Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brașov  s-a aflat pe masa aleşilor locali şi judeţeni care au aprobat în acest sfârşit de an studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului regional finanţat din bani europeni în cadrul programului de finanţare 2014-2020.  Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov în perioada 2014-2020 reprezintă o continuare a investițiilor finanțate cu bani europeni prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013. Vor beneficia de aceste investiţii mai multe localităţi din  Ţara Făgăraşului.

Vor fi reabilitate aducţiunile de apă şi reţelele  aferente

Aşa cum arată documentaţia proiectului,   se vor reabilita rezervoarele de apă de la Iaşi şi Pojorta, dar se vor construi și unele noi la Iaşi, Dejani şi Toderiţa. Vor fi reabilitați 16,9 km de conductă de aducţiune care furnizează apa potabilă din sursa Pojorta către reţelele operate în localităţile Făgăraş, Beclean, Dridif, Voivodeni şi Ludişor. Proiectul     mai prevede și construirea unei staţii de pompare, reabilitarea a 4,2 km de reţea şi construirea a 15  km de aducţiune de apă care vor asigura furnizarea apei potabile pentru localităţile Săvăstreni, Săsciori, Toderiţa şi Mândra. Totodată, va fi construită o stație de pompare și o aducţiune de apă de 7,77 km, care va deservi localităţile Dejani, Recea, Berivoi şi Gura Văii. Nu în ultimul rând, proiectul prevede și extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare pe o lungime totală de 6,17 km şi reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate din Făgăraş.

Investiţii de peste 28 milioane de euro

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 190 milioane de euro, din care valoarea aferentă localităților beneficiare din județul Brașov este de 28.664.171,50 euro. Cofinanțarea asigurată de CJ Brașov ajunge la suma de 538.886 euro (2.626.155,21 lei). De implementarea proiectului se ocupă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare ADI APA Sibiu, structură din care fac parte primăriile din Ţara Făgăraşului.

  •   ,,Este un proiect  foarte important pentru Ţara Făgăraşului şi va contribui la rezolvarea mai multor probleme vechi care afectează locuitorii din această zonă. Există mai multe localităţi care acum nu beneficiază de servicii de alimentare cu apă potabilă – Recea, Gura Văii, Dejani, Berivoi, Mândra şi Toderiţa. Două rezervoare de apă prezintă deficienţe şi o parte semnificativă a conductelor de aducţiune din zonă, a vanelor şi armăturilor sunt într-o stare avansată de degradare. Având în vedere amploarea investiţiilor care vor fi executate în judeţul Braşov şi importanţa pe care o acord acestor lucrări, am cerut în mod special să fiu numit reprezentantul Consiliului Judeţean Braşov în ADI Asociaţia de Apă Sibiu. De asemenea, am solicitat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Apă Sibiu să fiu numit în Consiliul Director al asociaţiei, pentru că vreau să fiu ţinut la curent cu derularea acestor lucrări şi să merg să le verific şi pe teren, ori de câte ori am ocazia. Actualmente nu există un reprezentant al judeţului Braşov în Consiliul Director al Asociaţiei de Apă Sibiu, dar am primit promisiunea că cererea mea va fi soluţionată în mod pozitiv de Asociaţia de Apă Sibiu” a explicat vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Brașov Szenner Zoltan.

.Investiţiile  au fost incluse în Master Planul aprobat de Consiliul Judeţean Braşov.

  • „Pe 25 noiembrie 2020, Ioan Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene, a semnat Acordul prealabil de măsuri ce preced semnarea Contractului de finanțare a «Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov». Documentul stabilește ultimii pași rămași în accesarea noilor fonduri destinate dezvoltării infrastructurii de apă și canalizare din aria de operare a operatorului Apă Canal Sibiu SA, precum și data încheierii Contractului de finanțare, fixată pentru 30 decembrie 2020. Acest proiect investiţional de mari dimensiuni şi cu impact deosebit în comunităţile din Ţara Făgăraşului este rodul colaborării autorităţilor locale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, care au înţeles că numai asociindu-se vor reuşi să atragă fonduri europene pentru investiţii care altfel n-ar fi putut fi realizate”, a declarat preşedintele CJ Braşov Adrian Veştea.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here