Problema gestionării deşeurilor din România e departe de a fi rezolvată. Iar dacă ne referim la închiderea gropilor de gunoi neconforme, se poate spune de acum că primăriile încep să țină cont de normele UE în această privință și mai ales de sancțiunile Comisiei europene, care nu sunt deloc mici și vor fi suportate de primăriile locale.  În Ţara Făgăraşului două depozite sunt neconforme, Victoria şi Făgăraş. La începutul acestui an s-a stabilit  ca un comitet interministerial format la nivelul Cancelariei primului-ministru și prefecturile să analizeze și să monitorizeze închiderea depozitelor de gunoi neautorizate.

Gropile din judeţ închise de Athos, numai la Făgăraş de Europan

Reamintim că închiderea depozitelor de deşeuri neconforme din judeul Braşov era impusă încă din 2010, de când s-a interzis şi depozitarea deşeurilor.  Nicio primărie pe raza căreia există astfel de obiectve nu a îndeplint această atribuţie deşi a trecut mai bine de un deceniu de atunci.  Primăria Codlea a încredinţat lucrările de proiectare şi execuţie firmei Athos Com SRL din Sălaj.  Aceeaşi firmă Athos Com SRL a fost desemnată să se ocupe de lucrările de închidere a depozitelor neconforme şi la Zărneşti, Râşnov şi Victoria.   La Făgăraş însă s-a tărăgănat  desemnarea firmei care să execute proiectarea şi executarea lucrărilor până în mai 2020.    După semnarea acestui contract, pentru acelaşi obiectiv, ,,închiderea depozitului  deşeuri din municipiu”, s-a semnat contractul nr. 41162  la 10 august 2020 pentru ,,servicii de asistenţă dirigentară” cu SC Romart Consulting 2008 SRL la valoarea de 29.151,61 lei, contract acoperit din bugetul local.

La Victoria, 96% din investiție este realizată

La Victoria, a fost semnat contractul de execuţie şi proiectare pentru închiderea gropii de gunoi neconforme  cu SC Athos Com SRL  şi ISPE SA în octombrie 2020, iar indicatorii tehnico economici au fost aprobaţi de CL Victoria  în aprilie 2021, valoarea toală a investiţiei fiind de 4.185.492,80 lei.   Închiderea gropii de gunoi de la Victoria este aproape de final. Așa cum susține primarul Camelia Bertea, până la sfârșitul lunii iunie, investiția va fi finalizată. ,,Lucrările au fost realizate în proporție de 96%. Focarul de infecție care era în această zonă a dispărut, iar locul va fi însămânânțat. Sunt 25 de puțuri de evacuare gaze și 4 puțuri de preluare infiltrații. În jurul amenajamentului sunt montate rigole, o alee din dale și un gard împrejmuitor. Au fost depozitate aici timp de 30 de ani peste 48.000 mc de gunoi. După finalizarea lucrărilor, investiția va intra în monitorizare timp de 30 de ani“ explică primarul din Victoria.

Termene asumate, dar depăşite la Făgăraș

Primăria Făgăraş  şi-a asumat  Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin HG 947/2017, caz în care cel mai târziu 2020 trebuia să închidă groapa neconformă de pe Dealul Galaţiului. Costurile aprobate de consilierii locali   în şedinţa ordinară din luna aprilie 2020 s-au ridicat, aşa cum arată devizul firmei Road Construct SRL, la 8.009.308,48 lei. Curtea de Conturi a semnalat abateri în cazul contractului pentru închiderea gropii de gunoi de pe dealul Galaţiului. ,,Încălcarea principiului transpatenţei în domeniul achiziţiilor publice prin nerespectarea obligaţiei de publicare a anunţului de atribuire a Acordului pentru contractul nr. 32.813 din 12.05.2020 încheiat cu Asocierea SC Europan Prod SA- SC Route Concept SRL- SC Kranz Eurocenter SRL- SC Top Europroiect SRL având ca obiect ,,Proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie  lucrări pentru obiectivul  Închidere rampă de deşeuri în Municipiul Făgăraş“. Nerespectarea prevederilor legale a determinat majorarea nejustificată a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, iar situaţiile financiare întocmite de primărie la data de 31.12.2020 nu reprezintă fidel poziţia financiară a primăriei” scriau  auditorii CC în raport.   Contractul nr. 32813 din 12.05.2020 încheiat cu Asocierea SC Europan Prod SA- SC Route Concept SRL- SC Kranz Eurocenter SRL- SC Top Europroiect SRL pentru rampa deşeuri de pe dealul Galaţiului a fost încredinţat prin procedură simplificată fără să se ţină cont de alţi ofertanţi.  Mai pe româneşte, după voia primarului, dar cu încălcarea legii. Contractul este în valoare de  8.169.128,05 lei cu TVA inclus şi a avut  termen de finalizare august 2021. Oricum ar fi,   lucrările la toate gropile de gunoi neconforme din județ sunt în derulare și pot să respecte noul termen stabilit de Comisia Europeană, respectiv 31 decembrie 2023, pentru a evita sancțiuni.

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here