•   Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu condusă de primarul din Făgăraş criticată de Curtea de Conturi şi de vicepreşedintele CJ Braşov

  •   Edilii locali se tot chinuie de un deceniu să închidă depozitele neconforme

  •  ADI ISO Mediu, buget anual de un milion de lei

Se tot vorbeşte despre implementarea unui sistem de management al deşeurilor (SMID) la nivelul judeţului Braşov. La fel cum se aduc în discuţie fondurile europene care ar putea salva situaţia în ceea ce priveşte  colectarea şi depozitarea deşeurilor. Ca să nu mai vorbim despre închiderea depozitelor neconforme din judeţ, acţiune  impusă autorităţilor locale încă din 2010. Toţi factorii de decizie ies în faţa cetăţenilor cu declaraţii care te duc cu gândul că judeţul Braşov este unul verde şi nu ar avea probleme legate de managementul deşeurilor. În realitate lucrurile nu stau deloc bine. O spune vicepreşedintele CJ Braşov, Szener Zoltan, care, de anul trecut de când a preluat funcţia,  a luat la puricat fiecare element implicat în gestionarea deşerilor de pe raza judeţului. ,, Judeţul Braşov se află într-o situaţie dramatică în ceea ce priveşte reciclarea deşeurilor. Momentan se reciclează 5% din cantitatea de deşeuri produse, cu mult sub ţinta impusă de UE” scria pe facebook Szener Zoltan, vicepreşedintele CJ Braşov. Responsabilă de starea dezastruoasă a managementului deşeurilor din judeţul Braşov este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu (ADI  ISO Mediu) condusă din 2017 de primarul Făgăraşului în calitate de preşedinte . Această asociaţie este umbrela tuturor UAT-urilor din judeţ şi a CJ Braşov în ceea ce priveşte managementul deşeurilor.  ,, Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia” se arată în raportul întocmit de inspectorii Curţii de Conturi care au verificat activitatea asociaţiei în 2019. Mai mult, fiecare UAT din judeţ plăteşte acestei asociaţii o cotizaţie însemnând 0,5 lei/locuitor în cazul comunelor şi 1 leu/locuitor în cazul municipiului Braşov şi CJ Braşov.  ,,Ce am prmit în schimbul acestor cotizaţii?, se întreabă unii primari din judeţ.

Proiect de 100 milioane de euro, în pericol

Din păcate, ADI  ISO Mediu nu şi-a atins scopul pentru care s-a înfiinţat. O spune atât  Curtea de Conturi. Vicepreşedintele CJ Braşov, Szener Zoltan, care se ocupă de  proiectul Consiliului Judeţean Braşov privind implementarea Sistemului de Management al Deşeurilor (SMID) estimat la valoare de 100 milioane de euro: ,,Obiectivul general al acestui proiect este soluţionarea  problematicii privind deşeurile din întregul judeţ, în mod unitar şi cuprinde toate acele instalaţii, echipamente şi utilaje  prin care să se asigure deservirea întregii populaţii a judeţului cu servicii de salubrizare. Proiectul prevede realizarea de investiţii la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din judeţ privind colectarea, şi transportul deşeurilor” a explicat pe fb Zoltan Szener.

Ce a constatat Curtea de Conturi la ADI  ISO Mediu

Inspectorii Curţii de Conturi  au verificat (control în perioada 6-31 mai 2019)  activitatea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ISO Mediu  (condusă de primarul Făgăraşului) în perioada 2016-2019 urmărind  performanţa activităţii de colectare şi depozitare a deşeurilor la nivelul UATC-urilor.

  •  S-a manifestat un nivel scăzut al eficienţei şi eficacităţii activităţii de colectare şi depozitare a deşeurilor.  Deşi au fost întocmite documentele strategice de planificare a gestionării deşeurilor la nivelul judeţului, acestea nu sunt actualizate în concordanţă cu obiectivele Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor;
  •  Infrastructura existentă la nivelul judeţului nu permite atingerea obiectivelor propuse la nivel naţional, nefiind în măsură să asigure gestionarea eficientă a deşeurilor la nivelul judeţului Braşov, aspect care conduce la acutizarea problemelor cu care se confruntă unităţile administrativ-teritoriale manifestate prin creşterea cantităţii şi diversităţii deşeurilor, precum şi a impactului lor negativ, tot mai pronunţat, asupra mediului înconjurător;
  •   Au fost întreprinse demersuri pentru închiderea depozitelor neconforme de pe raza judeţului, însă este necesară finalizarea procedurii în vederea respectării tuturor obligaţiilor ce revin României.
  •  La nivelul judeţului Braşov există riscul major ca implementarea proiectului Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) să nu poată fi realizată prin accesarea fondurilor disponibile.
  •   Referitor la activitatea desfăşurată de asociaţie, s-au reţinut o serie de riscuri privind realizarea obiectivelor propuse prin planurile de măsuri, pornind de la necesităţile şi oportunităţile identificate cu privire la activitatea de gestionare a deşeurilor, iar pe baza acestora, identificarea soluţiilor optime de gestionare a deşeurilor. Strategia de Dezvoltare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi Serviciului de Salubrizare şi de management al deşeurilor nu a fost finalizată şi implementată.

Firma Athos din Sălaj închide depozitele neconforme din judeţ

Închiderea depozitelor dedeşeuri neconforme din judeul Braşov era impusă încă din 2010, de când s-a interzis şi depozitarea deşeurilor. Nicio primărie pe raza căreia există astfel de obiectve nu a îndeplint această atribuţie deşi a trecut mai bine de un deceniu de atunci.  Cele mai avansate etape derulate pentru închiderea depozitelor neconforme  s-au înregistrat la Codlea. Primăria Codlea a încredinţat lucrările de proiectare şi execuţie firmei Athos Com SRL din Sălaj care, la nivelul lunii octombrie 2020,  executase peste 40% din lucrările de închidere a depozitului. Aceeaşi firmă Athos Com SRL a fost desemnată să se ocupe de lucrările de închidere a depozitelor neconforme şi la Zărneşti şi Victoria. La Zărneşti, Athos Com SRL a fost desemnată în martie 2020 şi lucrează cu SC ISPE SA pentru proiectare. La Victoria, a fost semnat contractul de execuţie şi proiectare  cu SC Athos Com SRL  şi ISPE SA în octombrie 2020, iar indicatorii tehnico economici au fost aprobaţi de CL Victoria doar în aprilie 2021, valoarea toală a investiţiei fiind de 4.185.492,80 lei. La Râşnov  nu s-a finalizat licitaţia pentru desemnarea firmei din cauza neconcordanţelor de ordin tehnic.

La Făgăraş ,,câştigă” cine trebuie

La Făgăraş s-a tărăgănat inexplicabil  desemnarea firmei care să execute proiectarea şi executarea lucrărilor. Deşi s-au înscris mai multe firme la licitaţie, licitaţiile au fost anulate ca abia în mai 2020 să fie desemnate firmele câştigătoare. A fost semnat contractul nr. 328113 la data de 12 mai 2020 cu  o asociere de firme: SC Europan Prod SA, Route Concept SRL şi Kranz Euroceter SRL pentru ,,proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări” la valoarea de  8.169.128,05 lei, finanţarea fiind asigurată de la bugetul local sau, se vrea, Fondul de Mediu. După semnarea acestui contract, pentru acelaşi obiectiv, ,,închiderea depozitului de deşeuri din municipiu”, s-a semnat contractul nr. 41162  la 10 august 2020 pentru ,,servicii de asistenţă dirigentară” cu SC Romart Consulting 2008 SRL la valoarea de 29.151,61 lei, contract acoperit din bugetul local. Lucrările se pare că au fost demarate în august 2020 şi vor dura un an.

Ambiţii personale şi politce la ADI ISO Mediu

Vicepreşedintele CJ Braşov a scos la iveală lipsa de implicare a asociaţiei   ISO Mediu  pentru implementarea SMID. ,,Este inoportun ca ISO MEDIU să trimită un comunicat de presă în care anunţă că au solicitat acum completarea Legii exproprierii, după ce Consiliul Judeţean a întreprins demersuri în acest sens în august 2020 şi în ianuarie 2021. Necesitatea completării Legii 255/2010 i-a fost adusă la cunoştinţă  preşedintelui ADI ISO MEDIU de către mine, odată cu prevederile referitoare la  investiţiile în SMID şi odată cu copia adresei transmise   către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. Reiterez faptul că la acest proiect nu trebuie să conteze nici afilierile politice,  nici ambiţiile personale. Toate artificiile lansate recent în spaţiul public trebuie stinse. Discuţiile sterile şi clauzele absurde nu ajută proiectul, la fel cum nu ajută comunicarea duală.Toţi cei implicaţi în proiect au datoria faţă de braşoveni să lucreze împreună”.

 Vicepreşedintele CJ Braşov: ,,Primăria Făgăraş n-a stabilit  amplasamentul”

În cadrul proiectului Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) sunt incluse   staţii de transfer pentru deşeuri, staţii de tratare  mecano-biologică şi de sortare  care să fie amplasate în zone diferite ale judeţului. ,,În faza actuală cea mai dificilă sarcină o reprezintă stabilirea amplasamentelor pentru investiţiile propuse în cadrul proiectului SMID. Au fost purtate discuţii sau efectuate vizite pe teren la UAT-le Săcele, Dumbrăviţa, Codlea, Făgăraş, Victoria, Predeal, Tărlungeni, Budila, Vulcan, Râşnov, Zărneşti şi Rupea. Singura localitate care a dorit să pună la dispoziţie un teren, chiar dacă este insuficient pentru construirea CMID, este Săcele. Pentru următoarea cea mai mare investiţie, proiectată a se realiza la Făgăraş, Primăria Făgăraş nu a reuşit încă să găsească terenul necesar” a declarat vicepreşedintele Zoltan.  În acest sens, vicepreşedintele Zoltan a vizitat platforma chimică de la Făgăraş. ,,În identificarea unor terenuri propice amplasamentelor pe care va urma să le avem în Făgăraş, am  ajuns la vechea platformă industrială abandonată de la Fabrica de Pulberi. În acest loc, aproape totul este distrus, pe terenul respectiv nu mai există nici utilităţi, doar un peisaj dezolant, întregit de deşeuri aruncate peste tot şi de o pădure care a crescut necontrolat. Nu poate să nu mă apuce tristeţea când văd cum au fost devalizate, distruse, vândute pe nimic, aceste vechi platforme industriale care dacă aveau parte de un management responsabil şi o retehnologizare poate că ar fi putut deveni competitive. Partea de teren care mă interesează pentru a fi integrată în proiect, face parte dintr-un teren de care nu ştiu încă dacă este contaminat sau nu. În acest sens am cerut APM o diagnoză, pe care o aştept pentru a considera această suprafaţă ca parte din SMID, investiţia de 100 milioane de euro pentru Braşov, sau pentru a începe identificarea unei alte suprafeţe potrivite” explica vicepreşedintele CJ Braşov.

ADI  ISO Mediu, buget anual aproape un milion de lei

Şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei ISO Mediu este programată marţi, 20 aprilie 2021, ora 13.00, în sala mare a Casei Municiple de Cultură din Făgăraş. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte printre care: raportul de activitate al asociaţiei pe anul 2020,  execuţia bgetară pe anul 2020 şi descrcarea de gestiune, aproarea  situaţilor financiare pe 2020 cu descărcare de gestiune, descărcarea de gestiune a Consiliului director din perioada 2020-2021, aprobarea bgetului de venituri şi cheltuieli pe 2021, alegerea unui nou preşedinte şi a unui nou consiliu director.  Asociaţia vrea însă să ceară acordul membrilor asociaţi să schimbe statutul în ceea ce priveşte conducerea. Concret, preşedintele asociaţiei să  fie şi  preşedinte al consiliului director, care să aibă mandat de 4 ani.  ADI ISO Mediu a avut în 2020 un buget în valoare de 976.848 lei şi cheltuieli de 570.708 lei din care 430.604 lei au însemnat salarii (4 ngajaţi). Profitul asociaţiei în anul trecut a fost de 406.140 din care 10.975 lei s-au dus pe acoperirea ,,pierderilor contabile”. (Lucia BAKI)

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here