Fermierrii din Ţara Făgăraşului vor încasa în această perioadă  subvenţiile pe motorină  aferente deconturilor depuse la APIA în contul trimestrului III din 2018. Deconturile pentru trimestrul IV din 2018 trebuiau să fie depuse  pînă la data de 31 ianuarie 2019.  Aceste plăţi dar şi cele  pentru bunăstarea la animale pentru trimestrul  IV se vor plăti după aprobarea bugetului 2019. În cazul cererii unice de plată, directorul general executiv de la APIA Braşov, Dorel Stânea, spune că mai sînt de achitat doar subvenţiile pentru  fermierii care au fost selectaţi pentru control. ,,În judeţul Braşov s-au plătit din cele 16.000 de cereri cam 13.500. 1200 de fermieri au fost cuprinşi în teledetecţie, controlul periodic, iar încă 300 au fost identificaţi cu probleme  în angajamentele din sistemul informaţional” a spus Dorel Stânea.    Cererile unice de plată pentru suprafeşele deţinute de fermierii din judeţul Braşov stipulează mai multe criteri dintre care amintim agromediu, suprafaţa inclusă, zona defavorizată. Un hectar încadrat la aceste categorii înseamnă o subvenţie în valoare de maxim 500 euro/ha. 140 euro/ha pentru suprafaţă, 200 euro/ha pentru agromediu şi 100 euro/ha dacă suprafaţa se află în zona defavorizată. ,,În judeţul Braşov 50 din cele 59 localităţi au agromediu, pajişti cu înaltă valoare floristică. Din cele 59 localităţi, 33 sînt incluse în zona defavorizată. Din Ţara Făgăraşului cam toate localităţile exceptînd Cincu, Şoarş, Ucea de Jos” a explicat directorul Dorel Stânea.

 Bani în plus la cererea unică

APIA informează fermierii că pot opta și anul acesta, la depunerea cererii unice, pentru pachete de agricultură ecologică, aferente Măsurii 11 din PNDR 2020. Pentru pajiștile permanente, de exemplu, fermierii pot încasa în plus pe hectar pînă la 143 de euro. Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă, pe unitatea de suprafață (ha) și reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de 5 ani. Pentru a beneficia de plăți în cadrul măsurii, fermierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate, cerințele specifice și cerințele de bază relevante pachetelor. Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeași parcelă de teren rotația culturilor de la un an la altul.

Astfel la Măsura 11,  Agricultură ecologică,  se poate adăuga la cerea unică:  

  •   Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;
  •  Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an;
  •  Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
  •  Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro /ha/an;
  •  Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
  •  Pachetul 6 –   pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – 143 euro/ha/an

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here