost acuzat imediat după 23 august 1944, alături de alţi generali, ,,pentru anumite deficienţe morale din care cauză armata a suferit pierderi dezastruoase”. La 15 mai 1946 va fi acuzat, alături de generalii Mociulschi şi Nicolae Dăscălescu, de ,,săvîrşirea unor crime de război” dar va fost achitat, datorita lipsei de consistenţă a probelor.
- Toate aceste drame s-au petrecut, din ordinul ocupanţilor sovietici, în cadrul operaţiunii de distrugere a corpului de elită al Armatei Române. Din păcate acţiunea sovieticilor a fost uşurată şi de o serie de militari români, care s-au adaptat din mers la noile condiţii politice. Generalul de armată Mihail Racoviţă, în calitate de ministru de Război, în primul guvern instalat după 23 august 1944, va cere cercetarea generalilor Ilie Şteflea, Petre Dumitrescu, Ion Arbore şi va semna primele ordine de arestare a generalilor români. După doar trei ani, va fi arestat conform aceloraşi reguli stabilite cu acceptul său, nemaifiind util noilor conducători.
Generalul de armată Mihail Lascăr va fi mai norocos. Pe timpul alegerilor din anul 1946 a îndeplinit funcţia de preşedinte al Comisiei electorale a armatei, contribuid din plin la fraudarea alegerilor din 19 noiembrie 1946. Pentru acest merit va fi numit ministru al Apărării Naţionale. Şi-a implicat inclusiv soţia în acţiunea de politizare a armatei, aceasta, Maria General de Armată Mihail Lascăr, fiind aleasă “democratic” preşedinta Asociaţiei Soţiilor Militarilor Activi, controlată de partidul communist.

Generalii de armată din regimul comunist
 

     În perioada 30 decembrie 1947 – 22 decembrie 1989, sub conducerea PCR a fost creată armata de tip nou, armata populară. Efectivele acesteia au oscilat, funcţie de evoluţia situaţiei internaţionale între 138.000 militari, stabiliţi conform Tratatului de pace la sfîrşitul anului 1947 şi 320.000 militari în 1989. Organizarea, dotarea, instruirea, echiparea şi sistemul de selecţionare şi promovare a cadrelor, preluate de la armata sovietică, vor fi înlocuite treptat după 1958 revenindu-se la tradiţiile armatei române. Înzestrarea armatei a suferit o evoluţie pozitivă, în mod deosebit după 1968, cînd s-au pus bazele unei industrii naţionale de apărare, care a fost în măsură, la nivelul anilor '80, să asigure în proporţie de aproximativ 75% din nevoile tuturor structurilor de apărare. Situaţia armatei s-a deteriorat după 1980 din cauza fondurilor insuficiente alocate şi sporirii participării militarilor în economia naţională. Din vechea armată sînt preluaţi o serie de militari, aflaţi permanent sub supraveghere, printre ei aflîndu-se şi doi generali. •

- Constantin Vasiliu Răşcanu, căsătorit cu o rudă a Anei Pauker, care avea un dosar privitor la speculaţii ilicite cu devize. A fost avansat la gradul de general de armată la 24 ianuarie 1948 , de către Gheorghe Gheorghiu Dej prentru că a semnat la 28 mai 1945 ordinul Nr. 49151 prin care se ordona tuturor comandanţilor militari să participe la identificarea militarilor care au comis crime de război şi să îi pună la dispoziţia Tribunalului poporului şi pentru că a contribuit la fraudarea alegerilor din noiembrie 1946. A fost cel care a pus la dispoziţia ocupanţilor sovietici arhiva Cabinetului Militar al mareşalului Antonescu.

- Dumitru Dămăceanu care avusese un rol important în pregătirea şi desfăşurarea loviturii de stat de la 23 august 1944 şi a fost răsplătit cu funcţii precum ministru secretar de stat la MAI- 1944-1945, ministru secretar de stat la Preşedenţia Consiliului de Miniştri-1945-1947, ministru secretar de stat la Ministerul de Război – 19471949. După trecerea în rezervă -1949- a fost degradat şi arestat. A fost eliberat în 1959, cind va fi reabilitat şi avansat la gradul de general colonel în rezervă. Nicolae Ceauşescu îi va acorda gradul de general de armată în rezervă la 19 august 1974. •

- Iacob Teclu avea gradul de locotenent colonel în 1942 cînd a fost luat prizonier, participă la înfiinţarea Diviziei de voluntari ,,Tudor Vladimirescu” în 1943 şi este avansat colonel în februarie 1944. Participă în calitate de şef de stat major la campania antihitleristă, iar la terminarea războiului, în august 1945 primeşte prima stea de general. A fost comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri- 26 iunie 1947 - 12 februarie 1948, secretar general pentru Trupe al M.A.I. (ian. - mai 1948), subşef al M.St.M. (mai 1948 - august 1949, 1950 - 1952), şeful Direcţiei Pregătire de Luptă (1949-1950), comandant al Regiunii a III-a Militară, cu sediul la Cluj (26 iunie 1947 - 12 februarie 1948), comandant al Academiei Militare din Bucureşti (1957-1965). În anul 1958 este avansat la gradul de general de armată de către Gheorghe Gheorghiu Dej.

- Ion Tutoveanu era locotenent cînd a fost luat prozonier în anul. Se înscrie în Divizia de voluntari ,,Tudor Vladimirescu” în 1943, participă la campania antihitleristă îndeplinind funcţiile de locţiitor comandant batalion, şef stat major de regiment şi operator în statul major al diviziei. Ulterior a urmat cursurile Şcolii Superioare de Război (1946-1948), după care în anul 1949 a fost trimis la specializare la Academia Militară Superioară a Statului Major General din Uniunea Sovietică. În anul 1951, reîntors de la Moscova, este numit locţiitor al şefului Direcţiei Operaţii din Marele Stat Major şi ulterior şeful. În anul 1953 este avansat general maior la vîrsta de 39 ani. În 1954 este numit şef al Marelui Stat Major, funcţie pe care o va deţine până în anul 1965. Este avansat la gradul de general de armată în 1964 de către Nicolae Ceauşescu. În perioada 1965-1981 îndeplineşte funcţia de comandant al Academiei Militare. Trece în retragere, la cerere, în anul 1981.

- Emil Bodnăraş a fost locotenent în 1930, după doi ani de activitate dezertează în URSS, unde va urma cursurile Şcolii superioare a serviciilor speciale sovietice. Revenit în România în anul 1935 este arestat şi condamnat la 10 ani închisoare pentru dezertare, fiind eliberat în 1942. Va face parte din conducerea PCR, jucînd un rol deosebit de important în lovitura de stat din 23 august 1944. Devine membru al CC al PCR, fiind unul din cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Gheorghe Gheorghiu Dej. La 5 noiembrie 1947, Bodnăraş a fost numit în funcţia de ministru al Apărării, fiind avansat direct la gradul de general-colonel. În anul 1951 va fi avansat la gradul de general de armată, la vîrsta de 47 ani. Aprobă trimiterea unui numâr însemnat de tineri militari devotaţi cauzei comunismului la şcoli militare din URSS. În anul 1956 Emil Bodnăraş a fost însărcinat cu înăbuşirea oricăror reacţii de sprijin din partea românilor a revoluţionarilor maghiari.

- Leontin Sălăjan, (Leon Szilagyi), muncitor lăcătuş, membru al PCR din 1939, va devein membru al CC al PCR în 1948 . Este avansat direct general maior în anul 1949 la vîrsta de 37 ani. În perioada 1950-1954 îndeplineşte funcţia de Şef al Marelui Stat Major, iar în perioada 1956-1966 pe cea de ministru al Forţelor Armate. Este avansat la gradul de general de armată în august 1959 de către Gheorghe Gheorghiu Dej. S-a remarcat în 1956 cînd împreună cu Emil Bodnăraş, Alexandru Drăghici şi Nicolae Ceauşescu a făcut parte din Comandamentul Naţional organizat pentru a împiedica o eventuală revoltă de genul celei din Ungaria. A avut probleme cu consumul de băuturi alcoolice, care potrivit generalului Ion Ioniţă, i-ar fi provocat moartea prematură.

- Ion Ioniţă, tînărul mecanic al CFR Triaj Bucureşti, devenit activist de partid, este avansat direct locotenent în 1948, prima funcţie fiind cea de instructor de tineret în Direcţia Superioară Politică a Armatei (octombrie 1948 - mai 1950). În perioada mai 1950- aprilie 1951, îndeplineşte funcţia de şef al Secţiei de Propagandă în Comandamentul Trupelor de Tancuri, Blindate şi Mecanizate (mai 1950 - aprilie 1951) . Urmează apoi cursurile Şcolii serale de Partid de pe lângă Direcţiile Centrale ale M.F.A. (1951-1952), În paralel, îndeplineşte funcţia de locţiitor al şefului Direcţie Cadre în M.F.A. (aprilie 1951 - septembrie 1952) şi apoi pe cea de locţiitor politic al comandantului Regiunii a 3-a Militare (septembrie 1952 - ianuarie 1953). Îşi continuă pregătirea militară, absolvind un curs de comandanţi şi şefi de stat major de pe lângă Academia Militară (ianuarie - iunie 1953) şi Academia Militară a Marelui Stat Major în U.R.S.S. (noiembrie 1956 - decembrie 1958). Este numit în funcţiile de membru în Consiliul Militar al Regiunii a 3-a Militare (mai - august 1953), şef al Direcţiei Cadre în M.F.A. (august 1953 - august 1954), locţiitor al şefului D.S.P.A. (august 1954 - iulie 1955) şi membru în Consiliul Militar (iulie 1955 - februarie 1956). Devine general maior la doar 31 de ani. În continuare îndeplineşte funcţii importante: comandant al Aviaţiei Militare (februarie - noiembrie 1956), membru în Consiliul Militar (decembrie 1958 - noiembrie 1959), comandant al Comandamentului Apărării Antiaeriene (octombrie 1959 - decembrie 1962), şef al M.St.M (decembrie 1962 - august 1966) şi ministru al Forţelor Armate (29 august 1966 - 16 iunie 1976). Între 1976 – 1982 este numit viceprim- ministru al Guvernului, iar în iunie 1982 este trecut în rezervă. Se implică într-un complot împotriva lui Nicolae Ceauşescu, alături de alţi militari şi civili prosovietici. Va muri în condiţii suspecte în anul 1987.

Anul şi gradul în armata comunistă
 

      Elita militară din perioada comunistă era reprezentată de cei 7 generali de armată. Doar patru generali de armată erau activi cînd au fost avansaţi la acest grad (Iacob Teclu, Ion Tutoveanu, Ion Ioniţă şi Constantin Vasiliu Răşcanu), unul era în retragere (Dumitru Dămăceanu), iar ceilalţi doi (Emil Bodnăraş şi Leontin Sălăjan) aveau poziţii nespecifice sistemului militar.
     Vârsta de avansare la primul grad de general a oscilat între 31 şi 46 ani, iar la gradul de general de armată între 46 şi 74 ani. Pentru singura dată în istoria Armatei Române un militar dezertor în URSS şi agent GRU dovedit este avansat în cel mai înalt grad, avînd acces la cele mai înalte demnităţi în statul român. Generalul Ion Ioniţă, beneficiază de sistemul de promovare bazat pe ,,pregătire profesională şi devotamentul faţă de popor”, a cărui regulă era anul şi gradul. Lăcătuşi, mecanici, strungari, tinichigii, ospătari sau muncitori necalificaţi ajung în aceată perioadă în funcţii importante în armată. •Absolvirea liceului va fi o problemă dificil de rezolvat pentru cei care au beneficiat de acest sistem de promovare, o statistică la nivelul anului 1955 arătînd că 54,68% din ofiţeri aveau studii elementare terminate, iar 6,24% neterminate. Avansarea la gradul de general a devenit din 1951 eminamente politică. Cel puţin patru din aceşti generali aveau legături apropiate cu URSS- Ion Ioniţă şi Ion Tutoveanu care au absolvit şcoli militare in URSS; Iacob Teclu- fost comandant al Divizia ,,Tudor Vladimirescu”; Emil Bodnăraş, care a fost permanent în legătură cu serviciile secrete sovietice, cărora le prezenta rapoarte regulate asupra activităţii tuturor liderilor comunişti români.

Generalii de armată postdecembrişti
 

     Pe timpul evenimentelor din decembrie 1989 conducerea Armatei a fost preluată de foşti generali, de regulă absolvenţi de studii în URSS, care au fost înlăturaţi din funcţii şi numiţi în diferite sectoare economice. Este vorba despre gen. col. Nicolae Militaru şi gen.lt.Vasile Ionel, gen.lt. Gheorghe Logofătu, gen.mr. Marin Pancea, gen.lt. Nicolae Eftimescu, comandor Emil Cico Dumitrescu, col. Dumitru Penciuc. Toţi vor beneficia de avansări şi numiri în funcţii de decizie. Pe timpul desfăşurării evenimentelor vor fi activaţi şi promovaţi în funcţii următorii generali trecuţi în rezervă, fiind suspectaţi de legături cu serviciile sovietice GRU sau KGB - gen.lt. Paul Romano Cheler, gen.lt. Jean Moldoveanu, gen.lt. Marin Ghe. Bălteanu, gen.lt.Ioan Bucur Bordei, gen. mr. Liviu Traian Ciubancan, gen.mr Ştefan Kostyal, gen. mr. Horia Opruţă, gen. mr. Dumitru Pletos, gen. mr.Gheorghe Constantin Popescu şi cam. Nicolae Ghe. Hîrjeu. La începutul anului 1990, o mare parte dintre aceştia vor fi trecuţi din nou în rezervă, urmare a revoltei cadrelor din M.St.M. Din rîndul acestora vor fi înaintaţi în gradul de general cu patru stele următorii:
- Nicolae Militaru: s-a făcut vinovat de masacrele de la M.Ap.N.- unde au fost ucişi militari USLA comandaţi de lt. Col. Trosca -şi de la Otopeni unde au fost ucişi militari din trupele de securitate şi de asasinarea generalilor Nuţă-Mihalea. A iniţiat acţiunea de avansare la excepţional a peste 7.000 cadre, pe criterii clientelare, nespecifice sistemului militar, care va avea un efect dezastruos pe termen lung asupra organismului militar.
- Vasile Ionel: a fost acuzat în anul 1978 că a subminat economia naţională şi capacitatea de apărare favorizînd ,,importul de tehnică de luptă de aviaţie din URSS, tehnică învechită moral” dar la un preţ de achiziţie ca al tehnicii de ultimă generaţie.
Ca secretar al CSAT, consilier prezidential pe probleme de aparare, a dat acordul politic al preşedinţiei pentru semnarea, în 1994, a înţelegerii privind legătura telefonică directă Cotroceni-Kremlin („Firul roşu") .
- Emil Cico Dumitrescu: la TVR, în ziua de 22 decembrie 1989, a chemat unităţi din ţară să apere capitala. În perioada 1996-2000, a fost cercetat pentru "subminarea puterii de stat" prin modul în care s-a implicat în mineriada din 13-15 iunie 1990.
- Mihai Aron: la data de 30 decembrie 1989 a fost avansat la gradul de amiral, fiind numit în funcţia de comandant al Marinei Militare Române. A fost eliberat din funcţie la data de 12 aprilie 1990, după care a fost numit în funcţia de consilier principal al ministrului la Grupul de consilieri al M.Ap.N. (12 aprilie - 2 mai 1990), apoi de preşedinte al Comisiei Superioare a M.Ap.N. (2 mai - 2 iulie 1990). Amiralul Mihai Aron a fost trecut în rezervă la data de 2 iulie 1990.
- Paul Romano Cheler: a participat la complotul organizat în anul 1984 de generalul Ion Ioniţă. A fost reactivat în 28 decembrie 1989 îndeplinind funcţiile de comandant al Diviziei 57 Tancuri, comandant al Armatei a II- A şi comandant al Armatei a IV-a. El şi-a făcut cunoscute vederile naţionaliste, criticând reforma forţelor armate române conform criteriilor NATO, precum şi ideea reconcilierii româno-maghiare.
- Dumitru Penciuc: activat în decembrie 1989 va îndeplini funcţii în MI- şef stat major IPG, comandant al Trupelor de Pază şi Ordine din MAI, adjunct al ministrului şi şef de Stat Major al MI. A fost învinuit în dosarul penal ,,Mineriada 13-15 iunie '90", sub acuzaţia de subminare a puterii de stat şi instigare la lipsire de libertate.

Au mîinile pătate de sîngele românilor ucişi în Decembrie 1989
 

       În timpul represiunii din perioada 16-22 decembrie 1989 au murit mulţi români, în special tineri. Nici astăzi nu s-a aflat adevărul şi nu se cunoasc vinovaţii. În perioada respectivă au fost însă militari cu funcţii care au fost implicaţi în acţiuni controversate.

- Vasile Milea – Vinovat pentru tranformarea armatei în principal forţă de represiune. A emis la 17 decembrie 1989 ora 13.30 ordinul în 14 puncte prin care militarilor li se ordona să folosească armamentul din dotare împotriva demonstranţilor. A condus personal represiunea de la Intercontinental în noaptea de 22 decembrie 1989. Pentru aceste fapte a fost avansat p.m. general cu patru stele şi declarat erou.

u Victor Atanasie Stănculescu- Generalul care şi-a pus piciorul în ghips de frica lui Ceauşescu. Pentru activitatea de la Timişoara a fost condamnat la 15 ani închisoare. Vinovat pentru emiterea NT nr. 39 din 22 decembrie 1989, prin care ordona scoaterea din nou a militarilor din cazărmii, cu ordinul de a face uz de armă împotriva manifestanţilor. A regizat şi executat cel mai ruşinos asasinat politic din istoria României – execuţia în ziua de Crăciun a soţilor Ceauşescu.

- Viorel Bîrloiu – Fost secretar UTC al Şcolii de ofiţeri activi N Bălcescu-Sibiu şi instructor UTC la Comandamentul Infanteriei şi Tancurilor, locotenentul colonel Bîrloiul era în 1989 comandantul Brigăzii de Vînători de Munte din Alba Iulia. A coordonat acţiunile în această garnizoană şi în Cugir soldate cu 6 morţi şi 13 răniţi.

- Eugen Manolache Bădălan – Şef de stat major al Diviziei Mecanizate din Oradea, în perioada 17 – 20 decembrie 1989 a coordonat acţiunile detaşamentului Regimentului Mecanizat din Arad la Timişoara. În perioada 21-22 decembrie a condus activitatea detaşamentelor din unităţile din Arad, Lipova şi Ineu, ordonînd acţiunea în forţă împotriva demonstranţilor. În perioada 22 decembrie1989 – 24 octombrie 1992 este avansat în gradele de locotenent colonel, colonel şi general de brigadă.

- Costantin Degeratu – ofiţer în comandamentul Armatei a IV-a, a întocmit, la ordinul generalului Iulian Topliceanu, în ziua de 20 decembrie, harta desfăşurării detaşamentelor militare în Cluj. În acţiunile represive desfăşurate de militarii aflaţi în aceste dispozitive 26 persoane au fost ucise şi alte 86 rănite. A încercat să împiedice aflarea adevărului despre aceste evenimente. În 19 noiembrie 1997 emite Ordinul Circular nr. 522 prin care ,,se suspendă temporar" dreptul tuturor angajaţilor din subordinea SMG, militari sau civili, de a furniza presei informaţii cu privire la "activitatea proprie sau a altor persoane pe timpul evenimentelor din Decembrie 1989".

- Tiberiu Costache – Aflat la comanda Diviziei 57 Tancuri a coordonat acţiunile militarilor din subordine pentru înăbuşirea manifestaţiilor din Bucureşti în 21 decembrie 1989 şi acţiunile acestora împotriva teroriştilor. În perioada 22 decembrie 1989 – 07 mai 1990 a fost avansat în gradele de colonel şi general maior.

- Mircea Mureşan - În perioada Revoluţiei din decembrie 1989 ca şi comandant al regimentului de tancuri din Pantelimon, a participat la împrăştierea manifestanţilor în 21 decembrie şi este acuzat că a ordonat deschiderea focului cu tunurile de pe tancuri asupra Bibliotecii Naţionale, rezultînd distrugerea a peste 500.000 cărţi rare şi manuscrise unicat. În perioada 22 decembrie 1989- 09 mai 1992 este avansat la gradele de locotenent colonel, colonel şi general maior.

- Dumitru Venicius Iliescu – Fost secretar UTC, căpitanul Dumitru Iliescu, proaspăt ales în funcţia de instructor cu probleme de propagandă la Regimentul 2 Mecanizat, va participa în 21 decembrie la împrăştierea manifestanţilor din zona Intercontinental. Din 22 decembrie se ataşează grupului din jurul lui Ion Iliescu, avînd o carieră fulminantă.

Teroriştii, pretext pentru incidentele sîngeroase soldate cu morţi
 

     Surprinde numărul mare al celor care au fost implicaţi în organizarea, conducerea şi executarea represiunii din 16-22 decembrie şi în desfăşurarea unor activităţi controversate după 22 decembrie 1989 şi care ulterior au fost avansaţi în gradul de general cu patru stele. Asta în condiţiile în care niciun militar care a refuzat să execute astfel de ordine nu a fost avansat la excepţional. Există doar o excepţie, care întăreşte de fapt regula, Viorel Oancea, care abia în anul 2009 a fost avansat în gradul de general de brigadă, după ce a fost cooptat în partidul aflat la putere.

- Vasile Jenică Apostol – Şef de stat major al Diviziei Mecanizate din Brăila, a fost implicat în organizarea acţiunii militarilor din subordine în garnizoanele Brăila, Galaţi Focşani şi Rîmnicul Sărat. În perioada 23-30 decembrie 1989 în Brăila, incidentele armate s-au soldat cu un număr de 42 morţi şi 99 răniţi. A fost implicat în arestarea –eliberarea gen. Pancea Marin cel care se autoproclamase comandantul militar al Brăilei. În anul 1990 primeşte gradele de colonel şi general de maior.

- Nicolae Păştinică – A acţionat în decembrie1989, la Buzău, fiind în dezacord cu gen . Ion Dîndăreanu, comandantul său direct.

- Dumitru Cioflină – A scăpat de acuzaţia de colaborare cu un ziarist englez care fusese declarat persoană indezirabilă în România, pentru activitatea de culegere de informaţii militare, cu ajutorul naşului său, generalului Vasile Milea. Fostul aghiotant al generalului Nicolae Militaru, a avut o activitate controversată după 22 decembrie 1989- vezi cazul Brădeşti, cînd din ordinul său au fost ucise 2 persoane şi rănite alte 7. În perioada 22 decembrie 1989- 02 februarie 1990 este avansat colonel şi general maior.

- Următorii generali şi colonei se fac vinovaţi de coordonarea, supravegherea şi apărarea necorespunzătoare a spaţiului aerian al României: general maior Iosif Rus, general colonel Mircea Mocanu, coloneii Ion Magdalena şi Mihai Iliescu. În plus generalul Iosif Rus este acuzat că a favorizat producerea incidentelor de la Otopeni, doborîrea elicopterului care transporta pe generalii Nuţă şi Mihalea, avionului AN-24 şi a bombardării cimitirului Ghencea Militar de către elicopterele de la Boteni.

- Generalul colonel Mircea Mocanu este acuzat ca a aprobat intervenţia elevilor de la Şcoala de Ofiţeri Activi de Artilerie şi Radiolocaţie împotriva demonstranţilor din centrul municipiului Braşov în ziua de 21 decembrie 1989. Pînă la sfîrşitul anului 1991 conform declaraţiei generalului Nicolae Spiroiu un număr de peste 7000 de cadre au beneficiat de avansări la excepţional, în cea mai mare parte nemeritate. Primul avansat la excepţional este însăşi colonelul Nicolae Spiroiu în 28 decembrie 1989 urmat de: Gheorghe Iordachi Grigoraş (11ianuarie 1990), George Ioan Dănescu (27 noiembrie 1990) Mihail Eugeniu Popescu (29 noiembrie 1991) Gheorghe Bucşe (24 octombrie 1992). Cantraamiralul Gheorghe Anghelescu va fi numit la 01 aprilie 1990 comandant al Marinei Militare, iar colonelul Nicolae Berechet va fi numit şef al Inspectoratului de Poliţie al judeţului Argeş. Maiorul Mircea Chelaru, fostul aghiotant al generalului Ion Gheorghe, şeful cercetării Diviziei 57 Tancuri în decembrie 1989, este avansat locotenent colonel şi colonel pînă la şfîrşitul anului 1990 şi promovat ca director al Diviziunii III de contraspionaj la SRI, ulterior fiind numit ca ataşat militar aero şi naval al României în Iordania. Este acuzat de colegii din CADA că a fost sluga credincioasă a lui Victor Atanasie Stănculescu şi a contribuit la distrugerea acestei mişcări.

Avansări pe viteză înainte după Decembrie 1989
 

     Îîn perioada comunistă, obţinerea gradelor de la sublocotenent la colonel s-a făcut în perioade extrem de scurte:Vasile Milea (13 ani, cu obţinerea a două grade în 1949- slt şi lt- şi în 1952- lt.maj şi cpt.), Victor Atanasie Stănculescu (11 ani cu obţinerea a două grade- slt. şi lt - în 1949 şi lt.maj şi cpt în 1952) Vasile Ionel (11 ani), Paul Romano Cheler (13 ani), Mihai Aron (16 ani). În timpul şi în perioada imediat următoare evenimentelor din Decembrie unii militari au avut parte de avansări spectaculoase: Nicolae Spiroiu (general maior -28.12.1989 şi general locotenet - 13.05. 1991), Vasile Jenică Apostol (lt.col -decembrie 1989, colonel- ianuarie 1989, general maior-07.02. 1990), Dumitru Cioflină (lt.col -decembrie 1989, colonel- ianuarie 1989, general maior-07.02. 1990), Tiberiu Costache (lt.col -decembrie 1989, colonel- ianuarie 1989, general maior-07.05. 1990), Mircea Mureşan (maior-decembrie 1989 - general maior-09.05. 1992), Eugen Manolache Bădălan (maior-1989- general maior 24.10.1989), Nicolae Păştinică ( locotenent colonel 1989- general maior 21.11.1991), Emil Cico Dumitrescu (colonel – decembrie 1989- amiral – 14.06.1995). Evoluţia cea mai spectaculoasă o va avea însă Dumitru Venicius Iliescu, devenit omul de pază al lui Ion Iliescu, care este avansat de la gradul de căpitan în 1989 la gradul de general maior în 1994. Devenit director al Serviciului de Pază şi Protecţie acesta va fi unul dintre puternicii zilei în perioada mandatelor lui Ion Iliescu. Doi din viitorii generali cu patru stele au fost aghiotanţi ai unor generali din perioada comunistă- Dumitru Cioflină şi Mircea Chelaru.

Afacerile penale ale generalilor de după Decembrie 1989
 

Un mare număr din generali cu patru stele vor fi acuzaţi de implicare în fapte de corupţie în ultimii 25 de ani.
- Afacerea “Tofan ”– Mihail Eugeniu Popescu şi Eugen Manolache Bădălan (au fost condamnaţi la 4 ani cu suspendare)
- Afacera “Motorola “– Victor Atanasie Stănculescu
- Afacera “Ristop”- Eugen Manolache Bădălan
- Afacera “Schimburi de teren M.Ap.N.- Becali” – Dumitru Cioflină
- Afacera”Diplome titluri universitare”- Mircea Mureşan şi Eugen Manolache Bădălan
- Afacera” Răpirea din Irak”- Constantin Degeratu
- Afacera”Transferuri ilegale la Dinamo”- Nicolae Berechet
- Afacera”Rompetrol”- Nicolae Berechet
- Afacera”Schimb teren Vidraru”- Nicolae Berechet
- Afacera”Fruvimed”- George Ioan Dănescu
- Afacera”Ţigareta II”- Gheorghe Bucşe
- Afacera”Banca Internaţională a Religilor”- Gheorghe Bucşe
- Afacera”Tipografia SPP”- Dumitru Venicius Iliescu
- Afacera”Case pentru generali”-Constantin Degeratu, Vasile Apostol,Tiberiu Costache,Viorel Bîrloiu, Nicolae Păştinică.
- Afacera “Uzi”- Dumitru Venicius Iliescu
- Afacera”Automobile blindate pentru SPP”- Dumitru Venicius Iliescu
- Afacerea”Trafic cu combustibil în Iugoslavia”- Dumitru Venicius Iliescu
- Complicitate cu mafia ţigănească din Strehaia - Dumitru Venicius Iliescu
- Procurarea apartamentului cu 7 camere- Dumitru Venicius Iliescu
- Scandalul “Vila din Mogoşoaia”- Dumitru Venicius Iliescu
- Implicare într-o firmă specializată în comerţul de armament şi tehnică militară, care nu era autorizată de instituţiile româneşti din domeniu- Constantin Degeratu
- Emil Cico Dumitrescu a fost trimis în judecată pentru că a cerut unui afacerist 100.000 dolari ca să-l scape de un dosar penal
- Mircea Chelaru şi Nicolae Spiroiu au fost supravegheaţi de DSM, potrivit careia “acţiunile acestora prejudiciază cercetarea, înzestrarea şi modernizarea armatei române, dar şi importul şi exportul de tehnică militară”.
- Mircea Chelaru şi Ion Magdalena au acceptat să fie administratorii unei firme controlate de controversatul om de afaceri Sever Mureşan, girînd cu numele lor afaceri imobiliare de peste 150 milioane de euro.
- Ion Magdalena a fost acuzat că a muşamalizat probe din dosarul Ţigareta II.

(Sursa: rezervistinato)

Comments
Comentariu nou Cautare
Vasile  - Ce fac generalii decembristi in zilele noastre?!   |29-08-2015 11:03:55
Cine a tradat o data o va mai face cel putin o data.De retinut !
HANDARIC VASILE  - O MARE EROARE COMISA DIN NECUNOASTERE, SAU ,,CINE   |22-06-2016 15:26:44
- din D.57 Tc. nu a participat nici o unitate la innabusirea manifestatiei din
21.12.1989;
- unitati din D.57 Tc., au iesit in municipiul BUCURESTI, incepand
cu ziua de 22.12.1989;
- acuzatiile facute impotriva Dl. Gl. (decedat) COSTACHE
TIBERIU si a Gl. MURESAN MIRCEA , ca ar fi condus actiunile de innabusire a
manifestatiilor din BUCURESTI din 21.12.1989 , sunt fara nici un suport real si
tendentioase;
- pentru documentare, rog sa fie consultate JURNALELE ACTIUNILOR
DE LUPTA de la comandamentele D.57 Tc. si a unitatilor subordonate;
- ROG
RESPECTUOS SA DATI DEZMINTIREA FAPTELOR PENTRU CELE MENTIONATE DE MINE;
- CU
RESPECT VA INFORMEZ CA IN CAZ CONTRAR, VOI ACTIONA CONFORM CELOR LEGALE;
- NU VA
FACE-TI UN TITLU DE GLORIE DIN A ,, ARUNCA BOMBE,, FARA CA ACESTEA SA FIE ,,
AMORSATE,, - efectul nu poate fi prevazut;
- in perioada de care pomeniti,
indeplineam functia de SEF BIROU OPERATII la D.57 Tc.
-cu stima pentru cei care
respecta adevarul ( indiferent care este si indiferent de consecinte)
Gl.Bg.
(r)dr. HANDARIC VASILE
Setila  - Mos Teaca Handaric doctor, la caii de dric !   |22-06-2016 23:57:15
Mai mos Teaca Handaric fierbe zeama de popota in tine ,retine esentialul :
Avem
mai multi generali ca SUA iar la populatia Romaniei asta e ridicol !
Avem
singura armata care la ordinul gheneralilor a tras in propiul popor in 89
!
Planul de aparare al tarii conceput de mintile voastre de generali pe puncte
prevedea ca granicerii sa stea cu fata nu spre granite ci spre interior si sa
ucida pe oricine incerca sa fuga din lagarul komunist !
Ceausescu a pensionat la
greu generali tradatori la rusi ca sa nu se puna prea rau cu KGB -ul!
Soldatii
tarii au realizat obiective importante ca Transfagarasanul , Casa poporului ,
metroul etc .in vreme ce ofiterimea fura carnea si uleiul din ratia cuvenita
militarilor si din salariile desantate care ajungeau la un general politruc si
de 7 ori salariul unui muncitor faceau praf bautura din circiumi !
Ai titlul
de doctor ca Leana lu Briceag nevasta lui Ceausila , pai daca era luat pe drept
acum dupa 25 de ani de democratie cu mintea ta luminata si a colegilor ce ii
aperi cu inversunare nu trebuia sa avem o armata de care trebuia sa tremure
vecinii ca dotare la o tara ce are resurse de petrol gaze aur metale rare aur
etc ?
Sintem praf la toate capitolele de la aviatie la marina si blindate in 24
de ore luam bataie de la oricine ne ataca !!!
Generalii si ofiterii adevarati si
patrioti au fost exterminati miseleste de voi ori parintii vostrii dupa 1945
!!!
Va meritati pentru gravele fapte de mai sus pensilile nesimtite si speciale
mai caricaturi de teatru in haine de stat ?
Doctori si generali pe banda rulanta
la apelul bocancilor ciocul mic si joc de glezne ca rupe burta centura !!!!
DUMITRESCU MARIAN   |25-06-2016 04:02:05
Am citit si recitit textul articolului constatand ca exista multe date probate
de fapte reale dar si erori intentionate sau care nu au niciun suport real. An
comandat o unitate cu 1500 de militari in decembrie 1989 si faceam parte din
Divizia 57 Tc. Nimic nu este adevarat din cele relatate, cu privire la aceasta
mare unitate din Bucuresti. Sustin cele afirmate de Handaric Vasile in acest
sens. Cat priveste reactia lui anonimus zis SETILA, care nu are curajul
respunderii si isi ascunde numele, nu pot dacat sa-i comunic ca are o mare
problema psihica si trebuie sa se adreseze unui cabinet de specialitate. Niciun
om normal si rational nu trebuie si nu poate sa genereze atata ura impotriva
unui simbol national precum Armata in intreaga ei fiinta pentru ca nu a fost
albia de porci din care au mancat cei ca SETILA. Respectul fiecaruia dintre noi
pentru meseria aleasa nu trebuie sa devina cauza sau motivatia de a avea un
limbaj suburban la adresa unei alte structuri socio-profesionale sau persoane.
Regret ca acest individ se foloseste de malformatia caracteriala primita in
familie ca sa blameze un om de caracter precum Vasile Handaric cu care am
lucratm ca subordonatm aproape 10 ani si sa faca, totodata, referiri impotente
lipsite de consistenta morala la adresa militarilor. Daca ar fi sa pot da timpul
inapoi asi vrea sa il am pe SETILA cu mine in elicopterul Puma britanic cu care
am cazut in Irak la granita cu Iranul. Poate ca atunci nu ar mai fi manifestat
atata ura impotriva celor care au facut "pact" cu moartea de a apara
tara chiar cu pretul vietii. Cu asemenea oameni ne meritam soarta trecuta,
prezenta si viitoare. In loc sa gasim solutii, sa venim cu idei pertinente si
fapte laudabile ne place sa "latram" la altii cu povesti auzite in
carciumi sau prelucrate de mintile bolnave ale unor telectuali inregimentati
politic ori nerealizati profesional. Balada Miorita este semnificativa in acest
sens... Cat despre problema generalilor...pentru unii Dumnezeu sa-i ierte,
altii isi merita soarta penala iar actualii...sa urmeze exemplul maresalului Ion
Antonescu in ce priveste cariera militara si prestatia demna ca om de stat.
Setila  - Gura pacatosului adevar graeste ,,,   |27-06-2016 01:24:25
Ia uite ce zice dom gheneral:
- unitati din D.57 Tc., au iesit in municipiul
BUCURESTI, incepand
cu ziua de 22.12.1989;Cei mai multi morti au fost in tara
dupa 22 cind dictatorul era deja prins la Tirgoviste ! „Sîntem în faţa unui
fenomen unic în istoria universală: s-au confruntat două forţe: armata şi
aşa-zişii terorişti. Nu se cunoaşte în istorie vreun caz unde partea
înfrîntă, respectiv aceşti terorişti, să nu fi lăsat nici un mort, nici
un rănit şi nici un prizonier”zice istoricul Florin Constantin si nu un
plutonier alcolic in cisma !În cursul anchetei, generalul de securitate Emil
Macri, inculpat pentru reprimarea revoluţiei de la Timişoara, mort ulterior
în arest, scria într-o declaraţie din 24 februarie 1990 , pe care o prezint
în facsimil mai jos: „Nu vreau să influenţez organele de anchetă pe piste
false, dar pentru stabilirea adevărului sugerez să se verifice dacă nu chiar
şefii armatei au provocat diversiunea pentru a acoperi evenimentele sau mai
exact faptele lor din Timişoara şi a demonstra în „timpul” revoluţiei
că sînt utili acesteia !Generalul Militaru si Cico Dumitrescu ( ceva ruda mos
Cico Dumitrescu
Mareane_?) agenti KGB dovediti in dosarul Corbii au provocat
crimele de la Otopeni ,Sibiu prin ordine criminale plus chemarea la ordin si
apoi asasinarea echipei Anti kgb a lui Trosca !Plus doborirea aernovei Bucuresti
Belgrad fara mila pt echipajul roman , plus doborirea elicopterului cu generalii
Nuta si Mihalea sacrificind inutil tot echipajul !In afacerile lui Becali cu
armata au fost arestati capii structurii de aparare ministrul apararii si seful
de stat major Cioflina si Babiuc !Or mai fi si oameni de caracter in armata dar
din cele de sus vedem ca promovati au fost la greu doar loazele !Daca armata nu
e in stare sa isi faca curatenie in propia ograda iar generali de tip izmana
Oprea apar si la 25 de ani de la revolutie opinia publica va arata ca acum ca
ceva e putred in structura !La generali de tip Antonescu se ajunge prin munca si
disciplina nu prin grade luate ca Oprea ori altii in detrimentul celor care
merita !Lista celor care au fost inaintati in grad de Gabriel Oprea contine 66
de nume, printre care fosti ministri, parlamentari si alesi locali, majoritatea
ai PDL si UNPR.Pai si atunci ce valoare calitativa are o armata in care
generalii depasesc pe cei din armata americana iar cei care merita primesc
promovari la pastele cailor ?SUA au totusi 300 de milioane de locuitori nu 20 ca
noi dar la nr de generali ii batem ,pacat ca nu si la calitate !!!Pai generali
de astia sa iai cu tine in elicopter in Irak ori Afganistan astia chiar sint
platiti pt asa ceva din banii nostrii si vrem sa vedem si noi au patriotismul pe
masura salariilor umflate ?Pun pariu deja cistigat ca urgent dau in ei toate
bolile pamintului ca si acum cind sint anchetati ori arestati si eliberati rapid
cu cerificate medicale ?O curatenie de amploare e mai mult ca oricind necesara
ca armata in ansamblul ei sa mai fie credibila !Restul de comentarii ca cel de
mai sus e frectie la picior de lemn si vorbim sa nu adormim vorbe de lemn tip
ilici iliescu !
iojica  - graeste...a grai...PRMeshte   |28-06-2016 00:20:40
Haidi bre Setila...ce-s bre rondou-rile astea la tine ??Inainte sa moara shef'tu
Vadim Tudor,pupai la greu cizma lu' Ivan si acuma ...acuma esti lustragiu la
bocancii yankeilor !!Aferim bre !Ai grija cu manevrele astea bruste sa nu-ti
scrintesti vre-o vena ,draga !Cum iti permiti mai latraule sa injuri la gramada
generalii armatei romane ??Daca niste scursuri au ajuns in prim planul
politichiei dambovitene tu-ti arogi dreptul sa-i injuri si pe cei care-s cu
adevarat meseriasi si si-au facut datoria fara cusur !!?? Sa-ti fie rusine
postac de doi lei !!
Setila  - Jojikoy aparator de paraziti dovediti infractori !   |28-06-2016 21:23:48
De generali tradatori la KGB la jefuitori ai statului roman am dat exemple cu
nume si prenume concret !Marea problema pt acesti avansati la apelul bocancilor
a fost condamnarea la unu cel mult doi ani de puscarie , precum cazul Cioflina
-Babiuc sef de stat major si ministru al apararii pedeapsa derizorie pt
milioanele de euro pierdute de armata prin terenurile date lui Becali ori nici
un fel de pedeapsa in cazul tradatorilor Militaru ori Cico Dumitrescu criminali
notorii!Toti astia ori sotiile lor mostenitoare beneficiaza de pensii nesimtite
si speciale care sint mult peste contributia avuta la bugetul de stat si sint
platite din banii nostrii !La pedepsele pt soldati condamnati pt furt am vazut
pedepse de 15 /20 de ani de puscarie procurorul si judecatorul militar explicind
ca legile pt armata prevad pedepse exemplare !La ghenerali tradatori si hoti
dovediti de ce nu se aplica regula ?Clar ca de puzderia de sefi si sefuti din
armata cu mari probleme cu legea nu au loc si nu sint promovati cei ce merita
cu adevarat promovati !Asta am scris si mai in sus dar tu nu intelegi nimic ?Si
in armata si in alte institutii e nevoie de curatenie generala altfel valorile
nu vor avea loc de exemplu de un general izmana ca Oprea ce a promovat la greu
vreo 60 de trepadusi la fel ca el si care fac ca operatiunea de curatire sa fie
moarta deja inainte sa se nasca !!!CADA a murit si ea nu mai militeaza ca in 89
pt despaduchere de cei cu probleme si promovarea celor cu adevarati valorosi
d-le Handaric ?De 25 de ani vedem ca din pacate apar doar pete urite pe obrazul
institutiei , an de an , sa speram ca se va face ceva altel credibilitatea
oamenilor in armata scade veriginos iar vina e in sistemul dvs ce ofera la greu
exemple ca numele celor de mai sus !Spor la treaba !!!
dragos ovidiu  - Respect pentru domnul general Handaric Vasile   |20-08-2017 19:05:02
Am avut ocazia in vara,toamna anului 1989 sa constat profesionalismul,
caracterul puternic si tinuta demna a domnului general Handaric ( pe atunci
maior ) , insa cel mai important lucru pe care eu l-am remarcat a fost acela ca
desi avea o pozitie importanta in acea mare unitate precum si o atitudine
militara ce impunea respect tuturor , firea si educatia domniei sale il faceau
sa intoarca acel respect indiferent de gradul (chiar si simplu soldat,de ex. )
sau situatia interlocutorului (in stare de arest, de ex.) Vorbim de vremuri in
care (teoretic) puterea te putea corupe mai usor de la normele de bun simt ,
insa acest lucru nu s-a intamplat in cazul domnului Handaric. De aceea, fara sa
comentez continutul articolelor ii spun doar atat lui Setila : atentie, te-ai
chinuit atat cu rezumatele astea dar ce folos daca ai gresit persoana si modul
de adresare !
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

EDITORIAL

Cu spatele la altar!

 

      Oamenii bisericii privesc, aplaudă şi se complac în mocirla politică. Preoţi, primari, miniştri mint în faţa altarului. O şedinţă politică în faţa altarului. Au fost ingredientele unei acţiuni desfăşurate într-o biserică din judeţul Prahova, organizată de preoţi, parlamentari, primari, miniştri. Toţi s-au înşirat la o masă împodobită, amplasată în faţa altarului, dar cu spatele la altar. S-a vorbit mult şi degeaba. 

     S-a aplaudat, s-a bisat, iar la sfîrşit s-a trecut la îmbrăţişări şi pupături de mîini. Care pe care. Pe oameni îi pot înşela şi manipula, dar pe Dumnezeu, cu siguranţă, nu!Încă o dovadă că în ziua de azi religia şi biserica nu mai înseamnă credinţă. Aşa vor ei, tagma preoţească şi acei inşi care au impresia că stăpînesc lumea. În ziua de azi, omul trăieşte în nimicnicia lui, fără principii morale. Mare păcat!

Citește mai departe...

În ediţia tipărită

Făgărăsenii spun că s-au săturat de emisiunile politice de la TV

 

     Piaţa mass-media din România abundă de televiziuni şi de radiouri care completează presa scrisă ca formatori de opinie. Toate sînt urmărite, într-o măsură mai mare sau mai mică, de cetăţeni, pentru că le consideră surse de informaţii. Mai nou şi internetul sau reţelele de socializare sînt folosite ca surse de informaţii, deşi nu arată întotdeauna realitatea. În ultimii ani, cetăţenii s-au maturizat în ceea ce priveşte alegerea sursei din care obţin informaţiile care le arată ce se întîmplă în jurul lor, în oraşul, judeţul în care locuiesc sau în ţară. Tocmai de aceea, numărul celor care urmăresc emisiuni Tv sau radio este diferit. (Continuarea doar în ediţia tipărită)

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 154 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

1.JPG

Cartea

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 774
Număr afişări conţinut : 4660821

FaceBook

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare