????????????????????????????????????

 

  • Leancu Cosmin a fost condamnat la o amendă penală de 12.000 lei de Curtea de Apel Braşov şi  interzicerea unor drepturi

Cosmin Leancu, fostul primar al comunei Beclean, actualmente consilier local, a fost condamnat penal de Curtea de Apel Braşov într-un dosar disjuns dintr-un dosar penal pus pe rol încă din 2018. Alesul local are de achitat o amendă penală de 12.000 de lei,  2 ani pedeapsă complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie de implică exerciţiul autorităţii de stat. Condamnarea se datorează neimplementării măsurilor impuse de Curtea de Conturi care prevedeau recuperarea unor prejudicii aduse bugetului local al Comunei Beclean. ,,Prin firmele controlate de Călin Pop, condamnat  la închisoare cu executare şi urmărit internaţional, au fost sifonaţi banii publici, au fost lucrări neefectuate, dar facturate şi chiar plătite” spun reprezentanţii Primăriei Beclean.

Inculpaţi de-a valma

Modernizarea unor drumuri vicinale  din comuna Beclean i-a trimis în judecată pe mai mulţi localnici, unii angajaţi ai Primăriei Beclean, iar alţii,  reprezentanţi ai   firmelor  de construcţii care trebuia să efectueze lucrările. Judecătorii de la Făgăraş,  analizînd rechizitoriul procurorilor stabilit  în Dosarul penal nr. 77 deschis încă din 2016, au decis că în cazul acestor investiţii s-au comis infracţiuni precum  abuz în funcţie, complicitate la abuz în funcţie, corupţie, instituind şi sechestru asigurator pe conturile şi bunurile inculpaţilor.   Este vorba de Dosarul penal  4964/226/2018  care are ca inculpaţi 9 persoane fizice printre care şi fostul primar al comunei Beclean, Cosmin Leancu, şi  4 societăţi comerciale controlate de Călin Pop, cel care este dat în urmărire internaţională fiind condamnat  la 4 ani de închisoare cu executare.   SC ASP AGREGATE SRL (insolvenţă), SC ALESPO INVEST SRL, SC MIFAN BUILDING SRL(insolvenţă)  şi SC BENNI PREST SRL sunt firmele care au avut contracte de lucrări parafate de fostul primar, sumele fiind de ordinul milioanelor de lei.

Plăţi pentru o lucrare neefectuată

DC 68, Beclean-Hurez, este un drum de 3,9 km pentru care s-a obţinut în urmă cu câţiva ani o finanţare de 4,5 milioane de lei. Proiectul de asfaltare a fost însă blocat  de plângerile   depuse în instanţă. O suveică de firme a căpuşat bugetul Comunei Beclean în perioada 2016-2020. Au fost două plângeri consecutive pe  care instanţa le-a considerat însă nefondate.  Pe rolul Tribunalului Braşov  a fost dezbătută acţiunea promovată de SC Alespo Invest SRL, cesionarul Contractului nr. 12/17 ianuarie 2019 încheiat cu SC ASP Motion SRL în contradictoriu cu Comuna Beclean. ASP Motion SRL cerea plata sumei de 439.026,15 lei cu titlu de debit provenind de la factura  emisă în 28 decembrie 2015, aferentă unui contract încheiat în august 2014 cu SC Mifan Building SRL  pentru reabilitarea DC 68, Beclean-Hurez. Aceste firme  revendicau suma totală de  435.467 lei plus TVA de 104.512 lei. Numai că investiţia era, la vremea aceea, dominată de ilegalităţi, n-a existat   autorizaţie de construcţie, n-a fost desemnat un diriginte de şantier şi nu avea un  deviz general de lucrări. Mai mult, lucrarea n-a fost preluată de comisia de recepţie, procesul verbal fiind semnat doar de primarul de atunci şi de reprezentantul firmei de construcţii. Tribunalul Braşov a respins, prin decizia emisă la data de 24 aprilie 2020,  ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de SC Alespo Invest SRL, firmă aflată azi în insolvenţă,  în calitate de cesionar. Ulterior, conducerea primăriei a dezvăluit faptul că respectiva lucrare n-a fost efectuată, dar lucrările au fost facturate. Deşi instanţa a dat câştig de cauză Primăriei Beclean, firma a deschis un nou process, tot pe aceeaşi speţă.

Achitat de Judecătoria Făgăraş

Curtea de Conturi a desfăşurat o acţiune de control şi verificare la Primăria Beclean, când a luat la puricat şi contractele de lucrări ce vizau pietruirea drumurilor vicinale. Prin Raportul întocmit la finalul acţiunii, inspectorii Curţii de Conturi au impus măsuri pe care edilul de atunci trebuia să le implementaze. Şi pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, a fost deschis un nou dosar în instanţă. Este vorba despre un dosar disjuns din dosarul penal nr. 4964/2018. Judecătoria Făgăraş  l-a achitat pe fostul primar  Cosmn Leancu, prin sentinţa emisă la data de 16 februarie 2021.  ,,În baza art. 396 alin. 5 Cod de procedura penală, raportat la raportat la 16 alin. 1 lit. b teza I Codul de Procedură Penală, achită pe inculpatul LEANCU COSMIN IOAN, pentru săvârşirea infracţiunii de nerecuperare a prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, faptă prev. de art.64 alin. 1 din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. În baza art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, onorariul parţial al apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpat în cuantum de 313 lei, rămâne în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în conturile Baroului Braşov. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.02.2021. Document: Hotarâre  56/2021  16.02.2021

Condamnat de Curtea de Apel Braşov

Numai că Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş şi UAT Beclean au depus apel împotriva hotărârii emise de instanţa de la Făgăraş, acesta încheindu-se cu decizia   Curţii  de Apel Braşov  care este defintivă. Astfel, Curtea de Apel Braşov îl condamnă pe Leancu Cosmin  prin Hotarârea nr. 567 din data de   22.10.2021. ,, În temeiul art.421 pct.2 lit.a din Codul de procedură penală, admite apelurile formulate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş şi UAT Beclean împotriva sentinţei penale nr.56 din 16 februarie 2021 a Judecătoriei Făgăraş, pronunţată în dosarul penal nr.2200/226/2020, pe care o desfiinţează în parte cu privire la soluţionarea acţiunii penale. Rejudecând în aceste limite, pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.64 alin.1 din Legea nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu aplicarea art.61 alin.2-4 lit.b Cod penal, condamnă inculpatul Leancu Cosmin Ioan la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 12.000 lei (corespunzătoare unui număr de 200 zile amendă a câte 60 lei fiecare) şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie de implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzută de art.66 alin.1 lit.a, b Cod penal. Pedeapsa complementară se va executa în conformitate cu art.68 alin.1 lit.a Cod penal. Pune în vedere inculpatului Leancu Cosmin Ioan dispoziţiile art.63 Cod penal referitoare la înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii dacă, cu rea-credinţă, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor amendă neexecutate urmând a fi înlocuite cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea. Pune în vedere inculpatului Leancu Cosmin Ioan prevederile art.559 alin.2 Cod procedură penală, referitor la posibilitatea de a solicita eşalonarea plăţii amenzii pe o perioadă de cel mult doi ani, în rate lunare. În conformitate cu art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpatul Leancu Cosmin Ioan la 1000 lei cheltuieli judiciare ocazionate de desfăşurarea procesului penal în cursul urmăririi penale şi în faţa primei instanţe. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, azi, 22 octombrie 2021.Document: Hotarâre  567/2021  22.10.2021“. Dosarul penal nr. 4964/2018 îşi urmează cursul.

De unde şi când s-a demarat acţiunea penală

Totul a început de la Raportul Curţii de Conturi (CC) întocmit după controlul desfăşurat la UAT Beclean în 2015. Inspectorii CC au impus conducerii Primăriei Beclean, respectiv primarului de la acea vreme, Cosmin Leanccu,  remedierea abaterilor identificate până la sfîrşitul anului 2015. Dar pentru că edilul şef de la Beclean nu s-a conformt, instituţia de control a revenit cu noi termene. Acest subiect a fost prezentat şi în plenul legislativului de la începutul lunii martie 2016 când s-a anunţat că neregulile de la UAT Beclean trebuie rezolvate până cel târziu la 30 aprilie 2016.

  •   ,,Abaterile identificate au evidenţiat un management defectuos în utilizarea resurselor bugetelor locale, prin nerespectarea principiilor bunei gestiuni financiare, determinate de acceptarea la plată de lucrări de reparaţii curente neexecutate/servicii neprestate, sau prin actualizarea tarifelor cu un indice de inflaţie superior celui prevăzut prin contract, supraevaluarea preţurilor pentru unele materiale sau tarife, depăşirea normativului de cheltuieli pentru consumul de carburanţi, plăţi fără documente justificative sau către persoane care nu sunt autorizate pentru prestarea unor servicii, plăţi pentru servicii de audit în condiţiile în care legislaţia în vigoare interzice externalizarea acestei activităţi, decontări fără bază legală a contravalorii poliţelor CASCO şi reparaţiilor pentru autoturisme care nu sunt proprietatea entităţilor” se stipula în Raportul CC.

Tot inspectorii Curţii de Conturi au descoperit atunci la Primăria Beclean abateri legate de lucrări de investiţii.

  • ,,UATC Beclean a efectuat în anul 2012 plăţi în sumă de 136 mii lei pentru repararea drumului comunal Hurez – Luţa în baza HCL nr. 12/30.07.2012, fără a exista o evaluare preliminară a valorii acestuia şi o documentaţie tehnico-economică aprobată de autoritatea publică deliberativă. În efectuarea achiziţiei, reprezentanţii unităţii administrativ-teritoriale nu au respectat principiul transparenţei procedând la divizarea achiziţiei în trei contracte de achiziţie publică, fiecare vizînd o resursă, respectiv achiziţie materiale, contravaloare transport şi închiriere utilaj şi echipamente de construcţii. În procesul de execuţie a cheltuielilor, s-a menţinut aceiaşi atitudine de nerespectare a dispoziţiilor legale şi de lipsă de preocupare în utilizarea cu eficienţă a resurselor bugetului local, fiind efectuate plăţi pentru lucrări care nu au fost executate, deşi sunt întocmite procese verbale de recepţie prin care se confirmă realizarea acestora şi facturi vizate din punct de vedere al realităţii lucrărilor executate, şi care au condus la estimarea unui prejudiciu în valoare de 197 mii lei” mai stipula Raportul CC

Restanţe neplătite la buget

Firmele controlate de Călin Pop  au de plătit la bugetul local al Comunei Beclean restanţe în valoare totală de 870.649 lei.

  •   ASP Agregate SRL  are datorii istorice (2014): impozit auto- 162.683 lei şi amenzi de 21.500
  •   Calbor Contry SRL:  impozit teren de 359 lei
  •   ASP Décor Confort SRL: amenzi- 2760 lei, impozite clădiri şi teren- 686.107 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here