•  IŞJ Braşov schimbă regulile după ce a început şcoala
  •   Directorii Centrelor de Educaţie Incluzivă de la Făgăraş şi Victoria nu ştiau că fuziunea se aplică de la 1 octombrie 2019
  •   Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Victoria va fi absorbit de Centrul Şcolar pentru  Educaţie Incluzivă din Făgăraş

Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov bulversează activitatea Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă din Victoria şi Făgăraş prin deciziile contradictorii emise în ultimele două luni. În sensul că IŞJ Braşov schimbă regulile în timpul jocului,  adică după începrerea anului şcolar.   La  data de 12 august 2019 conducerea IŞJ Braşov informa,  prin Decizia nr. 231,  toate unităţile şcolare din judeţ asupra statutului juridic şi a numărului de membri din consiliile de administraţie. Conform Deciziei 231, Centrul de Educaţie Incluzivă Victoria avea personalitate juridică şi 7 membri în consiliul de administraţie. Şi Centrul de Educaţie Incluzivă Făgăraş avea tot 7 membri în consiliul de administraţie şi era independent din punct de vedere juridic. La data de 18 septembrie 2019, IŞJ Braşov  revine cu o nouă informare care implică cele două centre.  Conducerea Inspectoratului vrea astfel să pună în aplicare, la o distanţă de câteva săptămâni de la începerea anului şcolar,  Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr 4388 emis şi valabil încă din data de 3 iulie 2019.  Este vorba despre  fuziunea dintre cele două centre de la Făgăraş şi Victoria, în sensul că primul îl absoarbe pe al doilea de la data de 1 octombrie 2019. La data de 24 septembrie 2019, niciuna dintre directoarele celor două centre de educaţie incluzivă  nu avea cunoştinţă despre aplicarea fuziunii în acest an şcolar.  Conducerea IŞJ Braşov a remis informarea doar către Primăria Victoria.

 Directoarea de la Făgăraş aştepta un document oficial

  •   ,,Nu am primit niciun act oficial cu privire la preluarea unităţii de la Victoria. La sfârşitul anului şcolar 2018 -2019 am avut control de la ARACIP, iar inspectorii ne-au vorbit despre  fuziune. Astfel că aşteptam un document oficial, dar nu l-am primit.  Nu ştim cum se va aplica fuziunea, dar cred că la Victoria se va desfăşura activitatea normal, doar că nu va mai avea personalitate juridică”  a spus Elena Macarie, directoarea de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş.

 

Cristina Albăceanu: ,,Nu este normal să aflu de la presă despre această decizie”

u  ,,Sunt şocată, nu am primit nicio adresă despre decizia ministrului. Nu am auzit de ordinul ministrului despre care vorbiţi. Nu ştiu nimic. Nu este normal să aflu de la presă despre această decizie. În urmă cu o lună, IŞJ Braşov a decis să funcţionăm  cu personalitate juridică pentru anul şcolar 2019 – 2020. În  decizia nr. 231 emisă la data de 12 august 2019  Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov  ne-a transmis lista cu numărul de  membri din comisiile de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Braşov pentru anul şcolar 2019 – 2020. Conform acestei decizii instituţia  noastră are 7 membri în consiliul de administraţie. Dacă ne unim cu instituţia de la Făgăraş, atunci şcoala va pierde câteva posturi, mai mult nu ştim cum ne vom desfăşura activitatea în următoarea perioadă” a spus directorul unităţii de învăţământ, Cristina Albăceanu.  La Centrul de la Victoria a fost programată şi prima şedinţă a consiliului de administraţie. ,,Ca la orice început de an şcolar, Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov ne-a solicitat mai multe documente, însă nu s-a discutat despre arondarea la Făgăraş. Am auzit discuţii cu privire la pierderea personaliţăţii juridice, dar am sperat că acest lucru nu se va întâmpla. Repet, oficial nu am primit nimic. Miercuri, 25 septembrie a.c., la ora 16.00  am convocat consiliul de administraţie, iar pe ordinea de zi avem de discutat mai multe subiecte: raportul de activitate al directorului, planul managerial, organigrama, statul de funcţii, regulamentul şi atribuţiile consiliului de  administraţie. Toate acestea nu mai sunt valabile dacă se aplică acest Ordin de ministru” a mai spus Cristina Albăceanu, directorul instituţiei de învăţământ.

Primăria Victoria a aflat prima

Joi, 19  septembrie a.c., Primăria Victoria a înregistrat adresa nr. 10.805 emisă de  Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov privind reorganizarea Centrelor Şcolare de Educaţie Incluzivă pentru anul şcolar 2019-2020.  ,,Vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Educaţiei Naţionale a emis ordinul 4.388  din 3 iulie 2019, privind reorganizarea reţelei şcolare, începând cu anul şcolar 2019 – 2020 în ceea ce priveşte unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din municipiul Făgăraş (ca unitate  absorbantă) şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Victoria ( ca unitate absorbită). Prin urmare  începând cu data de 1 octombrie 2019 se va pune în aplicare prevederile ordinului emis de Ministerul Educaţiei Naţionale” stipulează respectiva adresă semnată de inspectorul şcolar general Ariana Oana Bucur.

 

Ce spune Ordinul Ministrului Educaţiei

Art. 1. Se aprobă reorganizarea prin operaţiunea fuziunii prin absorţie, începând cu anul şcolar 2019 – 2020, după cum urmează: unitatea de învăţământ preuniversitar de stat acreditată Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din municipiul Făgăraş, ca unitate absorbantă, preia Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă din oraşul Victoria.

Art. 2. (1) Unitatea de învăţământ absorbantă menţionată la art. 1 preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ absorbite.

(2) Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, cu sediul în municipiul Făgăraş,  Şoseaua Combinatului  nr. 3 (sediul 1), oraşul Victoria, strada Salcâmilor nr. 2 (sediul 2) îşi menţine acreditatrea pentru nivelurile de învăţământ primar, gimnazial, profesional, şcolarizate, calitatea de persoană juridică şi are o capacitate maximă de şcolarizare de 34 de formaţiuni de studiu în două schimburi.

(3) Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din municipiul Făgăraş are obligaţia de a solicita evaluarea periodică, în termen de cel mult un an de la data finaţizării reorganizării, respectiv până cel mai târziu la data de 31 august 2020, sub sancţiunea revocării prezentului ordin şi a încetării finanţării.

Art. 3. Direcţia Generală Învăţământ Secundar Superior şi Educaţie Permanentă, Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Învăţământ Primar şi Gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Judeţean Braşov, unităţile de învăţământ preuniversiter de stat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din municipiul Făgăraş şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din oraşul Victoria, respectiv Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor aduce la îndeplinire  prevederile prezentului ordin.

64 de elevi înscrişi la Victoria

În anul şcolar 2019 -2020 la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Victoria sunt înscrişi 64 de elevi, 34 la ciclul gimnazial (II – VIII) şi 30 la şcoala profesională (IX – XII). Elevii îşi desfăşoară activitatea între orele  8.00 şi  16.00. La Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Victoria îşi desfăşoară activitatea 29 de cadre didactice, şapte personal nedidactic şi cinci personal didactic auxiliar.  În această instituţie sunt înscrişi şi 12 elevi navetişti din Arpaşul de Sus, Sâmbăta de Sus, Ucea de Sus, Drăguş şi Rucăr. Elevii sunt transportaţi cu un autoturism Dacia pentru că unitatea nu beneficiază de un microbuz şcolar, deşi directoarea centrului a solicitat încă din luna ianuarie 2017.

20 de dosare noi după începerea cursurilor

La sfârşitul lunii septembrie a.c., la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Victoria s-au depus încă 20 de dosare pentru înscriere în învăţământul special. ,,De când am început anul şcolar 2019 – 2020 la secretariatul şcolii s-au depus 20 de dosare noi pentru învăţământul special. Majoritatea elevilor sunt repetenţi la  învăţământul de masă, iar părinţii au decis să-i înscrie la noi la şcoală. Vineri, 27 septembrie a.c.,  la Victoria au venit medici psihologi şi psihiatri care au testat copiii pentru învăţământul special. Pentru că părinţii nu au bani să se deplaseze la Braşov, am cerut ca  medicii să vină la unitatea de Victoria pentru a testa elevii. După testare, dosarele vor fi depuse la Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov pentru a fi analizate în Comisia de orientare şcolară şi profesională” a mai spus Cristina Albăceanu.

27 de ani de la înfiinţare

Centrul Şcolar pentru  Educaţie Incluzivă din Victoria funcţionează de 27 de ani şi a avut mai multe denumiri, dar cea care a rămas în memoria colectivă a fost ,,Şcoala specială”. În primii ani a funcţionat în incinta Casei de Copii, apoi s-a mutat în incinta Liceului Industrial, iar o bună bucată de timp unitatea şi-a împărţit activitatea în două sedii, la Clubul copiilor şi la liceu. În prezent activitatea se desfăşoară în clădirea internatului de la CT ,,Dr. Alexandru Bărbat”. Din toamna anului 2008, şcoala specială a devenit Centrul Şcolar pentru Educaţie Incliuzivă unde copiii beneficiază de servicii speciale pliate pe probleme medicale ale fiecărora. În această instituţie de învăţământ învaţă elevi de la ciclul primar, gimnazial, liceal şi profesoional.  De la înfiinţare şi până în prezent au condus această unitate de învăţământ următorii profesori: Gheorghe Cînduleţ, Trifanov Pompiliu, Viorica Poparad, Gheorghe Urdea, Marilena Constantin, Adriana Măgirescu şi în prezent Cristina Albăceanu care a ocupat postul prin concurs. (Carla TATU)

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here