L ,,Cinci asistente medicale sînt plătite cu 50% din leafă pentru servicii  pe care nu le realizează” spune Mariana Câju

 •   Secţia Spitalului Municipal Făgăraş cu prea mulţi medici, dar cu activitate redusă
 •   Personal medical cu pretenţii, dar care refuză să presteze servicii în Ambulatoiu
 •   Fără stimulente pentru personalul medical de la bugetul local
 •  Consiliul de administraţie al Spitalului ia la puricat toate secţiile şi comportamentele unităţii unde sînt nereguli
 •   Laboratorul spitalului este condus temporar de Mariana Câju, preşedintele CA

Spitalul Municipal Făgăraş beneficiază de un buget anual suficient de mare pentru a satisface cheltuielile, dar nu este gestionat bine. Sume importante de bani se scurg pentru alte interese decît cele ale pacientului. Pentru a   elimina risipa, conducerea unităţii spitaliceşti, mai precis CA, verifică cheltuielile fiecărei secţii, serviciu şi compartiment. Este un plan de măsuri aplicat încă de anul trecut, în prezent fiind la rînd Maternitatea şi Laboratorul de analize. Cele mai mari nereguli au fost identificate la Maternitate unde peste 80% din fonduri se duce pe plata salariilor şi a  sporurilor, unele nejustificate. Mariana Caju, preşedintele CA, spune că în acest an va elimina şi cheltuielile privind stimulentele personalului medical şi în special plata chiriilor. ,,Salariile sînt mari în urma majorării, iar medicii îşi pot permite plata unei chirii” a spus Câju.

Operaţii fictive la Maternitate

Dacă ar fi să ne luăm după pontajul întocmit la Maternitatea din Făgăraş, ar trebui să credem că zilnic se fac  intervenţii chirurgicale în blocul operator de aici. Cîte 8 ore pe zi medicii şi unele asistente medicale, inclusiv asistenta medicală şefă, sînt în blocul operator pentru operaţii. Dar în realitate, aşa cum susţine Mariana Câju, preşedintele consiliului de administraţie al spitalului, lucrurile nu stau de loc aşa. Gradul de ocupare al Secţei obstretică-ginecologie a Spitalului Municipal Făgăraş nu depăşeşte 20% în fiecare lună, dar  bugetul secţiei se duce în mare parte pe plata sporurilor de toate felurile. Cînd vorbim de intervenţi chirurgicale la această secţie nu sînt incluse însă naşterile, fie ele cezariene sau normale. ,,A demarat o acţiune de verificare şi control la Maternitate unde am descoperit că la blocul operator s-ar efectua zilnic operaţii timp de 8 ore. Aşa arăta pontajul întocmit de asistenta şefă. Dar pontajul nu coincidea cu înscrisurile din condica de prezenţă. De fapt condica nici nu era semnată în fiecare zi de personalul medical. Această activitate de la blocul operator se reflectă în sporul de 50% la salariu pentru cei înregstraţi astfel. Am observat că doar 5 asistente medicale din cele 12 angajate în secţie beneficiau de acest spor de 50%. CA a dat o dspoziţie la 1 decebrie 2018 ca în  blocul operator să intre, în funcţie de caz,  toate cele 12 asistente medicale nu doar cele cinci, inclusv asistenta şefă. Am constatat că decizia CA nu a fost respectată, iar lucrurile continuă în acelaşi fel. Vor intra în comisia de disciplină unde se va analiza situaţia creată aici” a explicat Mariana Câju, preşedintele CA, în conferinţă de presă.

Prea mulţi medici faţă de gradul de ocupare al secţiei

La Secţia obstretică-ginecologie sînt angajaţi 7 medici şi 12 asistente medicale. Numai cinci asistente, mereu aceleaşi, beneficiază de sporul de 50% din salariu care le întregeşte leafa lunară cu cîteva mii de lei.  Aşa cum a mai explicat Mariana Câju secţia are prea mulţi medici şi asistente medicale faţă de gradul de ocupare al secţiei. ,,Sînt de un an de zile la spital şi aşa am găsit organigrama la această secţie. Sînt prea mulţi medici la Maternitate, iar la alte secţii este deficit de medici. În plus la Ambulatoriu nu avem medici după masa pentru că am constatat că nu vin. Gărzile sînt realizate  de medici care vin de la Braşov. Este o situaţie anormală. CA a mai dispus la de la 1 febriarie 2019, fiecare angajat să semneze condica zilnic, iar aceasta trebuie să coincidă cu pontajul” a mai spus Mariana Câju. Maternitatea din Făgăraş funcţionează cu 45 de paturi, 7 medici şi 12 asistente medicale. Faţă de secţia de dializă, de exemplu, care funcţionează cu un singur medic pentru cei 25 de pacienţi care depind de aparate. Şi la secţia Infecţioase este doar un singur medic. Despre Maternitatea din Făgăraş s-a mai dus vestea cînd o femeie gravidă a decedat.

Bloc operator cu trei săli

La Maternitatea Făgăraş există două săli de operaţie, iar din toamna anului 2017   s-a încercat amenajarea unei a treia săli. ,,Prin luna noiembrie 2017 s-au cerut bani de la primărie pentru a se cumpăra o lampă de operaţie pentru secţia obstretică-ginecologie. A fost achiziţionată, dar de atunci stă în cutie. Acei bani, 66.000 lei, se puteau folosi la altceva, mai ales că spitalul are nevoie de foarte multe materiale şi aparatură. Nu înţeleg de ce se vrea să se deschidă încă o sală de operaţie care nu este utilă? Avem 5 medici în secţie plus alţi 5 care vin periodic, le sînt suficiente două săli ” a spus, în noiembrie 2017, managerul de atunci Erik Cocchetti.  Aparatul achiziţonat din banii publici a rămas mult timp neutilizat. Acum se explică dorinţa personalului de la Maternitate de a mai înfiinţa încă o sală de operaţii.

Femei decedate în urma ,,asistenţei” de la Maternitate

 •   Claudia Fâţan de 31 de ani din Făgăraş a decedat,  la 28 iulie 2010, la Maternitatea din Făgăraş pentru că făcuse septicemie. Aştepta al doilea copil, un băieţel pe care l-ar fi numit Dragoş Nicolas.
 •   La 8 martie 2017, la Maternitatea Făgăraş s-a mai înregistrat un deces. Maria Iagăr de 49 de ani din Crihalma a decedat la o săptăînă după o operaţie la uter efectuată la această secţe.  Cerificatul medical constatator al decesului eliberat vineri, 10 martie 2017,  stipula ca şi cauză a decesului ,,Stare septică” cauzată de ,,Operaţie de histerectomie totală cu lezare ureteră stîngă.

 10% din bugetul Fãgãraşului merge la spital
 

Bugetul anual al spitalului este de 36.000.000 de lei ºi este format din fondurile aferente contractului încheiat cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate, fondurile alocate de la bugetul local, fondurile provenite din cele trei contracte încheiate cu Ministerul Sãnãtãþii pentru programele naþionale ºi, în mai micã mãsurã, resursle proprii. Contractul cu CAS are o valoare lunarã de 1,4 milioane de lei, aºa cum susþine Mariana Câju, preºedintele CA de la spital, iar  Primãria Fãgãraº a alocat în ultimii doi ani, o medie de  3,8 milioane de lei/an.  ,,Este cea mai mare alocare bugetarã a Municipiului pentru spital. Am gãsit o bunã deschidere a conducerii Fãgãraºului pentru spital” a spus Mariana Câju. În anul 2017, aºa cum prezintã directorul economic al Primãriei Fãgãraº, Dan Ludu,   lista alocãrilor bugetare  pentru spital a cuprins:  ,,Pentru secþia Pediatrie- 1.785.000 de lei; 104.000 lei pentru energia termicã; 308.000 lei pentru achiziþia unui laparoscop; 70.000 de lei pentru achiziþia unui sistem de optimizare a energiei electrice; 214.000 lei pentru echipamente la secþia Cardiologie; 9.000 lei pentru reparaþii la secþia Infecþioase; 97.000 lei pentru facilitãþi oferite medicilor tineri (chirii, transport, stimulente financiare pentru medicii tineri de la UPU); 18.300 lei- obiecte de invenar; 218.000 lei pentru reparaþii ºi relocare secþii medicale; 64.000 lei pentru studii la secþia Pediatrie; 117.000 lei pentru sisteme informatice; 143.000 lei studii pentru eficientizarea energeticã a clãdirilor; 157.700 lei studii pentru Corp Nou de clãdire, inclus în masterplanul spitalului; 42.400 lei pentru studii necesare construirii unui heliport; 405.000 lei pentru achiziþia fluxului laminar. Totalul bugetului alocat spitalului în 2017 este în valoare de 3.812.400 lei” a prezentat directorul economic al primãriei, Dan Ludu. ªi anul trecut fondurile allocate spitalului au depãºit 3 milioane de lei.

 

80% din buget înseamnã salarii

Pe de altã parte, fondurile Spitalului se duc în majoritatea lor pe salarii. Este remarca Marianei Câju care susþine cã ,,80% din bugetul spitalului se duce pe salariile angajaþilor, astfel cã unitatea spitaliceascã este cel mai mare angajator al Fãgãraºului”. Chiar ºi aºa, preºedintele CA s-a declarat nemulþumitã de prestaþiile angajaþilor din unele secþii. ,,Ce fac angajaþii unor secþii cînd nu au pacienþi, joacã Solitaire? La laborator sînt 3 medici ºi 2 asistenþi, iar la spital sînt 2 operaþii la 2 zile. Facem economie la medicamente, dar plãtim salarii? Trebuie sã spunem cã existã situaþii cînd unele secþii au doar 20% grad de ocupare” a spus Mariana Câju anul trecut.  În privinþa lefurilor de  la spitalul din Fãgãraº, ,,sînt venituri nete  de la 3000 lei (un medic tînãr) pînã la 18.000 lei. Un asistent medical are un venit lunar maxim de 6.000 lei. O gardã se plãteºte cu 1000 lei, iar dacã este sîmbãta-duminica 2000 lei. Sînt medici care fac ºi 7-9 gãrzi” a completat Câju.  Aºa cum aratã HCL-ul aferent OUG 79/2017 care presupune trecerea contribuþiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, veniturile lunare ale funcþionarilor publici  au fost majorate cu 50% începînd cu ianuarie 2018.   S-a ajuns astfel la lefuri brute în sistemul public ºi de 15.000 de lei la nivel local, iar la nivel naþional, în ministere sau parlament, se vorbeºte despre salarii de lux. Majorãrile salariale au creat însã discrepanþe între instituþii deºi funcþiile publice sînt similare.  Ca urmare a acestei modificãri, lefurile plãtite în Spitalul Municipal Fãgãraº sînt:

 •   medic primar: 6483 lei (grad 0), 6969 lei (grad 1), 7318 lei (grad 2), 7684 lei (grad 3), 7876 lei (grad 4), 8073 lei (grad 5)
 • medic specialist: 5095 lei la grad 0, 5477 lei la grad 1, 57511 lei la grad 2, 6039 lei la grad 3, 6189 lei la grad 4 ºi 6344 lei la grad 5
 •    asistent medical principal: 3285 lei la grad 0, 3531 lei la grad 1, 3708 lei la grad 2, 3893 lei la grad 3, 3991 lei la grad 4 ºi 4090 lei la grad 5.
 •    asistenþi personali; studii medii sau gimnaziale: de la 1900 lei la 2366 lei.
 •  infirmierã, spãlãtoreasã, îngrijitoare: de la 1940 lei la 2416 lei.

Acestor valori li se adaugã sporurile de tot felul ºi gãrzile.

 

Stimulente pentru medici de la bugetul local
 

Conducerea Spitalului Municipal Fãgãraº a cerut, începînd cu anul 2017,  Primãriei Fãgãraº ºi CL Fãgãraº sã plãteascã de la bugetul local stimulente financiare pentru medicii care vor sã lucreze în unitatea spitaliceascã din municipiu. Scopul acestei propuneri era, conform conducerii, de a atrage medici noi la spital ºi de a-i pãstra. Propunerea viza plata chiriei pentru medicii care vin de la o distanþã de peste 50 km de Fãgãraº, iar pentru medicii ATI plata deplasãrii la locul de muncã ºi gãrzile efectuate. Pe lista conducerii Spitalului au fost  19 medici, bugetul total necesar pentru stimulentele acordate în anul 2018 fiind de 368.905 lei. Consilierii locali au decis sã formeze o comisie care sã gãseascã modalitãþile de a aplica acest pachet de stimulente financiare. Comisia a fost formatã din 2 consilieri locali, un reprezentant al spitalului ºi alþi doi ai Primãriei Fãgãraº. Aceste stimulente se constituiau din:  suma de 93.623 lei pentru plata gãrzilor ATI (150 lei/gardãX365 zile la care se adaugã cotele plãtite la buget); plata chiriilor- 184.680 lei; plata deplasãrilor- 50 lei/deplasare X 356 zile, un total de 31.208 lei;

Chirie în 2018: 900 lei net lunar (1539 lei brut)
Se aflã pe lista situlentelor privind plata chiriei urmãtorii medici:

– Ginecologie: Adela Coltofean, Mircea Ticuºan
– Nefrologie: Gabriela Petrescu
– Ortopedie: Rãzvan Coza, Paul Nicolescu, Eugen Ionescu
– TBC: Florin Cãmãraºu
– Medicinã internã: Laura Lazãr
– Laborator analize: Cristina Negrea
– Pediatrie: Corina ªerban

ATI, gãrzi şi deplasare în 2018
 

Pentru medicii care lucreazã la secþia ATI s-au acordat  stimulente constînd în plata deplasãrii de 50 lei/deplasare ºi garda de 150 lei/gardã.
Coordonatorul secþiei, Nicula Adi va primi suma de 51.276 lei/an brut plus plata fiecãrei deplasãri ºi a fiecãrei gãrzi efectuate. Urmãtorii medici au  încasat atît banii de deplasare cît ºi banii pentru fiecare gardã: Ovidiu Teodorescu, Ana Maria Donose, Raluca Angheloiu, Laura Tatomir, George Galbinean, Alexandra Faur. Medicul Aida Grapã  a primit doar banii aferenþi gãrzilor, 150 lei/gardã.  (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here