Joi- Săptămâna Mare

În această zi din Săptămâna Mare sunt pomenite mai multe evenimente din ultimele clipe ale vieții Mântuitorului: spălarea picioarelor ucenicilor Săi; Cina cea de Taina, rugăciunea Domnului și vânzarea lui Iuda.

  • ,,Iar înainte de sărbătoarea Paștilor, știind Iisus că a sosit ceasul Lui, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubind pe ai Săi cei din lume, până la sfârșit I-a iubit. Și făcându-se Cină, și diavolul punând dinainte în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, ca să-L vândă. Iisus, știind că Tatăl I-a dat lui toate în mâini și că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu merge, S-a sculat de la Cină, S-a dezbrăcat de haine și, luând un ștergar, S-a încins cu el. După aceea a turnat apă în vasul de spălat și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins…După ce le-a spălat picioarele și Și-a luat hainele, S-a așezat iar la masă și le-a zis: Înțelegeți ce v-am făcut Eu? Voi Mă numiți pe Mine: Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, că sunt. Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat vouă picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora; Căci v-am dat vouă pildă ca, precum v-am făcut Eu vouă, să faceți și voi. Adevărat, adevărat zic vouă: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său, nici solul mai mare decât cel ce l-a trimis pe el. Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face…”. (Ioan 13, 1-17)

Iisus a dat acest exemplu personal de slujire: cei care vor să fie stăpâni să aibă în vedere faptul că sunt puși să slujească, nu să fie slujiți ca niște seniori. Ești pus să slujești comunitatea care te-a ales, nu ea pe tine. Preoții trebuie să fie slujitori ai acelora pe care îi îndrumă, edilii trebuie să-i slujească pe cei care i-au ales, președinții la fel, regii la fel. Prin ucenici, Iisus a transmis acest lucru în istorie și s-a perpetuat peste veacuri. Cei care nu au înțeles și se erijează în niște ,,mici dumnezei” vor trăi timpul în care vor ajunge slugi.

  • Cina cea de Taină în cadrul căruia a fost instituită Euharistia a avut loc tot în această zi: ,,Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt și, dând ucenicilor, a zis: Luați, mâncați, acesta este trupul Meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat, zicând: Beți dintru acesta toți, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor”. (Matei 26, 26-28)

În timpul Sfintei Liturghii, prin rugăciunea preotului, pâinea și vinul aduse ca prinoase de către credincioși, se transformă, tainic, în trupul și sângele lui Iisus Hristos. Prefacerea are loc în timpul acestei rugăciuni:

  • ,,Încă aducem Ție această slujbă duhovnicească și fără de sânge și Te chemăm, Te rugăm și cu umilință la Tine cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste Daruri, ce sunt puse înainte…Și fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău…Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului Tău…Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt”.

Iuda îl trădează pe Învățătorul Său:

  • ,,Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei, a zis: Ce voiți să-mi dați, și eu Îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat treizeci de arginți. Și de atunci căuta un prilej potrivit ca să-L dea în mâinile lor”. (Matei 26, 14-16)

Capitolul 17 din Evanghelia de la Ioan conține rugăciunea Domnului pentru cei ce El însuși I-a ales: ucenicii și cei care vor purta numele de creștini. Pentru prima dată, în Antiohia, cei care au crezut în Hristos au fost numiți ,,creștini”.

  • ,,Eu le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât, pentru că nu sunt din lume, precum Eu nu sunt din lume”. (Ioan 17,14 ș.a…)

Tot ceea ce se întâmplă în Biserică are bază Scripturistică. Tradiția orală și Scriptura pe care această Tradiție a insuflat-o sunt izvoarele revelației dumnezeești.

(Ștefan BOTORAN)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here