sdr
 •   Asistenţii personali al persoanelor cu handicap din Făgăraş  îl acuză pe primar că nu respectă legislaţia care le acordă facilităţi
 •   Ei spun că Primăria Făgăraş nu plăteşte sporul de 15%  aferent anului 2018 şi 2019, dar nici  indenizaţia de hrană pentru primele 5 luni din acest an acestei categorii de angajaţi

O categorie defavorizată la nivelul municipiului Făgăraş o reprezintă asistenţii personali ai persoanelor cu handicap. Deşi sunt angajaţi ai Primăriei, în cazul lor legislaţia nu se respectă în totalitate. O spune Nicolae Cucu din Făgăraş care are în întreţinere împreună cu soţia sa  o persoană cu handicap grav. Este vorba despre fiul lor, Alin Cucu,  de 42 de ani, diagnosticat cu boala Langdon Down.  Mioara Cucu are contract de muncă din 1993 încheiat cu Primăria Făgăraş ca asistent personal, dar asistenţa pentru fiul bolnav grav presupune supraveghere 24 din 24 ore din partea ambilor părinţi. În astfel de situaţii, statul român prevede ajutor financiar stipulat prin legi organice. Numai că la Făgăraş aceste prevederi legale nu sunt respectate, aşa cum explică Nicolae Cucu. Sunt peste 200 de asistenţi personali la nivelul municipiului Făgăraş care sunt încadraţi la Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Făgăraş.  Conform legii, aceste persoane  sunt remunerate cu un salariu  lunar al cărui nivel depinde de gradaţie, la care se adaugă vechimea, indemnizaţia de hrană,  indemnizaţia de concediu şi un spor lunar de 15%.  După cum susţin asistenţii personali, în acest an, în perioada ianuarie-mai indemnizaţia de hrană nu a fost plătită de Primăria Făgăraş,  sporul de 15% n-a fost plătit nici în 2018 şi nici în 2019, iar banii de concediu se plătesc  doar în decembrie.

Nicolae Cucu: ,,La Făgăraş ne luptăm cu morile de vânt”

,,Pentru perioada februarie – mai 2019 nu am primit indemnizaţia de hrană de 347 lei impozabili aşa cum prevede legea. Am insistat la primărie, la primar, dar mi s-a spus  că nu sunt bani. Prin Legea 153/2017  erau obligaţi să ne plătească indemnizaţia de hrană, dar nu s-a plătit la aceste persoane. Consider că este o discriminare! La  celelalte categorii de angajaţi  plătiţi din  bani de la buget, şcoli, spital, angajaţi din primărie,  această indemnizaţie s-a plătit în fiecare lună, doar pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap nu s-au găsit banii necesari.  De ce este aşa o mare discriminare? Poate aşa se vrea sau poate aşa este la noi,  la Făgăraş.   Tot conform legii trebuie să fie plătit un spor de 15%. La toţi angajaţii bugetari se plăteşte acest spor, numai nouă, asistenţilor personali, nu. Am fost în audienţă la primar şi mi-a spus că trebuie încheiat contract cu DSP. Primăria are  contract cu DSP, dar sporul nu se plăteşte. Aşa se vrea la Făgăraş. Am vorbit cu primarul, dar îmi spune că nu sunt bani. Îl întreb şi eu, de ce nu sunt bani?  Se găsesc bani pentru orice altceva, numai pentru noi, nu.  De ce,   nu ştiu!  Nu se spune adevărul. Nici concediul nu este plătit la timp. La Făgăraş dacă îţi iei concediu în august primeşti banii de concediu doar în decembrie. Aşa-i politica monetară la Făgăraş. Este  încă o nedreptate. Dacă asistenţii personali ai persoanelor cu handicap  nu ar sta lângă bolnav în perioada concediului,  primăria ar trebui să angajeze alte persoane ca asistenţi personali. Gândiţi-vă  câte persoane sunt în această situaţie la Făgăraş şi  ce buget ar trebui! Ar găsi bani pentru aşa ceva primarul? Este tot o discriminare. Noi ne luptăm cu morile de vânt” a spus Nicolae Cucu din Făgăraş.

,,Nu suntem informaţi la timp!”

Făgărăşeanul spune că familia lui s-a resemnat cu situaţia prin care trece, deşi este foarte greu. ,,Nu ne plângem, dar dacă legea ne creează unele facilităţi, de care,  sigur, avem nevoie  trebuie să se respecte.  Nu suntem informaţi la timp despre nicio prevedere legală, iar dacă solicităm  documente, nu le primim.  Mulţi dintre asistenţii personali de la Făgăraş nici nu-şi cunosc drepturile, iar cei care se ocupă de noi pe acest lucru se bazează. Poate nici nu contează suma de bani, ci modul în care suntem trataţi. Suntem discriminaţi” a mai spus Nicolae Cucu.

Ce spune legislaţia

Este o mare discrepanţă între salariile angajaţilor  din mediul privat şi cel public, dar şi între angajaţii din sectorul public. Singurii dezavantajaţi de comenduirea Făgăraşului sunt asistenţii personali ai persoanelor cu handicap, angajaţi ai Municipiului. De parcă n-ar ajunge munca dificilă pe care o fac, le sunt tăiate de la plată şi unele drepturi băneşti.   Conform legii 250/2016,  din data de 1 ianuarie 2019 asistentul personal al persoanei cu handicap grav beneficiază de:

 •  Indemnizaţie de vacanţă în valoare de 1450 lei net indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv aactivităţile finanţate integral din venituri proprii, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, vouchere de vacanţă în cuantum de 1450 lei. (OUG 114/2018).
 •  Se acordă un spor de până la 15 % din salariu de bază personalului care desfăşoară activitate în servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilităţi. În privinţa sporului de 15%, legislaţia prevede: ,,Primăriile care aveau contracte încheiate cu DSP-urile judeţene pentru plata asistenţilor personali până în luna decembrie 2018, vor plăti în continuare asistenţii personali. Astfel, începând cu luna ianuarie 2019, în urma  acordării sporului maxim de 15%, conform HG nr. 589/2.08.2018, grila de salarizare pentru asistentul personal va fi: la gradaţia 0: 1438 lei net, la gradaţia 1- 1474 lei net, la gradaţia 2- 1543 lei net, la gradaţia 3- 1615 lei net, la gradaţia 4- 1653 lei net, la gradaţia 5- 1690 lei net. În acest sens, contractele de muncă vor necesita  încheierea unui act adiţional în care se vor menţiona  atât salariul de bază cât şi sporul de15%. Prin urmare primăriile sunt obligate să acorde acest spor de 15% dacă au contracte încheiate cu DSP întrucât asistenţii personali sunt angajaţii primăriilor cu contracte de muncă.
 •   Indenizaţia de hrană în valoare de 347 lei lunar/impozibili. Conform OUG nr. 114/2018 care completează Legea 153/2017 se plăteşte  din luna februarie 2019.

Prevederi legale aplicate după bunul plac

Prin Dispoziţie nr. 750/28 iunie 2019 semnată de primarul Făgăraşului, indemnizaţia de hrană lunară pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handcap se acordă începând cu luna iunie. La Art.3 din dispoziţie, se specifică faptul că persoanele nemulţumite pot depune contestaţii în termen de 20 de zile de la comunicare, iar în termen de 30 de zile primarul le soluţionează. Nmai că asistenţii personali de la Făgăraş n-au primit  respectivul document pentru a avea posibilitatea să-l conteste. Abia în luna septembrie,  la solicitarea unui asistent personal a unei explicaţii legate de neplata indemnizaţiei de hrană, s-a primit un răspuns  de la Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş . Răspunsul primit se referă însă la cu totul altceva. ,,Prin art. 11 din HCL nr. 3/2019, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice s-au stabilit salariile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, iar d-voastră beneficiaţi de gradaţia 5, respectiv spor de vechime 25%” se arată în răsunsul semnat de directorul Direcţei de Asistenţă Socială Făgăraş, Bogdan Taflan,  din 10 septembrie 2019. La Făgăraş  Actul adiţional la contractul de muncă al asistenţilor personali  s-a încheiat abia la mijlocul anului  şi specifică faptul că indemnizaţia de hrană de 347 lei/lună se plăteşte doar cu data de 1 iunie 2019.   Aşa cum arată bugetul  local din 2019 aprobat de Legislativ,  din banii contribuabililor făgărăşeni  suma de 10.207.150 de lei a fost repartizată asistenţei sociale.

Salariile bugetarilor din Făgăraş

În Primăria Făgăraş şi unităţile subordonate cel mai mic salariu de bază brut este de 2300 lei, iar cel mai mare 12.350 lei. La salariul de bază brut se adaugă sporuri, compensaţii, prime care pot dubla salariul de bază.   CL Făgăraş  a aprobat la sfârşitul lunii ianuarie 2019  salariile angajaţilor din UAT Făgăraş. De atunci aceste venituri lunare au mai suferit unele modificări. Monitorul de Făgăraş  prezită câte exemple.

 •  Primarul are o indemnizaţie lunară de 12.350 lei la care se adaugă, conform legii,  un spor de 25% pentru implementarea de proiecte europene cu finanţare nerambursabilă.
 •   Viceprimarul are o indemnizaţie lunară de 10.450 lei.
 •  Secretarul UAT Făgăraş are un salariu de bază de11.398 lei.
 •  Arhitectul şef al primăriei are un salariu de bază de 9.984 lei
 •   Persoanele care deţin funcţia de director executiv au salariul de bază de 8.994 lei
 •  Un şef de serviciu este remunerat cu 8112 lei brut de bază.
 •  Un şef de birou are salariul de bază brut de 7.488 lei.
 •  Un auditor are un salariu de bază brut de 7272 lei dacă are gradul 5 şi 7095 lei dacă este încadrat la gradul 4.
 •  Un angajat încadrat pe funcţia de consilier gradul 5 are salariul de bază brut de 6232 lei.  Cel mai mic salariu de bază brut pentru un consilier este de 3810 lei.
 •  Un referent este plătit cu un salariu de bază brut de 5.815 lei la gradul 5, dar 4.670 lei dacă are gradul 0.
 •   Poliţist local cu studii medii: minim de la 2520 lei la  3680 lei  şi 4582 lei.
 •   Un paznic de la 3020 lei la 3760 lei.
 •  La Poliţia locală este plătită lunar norma de hrană în valoare de: minim 750 lei şi maxim 1060 lei.
 •    Infirmier: de la 4007 lei
 •   Un muncitor calificat: de la 3340 lei la 4150 lei.
 •  Un muncitor necalificat: de la 3000 lei la 3736 lei.
 •  Consilierii locali sînt remuneraţi pentru prestaţiile lunare cu o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 10% din indemnizaţia lunară a primarului care este de 12.350 lei. Fiecare din cei 19 consilieri locali încasează lunar 1.235 lei. Chiar dacă salariile din primărie sînt majorate periodic, la sfîrşitul anului trecut, ordonatorul decredit a cerut legislativului să aprobe acordarea unor prime pentru funcţionarii publici în valoare de 23.000 de lei. Proiectul de hotărîre nu s-a concretizat întrucât era ilegal, aşa cum au justificat inspectorii AF.   Angajaţii din Primăria Făgăraş care lucrează la întocmirea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile sunt motivaţi cu un spor de 50% din salariul de bază indiferent de numărul de proiecte în care sunt implicaţi. Persoanele care beneficiază de această majorare, dar şi sumele aferente sunt stabilite de primar .

 

1 COMENTARIU

 1. Stimate domnule Cucu,
  sincer va compatimesc si va dau partial dreptate . Dar trebuie sa va informez ca nu sunteti „Singurii dezavantajati de comenduirea Fagarasului” asa cum ati afirmat ( vezi capitolul : Ce spune legislatia). Dezavantajati sunt aproape toti fagarasenii de catre acest primar incapabil . Ganditi-va la cei aproape 3000 de contribuabili semnatari ai motiunii contra maririi taxei pe gunoi, pe care acest habarnist din Dragus i-a umilit pur si simplu , dupa bunul lui plac de taranoi infatuat. Asta are bani doar pentru cei care l-au sprijinit.
  Parcari insuficiente si doar pentru cei cu bani, iar amarastenii sunt nevoiti sa parcheze pe unde apuca , in special in zone interzise si astfel supusi unor amenzi, deci discriminare indirecta pe casta sau altfel spus pe categorii sociale, de avere.etc. Dar pe dragusan il intereseaza doar sa stranga bani la buget ca sa-si plateasca armata de mercenari si slugile angajate in primarie. Se vede ca nu este fagarasean si- l doare in sosoni de noi. Desi si-a angajat o armata , un compartiment intreg care se ocupa cica de proiecte , NU a reusit sa aduca nici macar un Euro la buget. Iar toate tutele alea care se lauda pe la TV cu proiecte marete de miliarde, sunt platite de trei ani de zile din banii nostri. Cunosteti zicala : lauda-ma gura, ca diseara iti dau o prajitura? Asa si cu dragusanul asta.

  Se apropie alegerile asa ca aveti posibilitatea sa-l sanctionati cu un vot CONTRA. Asa este decontul. Nu-l mai votati.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here