Intabulări pe bandă rulantă

Primăria Făgăraş a înregistrat în acest an cele mai multe intabulări de imobile-teren în domeniul public. În fiecare şedinţă a CL Făgăraş, consilierii locali au de analizat şi votat proiecte de hotărîre ce au ca obiect introducerea în domeniul public de suprafeţe de teren care necesită  înscrierea în cartea funciară. Se poate spune că această acţiune în forţă a Primăriei Făgăraş constituie o prioritate a municipalităţii, în condiţiile în care în ultimele două decenii nu s-au efectuat  astfel de operaţiuni. Numai în şedinţa ordinară desfăşurată la sfîrşitul lunii septembrie, mai précis în data de 27 septembrie a.c., pe ordinea de zi au fost înregistrate nu mai puţin de 32 de proiecte de hotărîre de intabulare.  Acestora li s-au mai adăugat alte peste 30 de proiecte de hotărîre incluse însă pe lista suplimentară a plenului. O inventariere a imobilelor-teren realizată de UAT Făgăraş şi neintabulate a scos la iveală suprafeţe de teren de la 500 mp pînă la 30.000 mp care deşi erau incluse în domeniul public nu erau însoţite de documente funciare.  Consilierii locali au avut de aprobat proiecte de hotărîre de forma: ,,Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, situat în Făgăraş, str.Republicii, înscris în CF.nr.105560 Făgăraş, nr.top. 105560, în suprafaţă de 8.087 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară”. Similar acestui proiect de hotărîe au mai existat alte peste 60 de proiecte de acte normative. În baza votului unanim al aleşilor locali vor fi intabulate imobile teren pe strada Pălărierilor, Stejarului, Şcolii, Teiului, Sf. Constantin Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, Republicii, Titu Perţea, Podului, Aurel Vlaicu, Dobrogeanu Gherea, Cireşului, Ghioceilor. Cele mai mari suprafeţe inventariate şi trimise spre Cartea Funciară în vederea intabulării sînt înregistrate pe Şoseaua Combinatului unde sînt 3 parcele, una de 515 mp, alta de 10.270 mp şi alta de 24.000 mp. Pe Şoseaua Hurezului va fi intabulată o suprafaţă de 31.686 mp,  pe strada Prunului un imobil-teren de 12.000 mp,  pe Tăbăcari o tarla de un hectar, iar pe Trandafirilor o suprafaţă de 11.873 mp. Şi pe strada Nicolae Bălcescu sînt două immobile teren de intabulat, unul de 8741 mp şi altul de doar cîteva sute de mp. Pe străzile Oltului şi Narciselor, imobilele teren ce vor fi intabulate depăşesc cite 7000 mp fiecare. Costurile acestor operaţiuni sînt suportate de la bugetul local.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here