Ţara Făgăraşului are 19 comune şi 74 de sate luând în calcul şi ultimele trei comune reînfiinţate între 2003 şi 2005, Şinca Nouă, Sâmbăta de Sus şi Drăguş. Majoritatea îşi spun, prin vocea primarilor, comune europene şi se mândresc  cu acest statut. Numai că nu este suficient să scriem pe pliante şi să invocăm modelul european ci normal ar fi ca sătenii să aibă confortul şi nivelul de trai similare comunelor din alte ţări europene, Germania, Franţa, Italia sau Belgia. Sau să privim spre comuna Ciugud din judeţul Alba şi să spunem că se poate.  Mai sunt în  Ţara Făgăraşului  sate  care mai folosesc încă wc-urile din grădină pentru că nu există reţele de canalizare care să permită gospodăriilor să aibă băi. Până acum vreo 10 ani,  în satele făgărăşene nu existau  nici reţele de apă potabilă, localnicii consumând apa din fântâni care în majoritatea cazurilor nu era conformă parametrilor de potabilitate. Nici astăzi, unele dintre ele nu beneficiază de confortul  dat de apa de la robinetele montate în bucătării sau băi.  Vestea bună  este că primarii  comunelor făgărăşene  declară  că au proiecte  de investiţii pentru aceste utilităţi care vor fi implementate în acest nou mandat.   Pe de altă parte   România a fost avertizată de Comisia Europeană să investească în reţele de apă curentă şi de canalizare. Europenii au instituit şi penalizări, însemnând 10.000 de euro/zi pentru fiecare localitate care nu are aceste utilităţi. Până una alta, astfel de investiţii intră   în fişa postului unui primar remunerat din bugetul local. Nici reţeaua stradală din satele făgărăşene nu arată precum cea din satele  din Europa, dar  s-a făcut totuşi un pas înainte, deşi cu viteza melcului, s-au deschis şantierele pentru reabilitarea străzilor. Monitorul de Făgăraş face o radiografie a satelor din Ţara Făgăraşului la început de mandat,  bazându-se pe stadiul în care se află investiţiile în reţelele de apă curentă, canalizare, gaz metan şi asfalt pentru fiecare sat.

Comuna Beclean

În componenţa comunei Beclean  sunt satele: Beclean, Luţa, Calbor, Boholţ, Hurez. Primarul comunei este Claudiu Motrescu, PNL, care a obţinut al doilea mandat.

 •  Reţea de apă potabilă există în satele Beclean, Hurez, iar în satele Luţa, Clabor, Boholţ  lucrările la aducţiunea cu apă sunt în curs de  execuţie.
 •  Reţea de canalizare există la Hurez, în Luţa se află în execuţie, iar pentru Clabor şi Boholţ este demarat  proiectul.
 •  Reţea de gaz metan există la Beclean, Calbor şi Boholţ.
 •   Majoritatea străzilor  sunt asfaltate.

Comuna Şinca

Şase sate sunt incluse în cadrul UAT Şinca: Şinca Veche, Şercăiţa, Bucium, Ohaba, Perşani, Vâlcea. Primarul comunei este Victor Bârlez, PNL, reales pentru încă un mandat.

 •   Reţea de apă potabilă există în toate cele şase sate.
 •  Reţeaua de canalizare  este în lucru în satele  Şinca Veche, Ohaba şi Vâlcea, în celelalte urmează să se realizeze.
 •  Nu există reţea de gaz metan în comună.
 •  Toate străzile sunt asfaltate.

Comuna Lisa

Trei sate fac parte din comuna Lisa: Lisa, Pojorta şi Breaza. Primarul comunei este Gheorghe Moga, PSD, reales la al doilea mandat.

 •   În satele comunei există reţea de apă potabilă
 •  Străzile sunt asfaltate.
 •  Reţea de canalizare nu există.
 •   Reţea de gaz metan există în satul Pojorta şi o parte din satul Lisa.

Comuna Recea

Este cea mai mare comună din Ţara Făgăraşului, în componenţa ei  fiind cuprinse satele: Recea, Săsciori, Săvăstreni, Iaşi, Berivoi, Dejani, Gura Văii. Primarul comunei este Gheorghe Lazea, PNL, care a fost reales pentru încă un mandat.

 •   Reţea de gaz metan există în satele: Recea, Iaşi, Săvăstreni, Săsciori, Berivoi.
 • Reţea de apă există în satele Iaşi, Săvăstreni, Săsciori
 •  Reţea de canalizare: este în lucru, un proiect pentru toate cele 7 sate.
 •  Străzile satelor sunt asfaltate în proporţie de peste 70%.
 •  În zonele turistice Dejani şi Berivoi există asfalt, dar nu există apă, canal şi gaz.

Comuna Hârseni

UAT Hârseni cuprinde satele: Sebeş, Mărgineni, Hârseni, Copăcel. Primarul comunei este Daniel Dâmboiu, AND, ales la alegerile locale din 27 septembrie 2020.

 •   Reţea de gaz există în fiecare sat al comunei
 •  Reţeaua de apă nu este funcţională (sunt probleme cu sursa de apă deşi conductele sunt déjà îngropate în pământ).
 •  Reţeaua de canalizare este realizată  în proporţie de 50%
 •  Străzile sunt asfaltate în proporţie de 80%.

Comuna Şoarş

Comuna Şoarş are în componenţă satele Şoarş, Bărcut, Rodbav, Felmer şi Seliştat. Primarul comunei este Dănuţ Timiş, PNL, reales pentru încă un mandat.

 •   Reţea de apă potabilă funcţională există la Rodbav. În satele Şoarş, Bărcut, Felmer există reţea stradală, dar fără branşamente. Sursa de apă, până la realizarea reţelei de canalizare,  este asigurată prin  cişmelele montate pe străzi.
 •  Reţea de canalizare nu există.
 •  Nu există reţea de gaz metan
 •  Sunt asfaltate drumurile principale din satele Rodbav, Şoarş, Bărcut fiind drumuri judeţene. La drumurile comunale se lucrează în prezent.

 

Comuna Voila

Este una dintre cele mai mari comune din Ţara Făgăraşului, satele componente fiind: Cincşor, Voila, Sâmbăta de Jos, Dridif, Voivodeni, Ludişor. Primarul comunei este Gheorghe Osalciuc, PNL, reales pentru al doilea mandat.

 •  Reţea de apă potabilă există în satele: Voila, Dridif, Cincşor, Voivodeni, Ludişor.
 •  Reţea de canalizare: Voila şi Dridif cu staţie la Dridif; la Voivodeni este în lucru, fiind  realizată în proporţie de 60%
 •  Reţea de gaz metan: Voivodeni
 •  Sunt asfaltate străzile principale (drumurile judeţene şi DN1), pentru toate străzile adiacente din sate fiind depus un proiect comun la CNI.

Comuna Drăguş

Comuna are un singur sat, Drăguşul. Primar este Cornel Greavu, PNL, reales pentru încă un mandat.  În această comună există  reţea de gaz metan, apă şi canal. Majoritatea străzilor au asfalt.

Comuna Cincu

Două sate fac parte din UAT Cincu, Toarcla şi Cincu. Primarul comunei este Sorin Suciu, PNL, reales pentru încă un mandat.

 •   Reţea de apă: Cincu şi Toarcla.
 •  Reţea de canalizare nu există. Pentru satul Cincu  există proiect finanţat.
 •  Reţea de gaz metan există la Cincu, iar pentru satul  Toarcla există studiul de fezabilitate în vederea finanţării investiţiei din fonduri europene.
 •  Străzile din Cincu sunt în curs de asfaltare, iar la Toarcla este asfaltată strada principală.

 

Comuna Şercaia

În comuna Şercaia sunt incluse satele: Şercaia, Hălmeag, Vad. Primarul comunei este Cristinel Paltin, PNL, reales pentru încă un mandat.

 •   Reţea de apă potabilă  şi reţea de canalizare există în Şercaia şi Hălmeag. În satul Vad se lucrează la abele reţele.
 •  Reţea de gaz există în Şercaia şi Vad. Nu există la Hălmeag.
 •  Străzile din sate sunt asfaltate,   în execuţie mai sunt însă 6 km de drum.

 

Comuna Sâmbăta de Sus

Comuna include satul Sâmbăta de Sus şi Zona turistică Sâmbăta de Sus. Primarul comunei este Morariu Nicolae, PNL, ales la 27 septembrie 2020.

 •   Reţea de apă există atât în sat cât şi în zona turistică. Sunt însă probleme legate de potabilitatea apei.
 •  Reţea de canalizare nu există.
 • Sunt asfaltate drmurile incluse în categoria drumuri judeţene.
 •  Reţea de gaz există în sat, dar nu şi în zona turistică.

Comuna Părău

În comuna Părău sunt incluse satele Grid, Părău, Veneţia de Sus şi Veneţia de Jos. Primarul comunei este Ovidiu Ovesea, PMP, ales la scrutinul din 27 septembrie 2020.

 •   Reţea  de apă există în toate satele comunei.
 •  Reţea de canalizare  există în satele Părău şi Grid. Nu există în Veneţia de Jos şi Veneţia de Sus.
 •  Reţea de gaz metan există în toate cele patru sate.
 •  Sunt asfaltate 90% din străzile satelor din comună.

Comuna Şinca Nouă

În cadrul UAT Şinca Nouă sunt incluse satele Şinca Nouă şi Paltinul. Primarul comunei este Dumitru Flucuş, PNL, reales pentru încă un mandat.

 •   În localitatea Şinca Nouă există reţea de apă potabilă, iar în lucru este reţeaua de canalizare. Întârzierea finalizării investiţiei se datorează avizelor aferente lucrărilor executate pe drumul naţional.  Reţelele electrice sunt subterane. Satul este racordat la reţeaua de gaz metan. Toate străzile sunt asfaltate.
 • În satul Paltinul apa potabilă din locuinţe privine din fântâni, având în vedere amplasamentul localităţii. Există proiecte  pentru realizarea reţelelor de apă, canalizare, gaz metan şi pentru asfaltarea străzilor.

Comuna Mândra

Comuna Mândra are arondate satele Toderiţa, Şona, Ileni, Râuşor şi Mândra. Primarul comunei este Şerban Ioan Taflan, PSD,  reales pentru încă un mandat.

 •  Reţea de gaz metan există în fiecare sat al comunei
 •  Reţeaua de canalizare este în lucru în satele Râuşor, Ileni, Mândra şi Toderiţa.
 •  Reţea de apă este în lucru în Ileni şi Râuşor.
 •  Străzile din localităţi sunt asfaltate în proporţie de 80%.

Comuna Ucea

Sunt arondate acestei commune satele Ucea de Sus, Ucea de Jos, Feldioara, Corbi şi Sumerna. Primar al comunei este Adrian Grovu, PNL, ales la scrutinul din 27 septembrie a.c., în mandatul trecut fiind viceprimar.

 •   Reţea de apă potabilă este în fiecare sat al comunei.
 • Reţea de canalizare se află în lucru în Ucea de Sus şi Ucea de Jos, iar în celelalte sate nu există.
 •  Reţea de gaz există în Ucea de Jos, Ucea de Sus, Sumerna, Corbi.
 •  În satul Ucea de Jos se finalizează asfaltarea străzilor, în Ucea de Sus sunt asfaltate jumătate din străzi, la Feldioara cam 30% sunt asflatate uliţele, în satul Corbi se lucrează, iar în Sumerna este asfaltat drumul principal.

 Comuna Comăna

Patru sate sunt arondate comunei Comăna, Ticuşul Nou, Crihalma, Comăna de Jos şi Comăna de Sus. Primarul comunei a fost reales Viorel Grusea, PNL, pentru încă un mandat.

 •   Reţea de apă potabilă există în fiecare sat al comunei.
 •   Nu există reţea de canalizare în comună.
 •   Reţea de gaz metan există doar în satul Comăna de Jos.
 •  Străzile din comună sunt asflatate în proporţie de 90%.

Comuna Jibert

Comuna Jibert este formată din satele Dacia, Lovnic, Grânari, Văleni şi Jibert. Primar  a fost reales Iancu Boeriu, PNL, pentru încă un mandat.

 •  Reţea de apă potabilă:  lucrările sunt în derulare,  investiţia putând fi dată în funcţiune în 2021.
 •  Nu există reţea de canalizare.
 •  Nu există reţea de gaz metan.
 •  Străzile sunt asfaltate  în proporţie de 60%.

Comuna Viştea

La comuna Ucea sunt arondate satele Viştea de Sus, Viştea de Jos, Rucăr, Olteţ. Primarul comunei a fost reales Florin Ioani, PNL, pentru încă un mandat.

 • Reţea de apă potabilă există în Viştea de Jos, Viştea de Sus, Olteţ, Rucăr.
 • Reţea de canalizare există în Viştea de Jos, Viştea de Sus, Olteţ, iar la Rucăr este în lucru.
 • Reţea de gaz metan există în Vitea de Jos, Viştea de Sus, Olteţ.
 • Străzile sunt asfaltate în toate satele, doar la Rucăr urmează să fie deschis şantierul.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here