•   Indemnizaţii plătite ,,la negru” preşedinţilor de asociaţii de proprietari
  •   Casierii sunt interfaţa dintre locatari şi firmă, plătiţi tot ,,la negru”
  •  Comitetele directoare se substituie adunărilor generale ale asociaţilor de proprietari
  •  Fondul de rulment de la AP nr. 4  din Tudor Vladimirescu stă de 4 ani la preşedinte acasă

 

Tot mai des răbufnesc locatarii blocurilor din Făgăraş  împotriva asociaţilor de proprietari.  Oamenii îşi spun nemulţumirile faţă de  cei care spun că administrează părţile comune din aceste imobile, dar în realitate nu fac altceva decât să ceară bani şi să-şi impună deciziile proprii care nu coincid  cu ale locatarilor şi proprietarilor de apartamente. Chiar dacă forul decisiv într-o asociaţie de proprietari este adunarea generală, în realitate doar cîţiva reprezentanţi decid soarta întregii asociaţii.  Şi asta pentru că făgărăşenii încă mai sînt tributari asociaţilor de proprietari deşi activitatea acestora reprezintă una dintre verigile slabe din urbe. Mereu se spune ,,vrem să plătim direct doar ceea ce consumăm”, asta însemnînd contorizarea şi plata utilităţilor fără intermediari. Numai că la Făgăraş locatarii de la bloc sînt în continuare sub papucul asociaţilor de proprietari, aşa cum susţin ei, deşi acestea au dovedit în timp că nu le apără interesele.  Sînt autorizate de Primăria Făgăraş să funcţioneze în municipiu 133 de asociaţii de proprietari pentru cele 10.064 apartamente, care sînt administrate de 37 persoane fizice şi o societate comercială cu funcţia de administratori.

Admin Citadin SRL plăteşte ,,la negru” preşedinţii de asociaţii

 

Cel mai mare  administrator  de blocuri din Făgăraş este o firmă, Admin Citadin SRL, care a acaparat peste 3000 de apartamente. Din 2014 a început marea  campanie  de atragere a asociaţiilor de proprietari din urbe sub tutela Admin Citadin SRL,firmă agreată, la acea vreme,  de Primăria Făgăraş.  Multe din asociaţiile de proprietari prin preşedinţii acestora au acceptat să predea firmei activitatea de administrare în schimbul unei indemnizaţii lunare plătite preşedintelui. Asociaţia de Proprietari nr. 4 din Tudor Vladimirescu  cu 420 de apartamente este una dintre asociaţii care  lucrează sub tutela  Admin Citatin SRL, preşedintele Dumitru Mihăilă fiind remunerat cu 400 lei pentru ,,îngăduinţă”. Indemnizaţia este plătită însă la negru, în actele firmei sau ale asociaţiei neexistînd niciun document care să ateste plata. De altfel, preşedintele asociaţiei Dumitru  Mihăilă spune locatarilor  că prestează benevol, fără plată,  serviciile la asociaţie. Aceeaşi situaţie există şi la alte asociaţii de proprietari care s-au asociat cu Admin Citadin pentru administrare.  Activitatea firmei constă în repartiţia consumului de apă pe apartamente în baza facturii emise de Apa Canal Sibiu şi plata către această firmă. Apa Canal Sibiu este singura firmă de utilităţi din municipiu care nu vrea să încheie contracte individuale cu locatarii invocând de ani de zile motive teoretice.

Cinci persoane decid pentru 500

Ultima adunare generală la Asociaţia de Proprietari nr. 4 din Tudor Vladimirescu a avut loc în urmă cu 5 ani,  când proprietarii au convenit să lucreze cu firma Admin Citadin SRL.  De atunci niciun proces verbal n-a mai fost înregistrat la această asociaţie care să demonstreze organizarea adunării generale. Cu toate acestea au fost luate decizii în numele proprietarilor, ca de pildă majorarea taxei de administrare. Dacă în 2014 taxa plătită de fiecare proprietar de apartament ca şi cheltuieli administrative a fost stabilită la 7,11 lei pentru apartamentele cu 2 camere şi 8,54 la apartamentele cu 3 camere, în iunie 2018, această taxă a fost majorată la 9,07 lei pentru două  camere şi 10,85 lei la trei camere. Decizia a fost luată de preşedintele Dumitru Mihăilă, Ovidiu Bucureci de la Admin Citadin şi alţi 3 membri ai consiliului director, Iulian Vărvărici de la blocul 2, Laurenţiu Halancea de la blocul 11 şi Gheorghe Miron de la blocul 4. Adunarea generală, adică proprietarii de apartamente, n-a avut niciun cuvânt pentru că n-a fost convocată.

 

Făgărăşenii plătesc apa de ploaie

La cheltuielile administrative sau indivize aşa cum sunt stipulate pe listele  de plată afişate la avizierele blocurilor,  se ataşează şi o taxă pe apa de ploaie. Această taxă este stabilită în funcţie de numărul camerelor şi nu de cantitatea de apă  deversată în canalizarea oraşului. Cel puţin aşa spun casierii de la asociaţii.  ,,La 2 camere  se plăteşte 0,38 lei/mc, iar la 3 camere 0,43 lei/mc” spune casierul Maria Simion de la AP nr. 4. Dumitru Mihăilă, preşedintele de la AP nr. 4, spune că a cerut conducerii de la Apa Canal Sibiu să explice cum calculează apa de ploaie, mai ales în lunile fără ploaie.  ,,Mi-au spus că se repartizează lunar o sumă indiferent de  ploaie” a explicat Mihăilă. Prin urmare, dacă Apa Canal Sibiu ne taxează pentru apa de ploaie, Admin Citadin pentru servicii de administrare fără să aibă vreo responsabilitate, ar mai urma o taxă pe aer care să îndestuleze vreo altă  firmă căpuşă.

 

Fondul de rulment buclucaş

La AP nr. 4  mărul discordiei din această perioadă este fondul de rulment acumulat în timp.  S-au adunat în contul deschis la CEC pe numele AP nr. 4 suma de 6.186, bani ce aparţin proprietarilor de apartamente. Unii dintre locatari, mai ales cei care au vândut apartamentele sau care s-au constituit în asociaţii independente, au cerut preşedintelui Dumitru MIhăilă să le restituie cota parte din fondul de rulment. Aşa se face că în februarie 2015, contul de la CEC a fost lichidat, iar banii au fost luaţi de preşedintele Dumitru Mihăilă şi păstraţi acasă la el. Dumitru Mihăilă, după o oarecare ezitare, a spus că fondul nu s-ar regăsi la el ci la Admin Citadin, dar într-un final a recunoscut  că mai are acasă suma de 5770 lei, diferenţa fiind înapoiată celor din blocul 3B. ,,Vom înapoia fondul de rulment, dar nu atât cât a fost iniţial. Dacă au plătit 800 lei atunci, acum suma va fi mai mică pentru că banii s-au devalorizat” a mai spus Dumitru Mihăilă.  De 5 ani, preşedintele Mihăilă se tot gândeşte, ţinând banii în pungă acasă, cât ar reveni fiecărui proprietar de apartament.

 

Taxa de administrare depinde de ,,bunăvoinţa” preşedinţilor

 

Admin Citadin, responsabilul cu administrarea blocurilor în schimbul taxei de administrare, ar trebui să se ocupe de toate problemele ce se ivesc la blocuri. De pildă de pericolul dat de desprinderea tencuielilor de la blocuri. Săptămâna trecută de la blocul nr 6 din Tăbăcari s-a desprins o bucată de tencuială punând în pericol locatarii. În cădere tencuiala a produs pagube unui autoturism parcat pe trotuar. Taxa de administrare are valoare diferită de la asociaţie la asociaţie, în funcţie de ,,bunăvoinţa”  preşedinţilor de asociaţie  şi a  comitetelor directoare. La asociaţia din Tăbăcari această taxă este de 15 lei/ apartament, pe când la alte asociaţii este de doar 5 lei/apartament.

 

Admin Citadin plăteşte ,,la negru”  casierii de la asociaţii

Admin Citadin SRL  a venit în asocierea cu asociaţiile de  proprietari cu proprii angajaţi. Doi casieri are societatea în Revisal, dar în teren câte unul la fiecare asociaţie. La AP nr. 4  din Tudor Vladimirescu casier este Maria Simion, cea care a fost administrator  la aceste blocuri şi înainte de decembrie 1989.  Am întrebat-o dacă este plătită de asociaţie pentru serviciile pe care le prestează. Atât ea cât şi preşedintele Dumitru Mihăilă au susţinut că lunar primeşte  suma de 600 lei. Numai că plata este efectuată ,,la negru”  de către Admin Citadin din  încasările asociaţiei, aşa cum explică preşedintele Mihăilă. Pe aceleaşi principiu se pare că  plătesc şi femeile de serviciu. ,,Avem o femeie de serviciu care face curat la 8 scări de bloc.  Locatarii de la aceste scări plătesc pentru femeia de serviciu câte 3,89 lei dacă stau la 2camere şi câte 4,73 lei lunar dacă locuiesc la 3 camere. Nu ştim cum este plătită în realitate femeia desrrviciu de către Admin Citatdin, că nu ne spune” a explicat Dumitru Mihăilă.  Am încercat să vorbim cu administratorul Admin Citadin SRL în cîteva rânduri, dar  fiind plecat din ţară  aşteptăm explicaţiile lui  în perioada următoare. (Lucia BAKI)

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here