♦ Modificarea legii asociaţiilor de propritari  impune contracte individuale cu furnizorii

♦ În CF imobilului se vor trece datoriile

♦ Fiecare asociaţie trebuie să înfiinţeze trei fonduri, de rulment, de reparaţii şi de penalităţi

 

Modificările aduse la Legea asociaţiilor de proprietari creşte  birocraţia fără ca problemele stringente ale acestora să poată fi rezolvate în totalitate.  Asociaţiile de proprietari nu-şi vor micşora restanţele faţă de furnizorii de utilităţi, procesele  intentate pentru recuperarea debitelor de la locatari nu au nici acum termene clare  pentru recuperarea  restanţelor,  se impune crearea de fonduri peste fonduri, întocmirea de dosare şi adrese cu nemiluita, se impune, de asemenea, crearea unui cont unic pe asociaţie. O noutate stipulată în noua lege ca obligativitate se referă la completarea CF-ului cu datoriile faţă de furnizori, iar o alta impune semnarea de contracte individuale cu furnizorii de utilităţi. Începînd cu data de 28 septembrie 2018 a intrat  în vigoare   Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor care completează  Legea nr. 230/2007 şi H.G. nr. 1588/2007 pentru aplicarea Normelor de aplicare a Legii nr. 230/2007.    Vineri, 12 octombrie a.c., Compartimentul Asociaţii de Proprietari şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Primăriei Făgăraş a organizat o întrunire cu toţi   preşedinţii şi administratorii de asociaţii cînd  s-au discutat modificările aduse acestei legi.   ,,În cadrul înturnirii am discutat noutăţile apărute pentru asociaţiile de proprietari. Punctual i-am informat despre obligativităţile impuse de noua lege” a spus Iacoban Doina de la Compartimentul Asociaţii de Proprietari şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Primăriei Făgăraş (CAPTI).

Contracte individuale

Noua lege recomandă trecerea pe contracte individuale cu furnizorii de utilităţi. La Făgăraş doar SC Apa canal SA Sibiu nu a introdus această formă cu locatarii, restul de furnizoti, Salco Serv SA, Ecoterm SA, Electrica SA sau Distrigaz SA au încheiat contracte individuale de cîţiva ani.  ,,pentru a se putea încheia contracte individuale trebuia ca toţi locatarii  să fie de acord şi să  semneze un proces verbal care va ajunge la  furnizorul de apă. Dacă  asociaţia nu are datorii se poate începe procedura pentru  întocmirea de contracte individuale. La Făgăraş se doreşte acest lucru, dar asociaţiile au datorii şi în aceste condiţii nu-şi pot face contracte individuale” a explicat Doina Iacoban de la CAPTI.

Contul unic de încasări şi plăţi

,,Fiecare asociaţie de proprietari are obligativitatea să deţină registrul unic în care să noteze toate procesele verbale ale adunării generale, deciziile comitetului executiv şi rapoartele cenzorilor. Asociaţiile sînt obligate să-şi deschidă un cont bancar unic şi să-l afişeze la loc vizibil, la avizier cu datele de identificare a contului o dată cu lista de plată. Proprietarii care doresc pot să-şi achite cotele de contribuţii prin intermediul contului. Noua lege impune, de asemenea, să se afişeze la loc vizibil adresa sediului şi denumirea asociaţiei. Proprietarii de apartamente sînt obligaţi de către preşedintele asociaţiei să permită accesul în locuinţa proprietate pentru eventuale reparaţii comune. În caz contrar proprietarul va fi sancţionat. O altă noutate  se referă la modificarea termenului de plată a cotelor de contribuţii de la 20 la 30 de zile. Dacă se schimbă proprietarul apartamentului, noul proprietar este obligat să se prezinte la asociaţie în termen de 10 zile lucrătoate de la data transferului să fie luat în evidenţele asociaţiei” a mai spus Doina Iacoban.

Datoriile trecute în CF

Preşedintele sau administratorul asociaţiei are obligativitatea notării în cartea funciară a debitelor mai vechi de trei luni şi care depăşesc valoarea salariului de bază minim brut garantat. Notarea în cartea funciară este scutită de taxa de timbru. ,,S-au modificat şi condiţiile de alegere a cenzorilor, dacă nu se poate alege un cenzor din membrii asociaţiilor, atunci asociaţia poate angaja un cenzor din afara asociaţiei, persoană fizică cu studii superioare în domeniul economic sau  juridic sau poate  angaja o persoană juridică cu domeniul de activitate contabilitate, audit fiscal sau consultanţă în domeniul fiscal pe bază de contract individual sau contract de prestări servicii” a explicat  Doina Iacoban.

Fonduri obligatorii

Conform noii legi,  la nivel de asociaţii este obligatoriu  să fie înfiinţate trei fonduri,  de reparaţii, de rulment şi de penalităţi. ,,Noua lege obligă înfiinţarea fondului de reparaţii la nivel de asociaţii. La începutul anului fiecare asociaţie trebuie să-şi facă un registru de venituri şi cheltuieli, unde se va stabili o sumă pentru reparaţiile imobilului, la  interior şi exterior.  În funcţie de valoarea lucrării se va stabili şi fondul de reparaţii.   Și fondul de rulment este obligatoriu, acest fond trebuie să fie  egal cu cheltuielile aferente unei luni din anul calendaristic în care facturile au avut cea mai mare valoare şi se constituie din cotele plătite de fiecare familie. Cu alte cuvinte, fiecare proprietar va pune la dispoziţia asociaţiei o sumă de bani egală cu contravaloarea facturii mai sus menţionate, iar din cotele plătite d etoţi proprietarii se formează fondul de rulment care stă la dispoziţia asociaţiei pentru plata restanţelor. Asociaţia va înfiinţa  un registru pentru fiecare familie. Un alt fond obligatoriu este fondul de penalităţi care se constituie din penalităţile percepute pentru întîrzieri la plata facturilor la utilităţi  pentru o perioadă ce depăşeşte cu 30 de zile termenul de plată. Penalităţile încep să curgă însă după 61 de zile de la emiterea facturilor. Din fondul de penalităţi se plătesc doar penalităţile percepute de furnizori, iar restul fondului se foloseşte pentru lucrări de reparaţii. Procentul de penalităţi de la asociaţii este de maxim 0,2% pe zi de întîrziere. Fondul de penalităţi nu poate fi utilizat în alte scopuri decît cele prevăzute de lege” a mai spus Doina Iacoban.

Multe asociaţii cu datorii

În Municipiul Făgăraş sînt înregistrate 135 de asociaţii de proprietari, unele de cel mult 20 de apartament, dar sînt şi cu 480 de proprietari.  Cele mai mici asociaţii   nu au  datorii, pe cînd cele cu mulţi proprietari  au restanţe mari.   Asociaţia Plopului nr. 1 din Cartierul Combinat este formată din 238 de apartamente, are o restanţă la  apă este de 204.974,60 lei, datorie acumulată în decurs de 63 de luni.  Şi Asociaţia nr. 5 de pe str. V. Alecsandri se află în topul datornicilor, avînd  de achitat către furnizorul de apă suma de 182.257,87 lei. Pe locul III se află Asociaţia nr. 9, de pe strada 13 Decembrie care are o datorie  la apă de 136.967,06. Și Asociaţai nr. 2 de pe str. T Vladimirescu are datorii către furnizori, 114.398,02 lei la SC Apă Canal Sibiu şi 27.818 lei către SC Salco Serv SA.  ,,Asociaţiile au obligativitatea să îi de-a în judecată pe rău platnici pentru recuperarea datoriilor. Instanţa il obligă pe proprietar să-şi achite datoriile, dar nu precizează termenul de plată. Astfel că situaţia nu se schimbă” a explicat Doina Iacoban.

Preşedinţi voluntari

Deşi legislaţia a fost modificată, Doina Iacoban spune că problemele nu se vor rezolva. Ea pune situaţia pe seama muncii voluntare pe care o fac preşedinţii  şi membrii comitetelor executive ale asociaţiilor. ,, De regulă oamenii nu se implică şi nu participă la   adunările  generale. Dar fac însă scandal dacă li se cere în plus o sumă de bani, de exemplu,  0,50 bani, pentru salariul preşedintelui” a adăugat Doina Iacoban.

Conducerea asociaţiilor, indisciplinată

În această perioadă asociaţiile de proprietari trebuia să depună  la Compartimentul Asociaţiilor de Proprietari şi Tehnologia Informaţiei  din cadrul Primăriei Făgăraş o adresă în care să stipuleze  sediul asociaţiei, nume şi date de contact pentru membrii comitetului executiv, comisia de cenzori şi administratorul asociaţiei. Chiar dacă a trecut mai bine de o săptămînă de la data solicitării doar  o singură asociaţie s-a conformat şi a pus la dispoziţia administraţiei publice datele solicitate.  Este vorba despre Asociaţia de proprietari ,,Nato -07” cu sediul pe str. Teiului. ,,În acest compartiment trebuie să am o situaţie clară pentru fiecare asociaţie de proprietari în parte. Trebuie să ştim cine este preşedintele, administratorul şi comisia de cenzori. În perioada următoare  voi face adrese cu situaţia restanţelor pe care le voi trimite la  preşedintele asociaţiei şi la administrator. În termen de 30 de zile îi aştept cu documentele din care să reiasă demersurile pentru recuperarea sumelor restante. Foarte mulţi proprietari sînt plecaţi în străinătate şi nu şi-au achitat datoriile de ani de zile. Alţii vin în concediu,  consumă şi nu plătesc nimic , iar asociaţia se încarcă cu datorii” a mai spus Doina Iacoban.

 Se pot păstra bani în casierie doar în limita a 1.000 de lei 

Potrivit prevederilor noului act normativ, administratorii vor fi obligaţi să depună sumele de bani din încasări într-un cont bancar din care vor face plăţile către furnizorii de utilităţi. Cu alte cuvinte, administratorii vor mai face operaţiuni cu bani cash doar în situaţii excepţionale, adică se pot păstra bani în casierie doar pentru cheltuieli neprevăzute, doar cu acordul proprietarilor şi în limita a 1.000 de lei. Totodată, toţi banii asociaţiei – fie că sînt destinaţi plăţii serviciilor, fie că sînt pentru fondul de rulment, fondul de reparaţii, din fondul special sau salarii – intră într-un cont unic. Concret, noua lege impune ca plăţile furnizorilor să nu se mai facă cu bani cash, prin casieriile operatorilor de servicii. Totodată, banii nu mai rămîn în casierie, ci sînt depuşi la bancă, de unde se face plata facturilor şi celelalte plăţi curente. Legea mai spune, la alin. 1 din art. 20 că: „Fiecare asociaţie de proprietari este obligată să deţină un singur cont bancar“.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here