Primăria Părău anunță cetățenii din Veneția de Sus să se prezinte în ziua de 1 iulie 2022, ora 15.00, la căminul cultural din sat pentru a intra în posesia proceselor verbale de punere în posesie. Este vorba despre sătenii care au participat la identificarea terenurilor din zona numită ,,După Garduri“. În aceeași zi, 1 iulie 2022, ora 9.00, Primăria Părău invită sătenii din satul Veneția de Sus  la căminul cultural de unde se va ieși în teren pentru punerea în posesie a terenurilor agricole.

  • ,,Se va lucra în locurile cu denumirile Plopi, Țarină, Plopii mici, Crâng, Cărarea Comănii. Cetățenii îndreptățiți trebuie să aibă asupra lor  adeverința din care să rezulte suprafața deținută în proprietate, actele de stare civilă (CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces după caz) care să facă legătura între titularul adeverinței și moștenitori, împuternicire notarială unde este cazul“ anunță Ovidiu Ovesea, primarul comunei Părău.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here