FOTO: Economedia

În 2022, numărul mediu de pensionari a fost de 5,004 milioane de persoane, în scădere cu 75.000 de persoane faţă de anul precedent, iar numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,607 milioane persoane, în scădere cu 47.000 faţă de anul precedent, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În timp ce parlamentarii dezbat intens pe tema “pensiilor speciale”, pensia medie lunară din România a ajuns anul trecut la numai 1855 lei, în creṣtere cu 11,3% faṭă de anul precedent, în contextul în care rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, era de 16,4%. Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 1775 lei, arată Economedia.

Raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 51,6% (comparativ cu 53,0% în anul precedent).

Indicele pensiei medii reale a pensionarilor de asigurări sociale de stat, calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete pentru calculul pensiei reale şi indicele preţurilor de consum, a fost de 96,6%.

Comparativ cu anul precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 75.000 de persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 47.000. Pensia medie lunară și pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același an, cu 11,3%, respectiv cu 10,8%.

În anul 2022, pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,98%) în numărul total de pensionari. Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 92,08% în totalul celor de asigurări sociale.

Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (79,6%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial – au reprezentat 2,2%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 8 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 13 pensionari la 10 salariaṭi în judeţele Botoṣani, Caraṣ Severin, Călăraṣi, Giurgiu, Mehedinṭi ṣi Neamṭ, 14 pensionari la 10 salariaţi în judeţul Vaslui și la 15 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 948 lei (1409 lei în judeţul Botoṣani, 1419 lei în judeţul Giurgiu, 1426 lei în judeţul Vrancea, faţă de 2357 lei în judeṭul Hunedoara, 2250 lei în Municipiul Bucureşti ṣi 2085 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent – indemnizaţie socială), în anul 2022, a fost de 1,175 milioane persoane, din care: – 1,025 milioane de persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 22,3% din totalul pensionarilor din această categorie; – 124,.800 persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 64,4% din totalul acestora; – 24,9 mii persoane din sistemul militar, reprezentând 3,2% din totalul acestei categorii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here