•   Primăria Făgăraş a eliminat din cursa pentru desemnarea concesionarului oferta financiară cea mai avantajoasă, care ar fi adus la bugetul local o economie de două milioane de lei
 •   Expertul tehnic cooptat pentru procedura de concesionare a investiţiei de peste 3,5 milioane de euro are legături cu firma agreată de Primăria Făgăraş
 •   Patronul acestei firme este după gratii pentru patru ani
 •  Aceeaşi firmă este în graţiile primarului Braşovului din 2005, având contracte finanţate din bugetul local l Concesionare în stand-by

Două milioane de lei este o sumă importantă pentru Municipiul Făgăraş, care ar putea acoperi acele investiţii cerute de cetăţeni şi despre care aleşii locali spun mai mereu că nu pot fi realizate din cauza bugetului local auster. Suma amintită ar putea acoperi lucrările la strada D-na Stanca estimate la 1,8 milioane de lei, sumă pe care Municipalitatea o va lua dintr-un credit, aşa cum arată HCL-ul în cauză, ar acoperi lucrările la Pediatrie, care sunt estimate cam la acelaşi nivel, lucrările de reabilitare la şcoli care nu s-au realizat în acest an din lipsa banilor, lucrări de reabilitare a unor străzi al căror carosabil este într-o stare deplorabilă. Cele peste două milioane de lei amintite mai sus există în bugetul local şi reprezintă o economie la investiţia aprobată de aleşii locali încă din anul 2017 privind „Modernizarea, extinderea şi optimizarea consumului energetic – Sistem de iluminat public în Municipiul Făgăraş“ a cărei valoare a fost estimată, în prima etapă, la 18,4 milioane de lei. Totalul acestei investiţii a fost estimat însă la peste 28 milioane de lei, vreo 3,5 milioane de euro, realizabilă în 24 de luni şi în 2 etape, finanţarea fiind asigurată de la bugetul local şi din surse nerambursabile (fără să se specifice cu exactitate sursa acestor bani nerambursabili). Economia de 2 milioane de lei se realiza dacă Primăria Făgăraş desemna la concesionarea investiţiei privind modernizarea iluminatul public firma cu oferta cea mai mică şi care a avut şi o ofertă tehnică agreată de comisia de concesionare. Numai că Primăria Făgăraş a ales să elimine din procedura concesionării oferta cea mai mică, căutând parcă nod în papură, şi a păstrat în cursă firma care a propus cele mai mari preţuri (SIC!). Mai mult, patronul firmei agreate de Primăria Făgăraş este după gratii pentru următorii patru ani. Monitorul de Făgăraş a încercat să afle ce a stat la baza deciziei comisiei care a analizat ofertele în cazul acestei investiţii, dar informaţiile şi documentele din Primăria Făgăraş sunt inaccesibile opiniei publice, încălcându-se astfel prevederile Legii 544.

Povestea reabilitării iluminatului public din municipiul Făgăraş

„Modernizare, extinderea şi optimizarea consumului energetic – Sistem de iluminat public în Municipiul Făgăraş“ este un proiect de investiţii al Municipalităţii binevenit în Făgăraş. A fost aprobat prin HCL 46/29 martie 2017, la o valoare estimată de 28.552.531 lei, inclusiv TVA. Aşa cum arată indicatorii tehnico-economici aprobaţi de consilierii locali, valoarea estimată a cheltuielilor privind investiţia de bază, construcţii – montaj, este la nivelul de 25.077.488 lei inclusiv TVA. Tot HCL nr. 46  din 2017 prevedea realizarea investiţiei în două etape.

 •   Pentru etapa I, s-a estimat o valoare a lucrărilor la nivelul a 12.456.150 lei inclusiv TVA din care suma de 8.530.170 lei inclusiv TVA, reprezenta cheltuielile pentru  construcţii-montaj.
 •   Pentru etapa a II-a, valoarea estimată a fost de 18.856.882 lei, inclusiv TVA, din care lucrările de construcţii montaj erau estimate la 16.547.913 lei, inclusiv TVA.
 •  HCL nr. 46 mai prevedea realizarea investiţiei eşalonat, pe parcursul a 24 de luni, atât pentru etapa I, cât şi pentru etapa a II-a.

  Etapa I:

 •  anul I: 50% din valoarea totală, iar 50% în anul următor: Anul 1: INV/C+M: 6.228.075 lei, inclusiv TVA/ 4.265.085lei, inclusiv TVA; INV/C+M: 1.377.375 Euro, inclusiv TVA/943.248 Euro, inclusiv TVA;
 •   anul 2: restul de  50%, reprezentând: INV/C+M: 6.228.075 lei, inclusiv TVA/4.265.085 lei, inclusiv TVA; INV/C+M: 1.377.375 Euro, inclusiv TVA/943.248 Euro, inclusiv TVA.

  Etapa 2:

 •   anul I: 50%: INV/C+M: 9.428.441 lei, inclusiv TVA/8.273.659 lei, inclusiv TVA; INV/C+M: 2.085.154 Euro, inclusiv TVA/1.829.767 Euro, inclusiv TVA;
 •   anul II: restul de 50%: INV/C+M: 9.428.441 lei, inclusiv TVA/ 8.273.659 lei, inclusiv TVA; INV/C+M: 2.085.154 Euro, inclusiv TVA/1.829.767 Euro, inclusiv TVA

Ce presupune această investiţie?

Conform HCL 46/2017, întreaga investiţie  însemna din punct de vedere tehnic 2.275 de puncte luminoase: respectiv 93,39 km de reţea de drumuri publice iluminate, 2245 stâlpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenţi, 2275 aparate de iluminat cu surse LED, 74 cutii electrice, 39 puncte de aprindere, 2245 cutii stâlp, 10 sisteme semnalizare treceri de pietoni. Sursa de finanţare  pentru această investiţie stipulată în HCL 46/2017  era diferită pentru fiecare dintre cele două etape. Pentru etapa I, banii se foloseau din bugetul local, adică din banii contribuabililor făgărăşeni, iar forma de încredinţare în vederea implementării era concesionarea. Pentru etapa II, era prevăzută o finanţare externă nerambursabilă, fără a se specifica însă forma ei. După aproape doi ani de la aprobarea HCL 46, Primăria Făgăraş modifică actul normativ local prin HCL 23 din 30 ianuarie 2019 prin care schimbă indicatorii tehnico-economici aferenţi etapei I, adică măreşte valorile, uzând de Raportul de specialitate nr. 2.675 din 29 ianuarie 20l9 al Biroului Investiţii şi Achiziţii Publice. În acelaşi timp se demarează procedura privind concesionarea investiţiei.

Comisie bună la toate

Comisia stabilită pentru  desemnarea concesionarului a fost formată din funcţionari din Primăria Făgăraş. Este vorba despre Mioara Piticaş, preşedinte, iar membri Bucur Sorin, Hedea Delia, Boer Liliana, Ludu Daniel. A fost cooptat un expert tehnic în persoana lui Andi Ostroveanu. S-au înscris în cursa pentru concesionarea investiţiei două firme, Flash Lighting Service SA şi Elba-Com SA. Ce este curios la această comisie este expertul tehnic desemnat de Primăria Făgăraş, Andi Ostroveanu, despre care se poate spune că este un apropiat al firmei Flash. Mai precis acesta este membru asociat persoane fizice în ARI (Asociaţia Română de Iluminat) al cărei preşedinte este Dan Ovidiu Vătăjelu, nimeni altul decât directorul firmei Flash. După numeroase corespondenţe între Primăria Făgăraş şi aceşti doi ofertanţi, după probele practice impuse, Autoritatea Contractantă a eliminat din cursă firma Elba-Com, păstrând firma Flash Lighting Service. Până în prezent n-a fost declarat oficial concesionarul. Mai trebuie spus că Flash Lighting Service SA este o firmă înfiinţată în anul 2001 cu sediul în Bucureşti, iar din 2003 s-a înregistrat şi la Braşov.

Oferte alese după interese?

Vorbind de ofertele celor două firme putem spune că Elba-Com a depus o ofertă financiară la nivelul a 16.182.000 lei fără TVA şi o ofertă tehnică la nivelul a 97.904 KWh/an. Firma Flash Lighting Service a depus o ofertă financiară de 18.200.000 lei fără TVA, iar cea tehnică de 119.812 KWh/an. Deci o diferenţă de 2 milioane de lei, plus TVA. Chiar dacă nu eşti specialist în domeniu, poţi observa că oferta Elba-Com este mai avantajoasă decât a contracandidatului ei şi cu mult sub valoarea estimată de Primăria Făgăraş în HCL nr. 46/2007. Cu toate acestea Elba-Com a fost eliminată din cursă, comisia declarându-i ,,oferta alternativă“.  Mai mult, Elba-Com şi-a arătat disponibilitatea de a angaja la implementarea investiţiei firme din Ţara Făgăraşului, aducând plusvaloare zonei. Pe de altă parte, materialele folosite, spune Elba-Com, ar fi fost exclusiv de provenienţă românească.

Ce spune Elba-Com?

,,În principal considerăm ca AC (Autoritatea Contractantă)  a eludat principiul eficienţei utilizării fondurilor publice. În loc să solicite clarificări suplimentare (dacă aprecia că răspunsurile Elba-Com erau neconcludente) a preferat să respingă oferta în mod neîntemeiat. De asemenea, la unul dintre elementele punctate în Comunicarea respingerii ofertei, Autoritatea Contractantă a calificat oferta Elba-Com  drept alternativă, ceea ce nu este cazul. La cerinţa Autorităţii Contractante privind aparate de iluminat cu temperatura de culoare 4000K, în documentaţie cerinţa era pentru 3000K, iar ulterior, în urma unei contestaţii, s-a modificat cerinţa la 4000K. S-au prezentat mostre cu 3000K, motiv pentru care s-a declarat oferta neconformă. Referitor la nerespectarea cerinţei prin care s-au solicitat ca aparatele de iluminat să aibă o temperatură de culoare 3000K ± 10%, dorim să evidenţiem următoarele aspecte:

 •   În cadrul întâlnirii organizate de AC în vederea verificării mostrelor şi efectuării probei practice de verificare a sistemului de telegestiune, s-au consemnat caracteristicile tehnice ale mostrelor depuse, fără ca membrii Comisiei întrunite să obiecteze sau să conteste conformitatea produselor prezentate. În urma verificărilor mostrelor s-a trecut la urmatoarea etapă a evaluării şi anume proba practică, în care s-a verificat  funcţionarea sistemului de telegestiune; s-a consemnat conformitatea cu cerinţele Caietului de sarcini.
 •   Considerăm că, în mod corelativ, raţional şi logic, verificarea mostrelor trebuia să concluzioneze conformitatea/neconformitatea aparatelor de iluminat şi dacă acestea se califică sau nu pentru faza următoare, şi anume proba practică, lovită de nulitate în cazul în care nu s-a constatat neconformitatea mostrelor prezentate.
 •   Se mai poate nota faptul că, mai mult decât a verifica produsele, Comisia întrunită la faţa locului desfăşurării probei practice a apreciat calitatea luminii emise de aparatele de iluminat montate în locul stabilit.

La cerinţa Criteriul de atribuire «Evaluare energetică a situaţiei propuse pentru întreaga cantitate de aparate», AC nu a solicitat clarificări vizavi de eroarea constatată în calculul energiei din oferta Elba-Com, suspectând ofertantul de «inducere în eroare a comisiei». Corectarea calculului nu ar fi afectat clasamentul ofertanţilor din punct de vedere al ofertelor tehnice, tot oferta Elba-Com fiind superioară faţă de cea a concurentului său. Calculul puterii instalate a sistemului de iluminat ofertat a fost corect efectuat, demonstrat prin fişele tehnice ale produselor şi buletinele de măsurători. Calculul energiei, care are la baza puterea instalată şi timpul de funcţionare, deşi a fost greşit calculat în ofertă, printr-o eroare aritmetică, se putea verifica şi solicita corectarea acestuia, fiind doar un viciu material, însă AC a respins oferta calificând-o ca «ofertă alternativă», ceea ce nu este cazul. Cu atât mai mult cu cât oferta financiară a Elba-Com este mai mică decât cea a concurentului cu mai mult de 2 milioane lei fără TVA. Şi în privinţa energiei consumate într-un an, oferta Elba-Com a fost mai mică decât a ofertantului,   clasamentul intermediar stabilit pe baza criteriilor tehnice rămânând acelaşi, Elba-Com obţinând punctajul maxim stabilit pentru acest criteriu de evaluare. În nici un caz această inversare nu reprezintă o ofertă alternativă, aşa cum consideră AC“, justifică Elba-Com.

Ce spune legea

La Art. 209 din Legea nr. 98/2016, care prevede solicitări/ completări ale documentelor în cadrul procesului de evaluare, respectiv:

 •   „(1) În cazul în care informaţiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în cazul în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanţilor/ candidaţilor clarificări şi, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceştia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea tratementului egal şi transparentei.
 •  (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat“. Or, prin faptul că AC nu a semnalat eroarea comisă în calculul consumului de energie prin solicitare de clarificări, ci a semnalat pentru prima oară acest aspect în comunicarea deciziei de respingere a ofertei, poate fi interpretat ca un avantaj clar adus celuilalt ofertant, neoferind contracandidatului ocazia de a completa/clarifica eroarea.

Indicaţii mură-n gură pentru comisie

Oferta Elba-Com a fost declarată drept „inacceptabilă” pe motivul că răspunsul la solicitarea de clarificări referitoare la ,,Iluminatul pietonal“ este neconcludent. ,,Precizăm că oferta cât şi răspunsul la solicitarea de clarificări au fost cât se poate de concise şi evidente, în sensul că, cerinţele privitoare la acest capitol au fost vagi şi permisive, în sensul limitării cerinţelor la respectarea SR EN 13201, fără a se solicita detalii sau specificaţii clare, sau efectuarea unui calcul luminotehnic pentru a demonstra conformitatea. În oferta depusă s-au inserat fişe tehnice pentru aparat de iluminat şi stâlpul propus, pentru care nu s-au constatat neconformităţi. Solicitarea de clarificari a AC era de a preciza unde în cadrul ofertei tehnice este detaliat iluminatul trecerilor de pietoni, la care s-a răspuns în mod obiectiv, indicându-se paginile din OT la care se găsesc specificaţiile produselor ofertate pentru iluminatul trecerii de pietoni.  Deşi Elba-Com  a răspuns cât se poate de concludent la solicitarea AC, indicând paginile din oferta în care se aflau informaţiile solicitate, însă oferta sa a fost declarata neconformă, fără a explica motivele de neconcludenţă  a răspunsului” explică Elba-Com.

Varianta Elba-Com, mai avantajoasă decât a solicitat Primăria

„La cerinta referitoare la «Factor de menţinere 0,8 în calcule luminotehnice» precizăm că s-a respectat cerinţa AC şi anume că «aparatele de iluminat să aibă o durată de viaţă de minim 100.000 ore cu păstrarea a 70% din fluxul luminos». Acest lucru se asigură printr-o funcţie care se numeşte CLO (Constant Lumen Output).  Având în vedere că acest CLO menţine constant fluxul luminos al aparatului, în cazul de faţă cu 20% mai mic decât fluxul nominal, la măsurătorile efectuate în laborator s-a măsurat valoarea deja diminuată faţă de fluxul nominal.  Folosirea factorului de menţinere 0,8 ar  fi condus la un flux cu 64% mai mic decât fluxul luminos nominal, situaţie neconformă cu realitatea. Elba-Com a ofertat menţinerea fluxului constant la 80 % din fluxul nominal, mai avantajos pentru Autoritatea Contractantă decât a solicitat în CS“ mai explică Elba-Com.

Flash, o companie abonată la banii publici

Respingerea ofertei ca ,,alternativă“ de către Primăria Făgăraş ca Autoritate Contractantă poate fi explicată dacă urmărim ce scrie presa despre Flash Lighting Service şi influenţele acesteia. Flash Lighting Services SA este una dintre firmele agreate de Primăria Braşov. Cu Primăria Braşov această firmă are contract încă din 2005, iar de anul trecut a fost reînnoit fără licitaţie. Iar dacă Primăria Braşov poate, de ce n-ar putea şi Primăria Făgăraş? Aşa cum titrează InfoBraşov.net, ,,Primăria Braşov a semnat – din nou!? – cu S.C. Flash Lighting Services S.A., contractul cu nr. 226/30.07.2018, în valoare de 6.825.191,05 de lei, fără TVA, finanţat de la bugetul local. An de an, din 2005, firma a beneficiat de milioane de lei la Braşov din contracte realizate fără licitaţie. În vara anului trecut firma Flash Lighting a încasat 8,2 milioane de lei. Noul contract se referă la lucrările de extindere a iluminatului public pe DN 13, tronsonul cuprins între pasajul Fartec şi intersecţia cu ocolitoarea municipiului. Proiectul face parte programul de investiţii pentru modernizarea sau extinderea reţelei de iluminat pe mai multe străzi din Braşov. N-a contat faptul că patronul de la firma SC Flash Lighting este cercetat penal. Chiar şi aşa primarul Braşovului laudă în faţa presei activitatea Flash“, titrează InfoBraşov.net.

Institutul de Politici Publice: Concesionarea, o modalitate de evitare a licitaţiilor

Dacă urmărim şi informaţiile publicate de Institutul pentru Politici Publice (IPP) pe site-ul său, putem vedea contractele de concesiune a principalelor servicii publice municipale. La nivelul anului 2012 se menţiona, printre altele, că iluminatul public a fost concesionat de către Primăria Braşov firmei Flash Lighting Services în 2005, pe o perioadă de 10 ani. Contractul putea fi prelungit cu încă 5 ani din 2014 către Flash Lighting Services, până în 2019. Ceea ce s-a şi întâmplat, metoda concesionării dovedindu-se a  fi unul din pilonii economici ai politicilor unor primari pentru a se evita licitaţiile, dar deopotrivă motiv întemeiat pentru dosare instrumentate de DNA. Primarul Făgăraşului, în cazul investiţiei legate de iluminatul public din Făgăraş, a preferat concesionarea în locul licitaţiei, urmând  modelul agreat de omologul său de la Braşov. Nu ar fi prima influenţă a Braşovului întinsă spre Făgăraş. În cazul transportului public local, Făgăraşul a cumpărat de la RATB Braşov, firmă patronată de Municipiul Braşov, două autobuze vechi, cu 800.000 şi respectiv un milion de km la bord, plătind pentru ele sume importante de bani de la bugetul local. Asta după ce s-a vehiculat în faţa făgărăşenilor achiziţia de la Hunedoara.

Patronul Flash, după gratii

SC Flash Lighting Services SA face parte din grupul de firme Flash al cărui acţionar este Bogdan Gabriel Sandu, un prieten bun al lui Radu Mazăre şi al lui George Scripcaru, titrează presa. Sandu a fost trimis în judecată în anul 2008, alături de fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, şi alături de fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, dar şi de mai mulţi membri ai Comisiei de Aplicare a Legii 10, pentru modul în care a achiziţionat, în numele unei societăţi, drepturile litigioase aferente a peste 5 hectare de teren în Parcul Tăbăcăriei din Constanţa. ÎCCJ a dat sentinţa definitivă în acest dosar în februarie 2019, când Sandu a primit 4 ani de închisoare cu executare şi confiscarea sumelor de 306.983 euro şi 408.410 dolari. O relatare amplă a cazului a fost făcută de Jurnalul.ro, în articolul ,,Un inculpat din afacerea retrocedărilor din Constanţa, contracte cu statul de peste 140 milioane de lei“ publicat în februarie 2017. ,,Compania condusă de unul dintre protagoniştii din dosarul privind retrocedarea, în perioada 2002-2005, a unor terenuri intravilane din Constanţa, cu un prejudiciu calculat la peste 114 milioane de euro, asigură, pentru Primăria Municipiului Braşov, sistemul de iluminat public al urbei. Bogdan Gabriel Sandu, acţionar al grupului de firme Flash, din care face parte şi SC Flash Lighting Services SA, a fost trimis în judecată în anul 2008, alături de fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, de fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu, dar şi de mai mulţi membri ai Comisiei de Aplicare a Legii 10, pentru modul în care a achiziţionat, în numele unei societăţi, drepturile litigioase aferente a peste 5 hectare de teren în Parcul Tăbăcăriei. SC Flash Lighting Services SRL, compania pe care o controlează Bogdan Gabriel Sandu, derulează, chiar din anul trimiterii în judecată, contracte cu statul, privind servicii de iluminat public, de peste 140 de milioane de lei. Cele mai recente au fost atribuite, prin încredinţare directă, de către Primăria Braşov, condusă de liberalul George Scripcaru“, aşa începe articolul publicat în jurnalul.ro

Contractele Flash cu Braşovul

La sfârşitul lui ianuarie, Primăria Braşov a atribuit, prin negociere directă, fără publicarea unui anunţ de participare, un contract de 1,4 milioane de lei cu TVA inclus, pentru prestarea de servicii de întreţinere, reparare, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a instalaţiilor electrice pentru semafoare, dar şi pentru dirijarea traficului în Municipiul Braşov, la care se adaugă furnizarea de materiale şi componente necesare prestării acestui tip de servicii. Motivaţia, potrivit anunţului de atribuire publicat pe SEAP, pentru care nu a fost organizată o licitaţie, a fost aceea că achiziţia reprezintă noi lucrări şi servicii, care constituie o repetare a lucărilor şi serviciilor existente. Negocierea s-a derulat cu participarea unui singur ofertant, SC Flash Lighting Services SA, cu sediul în Bucureşti, iar contractul a fost semnat în data de 31 ianuarie 2017. InfoBrasov.net face o radiologie a acestor contracte. În 13 februarie 2014, Municipiul Braşov a organizat o licitaţie deschisă pentru achiziţia unui sistem integrat de gestiune şi securitate în cadrul unui proiect numit ,,modernizarea integrată a sistemelor de iluminat public şi creşterea siguranţei publice în Municipiul Braşov“. Atunci, au fost achiziţionate echipamente de iluminat stradal, lucrări auxiliare de telecomunicaţii, lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracţie, instalarea de echipamente de iluminare stradală şi pachete de software de securitate. Deşi a existat o licitaţie deschisă, SC Flash Lighting Services SA a fost singurul agent economic care a depus o ofertă, pe care şi-a şi adjudecat-o. Valoarea contractului a fost de 9.548.000 de lei cu tot cu TVA, echivalentul a 2.121.777,8 euro. În 27 noiembrie 2015, aceeaşi firmă a primit de la Primăria Braşov un alt contract, în valoare de 147.073,1 lei cu TVA (33.425,7 euro), atribuit prin negociere directă, pentru prestarea de servicii şi service aferente instalaţiilor electrice pentru  semafoare şi dirijarea traficului. De această dată, autoritatea contractantă a justificat intervenţia unei situaţii de extremă urgenţă, în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute. În  17 martie 2016, Primăria Braşov a organizat o nouă licitaţie pentru achiziţia de servicii de întreţinere a instalaţiilor electrice pentru semafoarele din oraş. De această dată, au fost depuse două oferte, însă, în urma deliberărilor, autoritatea contractantă a stabilit drept câştigătoare tot oferta SC Flash Lighting Services SA Bucureşti. Valoarea acestui ultim contract se ridică la 783.776,7 lei cu TVA (178.131.1 euro). Nouă luni mai târziu, prin negociere directă, firma în cauză a primit un contract similar, în valoare de 700.000 de lei cu TVA (159.090,9 euro). În total, SC Flash Lighting Services SA Bucureşti a prestat, pentru Primăria Braşov, între 2014-2016, servicii în valoare totală de peste 2,8 milioane de euro cu tot cu TVA. Firma Flash Lighting nu a putut fi contactată pentru a oferi un punct de vedere asupra subiectului abordat în aceste pagini.

Firmele cu patroni penali câştigă licitaţii

Primăria Făgăraş a ţinut să întocmească un studiu de specialitate pentru structura educaţională din municipiu. Firma desemnată prin licitaţie la data de 27 aprilie 2017 a fost SC Anderssen SRL din Iaşi, o firmă cu sechele penale, patronii ei fiind arestaţi pentru dare de mită unui primar. Anderssen este un complex de firme care a derulat o serie de contracte în România pe diferite domenii de activitate: consultanţă, lucrări edilitare, cursuri etc. La data de 30 decembrie 2015, un comunicat al Biroului  de presă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău arăta că firma şi patronii ei au fost trimişi în judecată pentru săvîrşirea infracţiunilor de luare de mită  ,,La data de 29.12.2015 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor persoană juridică SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL Iaşi şi a persoanelor fizice SPIRIDON CONSTANTIN, COSTIA MARIN şi ZBERIANU LAURENŢIU, aceştia din urmă în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, respectiv luare de mită. În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt: în perioada mai 2015 – decembrie 2015, inculpatul Spiridon Constantin, primar al oraşului Dărmăneşti, a pretins de la reprezentanţii SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL Iaşi 10% din valoarea a două contracte de consultanţă încheiate cu firma respectivă şi menite să atragă fonduri ale Uniunii Europene pentru modernizarea drumurilor din oraşul Dărmăneşti şi a primit de la reprezentanţii SC ANDERSSEN CONSULTING GROUP SRL Iaşi suma totală de 20.000 de lei cu titlu de mită. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bacău“. În urma procesului, au fost găsiţi vinovaţi şi condamnaţi la închisoare cu suspendare, atâ reprezentanţii firmei, cât şi primarul. Aceeaşi companie a oferit consultanţă Spitalului de Urgenţă Piatra Neamţ, contractul fiind criticat în presa locală în 2011, unul dintre articole avînd titlul  ,,Bani de la gura bolnavilor”.  Începând cu 2016, firma s-a ocupat de GAL-uri oferindu-le strategii de dezvoltare comunităţilor din judeţele Bacău, Teleorman, Călăraşi, Iaşi, dar şi lucrări pentru reţele de canalizare în comune din Teleorman. În 2017, a câştigat licitaţii pentru achiziţii de utilaje grele precum buldoexcavatoare pentru unele primării. S-a implicat şi în realizare de PUZ-uri la unele primării, ca de exemplu Tg-Jiu. La Primăria Limanu din Constanţa a reabilitat şcoala, aşa cum scrie Ziua de Constanţa. Anul trecut, Anderssen Consulting Group a intrat în faliment, Dosar 8886/99/2017/a1 din 09.02.2018. (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here