• ,,Gică Timaru” a divulgat din taina spovedaniei a Anei Gavrilă, mama eroului Ion Gavrilă Ogoranu

 •   Ion Gavrilă Ogoranu a fost urmărit şi după 1964, dar  nu mai era ,,bandit” ci era fugarul cu  indicativele ,,Făgăraş” şi ,,Negoiu”

Eliberarea din lagăre şi închisori  a deţinuţilor politici a fost reglementată prin mai multe decrete succesive. Decretul nr. 767/1963, Decretele 176 şi 411, ambele din 1964,  au prevăzut graţierea, dar nu şi amnistia.  Un alt Decret emis în ianuarie 1963 excludea de la graţiere  persoanele ,,care au săvârşit infracţiuni care periclitează securitatea statului”.  Documentele n-au fost publicate în Buletinul Oficial al RPR, fiind trecute la secret.  Astfel că în iunie 1964,  sub presiunile internaţionale, temniţele comuniste îşi deschideau porţile.   ,,Reorientarea politicii externe a coincis, după 1960, cu semnificative mutaţii în po­litica internă, în primul rând cu re­la­xarea regimului poliţienesc. Închisorile po­litice au început să se deschidă în 1962, când au fost eliberaţi, după cifre oficiale, 1.304 detinuţi, urmaţi în 1963 de alţi 2.892 şi în primele 4 luni ale lui 1964 de ultimii 464, mulţi închişi după 1944, alţii – legionarii – şi mai de mult, din 1941“, consideră istoricul Vlad Georgescu  în volumul său ,,Istoria Românilor. De la origini până în zilele noastre”.  Istoricul Dennis Diletant  vorbeşte  de 17.613 de persoane condamnate la închisoare în vechiul regim.  Persoanele care au supravieţuit gulagului au suferit însă şi după ,,marea eliberare”. Erau în continuare urmăriţi,  chemaţi periodic la Securitate, anchetaţi, bătuţi, umiliţi, ameninţaţi pentru a-i determina  să devină informatori.   Zdrobiţi în bătaie de călăi demonizaţi, supuşi unor torturi fizice şi psihice fără seamăn, cei mai mulţi dintre foştii deţinuţi politici nu s-au lepădat de iubirea de patrie şi de credinţa creştină, ci, dimpotrivă, şi-au asumat  suferinţele. În perioada 1945 – 1989, la Jilava, la Piteşti, la Aiud, Galaţi, Sighet, Gherla sau Poarta Albă, ca şi în alte peste 129 de temniţe şi lagăre au avut loc cele mai cumplite crime contra umanităţii, cărora le-au căzut victime peste două milioane de români nevinovaţi, se arată într-un document al AFDPR din 2004. După eliberarea din 1964, făgărăşenii ajunşi acasă  au continuat să fie în vizorul Securităţii care încerca să-l prindă pe Ion Gavrilă Ogoranu.  Sute de note informative, note de sinteză şi note explicative,  sute de planuri de măsuri şi de planuri de combinaţie, rapoarte şi note au constituit dosarele Securităţii pe care era trecut Ion Gavrilă sub diferite denumiri.  A fost ,,bandit”, apoi ,,Făgăraş”, apoi ,,Negoiu”, nume pe care le foloseau informatorii, căpitanii, locotenenţii, maiorii în  documentele pe care le întocmeau. După 1964  toate documentele şi planurile prin care se încerca prinderea lui Ion Gavrilă Ogoranu au fost semnate de maiori, colonei şi generali de securitate. Era ţinta nr. 1 din ţară. Era căutat petotcuprinsulţării, iar  familia lui a fost cea mai terorizată prin planurile adoptate de Securitate.  Publicăm o parte din documentele extrase din arhivas CNSAS care-l vizau pe eroul făgărăşean, Ion Gavrilă Ogoranu.  (Lucia BAKI)

MAI Braşov,  serviciul II

18.11.1963

Notă

Vol. 110, fila 123

Informator ,,Comănescu Virgil”

Mama lui Gavrilă mi-a spus că ea a fost chinuită mult  de un Cpt. Cârnu. La proces a spus ce a păţit,cum a fost bătută. Judecătorul  a întrebat-o de ce n-a spus de Ion? Ea a răspuns că numai Iuda l-a vândut pe Domnul Iisus pe 30 de arginţi. Ea ca mamă n-a putut  face acest lucru. La închisoarea Mislea, îi băga în cameră  pe cineva  să o tragă de limbă, dar ea s-a ferit.  Odată i-a ridicat pe toţi din casă, şi când s-a întors, a găsit la capătul patului un fir metalic ce ducea sub  podea. Nu l-a rupt, aşa cum o învăţase Ion, dar nu vorbeau de el, decât  la câmp. M-a rugat să-i găsesc  un serviciu fetei Eugenia, i-am promis că o voi ajuta. I-am promis şi medicamente pe care i le voi trimite.

Menţiuni: agentul s-a comportat întocmai, pentru a obţine încrederea bătrânei, să ajute să aibă servici la Mediaş, şi să-i trimită medicamente.

Mr. Marta Tudor

Aşa cum completează Ion Gavrilă Ogoranu, în acest mod doctorul Nicolae Cordea a reuşit să-i ajute familia, cu aprobarea securităţii.

 

24.10.1964

Notă de lucru

Privind pe legionarul Borzea Olipiu

Vol. 56, fila 8

Analizând  materialul informativ se constată că Borzea Olimpiu (eliberat din detenţie), se menţine încă pe poziţie duşmănoasă şi întreţine  legături cu elemente eliberate din detenţie. Are ameninţări duşmănoase la adresa lui Grovu Ioan. Agentul ,,Vasilescu Stelian” se bucură de încxrederea lui Borzea şi este vizitat de agentul ,,Timaru Gică”.

Mr. Pârvu Constantin

Consiliul securităţii statului  Braşov

28.03.1965

Măsuri informative

în acţiunea ,,Făgăraş”

Suspecţii care l-ar putea dăposti sau ar ştii despre el.

1.Spătăcean Ion din Blaj

2.Cordea Iancu din Gura Văii

3.Informatorul ,,Comănescu Virgil”, vrea să ne ducă în eroare că Gavrilă ar fi mort.

 1. Şofariu Elena din Sibiu
 2. Mărie Ion, profesor la Sibiu
 3. Malene Elisabeta
 4. Popa Codru Vichente
 5. Borzea Ana
 6. Borzea Rozalia
 7. Ramba Octavian din Sibiu

11.Hogaş Manole

12.Guist Ana

13.Craiu Lina din Crihalma

14.Borzea Olimpiu

15.Florea Victor

16.Burlacu Nicolae

17.Comşa Dumitru

 1. Hulubei Ligia
 2. Motoc Gheorghe din Săsciori (a zis: ,,nu mă înscriu în partid, că mă vor întreba cei din munţi, de ce am făcut asta”)
 3. Paştea Eugen, prof. univ. Din Bucureşti, prieten cu Gavrilă.

21.Roşca Maria (trimite la Reciu pachete şi medicamente)

22.Dan Aurel, din Consiliul Superior al Agriculturii (va fi urmărit unde se duce)

23.Bica Octavian

 1. Motoc Aurel, preot greco-catolic, (a refuzat categoric colaborarea)
 2. Intreprinderea forestieră din Huedin
 3. Mănăstirea Sâmbăta de Sus (informatorul ,,Timaru Gică”)
 4. Bătrâni, mistici, ciobani, văduve, preoţii greco-catolici fanatici

Cpt desecuritate Faur Ioan

Cpt. Florea Eremia

Lt. col. Cursaru Ioan

Mr. Ispas Eliade

 

16.04.1965

Notă informativă

Vol. 110, fila 234

Agent ,,L.I.”

…Când am întrebat-o pe Leana Gavrilă ce mai ştie de Ion, sora banditului a răspuns:,,Acum Ion s-a întâlnit cu Gheorghiu Dej şi cu Kenedy să pună lumea lacale. Eşti mulţumit?”

MAI Braşov

22-06.1966

Plan de măsuri

Pentru prinderea banditului Gavrilă

Vol. 112

Forcoşan Gheorghe din Gura Văii a lansat zvonul că Gavrilă este în Elveţia. Dateş Gheorghe, alt prieten, fiul învăţătorului, a lansat zvonul că este în Franţa. S-a găsit că inginerul Filip din Bucureşti a fost prieten cu fugarul. Să se afle  dacă mama fugarului extern Micu Gheorghe a vizitat-o pe Gavrilă Ana. Se constată că fam. fugarului Gavrilă se comportă excesiv de prudent.

Agentul ,,Creangă Ion” confirmă că în pomelnice  Ion se află  întotdeauna la ,,vii”. Numita Lavinia Slăveanu, fostă prietenă a banditului, crede că acesta  este în viaţă. E posibil ca Gavrilă să lanseze el însuşi zvonuri ca să  deruteze organele noastre.

Măsuri: intensificarea măsurilor informative, supravegherea  elementelor suspecte, a familiilor, etc. Mama  fugarului a descoperit  instalaţia T.O. din casa ei, se va instala o alta.

Legendă nouă: se creează o legendă nouă, soţ şi soţie, chiriaşi la casa mamei Gavrilă, un ofiţer de securitate, sub acoperire va fi permanent în comună. Vor fi urmărite 103 elemente ce au avut legătură cu  banda  în Raionul Făgăraş, Rupea 19 elemente, iar în Sibiu 5 elemente. Va fi dirijat informatorul ,,Ghişe Ioan” pe lângă Borzea Olimpiu şi Ana Chivulescu din Sibiu.  Acelaşi lucru la cei din jurul lui Metea, Chiujdea şi ceilalţi. Va fi supravegheată Vaida Maria din Rupea, Opriş Traian din Deva şi dr. Stroia din Ilia, Hunedoara.

Mr. Pârvu Constantin

Lt. col. Florea Eremia

Cpt. DăncilăNicolae

24.11.  1966

Plan de combinaţii

Vol. 75, fila 121

În acţiunea Gavrilă Ion, agentul ,,Cr. I” îi va înmâna mamei fugarului un plic închis cu un bilet, scrisul lui Gavrilă Ion, (plastografiat de organele noastre). În conţinut, Gavrilă Ana este invitată la Sibiu. Dacă mama fugarului nu va da importanţă plicului, înseamnă că ştie că e viu. Dacă va desface plicul, înseamnă că nu ştie defel de el. Se va urmări, la cine merge, după citirea plicului, prin agenţii noştri.

Biletul conţine: Vă scriu ca un vechi prieten al fiului dvs. cu care a făcut facultatea. Eu am venit acasă de doi ani, şi am auzit multe lucruri de fiul dvs. Eu voi veni la Făgăraş în 20 mai, şi v-aş ruga să veniţi şi dvs, sau fiica dvs, şi să treceţi pe stradă prin faţa cofetăriei, cu năframă albă dacă trăieşte şi cu năframă neagră dacă numai trăieşte. Cu deosebită stimă vă sărut mâna pentru bunătatea de a veni şi a aduce ştirea.

Semnat Trifoi Nicolae din Cluj

S-a repetat  acelaşi scenariu cu năframa şi în 1967 pri acelaşi agent ,,Cr. I.” care a dus scrisoarea din partea unui prieten din Maramureş.

 

15.04.1969

Plan de măsuri

Vol.112, fila 53

Întrucât mama banditului e bolnavă va fi trimis informatorul ,,Timaru Gică” să se ocupe şi de pregătirea duhovnicească, în scopul ca prin spovedanie să se obţină date ce ne interesează despre fugar.

Col. Nagy Tiberiu

N.R.: Timaru Gică era călugăr la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.

 

Petru Novac din Berivoi, tatăl lui Nelu Novac, condanat la 25 de ani de muncă silnică, eliberat în 1964 din închisoare, grav bolnav. Într-o anchetă din anul 1970

 • Ce şti de băieţi, cum au murit? Dar de Nelu Novac ce ştii?
 • – Nu ştiu nimic, ştiu că ar fi fost omorâţi. Eram la Jilava într-o cameră de triere, toţi câţi treceau pe aici îşi scriau nuele. Am găsit numele fiului meu.
 • -Îl cunoşti pe Grovu? l-am întrebat
 • – Din nume. El este cel care ne-a vândut.
 • Menţiuni: Novac Petru este luat în evidenţă ca suspect, a fost condamnat la 25 ani muncă silnică.

08.04.1970

Raport

Informatorii pentru ,,Făgăraş” nu sunt buni.

,,Timaru Gică” a refuzat să mai colaboreze cu noi. Comănescu Virgil, medic, a lansat ideea că e fugit în Franţa, şi mama fugarului a răspândit zvonul. Nu mai corespunde. ,,Dragomir Ion”, învăţător, fiindcă nu a semnalat nimic important. Au fost recrutaţi ,,Florescu Gherorghe”, inginer la CAP, şi ,,Georgeta”, factor poştal, preotul ,,Dinescu”, dar fără rezultat. Leabu Alexandru susţine că l-a văzut pe fugar în timpul treieratului din 1969. Mama fugarului spune când este întrebată, Ion e plecat în Anglia şi e căsătorit cu fiica mareşalului palatului reginei Angliei. S-a instalat în casa vecină un ,,frate” al inginerului de la CAP.

 Col. Lupu Vasile din Bucureşti

Gen. Mr. Bolintineanu Ioan

Gen. Mr. Borsan Dumitru

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here