Încă un proces pierdut de Primăria Făgăraş. Printr-o hotărâre  definitivă emisă de Tribunalul Braşov la 16 noiembrie 2021, Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice AVIV îşi poate continua activitatea  în imobilul din strada Cetăţii, nr. 40 A,  iar dorinţa primarului ca Municipiul să preia  unitatea  a fost spulberată. Prmăria Făgăraş va plăti cheltuielile de judecată.

,,Solutia pe scurt: Respinge cererea de apel formulată de apelantul municipiul Făgăraş, reprezentat legal de primar, reprezentat convenţional de avocat Ticu Viorica, în contradictoriu cu intimata Asociaţia Vlavian Brăila, reprezentată legal de administrator şi convenţional de avocat Daniel- Marius Cosma, împotriva sentinţei civile nr. 1707/3.08.2021 pronunţate de Judecătoria Făgăraş, pe care o păstrează. Obligă apelantul să achite intimatei suma de 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial. Definitivă. Pronunţată azi, 16.11.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Document: Hotarâre  1410/2021  16.11.2021

Acuzaţii demontate de instanţă ca fiind nefondate

Procesul dintre Municipiul Făgăraş prin primar şi Asociaţia Vlavian a început în 2020, Dosar  nr. 4043/26/2020, la Judecătoria Făgăraş. În această cauză  Municipiul cerea ,,evacuarea Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice AVIV, restituirea bunurilor de retur şi a investiţiilor realizate gratuit şi plata sumei de 11.997,62 lei ca taxă folosinţă clădire şi teren”. Instanţa de la Făgăraş  a respins cererea Municipiului ca nefondată, dar acesta a depus apel la Tribunalul Braşov, înregistrat la 17 septembrie 2021. Şi instanţa braşoveană a respins cererea Municipiului Făgăraş şi a demontat toate acuzaţiile aduse de Primărie Asociaţiei Vlavian.

 Presiuni în cascadă

Primăria Făgăraş a vrut  pur şi simplu să aibă azilul în ograda sa, cu tot cu beneficiari, angajaţi şi investiţii. Este o practică a edilului şef care vrea control asupra a  tot ce  există în municipiu. Şi avem ca exemplu salubritatea, termia, transportul public. Numai că Asociaţia Vlavian,  acreditată ca furnizor de servicii sociale, a răspuns  acuzaţilor primăriei în instanţă, proces deschis de primăria Făgăraş.  ,,În 2020  au început presiunile prin sesizări şi reclamaţii către autorităţi,  sesizari făcute de un nucleu de angajaţi şi  de un beneficiar cu probleme psihice. Totul a culminat cu notificarea Primăriei din data de 29 mai 2020 de reziliere a contractului de plin drept fără intervenţia instanţei de judecată. Am răspuns la fiecare punct, cu argumente care au demontat acuzaţiile. Decizia de a rezilia contractul şi de a prelua  Centrul este una abuzivă  şi împotriva legii. Vom  tranşa acest litigiu în instanţă”  explica, în momentul declanşării scandalului, vicepreşedintele Asociaţiei Vlavian, Cristina Rădulescu.

Suveica notificărilor

După decesul Ancăi Vlavian, preşedinta Asociaţiei  Vlavian,  survenit la 21 mai 2020, Primăria Făgăraş a dat drumul notificărilor cu scopul evacuării  acestei asociaţii din strada Cetăţii, nr. 40A.  Prima notificare a fost înregistrată  la  data de 29 mai 2020, prin   adresa 3426, prin care Primăria Făgăraş cere rezilierea  Contractului de concesiune nr. 15925/1 iulie 2014, începând cu data de 15 iunie 2020.  La data de 12 iunie 2020, Primăria Făgăraş cere Asociaţiei Vlavian, centrul Făgăraş, prin adresa nr. 36016,  să-i transmită  o listă cu personalul angajat şi o listă cu bunurile deţinute în vederea inventarierii. La 19 august 2020 este notificată asociaţia, act nr. 43100, să evacueze clădirea prin executor judecătoresc.  Primăria Făgăraş acuza asociaţia că n-a respectat şi a încălcat standardele MII-S2.2 şi M III.Im1S2.1 din Ordinul 29/2019, privind neacordarea îngrijirii necesare beneficiarilor.  Altă acuzaţie se referea la  perioada stării de urgenţă când beneficiarii nu au fost mutaţi în alte camere  în perioada carantinei personalului. Primăria mai acuza conducerea centrului că ar fi obligat beneficiarii să se transfere la alt medic de familie, dar şi că acest Centru nu deţine licenţă de funcţionare. ,,Conducerea CRPV AVIV este hărțuită cu temeinicie încă din primăvara anului trecut  pe baza unor reclamații în cascadă.  Se folosesc toate mijloacele pentru a prelua unitatea.   E foarte convenabil să se preia un Centru utilat, format, cu o reputație bună și să se treacă pe lista de realizări ale autorității” explică  Nicolae Rădulescu, preşedntele Asociaţiei Vlavian.

ADIF, buna la toate

Aşa cum stipulează Hotărârea Tribunalului Braşov, Primăria intenţiona să preia Centrul  şi justifica prin aceea  că poate asigura ,,măsurile de continuitate a activităţii centrelor reidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice”. În acest sens, Primăria Făgăraş invoca  Asociaţia de Dezvoltare  Integrată a  Făgăraşului, unde preşedinte este fostul consilier personal al primarului, care ar fi preluat activitatea Centrului AVIV. ,,ADIF are înfiinţată structura necesară pentru asigurarea continuităţii serviciului social Cămin pentru persoane vârstnice Făgăraş, astfel cum rezultă  din Hotărârile ADIF nr. 72/02.11.2020 şi 73/02.11.2020” menţionează în apărarea sa Primăria Făgăraş. Conform organigramei ADIF prezentată Consiliului Local Făgăraş în plenul din noiembrie 2021, asociaţia nu are o structură de acest fel destinată îngrijirii persoanelor vârstnice. Dar  ADIF se ocupă cu de toate:  spaţii verzi,  construcţii, consultanţă, administrare capelă mortuară, administrare centre copii (Nectarie şi Sf. Ana), formare profesională, acţiuni socio-educative. Vreo 60 de lucrători. Activitatea ADIF este însă lipsită total de transparenţă deşi este susţinută de primărie şi de bugetul local. ,,80% din activitatea ADIF este susţinută de Primăria Făgăraş” a mai explicat avocatul primăriei în faţa instanţei.

AVIV are licenţă de funcţionare provizorie

Centrul AVIV deţine licenţă provizorie de funcţionare emisă de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, ca autoritate publică, la data de 5 mai 2020 cu valabilitate un an, respectiv până la 5 mai 2021. Prin  Legea 55/2020, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile statului  se menţine pe toată  perioada stării de alertă  precum şi pentru o perioadă de 90 zile  de la încetarea acestei stări.  De la declanşarea scandalului, conducerea Asociaţiei  Vlavian a luat măsuri la Centrul AVIV Făgăraş  împotriva  angajaţilor şi a şefului de centru care nu au respectat regulamentul de ordine interioară. În prezent, Centru are un nou şef, Carmina Floarea, licenţiată în domeniu, şi un nou consilier juridic, Marian Văsui. Sunt internaţi în Centru 53 de beneficiai, iar 12 sunt cazuri sociale.

Taxa de folosinţă clădiri şi teren, ilegală

 Asociaţia Vlavian îşi desfăşoară activitatea la Făgăraş în baza  Contractul de concesiune nr. 15.925 din data de 1 iulie 2014 semnat cu Primăria Făgăraş şi care are valabilitate 10 ani. Obiectul contractului de concesiune  îl reprezintă ,,servicii de asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice în Municipiul Făgăraş”, iar  Primăria Făgăraş a pus la dispoziţia Asociaţiei imobilul din strada Cetăţii.   Prin acest contract, Asociaţia are obligaţia plăţii unei redevenţe anuale în sumă de 252.571, 50 lei, compensată cu 15 locuri sociale acordate municipalităţii. Primăria Făgăraş încasează de la aceste cazuri sociale 60% din veniturile lunare ale acestora, excluse fiind de la plată persoanele cu ajutor social. ,,Taxa de folosinţă clădiri şi teren pe care o pretinde acum Primăria Făgăraş este ilegală. Noi avem un contract  de concesiune servicii şi nu pentru imobilul care este în proprietatea Municipiului. Şi instanţa a respins această solicitare a Primăriei Făgăraş” a declarat consilierul juridic Marian Văsui. (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here