Fenomenul prin care un cuvânt este luat drept altul şi, prin urmare, este întrebuinţat greşit a apărut o dată cu răspândirea neologismelor. Neologismele sunt cuvinte noi, intrate în limbă, fie prin împrumuturi din limbile străine moderne de largă circulaţie, fie formate prin mijloace interne de la cuvinte deja existente. Răspândirea neologismelor este firească şi este determinată de progresul ştiinţelor, artelor, tehnologiei, unde noutăţile se exprimă prin denumiri corespunzătoare, preluate de celelalte limbi, fie în forma originară, fie prin construcţii echivalente. Astăzi, explozia mijloacelor informatice: televiziunea, radioul, presa scrisă, internetul grăbesc răspândirea şi susţin procesul de globalizare inclusiv în domeniul vorbirii. Neologismele percepute corect realizează o exprimare clară şi precisă, spre beneficiul limbajului cotidian. Spunem azi cu uşurinţă: ,,circulaţia rutieră”, în loc de ,,circulaţia pe drumuri şi şosele”, ,,sens giratoriu”, ,,girofar”. Preferând termeni de origine franceză, pentru echivalente româneşti, cum s-ar traduce ,,sens circular sau ,,far care se roteşte”. În sfera  neologismelor confuzii se produc mai ales când apar doi termeni cu formă aproape identică, dar cu sens diferit, formând categoria cuvintelor paronime. Dacă în şcoală elevii diferenţiază uşor cuvîntul ,,orar” de cuvîntul ,,oral”, în enunţuri precum ,,orarul zilei de luni” (program pe ore) şi ,,am dat un răspuns oral” (vorbit), în schimb deseori scriu greşit ,,comentariul literal”, în loc de ,,comentariul literar”. ,,Literar” înseamnă ceva referitor la literatură, pe când ,,literal” este în legătură cu ,,literă”, ,,alfabet”, potrivit expresiei ,,transcriere literală”, exactă, literă cu literă. Tot din experienţa şcolară diferenţiem paronimele ,,test” şi ,,text”. Prin ,,test” se înţelege o probă de verificare a cunoştinşelor, precum se procedează la testarea naţională a absolvenţilor, ori verificarea unui experiment, a unui utilaj. În schimb ,,text” înseamnă scriere, tipărită sau manuscris, integrală sau fragmentară, o compoziţie din cuvinte pe o anumită temă.(Prof. Liviu IOANI)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here