•   Consilierii locali PSD blochează demersurile pentru investiţia ,,Reţele de canalizare şi staţie de epurare la Beclean şi Luţa”
  •  Staţia de epurare de provenienţă românească  este autorizată de forurile în domeniu

Divergenţele politice ies la iveală periodic în Consiliul Local Beclean, mai ales când vreun proiect de hotărâre tratează subiecte de mare interes pentru comunitate.    A fost cazul proiectului ce viza reabilitarea drumului Beclean-Luţa,  când  acesta  n-a întrunit voturi suficiente pentru a deveni act normativ local. Vineri, 29 martie a.c., pe ordinea de zi a CL Beclean s-a aflat un proiect de hotărâre ce viza reţeaua de canalizare din localităţile Beclean şi Luţa.  Mai precis, aşa cum era formulat proiectul de hotărâre,  se cerea ,,aprobarea intabulării dreptului de proprietate în Cartea funciară a comunei a imobilului situat în localitatea Beclean, pentru construirea Staţiei de epurare-extindere canalizare Beclean-Luţa conform documentaţiei tehnice cadastrale”. Deşi părea un subiect simplu, în realitate a fost unul dintre proiectele de hotărâre  pentru care  reprezentanţii partidelor politice din legislativul de la Beclean scot ,,AS-ul” din mânecă pentru a-şi ataca  partenerii politici.

4  abţineri au blocat proiectul

Din cei 10 consilieri locali prezenţi,  doar şase au fost de acord să aprobe proiectul de hotărâre, iar ceilalţi patru  s-au abţinut.  Se poate înţelege că opozanţii proiectului nu-şi doresc reţea de canalizare în satele Beclean şi Luţa sau  au alte soluţii la  o astfel de investiţie.  Aşa cum arată procesul verbal al şedinţei, niciun consilier local care s-a abţinut de la vot n-a venit cu vreo soluţie  pentru realizarea investiţiei ,,reţea de canalizare în Beclean şi Luţa” ci doar au blocat votul, abţinându-se.  Am încercat să obţinem o declaraţie de la cei patru consilieri locali care s-au abţinut de la  vot în cazul proiectului de hotărâre aşa cum l-a formulat Executivul, dar telefonic n-am reuşit să le obţinem părerea. Este vorba despre Leancu Cosmin (telefonul închis),  Brumbea Ioan (răspunde mereu soţia), Dan Octavian, Clonţ Lucian (telefonul închis sau nu are semnal), toţi de la PSD. Respectivul proiect de hotărâre trebuie să aibă votul a 2/3 din consilieri. O situaţie similară s-a întâlnit şi în proiectul ce viza preluarea drumului Beclean-Luţa de la CJ Beclean când opozanţii PNL din Legislativ au  calculat voturile astfel încât proiectul  să nu treacă, unii au lipsit, iar alţii s-au opus.

 

Proiect de interes local actualizat

Primăria Beclean vrea să realizeze investiţia ,,Reţea de canalizare şi staţie de epurare pentru satele Beclean şi Luţa”. Demersurile au început în 2016, după ce în urmă cu două decenii s-a mai încercat realizarea acestei investiţii.  ,,Am comandat o expertiză pentru a se vedea ce se poate folosi din proiectul vechi. Conform expertizei,  vechiul proiect poate fi folosit cu unele modificări şi actualizări. În privinţa staţiei de epurare s-a stabilit ca locaţia necesară amplasării să fie în zona cuprinsă între râul Săvăstreni şi calea ferată, la o distanţă legală de casele cu nr. 85 şi 86,  respectiv la marginea satului Beclean şi aval de acesta, pe o suprafaţă de 1355 mp” a explicat primarul comunei, Claudiu Motrescu.  Demersurile prezentate de Executiv se referă la:

  •   S-a realizat studiul de fezabilitate în 2018 de către o firmă autorizată stabilită prin licitaţie. Documentaţia a fost predată Comunei în iunie 2018, urmând ca investiţia să poată fi demarată.
  •   Proiectul a fost depus pentru finanţare la MDRAP în 17 martie 2017 la programul  PNDL
  •   În prezent Comuna Beclean urmează procedurile legale pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor aferente investiţiei.
  • Pentru staţia de epurare s-a obţinut documetaţia tehnică de la o firmă specializată, achiziţia ei în cadrul proiectului având toate recomandările tehnice legale şi autorizate de forurile în acest domeniu.
  •   Primul pas a fost obţinerea certificatului de urbanism de la CJ Braşov. Eliberarea certificatului de urbanism şi ulterior a  autorizaţiei de construire presupune, aşa cum impune legislaţia,  obţinerea avizelor cerute de C Braşov.
  •   HCL Beclean privind terenul pe care se amplasează staţia de epurare. Terenul aflat în domeniul public al Comunei  necesită intabulare. Pe ordinea plenului CL Beclean din data de 29 martie a.c. s-a aflat proiectul de hotărâre legat de acest subiect.   Patru din cei 10 consilieri locali prezenţi s-au opus. A lipsit consilierul  local Munteanu Alexandru, PNL.

 Investiţie de 9,9 milioane de lei

Investiţia se ridică, aşa cum arată  proiectul,  la valoare de 9.929.997,26 lei inclusiv TVA din care  reţelele de canalizare costă 7.883.024,65 lei, iar staţia de epurare 2.046.972,61 lei.  ,,Dacă  erau interesaţi de această investiţie puteau să analizeze  documentele puse la dispoziţie. Însă nimeni n-a analizat aceste documente şi n-a cerut detalii de la proiectant sau de la  cei care au lucrat la această investiţie.  Pot spune că staţia de epurare este de provenienţă românească şi este avizată de Institutul European pentru Ştiinţe Termice Bucureşti care a eliberat  ,,Agrementul tehnic”.  Modulele de epurare biologică a apelor uzate menajere corespund cerinţelor Legii Calităţii în Construcţii. Verificarea staţiei s-a realizat prin  metoda SR ISO 10523/2012, iar rezultatul s-a încadrat în parametrii legali, ph 6,5-8,5 unităţi. Dacă problema consilierilor  ar fi mirosul, pot cere informaţii care le pot demonstra că o astfel de staţie este ermetică, nu deranjează zona. În plus nu  ar avea  avizele necesare funcţionării. Dar nu aceasta este problema ci  este una politică, să  blocheze activitatea comunei  noastre condusă de PNL” a explicat primarul Motrescu.

Şedinţă a CL Beclean cu public

O astfel de investiţie este necesară comunei Beclean şi în timp se va realiza, dar cu întârzierea datorată opoziţiei PSD din legislativ susţinută de aliaţii săi. ,,Proiectul de hotărâre va fi pus pe ordinea de zi a unei şedinţe extraordinare pe care o vom programa în prima parte a lunii aprilie a.c. Şedinţa va fi organizată la căminul cultural din Beclean unde vom invita şi cetăţenii din Beclean şi Luţa” spune primarul comunei. (L.B.)

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here