Deşi eliberarea titlurilor de proprietate în Ţara Făgăraşului este aşteptată de toţi localnicii, acestea ajung la proprietari cu încetinitorul.  Un obstacol greu de trecut este birocraţia, dar   şi lungul şir al avizelor  impuse de instituţiile statului.   În comuna Beclean  eliberarea titlurilor de proprietate a intrat în linie dreaptă. Asta după ce   Primăria Beclean a angajat două firme de cadastru care  să finalizeze procedurile necesare punerii în posesie şi eliberării titlurilor de proprietate pentru cetăţeni.   Este vorba despre măsurători, parcelare şi ţăruşarea suprafeţelor de teren din hotarele satelor. ,,Am lucrat  pe două fronturi, pentru întocmirea hărţilor cadastrale pe fiecare sat pe de o parte, iar în paralel pentru cadastrarea generală.   În unele sate au fost eliberate titluri de proprietate din 2005, iar modificările survenite în timp au însemnat  noi măsurători şi alte planuri parcelare, acest lucru ducând  la întârzieri” a declarat primarul comunei Beclean, Claudiu Motrescu. Aşa cum au explicat membrii comisiei locale de fond funciar, la Hurez erau documentaţiile finalizate în proporţie de 80%, erau întocmite planurile parcelare, mai trebuia să se mai pună în  posesie şi să fie eliberate titlurile de proprietate. ,,Toţi oamenii au căzut de acord asupra parcelelor şi asupra poziţiilor din parcele, doar un sătean a refuzat să accepte locul din planul parcelar, caz în care am anulat şi refăcut toată documentaţia” a explicat Anca Lungociu de la Serviciu de Cadastru din cadrul Primăriei Beclean. Şi în alte localităţi făgărăşene sunt astfel de situaţii care dau peste cap toate documentaţiile întocmite.  ,,La Hurez s-a lucrat la planurile parcelare din 2013, iar în 2015 au fost finalizate, dar oamenii n-au fost puşi atunci în posesie. Aici, lucrurile au fost date peste cap şi am luat totul de la capăt în privinţa planurilor parcelare. Acestea au fost refăcute” a spus primarul Claudiu Motrescu.

Titluri de proprietate la Hurez, Boholţ şi Beclean

Săptămâna trecută s-a reuşit eliberarea titlurilor de proprietate  pentru mai mulţi localnici din satele comunei Beclean. ,, La Hurez am înmânat 83 de titluri de proprietate  însoţite de extrasele de carte funciară.  Şi la Boholţ au fost înmânate titlurile de proprietate. Urmează să înmânăm 85 de titluri de proprietate   la Beclean, dar şi pentru celelalte sate ale comunei” a explicat Claudiu Motrescu, primarul de la Beclean.

Cu jalba-n proţap

Primarii din Ţara Făgăraşului spun că rezolvarea problemelor de fond funciar şi eliberarea titlurilor de proprietate nu depind doar de ei şi de comisiile locale de fond funciar ci mai mult de OCPI Braşov şi de comisia judeţeană de fond funciar din subordinea Prefecturii Braşov. Ei îi critică reprezentanţii OCPI şi pe cei ai comisiilor judeţene, respectiv Prefectura Braşov, că tărăgănează aceste proceduri nejustificat. Pentru a ieşi din acest labirint birocratic, toţi primarii din Ţara Făgăraşului au întocmit un memoriu pe care l-au trimis în iulie 2017 la OCPI Braşov, ANCPI Bucureşti, Prefecturii Braşov, Comisiei Judeţene de fond funciar, Guvernului României prin care au tras un semnal de alarmă, cerând responsabilitate şi rezolvarea problemelor funciare. ,,Legislaţia în vigoare în continuă schimbare a fost în defavoarea proprietarilor şi a primăriilor”  au scris în memoriu primarii făgărăşeni. În urma acestuia doar unele dintre problem au fost rezolvate.

Ce au cerut primarii  de la OCPI
 

 •   Să nu mai îngreuneze punerea în aplicare a sentinţelor civile
 •  Să fie desemnat un inginer pentru 4-5 UAT-uri şi să nu mai fie pasaţi primarii de la un inginer la altul cu planurile parcelare şi fiecare să ceară altceva.
 • Modificarea anexelor cu hotărâre de comisie judeţeană în privinţa numelor stipulate
  – Să nu mai fie nevoie de o hotărîre a comisiei judeţene pentru punerea în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti
 • OCPI să renunţe la practicile ilogice care pun primarii pe drumuri şi să recurgă la corespondenţe scrise cu primăriile. ,,Restituire pentru completare” era obişnuinţa angajaţilor OCPI Braşov fapt ce împiedica primăriile să conteste în Contencios administrativ actele emise de OCPI.
 •  Acuză OCPI Braşov că tergiversează avizarea documentaţiilor nepermis de mult şi fără o bază logică şi legală, motiv pentru care comisiile locale nu-şi pot duce la finalizare obligaţiile de punere în posesie a cetăţenilor
 • Acuză OCPI Braşov că refuză să emită titluri de proprietate parţiale în cazul unor sentinţe.
 • Să accepte semnarea procesului verbal de punere în posesie de către o singură persoană din rândul motenitorilor, mai ales că titlul de proprietate se eliberează pe numele titularului. OCPI a respins multe documentaţii finalizate pe motiv că procesele verbale nu sunt semnate de toţi moştenitorii, deşi succesiunea urmează după eliberarea titlutilor.
  – Constituirea unor comisii mixte formate din reprezentanţii OCPI Braşov şi ai comisiei judeţene care să se deplaseze în comune, acolo unde se află toate informaţiile de fond funciar
 • Schimbarea atitudinii OCPI Braşov faţă de primăriile locale, mai ales primirea acestora în instituţie, şi să fie deschisă faţă de problemele locale

 

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here