Dacă în urmă cu un deceniu, cererile tinerilor din Făgăraş  înregistrate la Primăria Făgăraş   depăşeau 1000 pentru obţinerea unei locuinţe ANL, astăzi, ei nu  mai sînt interesaţi de obţinerea vreunui apartament în blocurile construite din fondurile Agenţiei. Doar 25 de cereri au ajuns spre analiză în comisia ANL din cadrul CL Făgăraş. ,,Sînt tot mai puţine cereri pentru locuinţele ANL. Am avut de repartizat 9 apartamente şi garsoniere ANL, cele identificate ca fiind ocupate ilegal.  Am găsit, de exemplu, un apartaent subînchiriat de titular altei familii” a spus consilierul local Florin Alexandru, membru în comisia ANL. Consilierii locali au aprobat, în plenul de la sfîrşitul lunii februarie,  lista finală a stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL. Din cele 25 de cereri, trei au fost respinse neîntrunind condiţiile impuse de Legea 152/1998, respectiv vîrsta solicitantului de cel mult 35 ani şi dosarul incomplet. Cele mai multe puncte acumulate de solicitanţi au fost 84 (Mancaş Constantin Daniel), iar cele mai puţine  au fost 41 puncte (Scheib Cătălina Ioana). În municipiu au fost construite şi date în folosinţă  10 blocuri ANL pe strada Câmpului, numerotate cu A pînă la J. În ultimul plen a fost aprobate de Legislativ şi cuantumul chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile ANL. Persoanele cu handicap care deţin o astfel de locuinţă sînt scutite de plata chiriei. În Blocul A, B, C   chiriile sînt cuprinse între 78,28 lei şi 132,42 lei în funcţie de suprafaţă. În blocurile D,   chiria minimă este de 83,20 lei, iar cea maximă de 174,02 lei. Cea mai mare chirie este de 183,69 lei în blocul H.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here