•   Sâmbetenii vor avea lemn de foc în acest an, cantitatea ce va fi valorificată fiind de 5337 mc

 

Bugetul local al comunei Sâmbăta de Sus s-ar completa  cu banii proveniţi din valorificarea fondului forestier al comunei care este administrat de Ocolul silvic ,,Pădurile Făgăraşului”, dar aceşti bani acoperă  cheltuielile de administrare ale ocolului.  Pădurea de la Sâmbăta cu o suprafaţă de 1229,71 hectare aduce un profit, conform bugetului de venituri şi cheltuieli prognozat pentru anul 2019 de ocol, de 125.142 lei. Din fondul forestier al comunei Sâmbăta de Sus    se va recolta în anul 2019 un volum de masă lemnoasă de 12.785 mc. Aşa a decis Legislativul de la Sâmbăta de Sus în şedinţa ordinară din luna aprilie a.c., având ca suport propunerea Ocolului Silvic ,,Pădurile Făgăraşului” prin Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs. În BVC-ul din 2019, este prognozat un volum de masă lemnoasă de exploatat de 5.337 mc din a cărei exploatare şi valorificare se estimează un venit la nivelul a 700.713 lei  la care se adaugă 48.788 lei  din valorificarea fondului de conservare.  Cheltuiele pe care ocolul şi le propune în acest an în cazul  fondului forestier de la Sâmbăta de Sus sunt estimate la valoarea de 624.359 lei.

Categoriile de cheltuieli sunt repartizate astfel:

 •   de administrare: 69.527 lei
 •  paza pădurii: 85.493 lei
 •  protecţia pădurii: 2.896 lei
 •  regenerarea pădurii: 48.788 lei
 •  punerea în valoare: 24.013 lei
 •  exploatare: 231.210 lei
 •  fondul pentru drumuri: 3052 lei
 •  fondul de conservare (15% din masa lemnoasă valorificată): 101.758 lei
 •  fondul de mediu de 2%: 7735 lei
 •  impozit: 3619 lei
 •  indemnizaţii consiliul de administraţie: 28.007 lei
 •  profit brut: 125.142 lei, cu un impozit de 20.023 lei

Cât se plăteşte pentru lemnul de foc

Masa lemnoasă  în cantitatea aprobată de aleşii locali este repartizată pe cele patru categorii: principale-2761 mc, conservare- 4756 mc, secundare- 4813 mc, igienă- 455 mc.  În paralel au fost aprobate şi preţurile  de referinţă ce se vor practica în acest an. Astfel în cazul masei lemnoase pe picior, ocolul a propus  un tarif  de la 90 lei/mc la 150 lei/mc. Pentru masa lemnoasă la drum auto, preţul va avea valoarea de  200 lei/mc pentru lemnul de foc, iar în cazul lemnului de construcţie (fasonat)  de la 150 lei/mc la 250 lei/mc.

Serviciile  silvice contractate

Câţi dintre localnici cunosc serviciile pe care ocolul silvic le prestează în pădurea comunală? Conform Devizului prezentat Legislativului, valoarea totală a lucrărilor  de protecţie a pădurii este de 2.896,4 lei din care peste 2.100 lei reprezintă materialele necesare efectuării lucrărilor.   Pădurarii de la ocol, aşa cum arată devizul, vor doborî arborii cursă (diametru 21-40 cm), vor coji aceşti arbori şi vor recolta cojile, dar vor combate şi insecta Hylobius. Cele mai costisitoare lucrări sunt cele de regenerare a pădurii. Conform devizului prezentat Primăriei Sâmbăta,   transportul a 1000 bucăţi de puieţi se va taxa  cu 187,5 lei, spălarea şanţurilor pentru depozitarea puieţilor, 43,7 lei, completarea puieţilor lipsă (molid şi paltin) va costa 5.193 lei, revizuirea plantaţilor se taxează cu 3.099 lei, descoperirea suprafeţelor forestiere în jurul puieţilor, 14.921 lei, întreţinerea regenerării naturale- 12.131 lei, ajutorarea regenerării naturale- 7.642,5 lei. Toate aceste lucrări vor fi plătite din bugetul aferent valorificării fondului forestie al comunei, respectiv suma de 43.217.8 lei la care se adaugă taxele aferente, suma totală fiind de 48.787,9 lei.  Pentru marcarea şi inventarierea arborilor se percepe  un total de 24.013 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here