sdr

 

Comuna Beclean va avea în 2019 un buget mai mare decât cel de care a beneficiat în anii anteriori. Şi asta pentru că veniturile proprii ale comunei sunt completate în mare parte din banii obţinuţi prin  accesarea de fonduri europene. Peste 10 milioane de lei  sunt investiţiile asigurate din proiectele aprobate la programele AFIR şi PNDL. În condiţiile în care contribuabilii locali aduc la bugetul local puţin peste un milion de lei, ceea ce înseamnă sub 10% din veniturile totale realizate de UAT Beclean. Mare parte din bugetul local a fost repartizat de aleşii locali pe investiţii. În plenul CL Beclean de săptămâna trecută, atât legislativul cât şi executivul au căzut de acord asupra repartizării fondurilor publice pe categorii de cheltuieli. ,,S-a lucrat la buget atît în cadrul serviciilor din Primăria Beclean, dar şi în comisiile din cadrul CL Beclean, astfel că în plen, bugetul local pentru 2019 a fost votat fără contradicţii între reprezentanţii partidelor politice. Ne-am fi dorit să avem mai mulţi bani  pentru a realiza toate investiţiile necesare satelor comunei, dar ne-am limitat la bugetul pe care îl avem. Prioritare sunt aducţiunile de apă, canalizarea, reabilitarea căminelor culturale prin proiectele aprobate deja” a explicat primarul Claudiu Motrescu.

 Buget aprobat în plen

Veniturile comunei Beclean sunt prognozate pentru anul 2019 la nivelul sumei totale de 14.136.000 lei, aşa cum arată proiectul aprobat în plenul şedinţei extraordinare al CL Beclean desfăşurat luni,  13 mai a.c. Veniturile comunei  sunt formate din cotele provenite din impozitele de venit, în valoare de 1.049.000 lei  din care 182.000 lei reprezintă cotele defalcate din impozitul pe venit, 417.000 lei sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi 450.000 lei sumele repartizate  de CJ Braşov.  Bugetul este completat cu suma de  1.177.000 lei reprezentând sumele defalcate din TVA 670.000 lei şi 1.110.000 lei sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Cetăţenii plătesc puţin peste 1,1 milioane de lei

Cetăţenii comunei aduc la bugetul local suma de 480.000 lei însemnând impozitele şi taxele pe clădiri în valoare de  150.000 lei, impozite şi taxele pe teren de 330.000 lei.  Bugetul se mai completează cu banii proveniţi din impozitele plătite de persoanele fizice  pentru miloacele de transport, 105.000 lei, şi de persoanele juridice de 45.000 lei. Din concesiuni se încasează anual suma de 350.000 lei, iar regiile plătesc din profitul obţinut peste an suma de 75.000 lei. Din amenzi se încasează suma de 65.000 lei.  Veniturile proprii programate pentru 2019 însumează 1.184.000 lei.

Finanţare europeană

Cele mai mari sume de bani care intră la bugetul local al comunei provin din proiectele europene, totalul depăşind 10 milioane de lei. Bugetul local se majorează  cu  subvenţiile de la bugetul statului în valoare de 8.740.000 lei însemnând proiectele finanţate  prin PNDL şi ajutorul de încălzire de 20.000 lei. De la bugetul AFIR ajunge la bugetul comunei suma de 412.000 lei, iar prin  programul FEADR,  suma de 1.574.000 lei.

Cheltuieli mai mari decât veniturile

Cheltuielile programate de aleşii locali sunt stabilite la nivelul valorii de 16.036.000 lei, ceea ce înseamnă un deficit de 1.900.000 lei, care, aşa cum susţine primarul Claudiu Motrescu,  este finanţat din excedentul anilor trecuţi.  Cheltuielile  prevăzute pentru  anul 2019 din bugetul local  au fost împărţite pe categorii de activităţi şi servicii astfel:

 •   Personalul din UAT Beclean: 1.125.000 lei
 •   Bunuri şi servicii: 738.500 lei
 •   Ordine publică: 32.000 lei
 •   Învăţăpmânt: 52.000 lei
 •   Sănătate: 13.000 lei din care achiziţia unui sistem de supraveghere video la dispensar, 7.000 lei
 •  Cultură, recreere şi religie: 4.665.000 lei  din care pentru cămine culturale, 4.375.000 lei.
 •   Sport: 184.000 lei
 •   Mobilier urban la Calbor: 70.000 lei
 •   Biserici: 10.000 lei
 •   Evenimente culturale: 20.000 lei
 •   Asistenţă socială: 455.000 lei
 •   Locuinţe, servicii de dezvoltare publică: 6.441.000 lei
 •   Protecţia mediului: 75.000 lei
 •   Agricultură: 250.000 lei
 •   Transporturi: 2.084.000 lei

Investiţii acoperite din excenentul anului trecut

Investiţiile propuse de Primăria Beclean pentru acest an vor fi acoperite din excedentul înregistrat anii trecuţi,  respectiv  1.900.000 lei.

 •   achiziţie seif: 6000 lei
 •   demolare clădire anexă primărie: 35.000 lei
 •   achiziţie cupă buldoexcavator: 4.000 lei
 •  Sistem alarmă şi supraveghere video dispensar Beclean: 7.000 lei
 •   Branşaent apă, curent şi împrejmuire teren sport Beclean: 100.000 lei
 •  Branşament  apă şicurent teren sport Hurez: 70.000 lei
 •   Modernizare şi extindere cămin cultural Hurez: 280.000 lei
 •  Modernizarea, renovarea şi dotarea căminelor culturale Beclean şi Calbor: 531.000 lei
 •   Mobilier urban loc de joacă Calbor: 70.000 lei
 •   Actualizare PUG: 125.000 lei
 •   Alimentare cu apă Calbor şi Boholţ: 48.000 lei
 •   Achiziţionare teren aferent puţuri apă Calbor: 25.000 lei
 •   Dali canalizare Beclean: 40.000 lei
 •   Reţele canalizare menajeră şi staţie epurare Hurez: 10.000 lei
 •   Întocmire planuri parcelare la Beclean, Hurez, Luţa: 149.000 lei
 •  Întocmire planuri parcelare la Caldor şi Boholţ: 91.000 lei
 •   Modernizare drum comunal DC 71: 309.000 lei
 •   Acoperirea golurilor de casă pentru funcţionare: 277.035,17 lei

 

Salariile angajaţilor, 10% din buget

Pentru personalul angajat la UAT Beclean se cheltuie 10% din bugetul local, ceea ce însemană  suma de 1.490.000 lei din totalul de 14.136.000 lei. Salariile de bază ale angajaţilor  însumează 1.168.000 lei/an, indemnizaţii de hrană- 66.000 lei/an, vouchere de vacanţă- 26.000 lei/an, alte drepturi în bani 103.000 lei. Şi ajutoarele  sociale plătite de la buget  se ridică la 275.000 delei/an, iar tichetele pentru grădiniţă suma de 16.000 lei. (Lucia BAKI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here