ANUNȚ

 privind repartizarea locuințelor construite din fondurile A.N.L.

 

 Primăria Municipiului Făgăraș cu sediul în Fagaras, str. Republicii, nr. 3, jud.  Brasov, în data de 12.03.2019, ora 12 organizează ședință privind repartizarea locuințelor construite  din fondurile ANL .

La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanții acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor  de acces prin declarație pe propria răspundere.

Potrivit art. 1  H.C.L. nr. 38/27.02.2019 – privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte construite prin A.N.L. – Se aprobă lista finală de priotități a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, stabilită de Comisia socială de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirieri și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L.

La data de 11.03.2019 avem disponibile un număr de 12 locuințe ANL, din care :

  • 2 apartamente cu 3 camere;
  • 5 apartamente cu 2 camere;
  • 5 garsoniere.

                       PRIMAR,                                                         SECRETAR,

        GHEORGHE  SUCACIU                               LAURA -ELENA GIUNCA

 

Nr.

 crt.

Funcţia şi atribuţia Numele şi prenumele Data Semnătura
1 Arhitect  șef Boer  Liliana 11.03.2019  
2 Intocmit,

Consilier juridic

Ion Viorica 11.03.2019  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here