Dacă mi-am pierdut cartea de muncă sau a fost furată ori distrusă, îmi mai pot câştiga vechimea în muncă? Este întrebarea multor români aflaţi în prag de pensionare. Monitorul de Făgăraş vine în sprijinul lor cu informaţii juridice oferite de o casă de avocatură. Înainte de a exista contractele de muncă şi legislaţia modernă a codului muncii, se foloseau cărţile de muncă în formatul lor fizic. Asta însemnă că orice persoană care ajungea să-şi piardă cartea de muncă sau să îi fie distrusă  ori furată ar fi trebui să recurgă la reconstituirea cărţii de muncă. Este necesar să stabilim că o carte de muncă reprezintă documentul prin care puteţi să faceţi dovada vechimii în muncă până la 31 decembrie 2010 când  vechile cărţi de muncă s-au transformat în contracte de muncă. Persoanele care nu mai dețin carnete de muncă ori le-au fost distruse ori le-au pierdut, sunt nevoite să reconstituie vechimea în muncă realizată de-a lungul timpului. Art. 279. (dispozitii tranzitorii cu privire la vechimea in muncă: (1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă. Reconstituirea cărţii de muncă   reprezintă operaţiunea prin care o instanţă de judecată pe baza probelor puse la dispoziţie de către avocatul dvs. specilizat în dreptul muncii, obţine pe baza unei hotărâri judecătoreşti o reinventariere a tuturor locurilor unde aţi muncit în aşa fel încât să vă ajute să ieşiti la pensie sau să vi se recunoască vechimea reală.

Cine face reconstituirea cărtii de muncă şi unde ?

Conform legii instanţa de judecată este singura care poate să dispună reconstituirea cărţii de muncă sau refacerea ei în conformitate cu Codul Muncii.

(2) După data abrogării Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificarile ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă. Pentru reconstituirea cartii de munca sau a carnetului de munca, trebuie sa chemati în judecată în calitate de pârât fosta unitate angajatoare unde reclamantul a desfășurat activitatea.  Dacă fosta unitate unde s-a lucrat s-a lichidat ori s-a radiat,   reconstituirea cărtii de muncă   o rezolvă Inalta Curte printr-o decizie în interesul legii şi prin care arată prin  Decizia nr. 2/2016 prin care a soluționat un recurs în interesul legii în cauzele privind reconstituirea vechimii în muncă/constatarea încadrării activităţii desfăşurate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, în situaţia în care fostul angajator nu mai există și a stabilit că:

 1. a) angajatorul desfiinţat în urma procedurilor de insolvenţă, finalizate cu radiereadin registrele specifice, nu poate sta în judecată, neavând capacitate procesuală de folosinţă, iar fostul lichidator,chemat în judecată în nume propriu, nu are calitate procesuală pasivă;
 2. b) dacă există documente primare, persoana interesată, care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă, are deschisă calea unei acţiuni în realizare – obligaţie de a face – având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivăde a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă. În această situație va fi chemat în judecată și va avea calitate procesuală pasivă deținătorul de arhivă. Pe scurt, reconstituirea vechimii in muncaprin recuperare vechime munca , se va face prin chemare în judecată a arhivei unde se regăsesc actele care fac dovada vechimii în muncă.
 3. c) atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic(lichidat, radiat) și nu există documente primare care să dovedească vechimea în muncă, pot fi chemate în judecată casele teritoriale de pensii. Asta inseamnă ca Recuperare carte de munca de la casa de pensii se va face în instanţă ori de câte ori ni există arhive în acest sens.

Ce taxă trebuie să plătesc pentru a mi se reconstitui cartea de muncă?

Cererea de chemare în judecată formulată la instanță pentru reconstituirea vechimii în muncă este scutită de taxă judiciară de timbru. Odata obținută o hotărâre judecătorească definitivă, persoana interesată o va depune la Casa de Pensii în a cărei circumscripție își are domiciliul pentru a fi valorificată vechimea în muncă realizată.

Ce paşi trebuie să fac pentru reconstituirea cărtii de muncă?

 •   Se publică în Monitorul oficial   pierderea cărţii de muncă sau distrugerea cărţii de muncă sau furtul cărţii de muncă.
 •   După ce publicaţi anunţul în Monitorul Oficial cu privire la intenţia de reconstituirea cartii de munca ,aveti deschisă calea spre instanţa de judecată mai ales atunci cnd foştii angajatori s-au radiat şi nu vă mai pot pune la dispziţie acte pe baza cărora să se facă reconstituirea cartii de munca. Aici problema este mai complexă, intrucât o parte din angajatori mai există, iar unii nu.
 •    Ppentru perioadele cuprinse între 1990 până la 01.01.2011, dovezile cu privire la locurile de muncă se găsesc la ITM-ului n raza careia a avut sediul fostul angajator iar avocatul specializat în reconstituirea cărţii de muncă va depune o solicitare în care trebuie să menţioneze datele dvs de identificare şi la solicitare va ataşa : copie C.I., copie Monitor Oficial unde aţi publicat pierderea carnetului de muncă.
 •  Pentru perioadele de după 01.01.2011, trebuiesc făcute demersuri la foştii angajatori, iar dacă aceştia nu mai există direct la Arhivele Nationale, ori se poate face adresă la lichidatorii judiciari sau cu deţinătorii legali ai arhivei acestora. Trebuie să cunoasteţi că există dispoziţie legală încă din anul 2005 prin care toate carnetele de muncă trebuiau SCANATE, lucru care nu s-a întâmplat nici măcar până acum, în 2021. Astfel, dacă întâmpinaţi o asemenea situaţie este posibil să fie o eroare în scanarea cărţii dvs. de muncă însă oricum dacă nu o aveţi în orginal ori reconstituită vechimea în muncă pe baza unei hotărâri judecătoreşti, nu va fi luată în considerare cartea de muncă scanată. (Text preluat  av. drd. Cuculis Adrian; avocat@indrumari-juridice.eu)

 

9 COMENTARII

 1. buna.ziua.eu.sint.stabilit.in.germania..SINT.APROAPE.DE.PENSIONARE.si.nu.imi.mai.gesesc.cartea.de.munca.va.rog.se.imi.spuneti.cum.as.putea.recupera.ani.de.munca.lucrati.ln.rom.

 2. buna ziua sint inSPANIA me apropi de pensionare nu am cartea de munca o vechime din 1981 pina 1993ultimul servici a fost in UPRUC FAGARAS 1993 .Ce pot face va multumesc

  • Buna ziua.Sunt inSpania si cand am plecat din Romania in2001 am lasat cartera de munca unde am lucrat última data.ma- am intors dupa 3 Ani si cofetaria unde am lucrat nu mai era.nu am putut recupera cartera de munca.Am nevoie ca SA ma pensionaz de anii lucrati din 1980 pina in 2001 .Cum pot recupera cartera de munca ?

 3. BUNA ZIUA ma numesc SUTEU NATALIA TATIANA verau sa stiu cum pot recupera cartea de munca din 1981/1993 ultimul servici in UPRUC FAGARAS 1993 va multumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here