•  Terenurile  confiscate de comunişti sunt acaparate şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului
  •  Proprietarii de drept nu pot intra în posesia terenurilor moştenite
  •  La Beclean 30 de cetăţeni şi la Voila alţi 292 de localnici nu-şi pot dobândi proprietăţile
  •   Cercul vicios este întreţinut de ADS, Prefectură şi OCPI

 

O reminiscenţă  a regimului comunist produce încă efecte în domeniul funciar.  Multe UAT-uri din România  sunt victime ale statului român prin Agenţia Domeniilor Statului (ADS) care a acaparat şi administrează terenurile proprietarilor de drept, în timp ce comisiile locale de fond funciar sunt neputincioase în privinţa finalizării retrocedărilor.  Situaţiile create între  primării şi ADS  au ajuns în faţa instanţelor de judecată,  care, cum era şi firesc, au dat dreptate primăriilor  în defavoarea Agenţiei. Chiar şi aşa, zeci de mii de  hotărâri definitive şi irevocabile de retrocedare a terenurilor abuziv confiscate de către statul comunist  nu sunt puse în execuţie. Şi asta întrucât  Agenţia Domeniilor Statului refuză să transfere Comisiilor locale de fond funciar terenurile confiscate, aflate în proprietatea sa, pentru a fi retrocedate proprietarilor de drept.  Sute de mii de hectare aflate pe raza comunelor sunt şi astăzi  la dispoziţia ADS care le administrează în voie, le concesionează pe 10 ani până la 49 ani  sau le vinde.

ADS deţine sute de hectare în Ţara Făgăraşului

În Ţara Făgăraşului, ADS a pus stăpânire pe sute de hectare aflate pe raza comunelor Beclean, Viştea, Ucea, Voila şi Sâmbăta de Sus. Dacă în cazul unor suprafeţe de teren mai mici şi improprii culturilor ADS a renunţat la dreptul de proprietate, în cazul suprafeţelor mai mari şi fertile continuă războiul cu primăriile.  Pe raza comunei Viştea sunt 5 ha de teren identificate  la Viştea de Jos, care sunt deţinute de ADS, dar terenul este lăsat în voia sorţii şi nu este utilizat nici de ADS nici de primărie. La Sâmbăta de Sus  este un caz fericit. Aici au fost identificate 60 ha de teren care au fost preluate de Comisia locală de fond funciar, intabulate şi  retrocedate  proprietarilor de drept.  Comuna Ucea  a avut dispute cu ADS pentru 140 de  hectare de teren care erau folosite de Herghelia de lipiţani de la Sâmbăta de Jos. La nivelul anului 2010-2011 herghelia a preluat  70 de hectare  pe care le-a intabulat. Comuna Ucea a preluat la rându-i restul de 70 ha la nivelul anilor 2012-2013 pe islazul comunal, teren ce va ajunge la proprietari.

La Voila, ADS a predat suprafaţa doar pe hârtie, fără măsurători în teren

O suprafaţă de 428,24 ha  de teren dă încă bătăi de cap Comunei Voila, suprafaţa fiind deţinută de ADS. Este vorba de parcele de teren  aflate pe raza localităţilor Voila, Voivodeni şi Sâmbăta de Jos. În aceeaşi suprafaţă a fost cuprinsă însă şi parcela de 60 ha care a fost intabulată de Comuna Sâmbăta de Sus. Conform viceprimarului comunei Voila,  Mariana Fodor,  atunci când s-a predat suprafaţa de 428,24 ha de la ADS la Comisia Locală de fond funciar a comunei Voila, respectiv în 2005,  nu s-au făcut măsurători în teren, ci s-a preluat doar scriptic. ,,Avem 292 proprietari care îşi cer drepturile pe suprafaţa preluată de la ADS, de 428,24 ha. ADS a făcut identificarea  terenurilor după cadastrul din 1977  când nu erau drumuri, canale şi regularizarea cursului Oltului, şi nu după cadastrul din 1984. ADS a făcut totul din birou, nu pe teren.  În prezent este clară doar suprafaţa totală, fără cele 60 ha care au plecat la Sâmbăta de Sus după ce localitatea s-a desprins de comuna Voila. Vom elibera titlurile de proprietate pentru cei 292 de proprietari după efectuarea măsurătorilor din teren” a spus Mariana Fodor, viceprimarul comunei Voila.

Iţe încurcate la Beclean

La Beclean, ADS  a pus stăpânire pe 82 ha de teren ale cetăţenilor şi n-a vrut să le mai prea comisiei locale de fond funciar şi implicit nici proprietarilor de drept.  Localnicii au deschis procese în instanţă Primăriei Beclean deşi aceasta nu are terenurile la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar. Prin urmare, Primăria Beclean a fost nevoită să se îndrepte împotriva ADS pentru a recupera terenurile ce trebuie retrocedate  celor 30 de proprietari de drept. Mai ales că ultima lege a fondului funciar, 247/2005 actualizată şi modificată, prevedea  ca la data de 1 ianuarie 2017, eliberarea titlurilor de proprietate şi punerea în posesie a proprietarilor să fie finalizată astfel ca proprietarii de terenuri să-şi intre legal în drepturi. Procesele dintre Primăria Beclean şi ADS  au ajuns în fază finală, sentinţele impunând ADS-ului să pună la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar  suprafaţa de teren.

 Povestea hectarelor de la Beclean

În 2004, Agenţia Domeniilor Statului Bucureşti şi-a însuşit terenul pe care îl avea în administrare Herghelia de la Sâmbăta de Jos. În zadar au solicitat cei 30 de cetăţeni din Beclean parcele de teren ce li se cuveneau pentru că s-au izbit de refuzul ADS şi al Prefecturii Braşov. Niciun primar care a păstorit comuna din 1991 încoace, de când a apărut prima lege de fond funciar (Legea 18/1991) n-a dat de capăt situaţiei.  La nivelul Comisiei locale de fond funciar s-au efectuat, de-a lungul timpului, acte administrative care au fost înaintate spre aprobare atât la ADS  cât şi Instituţiei Prefectului Braşov, dar din motive subiective au fost respinse toate diligenţele pe care le-au intreprins pentru obţinerea terenului. Povestea terenului a început imediat după apariţia Legii 18/1991şi este legată de exploataţia SN Cai de Rasă SA Herghelia Sâmbăta. Patrimoniul acesteia de 1243 ha a ajuns, după desfiinţarea societăţii,  o parte în proprietatea Regiei Naţionale a Pădurilor, respectiv 526 ha, restul de 717 ha rămânând neclară din punct de vedere juridic. Cele 86,53 ha de la Beclean erau incluse în suprafaţa de 717 ha.  La nivelul anului 1997, prin HCJ Braşov  nr. 847 suprafaţa de 86,53 ha ajunge la dispoziţia Comisiei locale Beclean.  Preluarea fizică a terenului n-a fost însă posibilă pentru că ADS a pus stăpânire pe el  fără niciun temei legal. După încă 10 ani, ADS admite să predea terenul, dar invocă netrimiterea  documentaţiei de către Comisia judeţeană de fond funciar.  În realitate a fost doar o tergiversare a predării, mai ales că la data de 31 martie 2011, Comisia Judeţeană a adoptat Hotărârea nr. 135 prin care valida Anexa 30 la Legea 247/2005 cu 55 de poziţii pentru suprafaţa de 73,97 ha teren agricol care urma să fie preluat de la ADS.

 Cercul vicios întreţinut de instituţiile statului român

Anii au trecut, dar situaţia tot ambiguă a rămas.  Până când la Judecătoria Făgăraş a fost deschis dosarul civil nr. 673/64/2016  în care Comuna  Beclean şi Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din Beclean reclamă Agenţia Domeniilor Statului, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate şi Instituţia Prefectului Judeţului Braşov. În fapt reclamanţii au cerut obligarea Instituţiei Prefectului  la întocmirea documentaţiei de retrocedare şi protocolul de predare-preluare care să fie transmise către ADS pentru suprafaţa de 86,53 ha teren agricol identificat în zona numită ,,La Cotoare Beclean”. Reclamanţii au mai cerut  obligarea ADS să predea şi să pună suprafaţa de 86,53 ha la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar Beclean în vederea recostituirii dreptului de proprietate pentru proprietarii de drept. Dar ADS continuă, aşa cum spun reprezentanţii Comisiei de la Beclean, să susţină că este de acord cu Protocolul de predare dacă va primi de la Comisia Judeţeană documentaţia tehnică avizată de OCPI Braşov împreună cu hotărârea de validare.  Este un cerc vicios, spun juriştii, din care ADS rămâne în avantaj. OCPI Braşov consideră  că identificarea  terenurilor nu este conformă şi nu corespunde cu fişa parcelelor, anexă la protocolul din anul 2006, în timp ce ADS nu modifică protocolul pentru că nu este avizat de OCPI. Pe de altă parte, Comisia Locală Beclean  are la dispoziţia sa încă din 1997 o suprafaţă de 62,60 ha  care nu ar trebui să fie inclusă în Protocolul din 2006.

Sentinţe judecătoreşti ignorate

Dosarul 673/64/2016 ajunge la Curtea de Apel, se reîntoarce la Judecătoria Făgăraş şi apoi  la Tribunalul Braşov.  În baza sentinţelor, Primăria Beclean cere Instituţiei Prefectului, Comisieri jjdeţene de fond funciar  şi ADS să se conformeze  sentinţei civile nr. 1024/4 iulie 2017 şi Deciziei nr. 362/14 martie 2018. ,,Vă revine obligaţia de a finaliza documentaţia şi predarea efectivă a suprafeţei de 62,20 ha identificată în hotarul comunei Beclean prin expertiza tehnică depusă în cauză şi acceptată de instanţă. În cazul în care solicitarea noastră va fi ignorată ne vedem nevoiţi să acţionăm în instanţă pentru îndeplinirea obligaţiei ,,de a aface” se arată în adresa  nr. 7923/3 decembrie 2018 a Primăriei Beclean. Adresa Primăriei Beclean n-a rămas fără răspuns. Adresa nr. 47678/21 ianuarie 2019  semnată de Cătălin Gheorghe Bologa, directorul general al ADS, inserează aceleaşi condiţii pentru predarea suprafeţei de teren Comunei Beclean, respectiv  documentaţiile Comisiei judeţene de fond funciar, avizul OCPI  şi al Instituţiei Prefectului, planurile parcelare semnate de primar, prefect, ADS, OCPI, anexe, hotărârea Comisiei Judeţene pentru validarea amplasamentului. Cu alte cuvinte se iau de la capăt toate procedurile. Prin urmare cercul vicios nu se închide.

ADS  a concesionat un teren în litigiu

ADS concesionează  terenul ce trebuia să ajungă la Comisia locală de fond funciar Beclean în toată această perioadă în care s-au derulat procesele în instanţă şi în care cei 30 de cetăţeni îşi cereau drepturile asupra terenurilor lor.  ADS nu foloseşte doar cele 62,60 ha ci 97,07 ha de fâneaţă din extravilanul Becleanului pe care le concesionează  terţilor. Printre clienţii ADS au fost o turcească şi una locală. Terenul a fost concesionat şi în anul 2019 deşi suprafaţa era în litigiu.  Este vorba despre Contractul de concesiune nr. 3/8 mai 2019 încheiat de ADS cu o firmă locală.  În baza acestui contract, reprezentantul firmei a solicitat de la Primăria Beclean adeverinţa care atestă suprafaţa de teren fiindu-i necesară pentru  a solicita subvenţii de la APIA. Dacă subvenţia este de  cel puţin 100 euro,  concesionarul încasează pe uşor 9700 euro în timp ce  redevenţa plătită la ADS este nesemnificativă. Primăria Beclean a refuzat să elibereze respectiva adeverinţă.

 

Afacerea ADS 

Cine este A.D.S? Agenţia Domeniilor Statului (A.D.S.) este instituţia specializată care realizează privatizarea societăţilor comerciale cu profil agricol, constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990 şi arendarea şi concesionarea terenurilor cu destinaţie agricolă proprietate publică şi privată a statului, administrate de aceste societăţi. În mod normal şi uzual, retrocedarea se face fără procese, direct de către Comisia locală de fond funciar uzând de Legea Fondului funciar nr. 18/1991 şi Legea 1/2000.    O mare parte dintre terenurile  confiscate de  statul comunist se află acum în proprietatea A.D.S., care a preluat terenurile fostelor IAS-uri comuniste. Conform art. 3, alin.3 din Legea 268/2001, A.D.S. procedează la predarea terenurilor către Comisiile locale, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale şi numai la solicitarea expresă a Comisiilor judeţene, cerere însoţită de documentaţia corespunzătoare. Dar sub pretextul că documentaţiile nu sunt bine întocmite, după  corespondenţe de ani, chiar zeci de ani, cu Comisiile locale de fond funciar, A.D.S. împiedică punerea în posesie a zeci de mii de români, cu terenurile confiscate de statul român chiar şi în cazurile în care există  hotărâri definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată.   Astfel  un număr impresionant  de cetăţeni sunt purtaţi pe drumurile instanţelor, iar când câştigă procesele de restituire a terenurilor confiscate,  A.D.S, refuză să le redea pământurile. Şi asta pentru că A.D.S.-ul  concesionează pe termen de 10 ani sau 20 de ani  sau 49 de ani  aceste suprafeţe foarte mari de teren ce aparţin statului, unor „băieţi foarte deştepţi“ care plătesc redevenţe extrem de mici.   În schimb, aceştia primesc subvenţii de la UE şi sistemul de irigaţii gratuit de la stat.  Deşi se cunosc aceste lucruri la cel mai înalt nivel,   nimeni din puterea politică nu intervine să îndrepte aceste nereguli. În prezent, ADS are în administrare o suprafaţă totală de terenuri agricole de circa 350.000 ha, dintre care 172.000 ha se află în domeniul public al statului.  (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here