Sindicaliștii din Educație au anunțat declanșarea unei greve de avertisment în unitățile de învățământ din toată țara miercuri, 19 ianuarie 2022, între orele 11.00 și 13.00. Pe perioada protestului dascălii  vor intra la ore și vor supraveghea elevii, însă nu vor preda materia.  Protestul este cauzat de refuzul guvernanților de se așeza la masa negocierilor cu reprezentanții federațiilor sindicale din educație.

Cerințele sindicaliștilor:

 • Guvernul şi Parlamentul României continuă să SUBFINANȚEZE sistemul de învăţământ, în contradicţie totală cu politica Uniunii Europene de a se investi masiv în educaţie şi cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Nu SUNT RESPECTATE prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Nu au ADOPTAT măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de salarizare a personalului din sistemul educaţional (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic), în condiţiile în care:
 •   noi ne regăsim în pătrimea inferioară a grilelor de salarizare stabilite prin Legea-cadru nr. 153/2017;
 •   salariul mediu în învăţământ este cu 30% mai mic decât cel din administraţia publică;
 •   cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor etc., este limitat, fiind raportat la un alt salariu de bază („istoric”) decât cel efectiv în plată;
 •   există o diferenţiere discriminatorie între personalul didactic ce beneficiază de calculul corect al drepturilor salariale suplimentare prevăzute de Legea nr. 153/2017 în baza hotărârilor judecătoreşti definitive, începând cu 01.09.2017 (în cazul tranşelor de vechime în învăţământ), respectiv, începând cu 01.01.2019/data stabilită prin hotărâre (în cazul majorărilor/creşterilor salariale prevăzute la art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017, la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi art. 8 din anexa nr. I cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ” la aceasta) şi restul personalului didactic;
 •  nu se acordă sporurile pentru condiţii de muncă, prevăzute de Regulamentele emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017;
 • AU ASISTAT PASIV LA PROROGAREA, în ultimii doi ani, a acordării tranşelor de majorare a salariilor de bază pentru personalul din sistemul educaţional, în vederea atingerii salariilor prevăzute de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022;
 • NU AU FĂCUT NIMIC PENTRU APLICAREA Legii nr. 109/2020 care prevede asigurarea de dispozitive pentru ca procesul instructiv-educativ să poată continua şi în mediul on-line;
 • NU AU FĂCUT NIMIC PENTRU plata orelor suplimentare pentru munca prestată de personalul didactic auxiliar şi nedidactic peste timpul normal de muncă (în condiţiile în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător este imposibilă);
 • NU AU FĂCUT NIMIC PENTRU ASIGURAREA numărului de posturi didactice auxiliare şi nedidactice necesare pentru ca unităţile de învăţământ să îşi desfăşoare activitatea în condiţii cât mai bune, mai ales în contextul epidemiologic actual.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here