•   Aceleaşi servicii dar plătite   la ,,Castanul”cu mult mai mulţi bani
 •   În 3 ani tarifele au crescut de 5 ori, de la 900 lei în 2015, la 4.588 lei în 2018
 •   Azilele de stat şi-au majorat tarifele peste noapte, în timp ce unităţile private, nu
 •   Aparținătorii spun că nu se justifică majorarea contribuției lunare
 •   Familiile şi-au luat bătrînii acasă
 •   Trei cazuri sociale sînt internate la azilul din Victoria
 •   Beneficiarii care nu au aparținători achită doar 60% din pensie

 

Dacă eşti bătrîn singur şi bolnav  şi nu ai altă soluţie decît să te internezi într-un azil de stat trebuie să dispui de suma de 4.588 lei lunar, dar  nu mai puţin de 2.851 lei.  Poate fi pensia lunară din care azilul îţi ia 60% sau venitul familiei care se angajează să te susţină financiar.  Numai că familia  ar trebui să aibă în plus faţă de cheltuielile lunare proprii respectiva sumă.  Cam rar se pot întîlni astfel de situaţii  în ziua de astăzi mai ales în Ţara Făgăraşului. În caz contrar pensionarul  va sta acasă, în singurătate şi fără sprijin chiar dacă este bolnav.  La azilul din Victoria ,,Castanul”  a fost dublat costul de întreţinere începînd cu data de 1 noiembrie 2018.  Serviciile însă au rămas aceleaşi. Două sau trei persoane locuiesc într-o cameră  la ,,Castanul”,iar serviciile medicale nu s-au făcut sub supravegherea unui medic, postul fiind vacant de peste un an. Abia din această lună, bătrînii bolnavi de aici au parte de asistenţa medicală a unui medic.  Decizia a aparţinut CJ Braşov care a aprobat în plenul de la sfîrşitul lunii octombrie noile tarife. Însă aparţinătorii persoanelor internate la ,,Castanul” au aflat de majorare abia în data de 7 noiembrie 2018   printr-un simplu telefon primit de la azil.  ,,Castanul” este o unitate de stat administrată de CJ Braşov înfiinţată în 2008.

Azilele private nu au majorat tarifele

Majorarea tarifelor  s-a aplicat doar la azilele de stat, unităţile similare private însă au rămas la aceleaşi costuri stabilite în 2017. La centrul de persoane vîrstnice ,,AVIV” din Făgăraş persoanele internate achită lunar 2500 lei, atît cît s-a stabilit în cursul anului 2017. ,,La AVIV practicăm tariful de 2500 lei şi nu va fi majorat pentru că ne încadrăm în standardele impuse de legislaţie. Ne acoperim cheltuielile minime. Avem 25 de canere şi 73 de locuri, dar în prezent avem ocupate 66 de locuri din care 15 sînt ocupate de cazuri sociale, aşa cum ne-am angajat faţă de Primăria Făgăraş.  Avem 25 de angajaţi. Cu aceste venituri ne acoperim cheltuielile şi am realizat şi investiţiile necesare” a spus Sorina Corman, şefa de la AVIV.

 

De la 2851 lei la 4588 lei lunar

În plenul ședinței ordinare din luna octombrie a.c., consilierii județeni au aprobat HCJ nr. 378 din 30 octombrie 2018  prin care au stabilit costul mediu lunar de întreținere a unui beneficiar de la ,,Castanul”  la valoarea de 3.719,07 lei.  Însă în funcţie de  gradele de dependență ale persoanelor vîrsnice beneficiare ale căminului ,,Castanul” din Victoria, tarifele sînt şi de 4.588 lei/lună, dar şi 2.851 lei/lună.

 •   gradul I A – 4.588 lei
 •   gradul I B – 4.339 lei
 •   gradul I C – 4.091 lei
 •  gradul II A – 3.843 lei
 •  gradul II B – 3.596 lei
 •   gradul II C – 3.347 lei
 •   gradul  III  A  – 3.099 lei
 •   gradul III B – 2.851 lei

Aşa cum arată justificarea majorării tarifelor, consilierii judeţeni au ţinut cont de de o altă HCJ emisă în 9 martie 2017, respectiv nr. 129,  prin care a fost reorganizat căminul de la Victoria. Este vorba despre aprobarea organigramei şi a statului de funcţii de la centrul  ,,Castanul” ca entitate juridică independentă.  Aleşii judeţeni s-au folosit şi de HCJ 42/31 ianuarie 2017prin care s-a stabilit costul mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii  serviciilor de la ,,Castanul”. Numai că această hotărîre stabilea un tarif de cel mult 2400 lei /lunar/beneficiar. Justificarea CJ Braşobv mai invocă HGR nr. 978/2005 şi Legea 17/2000. Aşa cum susţin însă aparţinătorii bătrînilor internaţi aici, noile tarife  ar acoperi salariile angajaţilor de la  azil şi mai ales din forurile  ce administrează unitatea de la Victoria, CJ Braşov şi DGASPC Braşov, care nu sînt de loc mici.

 

Altă majorare

HCJ nr. 378/ 30 octombrie 2018  are 5 articole. La primul sînt specificate noile tarife, iar la art. 2 modul de plată a contribuţiei   lunare  de înteținere datorată de persoanele vîrsnice de la ,,Castanul”.  ,,Pesoanele vîrsnice care au venituri și sînt îngrijite în cămin, datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de pînă la 60% din valoarea veniturilor personale lunare”. Cu alte cuvinte,  azilul îi ia pensionarului internat numai 60% din pensia lunară.  Diferența pînă la valoarea integrală a contribuției lunare   va fi plătită de către susținătorii legali care îşi asumă acest lucru semnînd un angajament de plată, act ce devine executoriu după semnarea lui.  La stabilirea venitului lunar disponibil pe membru de familie al beneficiarului/susţinătorului  legal  al persoanei vîrsnice  se scad  eventualele obligaţii legale din venitul total. Art. 4 specifică faptul că HCJ anterioară, 42/31.01.2017, încetează.

 

 Îşi iau bătrînii acasă

Aparținătorii bătrînilor internaţi la ,,Castanul” au fost înștiințați telefonic abia în 7 noiembrie 2018 că taxa de azil a crescut, iar majoprarea se aplică de la 1 noiembrie a.c.  Vestea i-a şocat pe aparţinătorii şi deopotrivă pe bătrînii de aici, mai ales că  serviciile  de la cămin sînt aceleaşi, doar banii pretinşi sînt mult mai mulţi.  Imediat după înștiințare au fost reziliate două contracte. ,,Am fost șocați cînd ne-au comunicat modificările apărute.  Trebuia să fim anunțați din timp despre această hotărîre. În data de 7 noiembrie a.c., am fost informați telefonic despre această situație. Costurile sînt mari și condițiile sînt aceleași. Am fost nevoiți să ne facem cerere de reziliere a contractul pentru că nu dispunem de suma respectivă. La noi în zonă veniturile sînt mici  și cred că   trebuia să se țină cont și de acest lucru. În prezent căutăm alt cămin, dar bunicii noștri vor aici în oraș, cît mai aproape de noi. Cred că este o greșeală și sper să se remedieze. Nu știu cum se justifică această creștere. În 2015 achitam 900 lei, în 2017era 2.357 lei și acum peste 3.500” au spus aparținătorii bătrînilor.

 

Locuri libere la ,,Castanul”

Dacă în perioada 2014 – 2015, la DGASPC Brașov exista o listă de aşteptare  pentru  internarea la azilul ,,Castanul”,  de peste un an unitatea are locuri libere.  Modificările legislației în domeniu și majorarea taxei de internare în azil au făcut ca numărul beneficiarilor să scadă periodic.  La majorarea din 2017 au părăsit căminul mai mulţi beneficiari. Atunci nu s-a ţinut cont nici de starea de sănătate a bătrînilor ci doar de bani. La 1 ianuarie 2017 au fost scoase  din azil chiar şi cazurile sociale.   În prezent la căminul ,,Castanul” sînt internate 24 de persoane, iar 6 locuri sînt libere.  Un singur beneficiar plătește integral contribuția, trei persoane  nu achită niciun leu fiind cazuri sociale. Ceilalți 20 de beneficiari plătesc doar 60% din pensie pentru că nu mai au aparținători și astfel nu sînt afectați de majorarea tarifelor.  ,,Afectate  de noua contribuție au fost cazurile care au reziliat contractele. Am făcut adresă și am solicitat ca noile tarife să intre în vigoare de la 1 decembrie 2018” au spus angajații de la ,,Castanul”. (Carla TATU)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here