•   O comisie interministerială şi prefecturile vor urmări închiderea depozitelor neconforme

  •   Primăriile locale vor suporta amenzile Comisiei europene

Problema gestionării deşeurilor din România e departe de a fi rezolvată. Astfel că  un comitet interministerial la nivelul Cancelariei primului-ministru va analiza îndeaproape aceste aspecte. Secretarul de stat în Ministerul Mediului, Ionuţ Banciu, a precizat că una dintre primele priorităţi ale acestui comitet va fi închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. În Ţara Făgăraşului două depozite sunt neconforme, Victoria şi Făgăraş, la care sunt în derulare lucrările pentru închidere.

Amenzi şi penalităţi considerabile

Stabilirea acestei priorităţi vine în contextul în care România este în infrigement şi aşteaptă primul termen de judecată la Curtea Europeană de Justiţie, unde a fost reclamată că nu a respectat termenele de închidere a acestor depozite. Din acest motiv, ţara noastră riscă să fie pusă în situaţia de a plăti amenzi şi penalităţi considerabile.   „România a mai avut termene de închidere a depozitelor neconforme de deşeuri stabilite de autorităţile europene, însă nu le-a respectat. În aceste condiţii, cred că acum vom fi puşi în situaţia de a face toate eforturile pentru a «minimiza pierderile», altfel spus, să facem tot posibilul să obţinem sancţiuni cât mai mici. Pentru aceasta, va trebui să prezentăm instanţelor europene probe din care să rezulte că facem progrese în ceea ce priveşte închiderea acestor depozite”, a declarat Banciu.

Prefectura va urmări închiderea gropilor neconfome

Comitetul interministerial despre care vorbeşte secretarul de stat se va constitui în această perioadă.  „Acest comitet va aduce la aceeaşi masă toate ministerele implicate, în cazul închiderii depozitelor neconforme de deşeuri fiind vorba inclusiv de Ministerul Energiei şi de cel al Economiei, pentru că unele depozite au fost ale unor companii de stat. În cazul unor depozite de deşeuri industriale se va pune problema exproprierilor, urmând ca lucrările să fie realizate de statul român, cu finanţare europeană. De asemenea, prin intermediul prefecturilor se va urmări şi graficul de închidere a depozitelor de deşeuri de pe raza localităţilor”, a declarat Banciu.

Amenzile vor fi plătite de primăriile vinovate
 În momentul în care România va fi pusă în situaţia de a plăti amenzile, acestea vor fi  imputate autorităţilor locale care nu şi-au respectat obligaţiile în acest sens.
„Cu excepţia municipiului Braşov, celelalte localităţi urbane în care erau depozite neconforme de deşeuri au început lucrările de închidere, iar proiectele sunt în grafic. Primăria Braşov şi-a asumat închiderea depozitului de deşeuri industriale de la Timiş Triaj, dar nu a făcut nici un progres în acest sens, precizând, de fiecare dată, că se lucrează la un studiu de fezabilitate. Tot pe teritoriul municipiului Braşov este şi fostul depozit de deşeuri menajere de la Timiş Triaj, pe care municipalitatea braşoveană susţine că ar trebui să îl închidă operatorul privat Fin-Eco, astfel că proiectul este acum într-un punct mort. Operatorul privat s-a arătat dispus să închidă acest depozit, dar se pune problema finanţării. Pe de altă parte, dacă municipiul Braşov va fi pus în situaţia de a plăti amenzi, nu este exclus ca acestea să fie mai mari decât costul închiderii depozitului de deşeuri, mai ales că în acest caz există legislaţie care permite lucrări mai puţin costisitoare”, a precizat Banciu.

Termene asumate, dar depăşite

Primăria Făgăraş  şi-a asumat  Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG 947/2017, caz în care cel mai târziu 2020 trebuia să închidă groapa neconformă de pe Dealul Galaţiului. Costurile aprobate de consilierii locali   în şedinţa ordinară din luna aprilie 2020 s-au ridicat, aşa cum arată devizul firmei Road Construct SRL, la 8.009.308,48 lei.  Primăria Făgăraş şi-a mai asumat şi alte  obligaţii în domeniul managementului deşeurilor, cele mai multe referindu-se la colectarea selectivă a deşeurilor menajere.

  •  Reciclarea a 40% din deşeurile colectate, termen 2019
  •  reciclarea a 50% din deşeurile colectate, termen 2020, a 60% până în 2021 şi 70% până în 2022.
  •   creşterea gradului de colectare cu 52% până în 2020
  •  reducerea cantităţii depozitate de deşeuri biodegradabile cu 35%, termen 2020
  •   construirea şi dotarea cu instalaţii de tratare mecano-biologică, termen 2024

Abateri semnalate de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a semnalat abateri în cazul contractului pentru închiderea gropii de gunoi de pe dealul Galaţiului. ,,Încălcarea principiului transpatenţei în domeniul achiziţiilor publice prin nerespectarea obligaţiei de publicare a anunţului de atribuire a Acordului pentru contractul nr. 32.813 din 12.05.2020 încheiat cu Asocierea SC Europan Prod SA- SC Route Concept SRL- SC Kranz Eurocenter SRL- SC Top Europroiect SRL având ca obiect ,,Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie  lucrări pentru obiectivul ,,Închidere rampă de deşeuri în Municipiul Făgăraş. Nerespectarea prevederilor legale a determinat majorarea nejustificată a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, iar situaţiile financiare întocmite de primărie la data de 31.12.2020 nu reprezintă fidel poziţia financiară a primăriei” scriu  auditorii CC în raport.   Contractul nr. 32813 din 12.05.2020 încheiat cu Asocierea SC Europan Prod SA- SC Route Concept SRL- SC Kranz Eurocenter SRL- SC Top Europroiect SRL pentru rampa deşeuri de pe dealul Galaţiului a fost încredinţat prin procedură simplificată fără să se ţină cont de alţi ofertanţi.  Mai pe româneşte, după voia primarului, dar cu încălcarea legii. Contractul este în valoare de  8.169.128,05 lei cu TVA inclus şi a avut  termen de finalizare august 2021.

 Gropile din judeţ închise de Athos, numai la Făgăraş de Europan

Reamintim că închiderea depozitelor de deşeuri neconforme din judeul Braşov era impusă încă din 2010, de când s-a interzis şi depozitarea deşeurilor.  Nicio primărie pe raza căreia există astfel de obiectve nu a îndeplint această atribuţie deşi a trecut mai bine de un deceniu de atunci.  Primăria Codlea a încredinţat lucrările de proiectare şi execuţie firmei Athos Com SRL din Sălaj care, la nivelul lunii octombrie 2020,  executase peste 40% din lucrările de închidere a depozitului. Aceeaşi firmă Athos Com SRL a fost desemnată să se ocupe de lucrările de închidere a depozitelor neconforme şi la Zărneşti, Râşnov şi Victoria. La Zărneşti, Athos Com SRL a fost desemnată în martie 2020 şi lucrează cu SC ISPE SA pentru proiectare. La Victoria, a fost semnat contractul de execuţie şi proiectare  cu SC Athos Com SRL  şi ISPE SA în octombrie 2020, iar indicatorii tehnico economici au fost aprobaţi de CL Victoria  în aprilie 2021, valoarea toală a investiţiei fiind de 4.185.492,80 lei. La Râşnov  tot Athos Com a fost desemnată.   La Făgăraş însă s-a tărăgănat  desemnarea firmei care să execute proiectarea şi executarea lucrărilor până în mai 2020.    După semnarea acestui contract, pentru acelaşi obiectiv, ,,închiderea depozitului  deşeuri din municipiu”, s-a semnat contractul nr. 41162  la 10 august 2020 pentru ,,servicii de asistenţă dirigentară” cu SC Romart Consulting 2008 SRL la valoarea de 29.151,61 lei, contract acoperit din bugetul local.

Europan şi pentru alte lucrări din Făgăraş

Aceeaşi Asociere de firme, SC Europan Prod SA- SC Route Concept SRL- SC Kranz Eurocenter SRL- SC Top Europroiect SRL,  mai are un Contract cu Primăria Făgăraş, Contract nr. 55184 din 09.12.2020 în valoare de  8.884.966,44 lei, tot achiziţie directă,  pentru ,,Proiectare (faza PAC + POE + PTE), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7 si a Rețelei de strazi urbane, în vederea cresterii calitații vieții în municipiul Fagaras – Componenta B – Reabilitare rețea de străzi urbane în municipiul Făgăraș”.  (Lucia BAKI)

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here