•   Despăgubirile proprietarilor ale căror terenuri sunt afectate de lucrări sunt asigurate de CJ Braşov

Consilierii judeţeni au aprobat în ultimul plen un proiect de hotărâre care se referă la investiţia ,,moderizarea şi reabilitarea DJ109, Beclean-Luţa- Ludişor”. Aleşii judeţeni au aprobat exproprierea parcelelor de teren aflate în vecinătatea acestui drum judeţean afectate de lucrări şi cuantumul despăgubirilor pentru proprietarii acestora.  Acest obiectiv a mai fost vizat  în cadrul altor trei hotărâri ale CJ Braşov emise în 2019 şi 2020, respectiv HCJ nr. 3/16.01.2019,   203/28 mai 2020  şi 268/27 august 2020.  Investiţia se ridică la valoarea de  25.578.657,75 lei, iar lucrările vor consta în modernizarea structurii rutiere, realizarea de trotuare, rigole şi construcţia de poduri. DJ 109 este parţial asfaltat şi prezintă degradări şi  gropi pe toată lungimea lui.

 Despăgubiri de peste 22.000 lei

Sunt afectaţi de procedura exproprierii proprietari din comunele Voila şi Beclean, dar şi terenuri ce aparţin UAT Voila şi UAT Beclean. Sumele necesare despăgubirii proprietarilor expropriaţi sunt asigurate din bugetul local al Judeţului Braşov.

  •   În comuna Voila sunt incluse în procedura exproprierii 151 parcele amplasate în localităţile Ludişor, Voivodeni şi extravilan, suprafaţa totală fiind de 11.020 mp. Sunt parcele cu suprafeţe de la 7 mp la puţin peste  500 mp, sumele stabilite pentru despăgubire având valoarea totală de 9.692,52 lei. Pentru cea mai mică parcelă, de 7 mp, proprietarul primeşte 5,81 lei. Cea mai mare suprafaţă  aparţine Victoriei Sucaciu, 518 mp, pentru care despăgubirea este de 626,78 lei. Şi SC Vennerker Livestock  SRL deţine o parcelă de 394 mp, despăgubirea stabilită fiind de 474,74 lei, iar pentru o suprafaţă de 465 mp aflată la dispoziţia comisiei locale de fond funciar despăgubirea este de 385,95 lei.
  •   În comuna Beclean  se va expropria o suprafaţă de 15.035 mp, suma totală aprobată pentru despăgubiri fiind de 12.816,39 lei. Sunt 278 de poziţii afectate de procedura exproprierii, cea mai mică suprafaţă, de 5 mp, va fi plătită cu 4,15 lei, iar cea mai mare parcelă, de 351 mp, aparţinând lui Ioan Boiţă, va fi despăgubită cu 291,33 lei. Şi UAT Beclean deţine mai multe parcele, cea mai mare suprafaţă fiind de 298 mp, valoarea despăgbirii fiind de 247,34 lei.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here