• Deşi sunt focare de infecţii, proprietarii n-au fost sancţionaţi

 

Pe raza municipiului Făgăraş, oriunde întorci privirea vezi imobile neîngrijite sau într-o stare avansată de degradare.  Adevărate ghetouri  întâlnim   în cartierul Combinat, pe strada Plopului. Blocurile de aici, dar în special bl 6 arată ca după bombardament.  Trist este  că majoritatea sunt locuite de familii şi de copii. Am solicitat Primăriei  Municipiului Făgăraş o situaţie a imobilelor neîngriite sau degradate parţial sau total.  Funcţionarii primăriei spun că au  indentificat 14 clădiri aflate în stare avansată de degradare şi insalubre care necesită lucrări de renovare. A fost formată şi o comisie care a inventariat aceste clădiri, iar aceasta, prin vocea ing. Radu Stelea, spune că are pe lista neagră 13 imobile.

 •   Imobilul de la nr. 44 de pe strada D-na Stanca
 •   Imobilul de la  nr. 4 de pe Brânduşelor,
 •  Imobilul nr. 31 de pe strada Andrei Mureşanu,
 •  Blocul nr. 5 de pe strada Negoiu,
 •   Imobilul  nr. 148 de pe strada Dr. Ioan Şenchea,
 •   Imobilul nr. 13 de pe Livezii
 •   Imobilul nr. 16 strada Micu Klein
 •   Imobilul nr. 23  strada Tăbăcari
 •  Imobilul nr. 49 strada Salcâmului
 •   Imobilul nr. 13, strada Titu Perţea
 •   Imobilul nr. 21 Republicii
 •   Clădirea d epe strada Vlad Ţepeş (fosta fabric de bere)
 •   Imobilul nr. 3F, strada Ciocanului

Am vizitat casa de pe strada Andrei Mureşanu, nr. 31, aflată şi ea pe lista neagră a Primăriei Făgăraş. Imobilul este nelocuit de mai mulţi ani şi îl are proprietar pe Ilie Popa, aşa cum susţin vecinii. ,,A fost aici şi un incendiu, acoperişul este prăbuşit. Nu intră nimeni. Curtea este plănă de bălării” a spus un vecin. Imobilele inventariate de Primăria Făgăraş  reprezintă un pericol pentru cetăţeni şi sunt adevărate focare de infecţii.    Proprietarii celor 14 imobile au fost notificaţi de Primăria Municipiului Făgăraş cu privire la obligativitatea reabilitării şi întreţinerii proprietăţilorlor.  Aşa cum spun funcţionarii publici de la Serviciul Venituri bugetare din cadrul primăriei, proprietarii trebuie să execute lucrări de reparaţii în termen de 6 luni de la ultima notificare, iar în cazul în care nu fac lucrările de reparaţii,  conform codului fiscal, vor plăti impozite majorate şi cu 500%.   Reamintim că  imobilul nr. 21 de pe strada Republicii a fost retrocedat în urmă cu 5 ani unui austriac în baza legii 10/ 2001, iar de atunci acesta este în paragină. Clădirea a fost construită în 1889 aşa cu arată caietul de inventar al imobilelor din Primăria Municipiului Făgăraş.  Şi imobilul nr. 27 de pe strada Republicii din Făgăraş  a fost construit în anul 1900. La parterul clădirii  spaţiile au fost vândute,  iar la etaj  sunt zece locuinţe închiriate, iar chiriaşii  plătesc sume cuprinse de la 38,70 lei pentru o cameră pînă la 237,58 lei pentru un apartament proprietarului, Primăria Făgăraş.

 

 

Comisie de evaluare

În cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş există o comisie care face evaluarea imobilelor neîngijite, iar în funcţie de starea de degradare, comisia  acordă  un punctaj  care va ajuta la calcularea penalităţilor şi majorărilor la valoarea impozitului anual.  În fişa de evaluare se analizează  acoperişul, streaşina, jgheaburile, burlanele şi  aspectul clădirii (zugrăvit, tencuit, exfolieri şi vopsit).  ,,Se acordă 2 puncte pentru degradări  minore  (10% din suprafaţă), 7 puncte pentru degradări medii l (10 – 30% din suprafaţă), 12 puncte pentru degradări majore şi  24 de puncte pentru clădiri aflate în ruină” spune Radu Stelea.  Ultima întrunire a acestei comisii a avut loc la 21 decembrie 2018 când s-au emis   notificări pentru cei 13 proprietari de imobile degradate. Acest lucru înseamnă că prima sancţiune va fi emisă după 6 luni, la 21 iunie 2019, dacă proprietarii nu-şi repară imobilele.

 

 Impozite majorate

HCL nr. 97 din 26 aprilie 2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, la articolul 14 alin. (1) se stipulează astfel: impozitul pe clădirile neîngrijite situate în intravilan se majorează astfel:

 •  cu 300% pentru punctajul procentual între 30,00 % şi 59,99%
 •  cu 400% pentru punctajul procentual între 60,00% şi 79,99%
 •  cu 500% pentru punctajul procentual între 80,00% şi 100,00%

Majorarea se aplică şi pentru terenurile neîngrijite situate în intravilan astfel:

 •  cu 250% pentru punctajul procentual de 50,00%
 •  cu 500% pentru punctajul procentual de 100,00%

În cazul în care proprietarii nu execută lucrările de reparaţii, atunci în evidenţele fiscale locale se va opera majorarea.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here