,,Organizația PNL Făgăraș , Str. Republicii, nr. 6, Făgăraș, jud. Brașov.

  •  Scrisoare deschisă adresată primarului Municipiului Făgăraș Sucaciu Gheorghe, în urma adoptării de către Consiliul Local, în ședința din 27 aprilie 2021 , a Bugetului anului2021, pe baza proiectului înaintat și asumat de Executiv.

PNL Făgăraș dezaprobă lipsa de transparență de care a uzat Primăria Făgăraș în privința modului în care a elaborat și a prezentat proiectul de buget pentru 2021. Executivul a alcătuit un proiect de buget cu cifre vagi, fără a detalia sumele pe obiective atât din partea de venituri cât și din cea de cheltuieli. PNL nu a fost de acord să voteze ”cu ochii închiși” proiectul supus aprobării, în lipsa detalierii cifrelor și a prezentării bugetelor instituțiilor subordinate Primariei. Consilierii PNL Dan Gavrilă și Lucian Cupu s-au abținut la vot, alături de alți 4 membri ai Consiliului Local, din alte partide politice. Bugetul a fost adoptat totuși marți, 27 aprilie 2021, prin votul a 13 consilieri. În dispreț față de cetățeni, proiectul a prevăzut sume la capitolele ”Bunuri și Servicii”, ”Cheltuieli de Capital”, ”Fundații și Asociații”, ”Alte Servicii în domeniul Locuințelor și Serviciilor Comunale ” fără a preciza care anume sunt acestea și care e cuantumul, în detaliu, pe fiecare componentă. Cheltuielile întregului personal din administrația locală depășesc veniturile obținute de la cetățeni, din impozite, iar obiectivele promise și asumate nu sunt finanțate la nivelul necesar derulării investițiilor în 2021. Ocolitoarea figurează cu doar 100 mii lei, Reabilitarea Străzii Doamna Stanca cu doar 600 mii lei, la care se adaugă 2000 mii lei din împrumutul bancar accesat inițial pentru șoseaua ocolitoare. În încercarea noastră de a comunica transparent cetățenilor Făgărașului subiectele importante din proiect, în urma unei analize realizate de PNL, vă prezentăm câteva aspecte cuprinse în buget. Organizația PNL Făgăraș consideră disproporționate sumele alocate pe aceste obiective, în raport cu necesitățile stringente, iar unele obiective sunt nefirești și inoportune. Totodată, în baza art. 6 și 7 a Legii 544/2001, privitoare la liberul acces la informațiile de interes public, PNL solicită primarului Făgărașului să prezinte public, în scris, până la 20 mai 2021, mai multe documente, pe capitole și articole bugetare ale bugetului pe 2021, pentru a ne ajuta să identificăm sumele în buget, dar și Hotărârile Consiliului Local care au stat la baza includerii pe lista de investiții a următoarelor obiective: Construcția șoselei de centură, Reabilitarea străzii Doamna Stanca, Reabilitare Tribună Sală de Sport Colegiul Radu Negru, Construcție sens giratoriu str. D-na Stanca/Ghioceilor, Reabilitare cetate, Salubritate, Asociații și Fundații finanțate din buget. În baza art 5, al. 1, lit. e) din Legea 544/2001, Autoritățile Locale sunt obligate de altfel, din oficiu, să prezinte sursele financiare și bugetul.

  1. Cheltuieli de Personal

Desprindem totuși cu stupoare că totalul cheltuielilor de personal din aparatul de specialitate al Primarului și din instituțiile subordinate Consiliului Local, depășește suma de 18,5 milioane de lei (adică 185 de miliarde lei vechi!), în condițiile în care totalul sumelor încasate de la cetățenii Făgărașului prin plata de către aceștia a impozitelor (pe locuințe, terenuri sau mașini) nu depășește suma de14,5 milioane (adică 145 de miliarde!). Cu alte cuvinte, salariile personalului din administrația Făgărașului depășesc cu mult suma colectată de la populație, din impozitele locale! Funcționarea orașului pare să se bazeze așadar pe sumele provenite de la Stat, din cotele defalcate din TVA și din cele provenite din impozitul pe venit. PNL consideră că ar fi firesc ca aceste sume provenite din cotele defalcate din TVA și cele din impozitul pe venit să fie alocate investițiilor și dezvoltării orașului.

  1. Reabilitarea străzii D-na Stanca

Lipsa de viziune în privința administrării obiectivelor aflate în derulare o reprezintă alocarea sumei insuficiente de 600.000 lei pentru ”Reabilitarea Străzii D-na Stanca”. La această sumă, executivul a propus alocarea a 2000.000 lei din împrumutul bancar care fusese inițial destinat (declarativ) pentru construcția șoselei de centură. Reamintim că prin HCL din august 2019, pentru reabilitarea str. D-na Stanca au fost stabiliți indicatorii tehnico-economici la suma de 4.523.379 lei, așadar suma este și așa insuficientă. Suma pe care o propune dl. primar în 2021 este de două ori mai mică decât necesarul propus tot de dânsul prin proiectul de 4 benzi anunțat în 2019, de 4.523.379 lei. PNL cere Executivului să prezente public contractul de execuție pentru reabilitarea str. D- na Stanca, suma rezultată din licitație și termenul de realizare a lucrării, care și așa a întins nervii locuitorilor la maximum. Totodată solicităm să precizeze suma alocată pentru achiziționarea de arbori pentru a înlocui zecile de arbori scoși din rădăcini în 2019/2020.

  1. Reabilitare Tribună Sală de Sport Colegiul Radu Negru

În proiectul bugetului executivul a propus alocarea sumei de 199.000 lei pentru ”Reabilitare Tribună Sală de Sport”, Colegiul Radu Negru. Iubitorii sportului știu că echipa de handball CSM Făgăraș joacă de 5 ani în Liga Națională a României. Această investiție ar fi fost oportună în toți acești ani. Se alocă anul acesta tardiv o sumă, echipa aflându-se în stare iminentă de retrogradare în liga secundă. Din 2020, din pricina pandemiei, s-a jucat cu sala goală. În 2021, din nefericire, echipa se află în poziție iminentă de retrogradare. Ca urmare, suma a fost alocată tardiv. PNL cere Executivului să justifice alocarea acestei sume contra-timp.

  1. Sens Giratoriu str D-na Stanca/Ghioceilor

Primarul a propus alocarea sumei de 200 mii lei pentru construirea unui ”Sens Giratoriu str D-na Stanca/Ghioceilor”. Din informațiile noastre, terenul pe care ar urma să fie construit giratoriul (respectiv triunghiul verde de lângă biserica spitalului) este o proprietate privată. PNL solicită primarului să prezinte în mod transparent dovada proprietății publice a terenului (actul de proprietate) pe care intenționează să se realizeze construcția giratoriului (înțelegem că se propune triunghiul verde din spatele bisericuței de lemn de la spital).

  1. Salubritate

PNL s-a opus majorării taxei de salubritate, în ianuarie 2021. Totuși, taxa a fost mărită la 16 lei/pers/lună, prin votul majorității consilierilor convinși de executiv. Nu ne este clar ce reprezintă în proiectul de buget suma de 4.500.000 de lei la capitolul de CHELTUIELI pentru Salubritate, în vreme ce VENITURILE din taxa de salubritate sunt estimate la 2.220.000 lei? Cheltuielile referitoare la serviciile de măturat stradal și deszăpezire nu apar în proiectul de buget. Credem că populația trebuie să știe pe ce anume se cheltuiește diferența dintre venituri și cheltuieli. Astfel, am putea afla dacă taxa de salubritate impusă populației a fost calculată corect. PNL solicită primarului să detalieze din ce se compun veniturile și ce reprezintă cheltuielile la capitolul de salubritate, până la concurența sumei de 4.500.000 lei

  1. Lucrări Reabilitare Cetate

Proiectul nerambursabil pentru reabilitarea cetății, în valoare de 5 milioane de euro, este o lucrare de mare însemnătate și a fost scris încă din 2015. E de apreciat că el a fost câștigat în acești ani și continua executia lui. Totuși, în 2020, au fost alocate, suplimentar, alte 2 milioane de euro. Pentru cine nu știe, această sumă a fost ”ruptă” din împrumutul contractat inițial pentru Șoseaua Ocolitoare. Dl. primar a susținut atunci că acești bani vor fi returnați din fonduri europene. În ședința din 27 aprilie 2021 a revenit cu explicații în acest sens referitoare la posibilitatea recuperării acestor sume din fonduri europene. În Bugetul din 2021 a fost suplimentat capitolul bugetar cu 8000 mii lei din nou din împrumutul ce era destinat drumurilor și Șoselei Ocolitoare. PNL solicită d-lui primar să prezinte distinct lucrările ce se efectuează pe proiectul cu finanțare nerambursabilă, precum și lucrările ce se vor efectua pe proiectul care nu are sursă de finanțare europeană și la care se utilizează bani din împrumut. Executivul să precizeze concret care e cadrul legal pentru a restitui bugetului local sumele provenite din fonduri europene, așa cum a precizat, deoarece aceasta suplimentare de 2 milioane de euro nu era inclusă în valoarea initială a proiectului şi reprezintă cheltuieli neeligibile ale acetuia. PNL a solicitat ca suma să fie transferată în dreptul capitolului bugetar necesar construcției ocolitoarei.

  1. Șoseaua Ocolitoare

E stupefiant de asemenea să constatăm că, deși Executivul a susținut anii trecuți contractarea unui împrumut de 5 milioane de euro pentru Șoseaua Ocolitoare, în Bugetul din 2021 apar doar 100 mii lei alocati ! Adică mai puțin decât suma necesară reabilitării tribunei sălii de sport! Înțelegem că a fost mutată suma de 8 milioane lei pentru lucrări la Cetate și suma de 2 milioane lei pentru reabilitarea a 4 benzi de circulație pe str. D-na Stanca. În aceste condiții ne întrebăm cum se va realiza Centura mult promisă? La acest capitol bugetar apare doar suma de 100.000 lei. PNL cere Executivului să precizeze care este articolul bugetar la care se regăsește suma contractată prin împrumut (de 5 milioane de euro) sau din alte surse bugetare pentru execuția Șoselei Ocolitoare. PNL solicită executivului să precizeze care e modalitatea legală de a anunța declanșarea licitației pentru șoseaua ocolitoare, fără a avea sumele necesare în cont? Dacă sumele împrumutate nu au fost direcționate către ”Ocolitoare”, PNL solicită executivului să prezinte public obiectivele de investiții pentru care s-a solicitat împrumutul și HCL aferente distribuirii sumelor către aceste obiective. Totodată, solicităm ca Executivul să precizeze care a fost suma plătită în 2019 și 2020, ca penalități, pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale ale împrumutului contractat de municipiu.”

PNL Făgăraș

Președinte:  Dumitru Flucuș

mai 2021

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here