255 de candidați au susținut vineri, 15 octombrie a.c.,  concursul pentru ocuparea posturilor de director și de director ajunct în școlile din judeţul Brașov. Doar 64% au promovat proba scrisă care reprezintă o etapă a acestui concurs.   Dintre cei 262 de candidați înscriși, titulari în unități școlare din județul Brașov, 255 au trecut proba de evaluare a dosarelor, primind dreptul de a participa la probele acestui examen.   La proba scrisă  au participat 246 de candidați9 fiind absenți. Doar cei care au prezentat documente care să  ateste că au absentat din cauza infectării cu virusul SarsCov 2 vor putea participa la sesiunea specială programată în data de 28 octombrie.

Nota minimă 7.00

Proba scrisă a însemnat un test  standardizat  cu 50 de itemi, cu un răspuns corect. Aşa cum explică  organizatorii concursului, acest test evalua  ,,capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional,  capacități cognitive și competențe de management și leadership”. Numărul minim de itemi la care un candidat trebuia să răspundă corect pentru a putea obține punctajul minim de promovare a fost 35, iar nota minimă, corespunzătoare celor 35 de răspunsuri corecte, pentru ca un candidat să poată fi declarat promovat este 7,00.

Întrebări de gimnaziu

Testul cuprinde patru categorii distincte: analogii, raționament verbal, raționament numeric și itemi situaționali-leadership.  Fiecare grupă de subiecte a avut  ,,Instrucţiuni”,  1-2  exemple şi  răspunsurile corecte, abia apoi  apăreau itemii.  Prezentăm câteva întrebări  cuprinse în testul  de la proba scrisă susţinută de viitorii directori de şcoli. Sunt întrebări la care şi un elev de şcoală gimnazială putea obţine cel puţin un punctaj minim.

Subtest Analogii A

Instrucțiuni:

În ceea ce urmează, veți vedea o pereche de cuvinte. Trebuie să vă hotărâți prin ce se aseamănă ele și să marcați răspunsul care descrie CEL MAI BINE modul în care ele se aseamănă.

Exemplu:

 Prin ce se aseamănă cuțitul și lingura?

  1. au forme diferite
  2. cuțitul este mai periculos decât lingura
  3. amândouă cântăresc mai puțin de un kilogram
  4. amândouă sunt folosite pentru a mânca

Răspunsul corect este „d”.

Răspunsurile „a” și „b” nu reprezintă asemănări.

Răspunsul „c” este adevărat, dar nu este cea mai importantă asemănare dintre cuțit și lingură

Prin ce se aseamănă învățătorul și profesorul?

a. unul este mai puțin pregătit decât celălalt

b. amândoi au absolvit studii superioare

c. amândoi aparțin unei instituții de învățământ

d. amândoi susțin ore de curs în fața elevilor

Prin ce se aseamănă catalogul și carnetul de note?â

a. amândouă arată situația școlară a elevului

b. în amândouă se scrie cu pixul

c. unul e comun, celălalt e personal

d. amândouă sunt folosite în mediul academic

Prin ce se aseamănă manualul și culegerea? 

a. amândouă conțin exerciții

b. amândouă se pot răsfoi

c. amândouă sunt structurate pe capitole

Subtest Analogii B:

Instrucțiuni: În acest grup de sarcini veți primi trei cuvinte. Primul și al doilea cuvânt sunt conectate într-un anumit mod. Sarcina dumneavoastră este de a găsi cuvântul care are o legătură similară cu cel de-al treilea cuvânt, alegând dintr-o listă de cuvinte date.

Exemplul: pădure : copaci = pajiște : ?

a) iarbă

b) fân

c) hrană

d) verde

Răspuns: „Iarbă” este răspunsul corect. Așadar, „a” trebuie marcat pe foaia dumneavoastră de răspuns

  1. amândouă reprezintă suport de studiu pentru elev

tablă : burete = caiet : ?

a. cretă

b. radieră

c. creion

d. riglă

absolvent : repetent = prezență : ?

a. lipsă

b. predareâ

c. absență

d. apariție

examen : supraveghetor = școală : ?

a. suplinitor

b. paznic

c. inspector

d. director

Subtest Raționament Verbal

Este produsă sticlă de calitate mai înaltă atunci când cuptorul este încins la temperatură maximă.

a.Adevărat

b.Fals

c.Nu se poate spune

Strălucirea flăcărilor cuptorului nu are un impact direct asupra consumului de combustibil utilizat în procesul de fabricare a sticlei.

a.Adevărat

b.Fals

c. Nu se poate spune

Dacă se procedează în așa fel încât flăcările să intre în contact cu sticla într-un anumit unghi, se poate reduce cantitatea de energie consumată în procesul de fabricare a sticlei.

a. Adevărat

b. Fals

c. Nu se poate spune

Podurile moderne au caracteristici structurale diferite de cele construite înaintea dezvoltării tehnologiei de astăzi.

a. Adevărat

b. Fals

c. Nu se poate spune

Subtest Itemi Situaționali – Leadership

Instrucțiuni: În acest set de sarcini veți primi un scenariu de muncă, pe care va trebui să îl citiți. Veți primi apoi un număr de posibile comportamente pe care le puteți manifesta în acea situație. E posibil să vi se pară adecvate mai multe comportamente, însă va trebui să alegeți o singură alternativă, anume acea decizie care este cea mai adecvată în acea situație

Dacă doi sau mai mulți dintre colegii dvs. din școală se ceartă, care e decizia cea mai adecvată   

 a.Nu vă este teamă să le spuneți că greșesc.

b.Țineți partea persoanei a cărei opinie o împărtășiți.

c.Încercați să evitați implicarea în acest conflict.

d.Încercați să rezolvați problema care cauzează conflictul lor.

Urmează proba-interviu

În județul Brașov,  au promovat proba scrisă doar  157 de candidați, reprezentând un procent de 63,82 %,  iar 89 de candidați (36,18%) nu au obținut nota minimă, adică 7.00. Concursul continuă  cu proba  de interviu programată să  se desfăşoare în perioada 15 noiembre-8 decembrie.   În data de 17 decembrie vor fi validate rezultatele finale urmând ca în intervalul 20–22 decembrie să fie emise deciziile de numire. Noii directori şi directori adjuncţi îşi vor prelua funcţiile la 10 ianuarie 2022.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here