De mai bine de două milenii, Biserica Ortodoxă a pus la dispoziţia credincioşilor foarte multe mijloace prin care omul să îşi trăiască viaţa în mod corect, sănătos, liniştit, ferit de necazuri, boli şi lipsuri materiale şi spirituale.  Sfântul Maslu este una din cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii prin care preoţii se roagă pentru cei bolnavi sau în nevoi, care primesc tămăduirea de bolile sufleteşti şi trupeşti,   în urma mirungerii lor cu untdelemn sfinţit.  Săvârșirea Maslului de obște,  o rugăciune colectivă,  este, fără îndoială, un lucru benefic, un mijloc de pastorație, o lucrare tămăduitoare și sfințitoare,  o cale  de ieșire în întâmpinarea și rezolvarea nevoilor spirituale ale credincioșilor. Săvârșirea Sfântului Maslu urmează o anumită rânduială, și anume citirea celor șapte pericope din Apostol și din Evanghelie, cele șapte rugăciuni speciale și formula rostită concomitent cu cele șapte ungeri cu untdelemn sfințit care se aplică celor aflați în neputințe trupești și sufletești.

Ce spune Părintele Niculae Necula despre Sfântul Maslu

,,Termenul de ,,Maslu” provine din limba slavă şi înseamnă untdelemn, având în vedere că materia prin care se administrează această lucrare sfinţitoare este untdelemnul sfinţit de regulă de şapte preoţi. Taina şi slujba respectivă poartă denumiri deosebite în Bisericile ortodoxe, după cum acestea accentuează unul din elementele de bază ale slujbei sau efectele ei. Aşa, de pildă, grecii îşi spun rugăciunea untdelemnului, iar slavii – slujba sfinţirii untdelemnului. În cărţile de cult ale Bisericii romano-catolice se folosesc două denumiri: cea de Extrema unctio, adică ungerea cea mai de pe urmă, fiindcă era administrată mai ales celor ce se aflau pe moarte, şi cea de slujba ungerii bolnavilor, întrebuinţată după Conciliul II Vatican, prin care se exprimă concepţia mai nouă a acestei Biserici, referitoare la momentul săvârşit şi la efectele acestei Taine în viaţa credincioşilor. Aşa cum arată şi denumirea, dar mai ales conţinutul acestei slujbe, ea se săvârşeşte, de regulă, celor bolnavi, aşa cum a fost practica dintotdeauna a Bisericii, încă din vremea apostolică. Cu toate acestea, Taina poate fi săvârşită şi celor sănătoşi fizic, întrucât prin ea se dă şi iertarea păcatelor. De aceea întâlnim în bisericile noastre practica săvârşirii ei şi pentru cei sănătoşi, uneori şi pentru copii. În cazul în care se administrează numai celor bolnavi, maslul se săvârşeşte la casa acestora sau la spital. Când se administrează şi celor sănătoşi, el se săvârşeşte de obicei în biserică şi se mai numeşte maslul de obşte. Această formă a maslului se practică în toate parohiile. Fiind o Taină la care participă şi familiile sau rudele celui bolnav, iar la cel de obşte, membrii parohiei, Sfântul Maslu se săvârşeşte, conform tradiţiei ortodoxe, de şapte preoţi. Numărul de şapte are şi un sens simbolic. Pe de o parte, el sugerează cele şapte daruri ale Duhului Sfânt, care se transmit prin rugăciune şi ungere cu untdelemn sfinţit. Pe de altă parte, el aminteşte anumite momente din istoria sfântă a mântuirii legate de acest număr: cei şapte preoţi care au înconjurat de şapte ori Ierihonul pentru a cădea, rugăciunea rostită de şapte ori de proorocul Ilie pentru ploaie ş.a. De aceea, slujba cuprinde şapte pericope de Apostol, şapte de Evanghelie şi şapte rugăciuni, urmate de şapte ungeri. Dacă numărul de şapte este greu de realizat, la nevoie Maslul poate fi slujit numai de cinci sau de trei preoţi, dar în nici un caz de unul singur, intrucât contravine tradiţiei” preot  prof. dr. Nicolae Necula, ,,Biserica şi Cult  pe înţelesul tuturor”.

Maslu de obşte la Rucăr

În fiecare parohie din Ţara Făgăraşului se săvârşeşte Sfântul Maslu de obşte odată pe an, iar Sfântul maslu ori de câte ori este nevoie, mai ales în post. În fiecare casă sunt invitaţi preoţii să slujească taina Sfântului maslu, după ce această slujbă se oficiază în biserică  de 7 până la 12 preoţi. În satul Rucăr s-a organizat Sfântul maslu de obşte duminică, 16 mai 2021, în Duminica mironosiţelor. Preotul paroh Silviu Goga a invitat  12 preoţi din Ţara Făgăraşului, care au mers din casă în casă pentru a duce cuvântul evangheliei prin rugăciune şi ungere cu undelemn sfinţit. Evenimentul a fost o adevărată sărbătoare pentru sătenii care au mers în număr mare la biserică.

  • ,,Oamenii şi-au dorit această rugăciune, mai ales în condiţiile actuale, o rugăciune specială în casele lor. Foarte mulţi au făcut maslu acasă, ceea ce este un lucru foarte bun” a spus preotul paroh Silviu Goga de la Rucăr.
  • ,,Este un sat întinerit, am văzut în biserică mulţi tineri, copii, oamenii cunosc rânduiala bisericească” a spus preotul paroh din Beclean, Gheorghe  Cişmaş.
  • ,,La Drăguş organizăm maslul de obşte în 2 zile, sâmbăta şi duminica, pentru a putea ajunge în fiecare casă” a spus preotul paroh din Drăguş, Gheorghe Roşca.

Au fost familii la Rucăr care au invitat 7 preoţi, altele pe toţi 12, dar şi familii care au făcut rugăciunea  cu  2 sau 3 preoţi. (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here