Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,ISO Mediu”  s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare pe raza judeţului Braşov,   precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării şi  dezvoltării  sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de dezvoltare. Asociaţia şi-a schimbat conducerea în adunarea generală a membrilor desfăşurată  în luna aprilie 2021, când a fost ales de majoritatea membrilor Liviu Călin Butnariu, primarul oraşului Râşnov. De la preluarea conducerii, noul preşedinte se implică în implementarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor  adoptat de CJ Braşov. Am stat de vorbă cu preşedintele Asociaţiei pentru a vedea care este în prezent  situaţia gestionării deşeurilor la nivelul judeţului.

Reporter: Gestionarea deşeurilor la nivelul judeţului Braşov este scopul declarat al Asociaţiei ISO Mediu pe care o conduceţi de câteva luni. Care a fost primul pas pentru atingerea acestui obiectiv?

Liviu Butnariu, preşedintele ADI ISO Mediu: Încă de la preluarea conducerii asociației, am considerat că existența unei baze de date tehnice cu privire la sistemul de salubrizare și de gestionare a deșeurilor în fiecare localitate a județului reprezintă un element imperativ a fi atins pentru a avea o oglindă a județului în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Informațiile dobândite în această primă etapă ajută la monitorizarea îndeplinirii obligațiilor operatorilor de deșeuri și a UAT-urilor conform țintelor și obiectivelor din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor.

R.: Aţi identificat probleme în îndeplinirea acestor obligaţii?

L.B.: Au fost efectuate  verificări pe teren  cu ajutorul Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul JudețeanBrașov și a reprezentanţilor  UAT-urilor, astfel  au fost identificate zonele unde există probleme.

R.: Ce decizii şi măsuri aţi luat la nivelul asociaţiei?

L.B.: Pentru a face față provocărilor actuale și viitoare privind gestionarea deșeurilor şi pentru respectarea legislaţiei în vigoare, prin personalul  specializat de la nivelul ADI, am creat o procedură unitară  de lucru cu Organismele Intermediare de Răspundere Extinsă a Producătorului(OIREP) pentru toate UAT-urile din județ care doresc să se implice.

R.: Concret, ce presupune această procedură unitară?

L.B.: Am început demersurile ca toate primăriile care nu și-au atins gradul de 50% deviere de la depozitare să acorde Asociaţiei, sub formă de mandat special, dreptul să exercite în numele și pe seama Unității Administrativ-Teritoriale atribuțiile, drepturile și obligațiile de monitorizare și control a contractelor încheiate cu operatorii de salubritate, în vederea respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 Iulie 2018 și să asigure  relaționarea cu Organismele care Implementează Răspunderea Extinsă a Producătorilor

R.: Acest mandat special  presupune emiterea de HCL de către fiecare UAT  membru în Asociaţia ISO Mediu?

L.B.: Da, un astfel de mandat se acordă prin hotărâre de consiliu local. Astfel, au fost emise până în prezent un număr de 18 HCL-uri de acordare mandat special  pentru  Asociaţie. Sunt în curs  de emitere, până la sfârșitul lunii septembrie, încă 12 HCL-uri. Sunt prevăzute în aceste decizii următoarelor sarcini:

  •   să asigure suportul și informațiile necesare procesului de actualizare a documentației care stă la baza serviciului de salubrizare
  •  să verifice datele corespunzătoare cantităților totale ale fluxurilor de deșeuri ;
  •    să asigure confirmarea oficială a cantităților totale ale fluxurilor de deșeuri de ambalaje ;
  •   să gestioneze corect fluxul financiar corespunzător relaționării cu Organizațiile care Implementează  Răspunderea Extinsă a Producătorului pentru salubrist sau colector, fluxul financiar pentru organizarea campaniilor de conștientizare și fluxul financiar pentru verificarea datelor și confirmarea oficială a cantităților.

R.: Care va fi relaţia cu operatorii de salubritate?

L.B.: Punctul de plecare pentru ca operatorii de salubritate să își poată primi sumele reprezentând bonificația pentru trasabilitatea deșeurilor este reprezentat de confirmarea datelor de către ADI, iar acest lucru  reflectă un plus de responsabilitate pe care o are această structură.

R.: Care este obiectivul Asociaţiei pentru trimestrul IV din acest an?

L.B.:  Parcurgerea tuturor pașilor pentru a asigura colectarea, sortarea și valorificarea corespunzatoare a deseurilor reciclabile din  deșeurile municipale este prioritară pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov. Obiectivul acestui an, deci şi pentru trimestrul IV,   este realizarea proiectului “JudetulBrasovRecicleazăa, ediţia 2”, pentru a promova  acțiunile de reciclare, reutilizare și de colectare separată a deșeurilor la nivel județean. (Lucia BAKI)

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here