Promovabilitate 100% la Bacalaureat, dotarea cu mobilier şi renovarea unei săli de clasă, 35 laptopuri, 6 table interactive şi 2 sisteme de videoconferinţă. Sunt o parte dintre  rezultatele  proiectului ROSE  implementat la Colegiul Naţional ,,Doamna Stanca” din Făgăraş. Proiectul în valoare de 70.000 euro a fost aprobat în 2017 şi se derula pe o perioadă de 4 ani, timp în care atât elevii cât şi cadrele didactice  au participat şi s-au implicat pentru atingerea obiectivelor. ,,Elevii ROSE”,  160-180 pe an  au reuşit să atingă procentul maxim de promovabilitate la examenul de bacalaureat.  Un  bilanţ al proiectului ROSE a fost realizat de coordonatorul grantului, prof. Corina Drăgoiu, directoarea colegiului.  ,,Proiectul ROSE a fost elaborat luând în considerare principalul obiectiv strategic național al României de asigurare a unei piețe a muncii incluzive și eficiente prin educație și formarea de competențe. Proiectul ROSE face parte din Programul Național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” și contribuie la strategia MENCȘ de reducere a părăsirii timpurii a școlii în învățământul primar și secundar, la creșterea participării la activități de învățare pe tot parcursul vieții și la îmbunătățirea oportunităților în învățământul terțiar pentru populația României” a explicat   prof. Corina Drăgoiu.

 Proiect pentru creşteea ratei de promovare a Bacalaureatului

 Proiectul colegiului făgărăşan  intitulat ,,Viitorul nostru, responsabilitatea noastră” a fost finanţat în cadrul ROSE cu  70.000 euro.  ,,Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea ratei de promovare a Examenului de Bacalaureat, pentru o mai bună integrare socio-profesională și accesul la învățământul terțiar, țintă strategică nr. 2 a Planului de Dezvoltare Instituțională al Colegiului. Am propus un sistem integrat de activități, în deplină concordanță cu nevoile grupului țintă, având drept scop crearea unui cadrul educațional competitiv și calitativ. Activitățile propuse, realiste și fezabile în corelație cu resursele și obictivele proiectului și nevoile identificate în etapele de consultare, internă și cu comunitatea, ale instituției noastre și ale grupului țintă, timp de 4 ani, au cuprins printre altele: activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, și activități de dezvoltare personală” a explicat prof. Corina Drăgoiu, directoarea CN ,,Doamna Stanca”.

Echipa de implementare

Proiectul s-a derulat pe parcursul a 4 ani, iar echipa de implementare  a fost formată din: prof. Drăgoiu Corina, coordonator grant; prof. Popa Adriana, responsabil financiar, Ghețea Alina, responsabil activități pedagogice și de sprijin, profesori de specialitate, din cadrul Colegiului Național ”Doamna Stanca”, prof. Frîncu Roxana, prof. Graură Adelina, prof. Arsu Adriana, prof. Lupu Adina, prof. Ghizdavu Simona, prof. Popa Liana, prof. Nan Mihaela, prof. Antinie Daniela, prof. Aron Simona, prof. Stanciu Cornelia, care au desfășurat activitățile de intervenție pedagogică, pe domenii: limba și literatura română, limbi străine, matematică, geografie, istorie, precum și activități de dezvoltare personală.

  Grantul în cifre

Timp de 4 ani, s-au implicat  în acest proiect atât elevii din clasele IX-XII cât şi cadrele didactice.

 • Anul 1 – 180 elevi
 • Anul 2 – 170 elevi
 • Anul 3 – 160 elevi
 • Anul 4 – 160 elevi

Ca rezultat, promovabilitatea la Bacalaureat, sesiunile iunie- iulie şi august –septembrie, promotia curentă/ elevi ROSE  a fost următoarea:

 •  anul 1, promovabilitate  elevi ROSE – 90%
 • anul 2, promovabilitate elevi ROSE – 94%
 • anul 3, promovabilitate elevi ROSE – 92%
 • anul 4, promovabilitate  elevi ROSE – 100%
 • Rata abandonului școlar – 0 % anual
 • Rata participare la Bacalaureat – 100% / anual
 • 177.000 lei, alocați activităților de pregătire și pedagogice
 • renovarea și dotarea cu mobilier complet a unei săli de clasă
 • 35 de laptopuri
 • 6 table interactive
 • 2 sisteme de videoconferință

,,Regretul nostru  este dat de  imposibilitatea realizării segmentelor de interacțiune directă (vizite de studii) cu Universitațile din țară, aceasta datorită situației pandemice apărute.  Cea mai mare satisfacție a noastră a fost însă  sentimentul datoriei împlinite, susținut de reușita școlară a elevilor ROSE” a mai declarat directoarea colegiului, prof. Corina Drăgoiu.

 Ce spun profesorii şi elevii  despre proiect

 •   Prof. Roxana Frîncu,  limba și literatura română:

,,Pentru orice profesor de limba română, a găsi sensuri și semnificații, a da interpretări cuvintelor, este o tentație mult prea puternică. Așadar, ce a însemnate ROSE? Dincolo de cifre, statistici și obiecțiune, acesta a fost un proiect sensibil și frumos, așa cum reiese atât de potrivit din acronimul său. Apropierea dintre simbolul florii de trandafir și tinerii liceeni care au nevoie de îndrumare, nu e greu de făcut. Întâlnirile, în cadru informal, discuțiile captivante, revelațiile privind reușita și încrederea în sine, au constituit o experiență benefică deopotrivă pentru elevii și profesorii care au participat la proiect. Cu fiecare întălnire, am avut cu toții satisfacția de a adăuga, asemeni unor ”petale ale rozei”, elementele necesare pregătirii unor tineri aflați la începutul drumului maturizării”.

 •  Prof. Stanciu Cornelia,  geografie:

,,În ceea ce privește activitățile desfășurate la disciplina Geografie- activități remediale pentru clasa a XII-a, în cadrul Proiectului ROSE împreună cu grupele de elevi de la profilul filologie / științe sociale, au urmărit creșterea precum și îmbunătățirea performanței la examenul de Bacalaureat. La sfârșitul fiecărui an școlar s-a putult observa o îmbunătățire a notelor la bacalaureat la disciplina Geografie, fapt ce a contribuit și la creșterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat. Activitățile desfășurate în cadrul intâlnirilor lunare, au avut la bază materiale didactice auxiliare precum teste, hărți și proiecte pptx care au venit în ajutorul elevilor pentru dezvoltarea competențelor specifice și au dus la îmbunătățirea rezultatelor elevilor pe parcursul liceului și  la examenul de Bacalaureat”.

 •  Bibiboacă Elena, clasa a XII-a D:

,,Pentru mine experiența ROSE a însemnat nu doar aprofundarea cunoștințelor, ci și stabilirea unei legături emoționale cu profesorii. A fost interesantă, utilă, bine primită de elevi”.

 •  Murariu Alexandru, clasa a XII-a D:

,,Proiectul ROSE a constituit un ajutor binevenit în condițiile în care pregătirea pentru Bacalaureat este dificilă și poate produce nesiguranță. Am avut ocazia să ne punem la punct cunoștințele, ideile, abordarea subiectelor și pentru acestea le mulțumim profesorilor implicați”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here