1. Masca de protecție devine din nou obligatorie, în spațiile închise și pe stradă. Măsura nu se va aplica pentru:
– copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
– persoanele care sunt singure în birou;
– reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
– persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.
2. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22.00-05.00. Deplasarea în acest interval va fi permisă doar următoarelor persoane:
– care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; acestea trebuie să prezinte certificatul verde, pe hârtie sau în format electronic.
– care au interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; acestea sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei, motivul deplasării, data completării și semnătura.
– care au nevoie de asistență medicală ce nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
– care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
– care au motive justificate, precum vaccinarea, îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.
3. Se interzice desfășurarea activității operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, în intervalul orar 21.00-05.00.
4. Activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în interiorul clădirilor și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05.00-21.00.
5. Se interzice activitatea în baruri, cluburi și discoteci, precum și organizarea și desfășurarea evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), a concertelor și spectacolelor.
6. Se interzice participarea spectatorilor la competițiile sportive.
7. Accesul vizitatorilor în toate instituțiile publice centrale și locale, operatorilor economici, care funcționează în clădiri de birouri private, este permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării.
8. Organizarea și desfășurarea activităților în instituții muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, instituții de spectacole și/sau concerte, școli populare de artă și meserii, organizate și desfășurate în spații închise sau deschise; săli de sport și/sau fitness; jocuri de noroc; piscine interioare; locuri de joacă pentru copii; săli de jocuri; târguri, bâlciuri, talciocuri, este permisă, în intervalul orar 05.00-21.00, până la 30% din capacitatea maximă a spațiului. Este obligatorie prezentarea certificatul verde, pe hârtie sau în format electronic.
9. Accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada menționată (30 de zile), precum și accesul în cadrul centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, este permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală și care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Este obligatorie prezentarea certificatul verde, pe hârtie sau în format electronic.
10. Activitățile recreative și sportive pot fi desfășurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună și doar dacă toți participanții sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
11. Prezentarea certificatului verde NU este obligatorie la:
– biserici;
– magazinele dispuse în afara centrelor comerciale;
– târguri;
– farmacii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here