bty

 

 •   Stadionul, ştrandul  şi cazarma zac de peste un deceniu în patrimoniul Municipiului Făgăraş fără să aducă venituri la bugetul local
 •  Dacă garnizoana a fost preluată gratuit, bazele sportivă şi de agrement au fost cumpărate din bani publici cu peste 600 euro/mp

Dacă analizăm ordinea de zi a şedinţelor CL Făgăraş lesne se poate vedea că aceasta este dominată de proiecte de hotărîre prin care se inventariază bunurile din domeniul public şi privat. Nu mai puţin de 10 astfel de proiecte s-au votat pe bandă rulantă în plenul legislativului din luna noiembrie a.c.  fără ca vreun consilier local să ridice vreo obiecţie înaintea votului. Nici iniţiatorul acestora, primarul Făgăraşului, nu a dat  vreo explicaţie, nefiind cerută, caz în care maşina de vot a Legislativului a mers ca unsă.  Printre activele inventariate în ultimul plen s-au aflat şi cele mai păguboase active ajunse în patrimoniul Municipiului în urmă cu peste un deceniu. Este vorba despre cazarma militară de pe strada Azotului şi bazele sportivă şi de agrement. Aceste imobile au fost astfel primenite doar în documente că în realitate ele zac nefolosite, degradîndu-se pe zi ce trece. Dacă clădirea garnizoanei a fost preluată cu titlul gratuit de la MApN, pentru ştrad şi stadion a fost angajat bugetul local pentru 3,2 milioane de euro.

Cazarma militară zace nefolosită de 12 ani

Un obiectiv de interes local inventariat în plenul CL Făgăraş  din luna noiembrie a.c. a fost clădirea şi terenul aferent fostei unităţi militare  din strada Azotului, în care nu se mai desfăşoară niciun fel de activitate de peste un deceniu şi prezintă un risc mare de degradare. HCL-ul recent votat inserează 4 articole în care sînt stipulate datele funciare, valoarea şi suprafaţa, toate completînd ,,inventarul centralizat al domeniului public al municipiului”.  Puţini făgărăşeni ştiu că fosta cazarmă ocupă o suprafaţă considerabilă din intravilanul municipiului, peste  37.000 mp, dar recenta HCL a actualizat inventarul Municipiului cu doar  11.930 mp, clădiri şi teren. Valoarea stabilită  pentru cei 11.930 mp este de  724.354,62 lei, cam 160.000 de euro. Dacă s-ar fi achiziţionat  acest imobil s-ar fi plătit preţul de  60,71 lei/mp, respective  13,4 euro/mp, dar transferul de proprietate s-a făcut cu titlu gratuit. Se ştie că acest imobil a aparţinut Ministerului Apărării Naţionale care l-a predat  cu titlu gratuit Municipiului Făgăraş în momentul în care s-a decis închiderea unităţii. S-a întîmplat în 2005, iar prin HG 1266/18 octombrie 2005 s-a aprobat transmiterea imobilului către noulproprietar. Predarea imobilului a avut loc în decembrie 2005 cînd s-a semnat   procesul verbal de predare –primire  de ambele părţi.  Municipiul Făgăraş a fost reprezentat de o comisie formată din Ioan Bărbuţi, primarul de atunci al Făgăraşului, şi membrii Emil Mocanu (secretar), Victoria Prescure (dir. economic), Radu Stelea şi Adrian Bica (ingineri la ADP), iar UM a fost reprezentată de col. Valerică Diaconu, comandantul UM 01041 Făgăraş, şi maistrul militar Sorin Lungu, administratorul cazărmii. La momentul transferului, imobilul avea o suprafaţă totală de 37.345 mp, valoarea de inventar fiind de 956.510,01 lei. Astăzi se înscrie în inventarul municipiului doar 11.930 mp, valoarea fiind de 724.000 lei, doar o treime din total. Nimeni din cadrul autorităţii locale n-a explicat în plen ce se întîmplă cu restul proprietăţii. Imobilul avea 21 de pavilioane, magazii, barăci, puncte de control, şoproane, etc. Cea mai   veche magazie a fost  construită în 1910, altele în 1957 sau,   cele mai noi,  în 1986. Clădirile erau racordate la reţelele de apă, canal şi electricitate.   Imobilul avea gard împrejmuitor din cărămidă, beton şi scîndură, un platou betonat, alei asfaltate sau betonate. Inventarul din 2005 conţine o serie de bunuri precum: 160 de sobe, vreo 128 de brazi cu diametrul mai mare de 15 cm şi alţi 56 mai mici,   rezervoare subterane pentru carburanţi, trei a cîte 10.000 litri,  unul de 30.000 l şi două a cîte 20.000 l, o masă tenis, etc.  Au trecut 12 ani de cînd imobilul este administrat de Municipalitate, dar  nu i s-a dat  vreo întrebuinţare. Cei care au condus urbea au aruncat în ochii făgărăşenilor  doar proiecte verbale, niciunul însă nu s-a concretizat. Ultima destinaţie vehiculată de autorităţile locale ar fi ,,sediu ladministrativ al UAT Făgăraş”.

 

Afacerea mandatului 2008-2012

O suprafaţă din Baza sportivă şi de agreement  aflată în Parcul Regina Maria va fi inclusă, de asemenea, în inventarul centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraş. HCL adoptată în plenul din luna noiembrie 2018 atestă aparteneţa acestui imobil la domeniul public. Este vorba despre 1.705 mp, CF 100626 Făgăraş, nr. top 100626, cu valoarea de inventor de  4.639.349,76 lei. Un simplu calcul arată că acest imobil (teren) a fost achiziţionat de Primăria Făgăraş cu 2.721 lei/mp, nici mai mult nici mai puţin decît 591,5 euro/mp.   Este o  discrepanţă uluitoare pe aceeaşi piaţă imobiliară, cazarma a fost cotată la 13 euro/mp, iar un teren la periferia Făgăraşului a fost cumpărat din banii publici cu aproape 600 euro/mp. Ambele imobile au avut însă ceva în comun. Puteau fi achiziţionate gratuit de Primăria Făgăraş. În cazul cazărmii s-a reuşit, în cazul bazelor sportive şi  de agrement nu s-a vrut, tranzacţia fiind transformată într-un tun imobiliar pe bani publici. Dar aşa au stat lucrurile atunci.

 

Cea mai păguboasă tranzacţie

Readucem în atenţia contribuabililor făgărăşeni contractul de vînzare cumpărare  nr. 970/13 aprilie 2009 şi Actul adiţional nr. 1830/27 iulie 2009 dintre Primăria Făgăraş (CL Făgăraş) şi SC Capeti Investment Grup SRL prin care s-au achiziţionat bazele sportivă şi de agreement. Documentele au fost inserate la  dosarul plenului CL Făgăraş întrunit în şedinţă ordinară  la sfîrşitul lunii noiembrie 2018.  Imobilul amintit  mai sus (1705 mp) face parte din cele 11  active cumpărate de primărie. Tranzacţia a fost păstorită de  conducerea liberală a municipiului din mandatul 2008-2012 la care au achiesat însă şi reprezentanţii altor partide politice din legislativ. Pentru această achiziţie a fost angajat bugetul local, dar şi un împrumut bancar    care se plăteşte vreme de 20 de ani, pînă în 2030. Anual din bugetul local se plătesc ratele şi dobînzile aferente credituşlui în valoare de 760.000 de lei.

 

Tunul liberal, goleşte în continuare bugetul local

Această achiziţie a fost denumită de Monitorul de Făgăraş ,,Tunul liberal pe banii publici”, iar cazul a fost preluat de DNA, care n-a finalizat cercetările nici în ziua de astăzi. Contractul de vînzare –cupărare a avut ca părţi: Municipiul Făgăraş reprezentat prin primar Sorin Mănduc şi consilier juridic Petru Malene pe de o parte, şi SC Capeti Investment Grup SRL reprezentată de Capeti Iulian Dănuţ pe de altă parte. Conform art. 3/cap. III, valoarea contractul este de 2.700.000 euro plus 19% TVA, respectiv 3.213.000 euro. Primăria Făgăraş se obliga să achite prima rată în valoare de 1.200.000 lei în termen de 90 zile  de la semnarea contractului. A doua rată de 500.000 euro pînă la data de 1 iunie 2010, a 3-a rată de 500.000 euro pînă la data de  1 iunie 2011, a patra rată de 500.000 euro pînă la data de 1 iunie 2012 (n.r. cînd se încheia mandatul 2008-2012). Ce a cumpărat Primăria Făgăraş cu aceşti bani?

 •   Teren în suprafaţă de 3.536 mp
 •   Teren şi parcare auto în suprafaţă de 668 mp
 •   Teren de 200 mp şi minihotel,
 •  Teren fotbal, zonă verde  în suprafaţă totală de 10.352 mp
 •   Teren de 92 mp şi vestiar
 •   Teren construcţii- 12.214 mp
 •   Teren de 2.245 mp compus din construcţii administrative, social culturale, bazin înot
 •  Teren în suprafaţă de 1705 mp, construcţii administrative, tribuna mare, punct termic (n.r. imobilul care a făcut obiectul HCL din noiembrie 2018)
 •  Teren de 259 mp compus din construcţii administrative, pavilion vestiare şi recuperare
 •  Teren de 680 mp, tribuna mică
 •   Teren fotbal de 9.906 mp
 •   Teren de 15.427 mp compus din construcţii anexă, tabelă marcaj, magazine, cabină bilete.

Aceste active au fost dobîndite de SC Capeti Investment SRL în urma licitaţiei organizate de lichidatorul Nitramoniei SA, SC Maestro SPRL, în anul 2007. Pentru nici 500.000 de euro. Contractul, spun avocaţii, este destul de sumar, iar asumarea a stat doar în semnăturile primarului, consilierului juridic şi   vînzătorului. Actul a fost autentificat de  notar care a perceput o taxă de 71.750 lei. Toate cheltuielile legate de tranzacţie au căzut în sarcina Primăriei Făgăraş. Singura obiecţie a Primăriei Făgăraş în faţa vînzătorului a fost prelungirea termenului de plată a primei rate în valoare de 1.200.000 euro de la 90 de zile la 180 de zile, stipulată într-un Act adiţional semnat  în 27 iulie 2009 şi autentificat de acelaşi notar făgărăşean. Nicidecum n-a existat opoziţie la preţul de vînzare, cu mult peste media pieţei de la acea vreme.  Oricum activele ajunse în proprietatea Municipiului Făgăraş sînt nefolosite, iar mare parte din ele s-au degradat în cei 10 ani de la cumpărare. Se poate spune, fără să greşim, că au fost bani aruncaţi pe apa Sâmbetei, sau mai bine zis în buzunarele unor aleşi locali de la acea vreme.

Inventar lărgit

Precum terenul în suprafaţă de 1705 mp şi alte active din bazele de agreement şi sportivă din Parcul Regina Maria vor completa inventarul centralizat al Municipiului Făgăraş.

 •   Teren cu construcţii de 92 mp, valoarea de inventar 237.857,81 lei (2585 lei/mp sau 562 euro/mp)
 •   Teren fotbal de 9.906 mp, valoarea de 1.116.087 lei (112,6 lei/mp  sau 24,5 euro/mp)
 •  Teren de 3536 mp, valoarea de inventar de 398.393,29 lei (112,6 lei/mp, respective 24,5 euro/mp)
 •  Parcare auto, suprafaţă de  668 mp, valoarea de inventar 75.262lei (112,6 lei/mp, respective 24,5 euro/mp)
 •   Teren fotbal, 10.352 mp, valoare 1.166329 lei (112,6 lei/mp sau 24,5 euro/mp)
 •   Teren şi construcţii: 200 mp, valoarea 517.082 lei (258 lei/mp sau 56 euro/mp)
 •  Teren şi construcţii: 14.459 mp, valoarea de 1.376.092 lei (95  lei/mp sau 20,7 euro/mp)
 •    Teren şi construcţii de 15.427 mp, valoarea de 1.998.320,65 lei (129,5 lei/mp sau 28 euro/mp)
 •   Teren şi construcţii de 259 mp, valoare de inventar 669.621 lei (2585,4 lei/mp, 562 euro/mp)
 •  Tribuna mică, 668 mp, valoare de inventar 76.636,62 lei  (114,6 lei/mp sau 30 euro/mp)

(Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here