După ce i-a fost revocată suspendarea pedepsei la închisoare, o femeie din Feldioara  a fost dată în urmărire națională și este căutată de polițiști. Curta Mihaela Gabriela, născută în 17.10.1974, în Victoria,  și domiciliată în Feldioara  are de executat o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare.

  • „În baza art. 583 C.pr.pen., admite sesizarea formulată de Serviciul de Probaţiune Braşov şi în consecinţă: În baza art. 96 alin. 1 C.pen., dispune revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată persoanei condamnate CURTA MIHAELA-GABRIELA, prin sentinţa penală nr. 217/07.07.2022 a Judecătoriei Făgăraş, pronunţată în dos. nr. 3405/226/2021, definitivă prin neapelare la 23.07.2022. Dispune executarea în regim de detenţie a pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare şi emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii, la rămânerea definitivă a prezentei. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare”, a dispus Judecătoria Făgăraș.

La 15 iunie  soluția a rămas definitivă și a fost  emis mandat de executare a pedepsei.

Condamnată pentru furt

Tip solutie: Condamnare
,,Solutia pe scurt: În baza art. 228 al. 1, art. 229 alin. 1 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 2 Cod de procedură penală, condamnă pe inculpata CURTA MIHAELA GABRIELA fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt. În baza art. 91 Cod penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, care curge de la data rămânerii definitive a prezentei, conform art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpata, pe durata termenului de supraveghere, la respectarea următoarelor măsuri de supraveghere: – să se prezinte la serviciul de probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. art. 93 alin 2 Cod penal impune inculpatei să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. 3 Cod penal cu aplic. art. 404 alin. 2 Cod procedură penală obligă inculpata ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei Com. Ucea sau în cadrul Primăriei Oraşului Victoria. Atrage atenţia inculpatei cu privire la dispoziţiile art. 96 alin. 1 şi alin. 4 Cod penal referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în situaţia în care, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere ori nu execută obligaţiile impuse precum şi în situaţia săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate în interiorul termenului de supraveghere. În temeiul art. 397 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 19, art. 20, art. şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală respectiv ale art. 1349 Cod civil şi urm, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Copariu Ileana şi obligă inculpata CURTA MIHAELA GABRIELA la plata către partea civilă a sumei de 40.000 lei, cu titlu de daune materiale. În baza art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă inculpata CURTA MIHAELA GABRIELA la plata sumei de 750 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii. Pronunţată prin punerea la dispoziţie a hotărârii prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.07.2021. Document: Hotarâre  217/2022  07.07.2022

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here