Pentru fiecare copil adus pe lume la Maternitatea din Făgăraş, părinţii vor primi de la bugetul local 1500 lei. Este decizia legislativului de la Făgăraş luată în plenul de la 30 ianuarie a.c. la propunerea Direcţie de Asistenţă Socială (DAS) din cadrul Primăriei Făgăraş.  Bonificaţia este o măsură de încurajare, aşa cum explică DAS, a natalităţii care, conform statisticilor, este în scădere în ultimii ani. Dacă părinţii nou născutului au domiciliul în Făgăraş pot solicita acest stimulent financiar printr-o cerere depusă la Primăria Făgăraş. Cererea tip trebuie să fie însoţită de mai multe acte printre care: actele de identitate ale părinţilor din care să reiasă că au domiciliul/rezidenţa în municipiu, certificatul de naştere al copilului proaspăt născut,  biletul deieşire din spital care să aibă ştampila Maternităţii Făgăraş dovedind că pruncul s-a născut în spitalul din municipiu, o adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani părinţii au avut venituri. De asemenea, trebuie să prezinte o adeverinţă fiscală care să dovedească faptul că nu au avut reeşalonări la plata taxelor locale.  Pentru a beneficia de acest stimulent financiar, părinţii trebuie să depună dosarul cu actele solicitate de Primărie în cel mult o lună de la naşterea copilului, iar plata sumei se va efectua în cel mult 30 de zile de la aprobarea dosarului. Primăria Făgăraş oferă solicitanţilor şi varianta compensării sumei cu viitoarele obligaţii fiscale faţă de bugetul local.  Acest stimulent se acordă o singură dată, la naşterea copilului. O statistică a DAS Făgăraş arată că  în ultimii 5 ani, numărul copiilor născuţi la Făgăraş a scăzut. În anul 2015 au fost aduşi pe lume la Maternitatea din municipiu 167 copii, în 2016  s-au născut 226 copii, în 2017 alţi 207 copii, iar anul trecut doar 179 copii. Într-un top al natalităţii la nivel european, România ocupă locul 5 din cele 28 state la scderea natalităţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here