La Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap  din Şercaia   măsurile de protecţie împotriva coronavirus sunt respectate cu stricteţe.   Mădălina Gheorghe, directoarea centrului Canaan,  cere atât angajaţilor, dar şi beneficiarilor să respecte regulamentul impus pentru această perioadă.  ,,Pentru a evita infectarea cu COVID -19, asistentele medicale fac zilnic  triaj epidemiologic la intrare în instituţie pentru toţi angajaţii. Mai mult avem obligaţia să declarăm pe propria răspundere că nu avem simptome COVID- 19 şi obligatoriu purtăm masca de protecţie. La fiecare clădire există dezinfectant  de mâini şi de suprafeţe, dar şi ştergătoare îmbibate în soluţie de cloramină” a spus directoarea Mădălina Gheorghe. La acest centru sunt internate 50 de persoane. De când s-a declanşat epidemia COVID-19, aici sunt interzise vizitele, iar aparţinătorii  ţin legătura cu membrii familiei internaţi aici doar prin telefon.   ,,Doar cinci familii păstrează legătura cu noi şi cu copiii lor care sunt internaţi. Persoanele respective sunt responsabile şi respectă aceste măsuri pentru binele copiilor. Aceşti părinţii îşi văd copiii pe whatsapp, nu se văd  fizic, faţă în faţă. Angajaţii instruiţi, dar  şi beneficiarii au înţeles că trebuie să respectăm nişte reguli, că există pandemie şi pericol de infectare.  Beneficiarii sunt găzduiţi în trei căsuţe,  unde dorm şi îşi desfăşoară activităţile zilnice. Fiecare casă are curte împrejmuită şi din acest motiv beneficiarii nu au restricţii atunci când ies afară.  O măsură de protecţie este să nu migreze de la o casă la alta pentru a fi în siguranţă” a mai spus Mădălina Gheorghe, directoarea de la centrul ,,Canaan”.  Luni, 12 octombrie 2020, 30 de angajaţi de la centrul ,,Canaan”  erau programaţi pentru testare COVID -19.

De la orfelinatele anilor 90, la centre moderne pentru copiii cu dizabilităţi

,,Satul de copii” de la ªercaia  a început sã prindã contur încã din 1996 când s-a înfiinþat societatea de binefacere Diakonia prin grija lui  Rudiger Frodermann. S-a început cu 15 copii, iar an de an numãrul lor a crescut, la fel ca ºi numãrul  clãdirilor  în care erau îngrijiþi.  Totul a pornit de la o statisticã oficialã care a scos în evidenþã o realitate crudã, numãrul foarte mare al persoanelor cu dizabilitãþi din România.  Sunt copii proveniþ din  familii dezmembrate ºi sãrace.  Astfel,  Diakonia a ajuns sã ofere acestei categorii de persoane o familie în care sã fie trataþi ºi recuperaþi. Tratamentele sunt însã  de duratã, dar rezultatele sunt pe mãsurã. ,,Ne implicãm ºi ajutãm aceastã categorie de persoane, copii ºi adulþi. Ei nu se pot ajuta singuri, au nevoie de suport material, moral ºi de profesionalism. Partenerii noºtri din Germania ne ajutã cu tot ce este necesar, iar noi implementãm aici proiectele“,  explica Rudiger Frodermann, preºedintele fundaþiei Diakonia.  Reluãm povestea lui Alexandru, care a ajuns la casa ,,Canaan” de la ªercaia.  Bãiatul a fost adus pe lume de o mãmicã pe când avea 16 ani care l-a abandonat ºi n-a vrut sã mai ºtie nimic de el. A ajuns la mila statului, într-un orfelinat sãrac din România anilor ’90. A fost declarat irecuperabil ºi cu ºanse extrem de mici de supravieþuire. ªi Claudia era declaratã irecuperabilã, nu mergea, era alimentatã doar cu biberonul, nu accepta niciun fel de contact cu persoanele din jur, se speria la zgomote, plângea din orice. La 6 ani cântãrea doar 7 kg având grave probleme de sãnãtate. Nici pentru Bogdan nu ºi-a asumat nimeni vreo responsabilitate, având grave probleme de sãnãtate. Dar atunci când nimeni n-a vrut nici mãcar sã priveascã spre aceste fãpturi, au fost aduºi  la Şercaia unde au fost îngrijiţi. Mulþi copii au fost internaþi la centrul de la ªercaia, care funcþioneazã sub patronajul fundaþiei  Diakonia, al Grupului Agape din Germania ºi al Consiliului Judeþean Braºov.     La înfiinþare exista o singurã casã- Mara – în care locuiau 15 copii cu vârste între 3 ºi 7 ani, bãieþi ºi fete. Ulterior s-au mai înfiinþat casele:   Nazareth,   Iaboc, Sinai ºi Canaan. ªi la Fãgãraº funcþioneazã un centru de zi, un proiect implementat de Diakonia pe strada I.M. Klein, nr. 22, care    deserveºte persoanele cu handicap din Þara Fãgãraºului. Cu fondurile provenite de la un investitor din Germania, aici a fost ridicatã o construcþie   nouã cu parter ºi douã etaje, întinsã pe o suprafaþã de 800 mp.  Şi la Şoarş funcţioneazã,  din 2015, un centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi în fosta casã parohialã a bisericii evanghelice din localitate tot sub tutela Diakoniei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here