Veniturile comunei Sâmbăta de Sus sunt, în 2019, de 2.950.420 lei din care suma de 1.088.000 lei provine din cotele defalcate din impozitul pe venit, iar 1.000.000 lei din cote defalcate din TVA.  Contribuabilii locali aduc la buget din impozitele şi taxele pe proprietate suma de 594.000 lei. Persoanele fizice plătesc dări locale  în valoare de  175.000 lei  (impozit pe clădiri) şi 90.000 lei (impozit pe teren), iar persoanele juridice plătresc  179.000 lei impozit pe clădiri şi 32.000 lei impozit pe teren.  Din impozitarea terenului extravilan ajunge la bugetul local suma de 110.000 lei,  din taxele asupra mijloacelor de transport  şi din desfăşurarea unor activităţi suma de 121.000 lei, din concesiuni 62.000 lei, iar din amenzi suma de 30.000 lei.

Cheltuieli mai mari decât veniturile

Cheltuielile UAT Sâmbăta de Sus  ating , în 2019,  valoarea totală de 3.999.790 lei,  mai mult decât veniturile cu 1.049.370 lei. Ceea ce înseamnă că Primăria Sâmbăta va încheia anul cu un deficit de peste un milion de lei, un pas spre faliment dacă la rectificările anuale nu îşi va majora veniturile cu cel puţin această sumă.

 •  Cheltuielile curente ale Comunei sunt de 2.090.960 lei
 •   salarii de bază ale angajaţilor: 1.128.000 lei
 •  indemnizaţii plătite pentru persoanele din afara primăriei: 91.000 lei
 •  indemnizaţii de hrană: 49.460 lei
 •   contribuţii: 34.000 lei
 •  Iluminat: 155.500 lei
 •  carburanţi: 100.000 lei
 •   posta, telecomunicaţii, internet: 42.500 lei
 •  materiale pentru funcţionare: 100.000 lei
 •  reparaţii curente: 50.000 lei
 •  bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare: 225.500 lei
 •  cheltuieli de judecată: 50.000 lei
 •  sediul UAT: 60.000 lei

Ordine publică

 •  protecţie civilă: 160.910 lei
 •  bunuri şi servicii: 105.000 lei
 •  dotare SVSU: 200.000 lei

Învăţământ

 •  învăţământ preşcolar şi primar: 152.000 lei
 •  bunuri şi servicii: 58.000 lei
 •  reabilitare şcoală: propunerea sumei de 70.000 lei, dar a rămas suma de 24,3 mii lei

Asistenţă socială

 •  ajutoare sociale în numerar: 24.000 lei
 •   tichete de grădiniţă: 10.000 lei
 •  asistenţă socială persoane cu dizabilităţi: 388.600 lei

Sănătate

 •   cheltuieli curente: 120.000 lei

Cultură, recreere:

 •  bunuri şi servicii: 50.000 lei

Investiţii

 •   alimentare cu apă: 64.320 lei
 •  iluminat public: 285.000 lei
 •  cheltuieli curente: 135.000 lei
 •  iliminat public în Complexul turistic: 150.000 lei
 •  canalizare: 50.000 lei
 •  planuri parcelare: propunerea a fost de 125.000 lei, dar s-a votat suma de 75.000 lei
 •  drumuri: 240.000 lei
 •  cheltuieli curente: 70.000 lei
 • reabilitare drum complex turistic: 170.000 lei

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here